Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

oktober 2021

12
Commissievergadering Wonen, Werken & Verkeer (Hoornaar, gemeentekantoor - raadzaal)
dinsdag 12 oktober 2021
19:30 - 23:00

In een commissievergadering voeren raads- en/of burgerleden met elkaar het debat over onderwerpen die op de agenda staan. Het doel van de avond is om te komen tot een advies voor behandeling van het voorstel in een besluitvormende vergadering. De besluitvormende vergadering over het betreffende onderwerp vindt in de regel twee weken later plaats.

14
Raadsvergadering (Hoornaar, gemeentekantoor - raadzaal)
donderdag 14 oktober 2021
19:30 - 20:00

Na agendapunt 2 zal deze vergadering in beslotenheid plaatsvinden. De uitzending wordt dan gestopt.

Commissievergadering Samenleving, Duurzaamheid & Bedrijfsvoering (Hoornaar, gemeentekantoor - raadzaal)
donderdag 14 oktober 2021
20:00 - 23:00

In een commissievergadering voeren raads- en/of burgerleden met elkaar het debat over onderwerpen die op de agenda staan. Het doel van de avond is om te komen tot een advies voor behandeling van het voorstel in een besluitvormende vergadering. De besluitvormende vergadering over het betreffende onderwerp vindt in de regel twee weken later plaats.

26
Raadsvergadering
dinsdag 26 oktober 2021
16:00 - 17:30

TEST  TEST  TEST

Open Podium (Bleskensgraaf, De Spil)
dinsdag 26 oktober 2021
19:00 - 19:25

Over het project ‘Dichter bij de Polder’

Raadsvergadering (Bleskensgraaf, De Spil)
dinsdag 26 oktober 2021
19:30 - 23:00

Een besluitvormende raadsvergadering is een vergadering waarop de raadsleden besluiten nemen over de geagendeerde onderwerpen. Moties en amendementen worden besproken en ook de openstaande bespreekpunten uit de commissievergaderingen.