Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gezamenlijke Commissievergadering

donderdag 23 juni 2022

19:30 - 23:30

Locatie
Hoornaar, gemeentekantoor - raadzaal
Voorzitter
Mirjam (M.J.) Kollenstaart-Muis
Toelichting

In een commissievergadering voeren raads- en/of burgerleden met elkaar het debat over onderwerpen die op de agenda staan. Het doel van de avond is om te komen tot een advies voor behandeling van het voorstel in een besluitvormende vergadering. De besluitvormende vergadering over het betreffende onderwerp vindt in de regel twee weken later plaats.

Uitzending

Agendapunten

 1. De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

 2. Er zijn geen insprekers.

 3. Er zijn geen mededelingen.

  00:03:35 - 00:05:23 - Wout de Jong
  00:05:23 - 00:05:57 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  00:06:05 - 00:06:53 - Inspreker
  00:06:54 - 00:07:25 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  00:07:32 - 00:08:18 - Inspreker
  00:08:18 - 00:09:09 - Mirjam Kollenstaart-Muis
 4. De lijst ingekomen stukken wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 7 juli 2022.

 5. N.a.v. de beantwoording van vragen over de Molenhopper vraagt de heer Van Rijn scherper in te zetten op communicatie door de vervoerder.

  Wethouder Bikker meldt dat er op het bestemmingsplan Heideweg 8 / Peursumseweg Giessenburg geen beroep is ingesteld.

  Toezeggingen

  Titel
  Scherper inzetten op communicatie Molenhopper
  00:09:11 - 00:11:33 - R.J. (Ruud) van Rijn
  00:11:33 - 00:11:41 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  00:11:45 - 00:12:11 - Inspreker
  00:12:11 - 00:13:36 - Mirjam Kollenstaart-Muis
 6. Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 7 juli 2022.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. Het bestemmingsplan ‘Woonwagenlocatie Dorpsweg, Arkel’ (idn: NL.IMRO.1978.BPWoonwagenlocatie-VG01) vast
  te stellen, waarbij het plan voorziet in:
  a. wijziging van de bestemming ‘Recreatie’ naar ‘Wonen’ met functieaanduiding ‘woonwagenstandplaats’ voor de
  realisatie van 6 extra standplaatsen met woonwagens.
  b. het juridisch-planologisch vastleggen van de huidige feitelijke situatie van één bestaande woonwagen
  2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
  3. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

  Toezeggingen

  Titel
  Tweede tranche woonwagens
  00:13:37 - 00:14:46 - R.J. (Ruud) van Rijn
  00:14:47 - 00:14:59 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  00:14:59 - 00:16:02 - Maarten Klink
  00:16:02 - 00:16:07 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  00:16:07 - 00:17:04 - P.J.P. (Pieter Jacob) Leenman
  00:17:04 - 00:17:05 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  00:17:05 - 00:17:41 - P.J. (Pieter) van Bruggen
  00:17:41 - 00:17:42 - G.P.A. (Bert) Snoek
  00:17:42 - 00:17:44 - P.J. (Pieter) van Bruggen
  00:17:44 - 00:17:45 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  00:17:45 - 00:18:06 - G.P.A. (Bert) Snoek
  00:18:06 - 00:18:13 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  00:18:13 - 00:20:26 - Jeannette (J.) Hessels-Goud
  00:20:26 - 00:20:36 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  00:20:43 - 00:23:44 - Inspreker
  00:23:44 - 00:23:47 - R.J. (Ruud) van Rijn
  00:23:47 - 00:25:06 - Mirjam Kollenstaart-Muis
 7. Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 7 juli 2022.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. het bestemmingsplan ‘Hoogblokland, Bazeldijk 50’, met identificatienummer NL.IMRO.1978.BPBazeldijk50HBL-VG01, vast te stellen waarmee zes overkappingen mogelijk worden gemaakt die een bijdrage leveren aan de reductie van de uitstoot van benzeen;
   2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.

  Toezeggingen

  Titel
  Uitstoot benzeen
  00:27:29 - 00:29:07 - Jeannette (J.) Hessels-Goud
  00:29:07 - 00:29:16 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  00:29:16 - 00:29:39 - G.P.A. (Bert) Snoek
  00:29:39 - 00:29:44 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  00:29:44 - 00:30:10 - P.J. (Pieter) van Bruggen
  00:30:10 - 00:30:12 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  00:30:12 - 00:30:41 - P.J.P. (Pieter Jacob) Leenman
  00:30:41 - 00:30:42 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  00:30:42 - 00:30:55 - Maarten Klink
  00:30:55 - 00:31:25 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  00:31:25 - 00:32:27 - Inspreker
  00:32:27 - 00:32:35 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  00:32:35 - 00:32:38 - Jeannette (J.) Hessels-Goud
  00:32:38 - 00:34:22 - Mirjam Kollenstaart-Muis
 8. Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 7 juli 2022.

  Toezeggingen

  Titel
  Vertaling kaartje in tabel
  00:34:22 - 00:37:54 - P.J. (Pieter) van Bruggen
  00:37:54 - 00:38:08 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  00:38:08 - 00:38:10 - B. (Bas) de Groot
  00:38:10 - 00:41:10 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  00:41:10 - 00:45:22 - Wout de Jong
  00:45:22 - 00:45:27 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  00:45:27 - 00:47:12 - Marieke de Wit
  00:47:12 - 00:47:20 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  00:47:20 - 00:49:46 - Paul Wols
  00:49:46 - 00:49:52 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  00:53:44 - 00:58:46 - Inspreker
  00:58:46 - 00:58:48 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  00:58:48 - 00:58:51 - P.J. (Pieter) van Bruggen
  00:59:11 - 01:00:10 - Inspreker
  01:00:10 - 01:00:12 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  01:00:12 - 01:01:26 - P.J. (Pieter) van Bruggen
  01:01:26 - 01:04:22 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  01:04:22 - 01:05:32 - P.J. (Pieter) van Bruggen
  01:05:32 - 01:08:26 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  01:08:26 - 01:09:05 - Wout de Jong
  01:09:05 - 01:11:41 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  01:11:41 - 01:11:51 - Paul Wols
  01:11:51 - 01:11:58 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  01:12:57 - 01:12:59 - Wout de Jong
  01:12:59 - 01:13:04 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  01:13:04 - 01:13:40 - Wout de Jong
  01:13:40 - 01:14:00 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  01:14:00 - 01:14:08 - Wout de Jong
  01:14:08 - 01:14:35 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  01:14:35 - 01:16:35 - P.J. (Pieter) van Bruggen
  01:16:35 - 01:16:40 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  01:16:40 - 01:17:55 - B. (Bas) de Groot
  01:17:55 - 01:18:03 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  01:18:03 - 01:18:30 - Wout de Jong
  01:18:30 - 01:18:32 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  01:18:32 - 01:19:08 - Marieke de Wit
  01:19:08 - 01:19:13 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  01:19:13 - 01:19:35 - Paul Wols
  01:19:35 - 01:19:37 - Mirjam Kollenstaart-Muis
 9. Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 7 juli 2022.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  De ‘Verordening Jeugdhulp Gemeente Molenlanden 2022’ vast te stellen met terugwerkende kracht per 1 januari 2022;
  De ‘Verordening Jeugdhulp Gemeente Molenlanden 2021’ in te trekken.

  01:23:24 - 01:25:24 - Harmen Akkerman
  01:25:24 - 01:25:29 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  01:25:29 - 01:27:27 - A.S. (Sanne) Zijlstra
  01:27:27 - 01:27:32 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  01:27:32 - 01:28:36 - Marieke de Wit
  01:28:36 - 01:28:41 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  01:28:41 - 01:31:34 - M.J. (Michel) Blom
  01:31:34 - 01:31:40 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  01:31:40 - 01:32:55 - Naomi Kok
  01:32:55 - 01:33:01 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  01:33:01 - 01:33:18 - J. (Jonette) Korevaar
  01:33:18 - 01:33:40 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  01:33:40 - 01:36:15 - Inspreker
  01:36:15 - 01:36:19 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  01:36:19 - 01:36:43 - M.J. (Michel) Blom
  01:36:43 - 01:39:16 - Inspreker
  01:39:16 - 01:39:40 - M.J. (Michel) Blom
  01:39:40 - 01:40:03 - Inspreker
  01:40:03 - 01:40:23 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  01:40:23 - 01:40:29 - M.J. (Michel) Blom
  01:40:29 - 01:41:16 - Mirjam Kollenstaart-Muis
 10. Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 7 juli 2022.

  Toezeggingen

  Titel
  Juridische mogelijkheden meer- en minderwerk
  01:41:16 - 01:41:21 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:41:21 - 01:41:57 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  01:41:57 - 01:41:58 - A.W. (Arno) van den Hof
  01:41:58 - 01:42:00 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  01:42:00 - 01:43:18 - A.W. (Arno) van den Hof
  01:43:18 - 01:43:24 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  01:43:24 - 01:45:15 - F.B. (Ferry) van der Koelen
  01:45:15 - 01:45:18 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  01:45:18 - 01:47:18 - J. (Joke) van de Graaf
  01:47:18 - 01:47:22 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  01:47:22 - 01:51:38 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:51:38 - 01:51:47 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  01:51:47 - 01:56:39 - C.A. (Corné) Egas
  01:56:39 - 01:56:43 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  01:56:43 - 02:01:40 - H. (Harry) Stam
  02:01:40 - 02:01:54 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  02:01:58 - 02:07:08 - Inspreker
  02:07:08 - 02:07:11 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  02:07:11 - 02:07:22 - F.B. (Ferry) van der Koelen
  02:07:22 - 02:08:01 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  02:08:01 - 02:08:02 - H. (Harry) Stam
  02:08:02 - 02:08:03 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  02:08:07 - 02:08:08 - Inspreker
  02:08:08 - 02:08:11 - J. (Joke) van de Graaf
  02:09:04 - 02:10:14 - Inspreker
  02:10:14 - 02:11:08 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  02:11:08 - 02:11:17 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:11:17 - 02:11:18 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  02:11:18 - 02:12:12 - H. (Harry) Stam
  02:12:12 - 02:12:43 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  02:12:43 - 02:13:15 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:13:15 - 02:13:21 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  02:13:21 - 02:13:22 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:13:22 - 02:13:49 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  02:13:49 - 02:14:23 - F.B. (Ferry) van der Koelen
  02:14:23 - 02:14:24 - Inspreker
  02:14:24 - 02:15:28 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  02:15:28 - 02:16:20 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:16:20 - 02:16:45 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  02:16:45 - 02:18:11 - A.W. (Arno) van den Hof
  02:18:11 - 02:18:14 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  02:18:14 - 02:18:30 - F.B. (Ferry) van der Koelen
  02:18:30 - 02:19:13 - H. (Harry) Stam
  02:19:13 - 02:20:10 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  02:20:10 - 02:20:21 - A.W. (Arno) van den Hof
  02:20:21 - 02:20:23 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  02:20:23 - 02:20:31 - F.B. (Ferry) van der Koelen
  02:20:31 - 02:20:33 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  02:20:33 - 02:20:37 - A.W. (Arno) van den Hof
  02:20:37 - 02:20:39 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  02:20:39 - 02:23:00 - J. (Joke) van de Graaf
  02:23:00 - 02:23:06 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:23:57 - 02:24:03 - J. (Joke) van de Graaf
  02:24:03 - 02:24:12 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:24:58 - 02:25:00 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  02:25:00 - 02:27:39 - C.A. (Corné) Egas
  02:27:39 - 02:27:44 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  02:27:44 - 02:28:23 - H. (Harry) Stam
  02:28:23 - 02:28:38 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  02:28:38 - 02:28:50 - J. (Joke) van de Graaf
  02:28:50 - 02:28:54 - F.B. (Ferry) van der Koelen
  02:28:54 - 02:29:40 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  02:29:40 - 02:29:45 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:30:01 - 02:30:10 - J. (Joke) van de Graaf
  02:30:10 - 02:31:00 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:31:00 - 02:31:01 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  02:31:01 - 02:31:03 - J. (Joke) van de Graaf
  02:31:05 - 02:31:19 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:31:19 - 02:32:44 - J. (Joke) van de Graaf
  02:32:44 - 02:32:49 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  02:32:49 - 02:33:00 - J. (Joke) van de Graaf
  02:33:00 - 02:33:13 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  02:33:13 - 02:33:34 - F.B. (Ferry) van der Koelen
  02:33:34 - 02:33:49 - Mirjam Kollenstaart-Muis
 11. Dit agendapunt wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 7 juli 2022.

  Er wordt raadsbreed een amendement voorbereid om vast te leggen dat de verschillende pijlers en overkoepelende thema’s afzonderlijk door de raad besproken worden en dit te koppelen aan participatie.

  Toezeggingen

  Titel
  BOPA's en stapsgewijze lerende aanpak
  02:43:11 - 02:43:23 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  02:43:23 - 02:47:54 - Maarten Klink
  02:47:54 - 02:48:02 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  02:48:02 - 02:51:18 - F.B. (Ferry) van der Koelen
  02:51:18 - 02:51:22 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  02:51:22 - 02:54:37 - B. (Bas) de Groot
  02:54:37 - 02:54:42 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  02:54:42 - 02:57:49 - G.P.A. (Bert) Snoek
  02:57:49 - 02:57:52 - P.J. (Pieter) van Bruggen
  02:57:52 - 02:59:08 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  02:59:08 - 03:02:56 - Inspreker
  03:02:56 - 03:03:01 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  03:03:01 - 03:03:17 - B. (Bas) de Groot
  03:03:17 - 03:03:19 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  03:03:19 - 03:04:23 - Maarten Klink
  03:04:23 - 03:04:30 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  03:04:30 - 03:08:10 - Inspreker
  03:08:10 - 03:08:12 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  03:08:12 - 03:08:16 - Maarten Klink
  03:08:41 - 03:14:03 - Inspreker
  03:14:03 - 03:14:05 - G.P.A. (Bert) Snoek
  03:14:05 - 03:14:57 - Inspreker
  03:14:57 - 03:15:25 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  03:15:25 - 03:16:45 - Maarten Klink
  03:16:45 - 03:16:46 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  03:16:46 - 03:16:47 - G.P.A. (Bert) Snoek
  03:16:47 - 03:16:50 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  03:16:50 - 03:17:14 - P.J. (Pieter) van Bruggen
  03:17:16 - 03:17:46 - Maarten Klink
  03:17:46 - 03:17:47 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  03:17:47 - 03:17:48 - B. (Bas) de Groot
  03:18:28 - 03:18:53 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  03:18:53 - 03:18:59 - B. (Bas) de Groot
  03:18:59 - 03:19:00 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  03:19:07 - 03:19:11 - F.B. (Ferry) van der Koelen
  03:19:12 - 03:19:16 - G.P.A. (Bert) Snoek
  03:19:18 - 03:19:20 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  03:19:20 - 03:19:35 - P.J. (Pieter) van Bruggen
  03:19:35 - 03:21:11 - Mirjam Kollenstaart-Muis
 12. Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 7 juli 2022.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. Het ‘Uitvoeringsplan begraafplaatsen Molenlanden’ vast te stellen;
  2. De financiële consequenties te verwerken in de meerjarenbegroting 2023 ev.

  Toezeggingen

  Titel
  Beantwoording vragen commissievergadering
  Onderzoek gebouwen
  Participatietraject begraafplaats Hoornaar
  03:22:44 - 03:22:47 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  03:22:47 - 03:27:41 - C.A. (Corné) Egas
  03:27:41 - 03:28:03 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  03:28:03 - 03:28:26 - C.A. (Corné) Egas
  03:28:26 - 03:28:28 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  03:28:28 - 03:31:14 - L. (Leo) Timmer
  03:31:14 - 03:31:17 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  03:34:50 - 03:35:38 - F.B. (Ferry) van der Koelen
  03:35:38 - 03:35:52 - C.A. (Corné) Egas
  03:35:53 - 03:38:50 - F.B. (Ferry) van der Koelen
  03:38:50 - 03:38:57 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  03:38:57 - 03:39:53 - A.W. (Arno) van den Hof
  03:39:53 - 03:40:12 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  03:40:12 - 03:44:20 - Inspreker
  03:44:20 - 03:44:23 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  03:44:23 - 03:44:28 - L. (Leo) Timmer
  03:44:45 - 03:47:52 - Inspreker
  03:47:52 - 03:47:53 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  03:48:52 - 03:49:50 - Inspreker
  03:49:50 - 03:49:51 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  03:49:51 - 03:49:53 - C.A. (Corné) Egas
  03:50:05 - 03:50:31 - Inspreker
  03:50:31 - 03:51:01 - C.A. (Corné) Egas
  03:51:01 - 03:53:16 - Inspreker
  03:53:16 - 03:53:52 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  03:53:52 - 03:54:09 - C.A. (Corné) Egas
  03:54:12 - 03:54:13 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  03:54:28 - 03:54:53 - C.A. (Corné) Egas
  03:54:53 - 03:55:01 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  03:55:01 - 03:55:06 - C.A. (Corné) Egas
  03:55:06 - 03:55:22 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  03:55:27 - 03:55:28 - Maarten Klink
  03:55:28 - 03:55:50 - C.A. (Corné) Egas
  03:55:50 - 03:55:55 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  03:55:55 - 03:56:08 - F.B. (Ferry) van der Koelen
  03:56:08 - 03:56:25 - Mirjam Kollenstaart-Muis
  03:56:41 - 03:56:45 - C.A. (Corné) Egas
  03:56:45 - 03:57:29 - Mirjam Kollenstaart-Muis
 13. De vergadering is om 23.30 uur gesloten.