januari 2021

5
Beeldvormende avond (digitaal)
Molenlands participatiebeleid
19:30 - 20:30

,

Beeldvormende avond (digitaal)
Voortgang uitvoeringsprogramma Kinderdijk
19:30 - 22:00

Dit is een gezamenlijke bijeenkomst met de gemeenteraad van Alblasserdam.

12
Commissievergadering Wonen, Werken & Verkeer (digitaal)
19:30 - 22:30

In een commissievergadering voeren raads- en/of burgerleden met elkaar het debat over onderwerpen die op de agenda staan. Het doel van de avond is om te komen tot een advies voor behandeling van het voorstel in een besluitvormende vergadering. De besluitvormende vergadering over het betreffende onderwerp vindt in de regel twee weken later plaats.

Deze vergadering vindt digitaal plaats.

14
Commissievergadering Samenleving, Duurzaamheid & Bedrijfsvoering (digitaal)
19:30 - 22:30

In een commissievergadering voeren raads- en/of burgerleden met elkaar het debat over onderwerpen die op de agenda staan. Het doel van de avond is om te komen tot een advies voor behandeling van het voorstel in een besluitvormende vergadering. De besluitvormende vergadering over het betreffende onderwerp vindt in de regel twee weken later plaats.

De vergadering vindt digitaal plaats.

18
Auditcommissie (via teams)
19:30 - 21:30
19
Beeldvormende avond (via teams )
Participatie onder de Omgevingswet
19:30 - 20:30

,

26
Besluitvormende raad (via Go to Webinar)
19:30 - 23:00

Een besluitvormende raadsvergadering is een vergadering waarop de raadsleden besluiten nemen over de geagendeerde onderwerpen. Moties en amendementen worden besproken en ook de openstaande bespreekpunten uit de commissievergaderingen.

De link voor het live meekijken met deze vergadering wordt in de loop van de dinsdag hier geplaatst.