Overzichten

Actuele overzicht items

Scroll onderstaande tabel om meer te zien
Titel Soort Datum wijziging
Vragen VVD Molenlanden - regionale energiestrategieën van onze buurgemeenten Politieke vragen Vandaag
Vragen VVD Molenlanden - mantelzorgwoningen Politieke vragen Vandaag
Advieslijst commissievergadering SDB 14 januari 2021 Ingekomen stukken 15-01-2021
Notitie totaalbeeld Toezeggingen 15-01-2021
Betaalbaarheid/betaalgrens Toezeggingen 15-01-2021
Bandbreedte reserves Toezeggingen 15-01-2021
Toelichting rechtszaken rondom dorpshuizen Toezeggingen 15-01-2021
Onderzoek claims vanuit voormalig Giessenlanden Toezeggingen 15-01-2021
Aanbevelingen auditcommissie, kosten/baten verhouding inhuur, monitoring kwetsbaren Toezeggingen 15-01-2021
NIET-OPENBAAR - ernstige verstoring woon- en leefomgeving Ingekomen stukken 15-01-2021

Agenda

De vergaderstukken kunt u vinden bij de vergaderingen

januari 2021

14
Commissievergadering Samenleving, Duurzaamheid & Bedrijfsvoering (digitaal)
19:30 - 22:30
12
Commissievergadering Wonen, Werken & Verkeer (digitaal)
19:30 - 22:30
5
Beeldvormende avond (digitaal)
Voortgang uitvoeringsprogramma Kinderdijk
19:30 - 22:00
Beeldvormende avond (digitaal)
Molenlands participatiebeleid
19:30 - 20:30

december 2020

15
Besluitvormende raad (via GoToWebinar)
19:30 - 23:59
8
Beeldvormende avond (via teams)
Rol en positie die gemeenten innemen in de energietransitie
19:30 - 20:30
3
Commissievergadering Samenleving, Duurzaamheid & Bedrijfsvoering (via GoToWebinar)
19:30 - 23:00
1
Commissievergadering Wonen, Werken & Verkeer (via GoToWebinar)
19:30 - 23:00

januari 2021

18
Auditcommissie (via teams)
19:30 - 21:30
19
Beeldvormende avond (via teams )
Participatie onder de Omgevingswet
19:30 - 20:30
26
Besluitvormende raad (via Go to Webinar)
19:30 - 23:00

februari 2021

9
Commissievergadering Wonen, Werken & Verkeer
19:30 - 23:00
11
Commissievergadering Samenleving, Duurzaamheid & Bedrijfsvoering
19:30 - 23:00