Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Verbonden Partijen-commissie

dinsdag 5 oktober 2021

19:30 - 21:00

Locatie
via Teams
Voorzitter
B.J. (Berend) Buddingh
Agenda documenten

Agendapunten

 1. Vanuit de griffie (Jarno Groenveld) wordt een toelichting op de verordening (zie bijlage) gegeven. Vervolgens kunnen jullie met elkaar in gesprek over de doelen en werkwijze van de commissie.

 2. Toelichting vanuit de griffie (Jarno Groenveld).

 3. De commissie brengt advies uit aan de raad op technisch vlak (net zoals de auditcommissie). Denk hierbij aan zaken zoals: risico's, sturingsmogelijkheden, governance, enzovoort. Indien de commissie behoefte heeft aan toelichting/meer informatie is het mogelijk om bijv. de directie van een GR, de auditcommissie van een GR of een collegelid/ambtenaar van de gemeente Molenlanden uit te nodigen.

 4. Geagendeerd op de commissie SDB van 18 november.

 5. Geagendeerd op de commissie SDB van 18 november.

  De vraag is of de Verbonden Partijen-commissie hier advies over wil geven. Het is namelijk een inhoudelijke verordening. De commissie geeft slechts advies op technisch vlak (zie toelichting bij agendapunt 5).

 6. Het voorstel is om circa 4 keer per jaar bijeen te komen. En daarnaast een aantal reservedata te bepalen, voor het geval er raadsvoorstellen rondom verbonden partijen ter advisering aan de commissie voorgelegd worden. Deze worden dus in principe niet ingezet.

  2021
  • ma 8 november | Advisering voorliggende raadsvoorstellen
  • ma 29 november | Programma evaluatie VP’en

  2022
  • di 1 februari | Inwerkprogramma nieuwe raad
  • ma 9 mei | Zienswijze procedures jaarstukken ’21 / begroting ‘23
  • ma 26 september | Regulier
  • ma 31 oktober | Advisering voorliggende raadsvoorstellen