Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Hier vindt u een overzicht van de ingediende amendementen vanaf januari 2019

U vindt hier de openbare besluitenlijsten van het college van B&W vanaf januari 2019

U vindt hier een overzicht van de ingekomen stukken, ingedeeld per commissie en voorzien van een afdoeningsadvies van de griffier aan de raad.
Kijk voor meer informatie over de afhandeling van de ingekomen stukken in de vraagbaak bij: Kan ik zien welke post de gemeenteraad ontvangt en wat daarmee gebeurt?

In dit overzicht vindt u de ingediende moties vanaf januari 2019.

U vindt hier algemene documenten over de raad.

Het college heeft een actieve informatieplicht aan de raad. Hier vindt u een overzicht van raadsinformatiebrieven van het college van B&W aan de raad.

Hier vindt u een overzicht van de ingediende schriftelijke vragen met de antwoorden van het college, vanaf januari 2019.

Hier vindt u de regelgeving van de Rekenkamer Molenlanden. Ook vindt u hier meer informatie over de onderzoeken die de Rekenkamer gaat uitvoeren. De Rekenkamer stelt uw suggesties voor eventuele onderzoeksonderwerpen zeer op prijs.
Kijk voor meer informatie over de Rekenkamer in de Vraagbaak: Heeft de gemeente Molenlanden een Rekenkamer?

Hier vindt u een overzicht van toezeggingen, gedaan door de portefeuillehouders vanaf maart 2019