Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in de gemeente. De gemeenteraad geeft aan wat er in een gemeente moet gebeuren en ziet toe op het werk van de burgemeesters en wethouders. Eens in de vier jaar kiezen de stemgerechtigde inwoners van de gemeente de gemeenteraad. De raad van Molenlanden bestaat uit 27 raadsleden. De burgemeester zit de gemeenteraad voor, maar maakt geen deel uit van de raad.

De gemeenteraad kent per fractie ook een aantal beëdigde burgerleden. Burgerleden ondersteunen de raadsleden. Bijvoorbeeld bij het voorbereiden van de besluitvorming. Ook kunnen zij namens hun fractie deelnemen aan commissievergaderingen en beeldvormende sessies. Elke fractie kan maximaal drie burgerleden hebben.

De rekenkamer is verantwoordelijk voor het controleren van het gemeentebestuur. Dit doet zij door onderzoeksthema’s uit te werken tot een concrete onderzoeksopzet. De rekenkamer stelt onderzoekers aan en houdt zich bezig met het sturen en begeleiden van de onderzoeken.
Door het doen van relevante en bruikbare aanbevelingen ondersteunt de rekenkamer de raad bij haar kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. De rekenkamer is een onafhankelijk orgaan dat haar eigen onderzoeksagenda – na raadpleging van de raad – vaststelt.

De gemeenteraad beschikt over eigen ambtelijke ondersteuning: de raadsgriffie. In tegenstelling tot de rest van de ambtelijke organisatie valt de griffie namelijk rechtstreeks onder de gemeenteraad en niet onder de gemeentesecretaris als hoofd van de organisatie. Het doel van de griffie is het ondersteunen van de raad bij al zijn taken en het stimuleren van de duale werkwijze van de raad.

De auditcommissie heeft tot doel een coördinerende, informerende en adviserende rol te vervullen voor de gemeenteraad van Molenlanden. De auditcommissie heeft als taak de raad optimaal te bedienen in zijn controlerende taak. Hierbij richt de commissie zich met name op de Planning & Control cyclus.

Het college van burgemeester en wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente.


Bij een dynamisch Molenlanden horen bestuurders met pit. Daar is voor gezorgd. Het is een team waarvan de leden elkaar kritisch bevragen, graag uitgedaagd worden, ieders talent benutten, verschillen waarderen en die elkaar vasthouden als het erop aan komt.