Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Openbare zitting Centraal Stembureau

maandag 21 maart 2022

10:00 - 11:30
Locatie

Hoornaar, gemeentekantoor - raadzaal

Voorzitter
Burgemeester Theo Segers
Toelichting

Op maandag 21 maart 2022 om 10.00 uur stelt het Centraal Stembureau (CS) in een openbare zitting de uitslag van de Gemeenteraadsverkiezing vast. De zitting vindt plaats in de raadzaal van het gemeentekantoor, Groeneweg 33 in Hoornaar. U bent hierbij van harte welkom.


U kunt de zitting ook via een livestream volgen op deze pagina. Wilt u digitaal bezwaar maken tegen een besluit, dan moet u dit kenbaar maken aan de griffie van gemeente Molenlanden. Zij zorgen er dan voor dat u digitaal kunt inspreken. De contactgegevens van de griffie zijn: griffie@jouwgemeente.nl

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:00:03 - 00:04:13 - T.C. (Theo) Segers
 2. 2

  00:00:46 - 00:04:13 - T.C. (Theo) Segers
 3. 3

  Besloten wordt:
  o De officiƫle verkiezingsuitslag vast te stellen
  o zetelverdeling bekend te maken (zie bijlage)

  00:01:30 - 00:04:13 - T.C. (Theo) Segers
 4. 4

  Om bezwaarmakers die via livestream de zitting volgen, in de gelegenheid te stellen contact op te nemen met de griffie zodat digitaal bezwaar gemaakt kan worden. Bezwaar mogelijk over het verloop van de stemming of de optelling van de stemmen.
  Per direct toegang aanvragen om in te spreken via griffie@jouwgemeente.nl of tel. 06 11722023. Bezwaar maken kan niet telefonisch.

  00:13:52 - 00:18:16 - T.C. (Theo) Segers
 5. 5

  Eventuele bezwaren over het verloop van de stemming of de optelling van de stemmen worden in het Proces Verbaal opgenomen. De gemeenteraad kan er kennis van nemen wanneer zij de geldigheid van de verkiezing beoordelen.
  Tegen de vaststelling van de verkiezingsuitslag door het centraal stembureau is geen beroep mogelijk.
  Het PV 22-2 ondertekenen. Deze wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website en een afschrift verzonden aan de gemeenteraad.

  00:13:54 - 00:18:16 - T.C. (Theo) Segers
 6. 6

  Bijlage: circulaire over hertelling. Van toepassing is artikel P 21 van de Kieswet.
  Het CS kan besluiten tot een hertelling. Dit kan alleen als een ernstig vermoeden bestaat dat door een of meer stembureaus bij het tellen van de stemmen fouten zijn gemaakt, die van invloed kunnen zijn op de zetelverdeling.

  00:17:00 - 00:18:16 - T.C. (Theo) Segers