Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Bikker, Arco

Bikker, Arco
Politieke partij
Wethouders
Emailadres
arco.bikker@jouwgemeente.nl

Wonen en Ruimtelijke Ordening


Arco gaat en staat voor:
Wonen & Ruimtelijke Ordening
• Wonen
– Woningbouw
– Huisvesting nieuwkomers
– Huisvesting kwetsbare groepen
– Alternatieve woonvormen
– Huisvesting arbeidsmigranten
• Ruimtelijke Ordening
• Handhaving ruimtelijke ordening
. Afval en grondstoffen


Ambtsgebonden en -gerelateerde nevenfuncties
• Algemeen Bestuur GR Alblasserwaard / Vijfheerenlanden
• Portefeuilleoverleg opgaven ‘Wonen’ Regionaal Maatschappelijke Agenda
• Bestuurlijk overleg Beschermd Wonen regio Drechtsteden / Alblasserwaard
• Algemeen bestuur GR WaardlandenOverige nevenfuncties (bezoldigd)
• Eigenaar Rontrex Aluminium Klimmaterieel, Groot-Ammers (informatie over bezoldiging op te vragen via secretariaat@jouwgemeente.nl)