Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Lock, J. (Jan)

Lock, J. (Jan)
Politieke partij
Wethouders
Emailadres
jan.lock@jouwgemeente.nl

Energie en Buiten

Jan gaat en staat voor:
• Energie- en warmtetransitie
• Agrarische economie en bodemdaling
• Beheer en onderhoud openbare ruimte
• Klimaatadaptatie
• Landschap en Water
• Natuur
• Milieu (inclusief handhaving milieu)
• Voedsel

Ambtsgebonden en -gerelateerde nevenfuncties
• Algemeen Bestuur GR Omgevingsdienst ZHZ
• Algemeen Bestuur GR Natuur en recreatieschap Lingegebied
• Algemene vergadering van aandeelhouders Oasen
• Bestuurlijk Kernteam Bodem, water-/landgebruik (Groene Hart)
• Bestuurlijk kernteam Veenweiden Zuid-Holland
• Gebiedscoalitie groen/blauw netwerk AV
• Netwerk Natuur Vereniging Nederlandse Gemeenten
• Portefeuilleoverleg opgaven ‘Landschapsontwikkeling’, 'Klimaatadaptatie', 'Toekomstbestendige landbouw' en 'Water en ruimte verbinden' Regionaal Maatschappelijke Agenda
• Regiegroep Veenweiden Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Overige nevenfuncties (bezoldigd)
• Directeur Adicisim B.V., Giessenburg