Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Verbonden Partijen-commissie

maandag 12 februari 2024

19:30 - 21:00
Locatie

De Spil 1e etage

Voorzitter
Pieter (P.J.) van Bruggen
Toelichting

De vergadering is openbaar. Toehoorders kunnen zich aanmelden via griffie@jouwgemeente.nl om een Teams-uitnodiging te krijgen.

Agendapunten

 1. 1
  Opening en vaststelling van de agenda
 2. 2

 3. 3

  Bij dit punt stelt Volbregt Smit zich voor. Wellicht is er ook gelegenheid om kort met elkaar van gedachten te wisselen over de aanpak van de evaluatie van de Nota Verbonden Partijen die door Volbregt samen met Ger opgepakt gaat worden.

 4. 4

  In de vergadering van het algemeen bestuur van de VRZHZ op 7 december 2023 is de wijziging op de gemeenschappelijke regeling VRZHZ besloten. Het bestuur verzoekt de raad een zienswijze op de voorgestelde wijziging via het college voor woensdag 27 maart 2024 schriftelijk ter kennis te brengen. Zij kunnen dan deze zienswijze behandelen in de vergadering van het algemeen bestuur van 18 april. De zienswijze staat geagendeerd voor de commissie WWV van 5 maart en de raad van 19 maart.

 5. 5

  Op 15 december heeft het AB van Waardlanden de wijziging van de GR Waardlanden vastgesteld zodat het aan de raden voor zienswijze aangeboden kan worden. Dat is vooralsnog niet gebeurd en navraag leert dat Waardlanden dat waarschijnlijk rond 1 april van plan is dat te doen. Ivm de planning (de volgende VPC is pas op 22 mei) hebben we de stukken nu alvast voor advisering geagendeerd. De zienswijze staat vooralsnog gepland in de commissie WWV op 14 mei en de raad op 28 mei.

 6. 6

  Het AB van Avres heeft de tekst van de GR aangepast n.a.v. de nieuwe WGR. Het bestuur verzoekt college en raad het besluit te nemen tot vaststelling van de nieuwe tekst. De zienswijze staat vooralsnog gepland in de commissie WWV op 11 april en de raad op 24 april.

 7. 7

  Het AB van Avres heeft de raad verzocht om een zienswijze financiering ten behoeve van uitvoering en begeleiding kandidaten met loonkostensubsidie schriftelijk ter kennis te brengen. De zienswijze staat vooralsnog gepland in de commissie WWV op 11 april en de raad op 24 april.

 8. 8

  Eerder (23 februari 2023) hebben jullie afgesproken per kalenderjaar de focus te leggen op één verbonden partij met hoog risicoprofiel. In 2023 was dat Waardlanden. Welke VP heeft dit jaar jullie voorkeur en welke ideeën/verwachtingen hebben jullie bij de invulling van die focus?

 9. 9

  - Er moet nog een jaarlijkse beeldvormende sessie ingepland worden over de voortgang van de Nota VP. Ons voorstel is om dat na het zomerreces te doen omdat er dan ook meer te melden is over de (resultaten van) evaluatie.
  - Hoe willen jullie omgaan met begrotingswijzigingen van verbonden partijen met een gemiddeld risico? Wel of niet op de agenda van de VPC plaatsen?