Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Lock, Jan

Lock, Jan
Politieke partij
Wethouders
Emailadres
jan.lock@jouwgemeente.nl

Energie en Buiten


Jan gaat en staat voor:
• Energie- en warmtetransitie
• Agrarische economie en bodemdaling
• Beheer en onderhoud openbare ruimte
• Klimaatadaptatie
• Landschap en Water
• Natuur
• Milieu (inclusief handhaving milieu)
• Voedsel


Ambtsgebonden en -gerelateerde nevenfuncties
• Algemeen Bestuur GR Omgevingsdienst ZHZ
• Algemeen Bestuur GR Gevudo
• Algemene vergadering van aandeelhouders Oasen
• Bestuurlijk Kernteam Bodem, water-/landgebruik (Groene Hart)
• Bestuurlijk kernteam Veenweiden Zuid-Holland
• Gebiedscoalitie groen/blauw netwerk AV
• Portefeuilleoverleg opgaven ‘Landschapsontwikkeling’, 'Klimaatadaptatie', 'Toekomstbestendige landbouw' en 'Water en ruimte verbinden' Regionaal Maatschappelijke Agenda
• Regiegroep Veenweiden Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
• Bestuurlijk aanspreekpunt Vereniging van Nederlandse Riviergemeenten
• Bestuurlijk overleg Slappe Bodem
Bestuurlijk platform PFAS
- Lid Commissie Europa en Internationaal VNG
- Platform Groene Hart werkt
- Lid DB
- Bestuurslid Vereniging Nederlandse Riviergemeenten
- Voorzitter taakgroep Rijn / Waal Vereniging Nederlandse Riviergemeenten
- Lid Bestuurlijk Platform Rijn
- Lid Commissie Energie Transitie Stedin
- Voorzitter RES Alblasserwaard
- Lid Sectortafel Stikstof Provincie Zuid HollandOverige nevenfuncties (bezoldigd)
• Directeur Adicisim B.V., Giessenburg