Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Segers, T.C. (Theo)

Politieke partij
Burgemeester
Adres
Postbus 5
2970 AA Bleskensgraaf
Emailadres
theo.segers@jouwgemeente.nl
Telefoonnummer
(secr.) 06-52870296

Sinds 13 januari 2020 is Theo Segers de eerste kroonbenoemde burgemeester van de gemeente Molenlanden.

Theo gaat en staat voor:
• Openbare Orde & Veiligheid
• Regionale samenwerking
• Algemene bestuurlijke zaken
• Kabinetszaken & Representatie
• Communicatie
• Externe oriëntatie
• Personeel en Organisatie

Ambtsgebonden en -gerelateerde nevenfuncties
• Algemeen Bestuur GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
• Algemeen Bestuur GR Alblasserwaard / Vijfheerenlanden
• Dagelijks Bestuur GR Alblasserwaard / Vijfheerenlanden
• Auditcommissie Veiligheidsregio ZHZ
• Regionaal Veiligheidsoverleg Rijnmond
• Districtelijk Veiligheidsoverleg Zuid-Holland Zuid
• Strategisch Beraad Grenzeloos Samenwerken
• Regiovertegenwoordiger Gebiedsplatform Deltaprogramma AV
• Gebiedsoverleg Deltaprogramma Rijnmond / Drechtsteden
• Stuurgroep MerwedeLingelijn Beheer b.v.

Overige nevenfuncties (onbezoldigd)
• Onafhankelijk gespreksleider ledenraad Evangelische Omroep