Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gezamenlijke Commissievergadering

donderdag 29 juni 2023

16:00 - 23:00
Locatie

Bleskensgraaf, de Spil - raadzaal

Voorzitter
Burgemeester Theo Segers
Toelichting

De Gezamenlijke Commissievergadering komt bijeen voor onderwerpen die de twee commissies overstijgen, zoals de Kadernota of de Begroting.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Wethouder Quik doet mededeling van zijn ontslag.

  00:03:53 - 00:07:48 - De heer Theo Segers
  00:07:56 - 00:08:59 - Johan Quik
  00:09:04 - 00:10:26 - De heer Theo Segers
  00:29:59 - 00:30:38 - De heer Theo Segers
  00:30:45 - 00:32:21 - Joke van de Graaf
  00:32:21 - 00:34:11 - De heer Theo Segers
 2. 2

  De heer Guus de Wit spreekt in namens Stichting Dorpshuis De Beemd.

  00:33:39 - 00:34:11 - De heer Theo Segers
  00:34:11 - 00:39:03 - De heer Theo Segers
  00:39:03 - 00:40:08 - De heer Theo Segers
 3. 3

  Wethouder Visser deelt mee dat n.a.v. de accountantscontrole de raad een aangepast raadsvoorstel ontvangt.

  Dit agendapunt wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 6 juli 2023.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  Het college van Molenlanden besluit de gemeenteraad voor te stellen:
  1. De Jaarstukken 2022 van de gemeente Molenlanden vast te stellen;
  2. Het positief rekeningresultaat vast te stellen op € 8.490.293;
  3. Een bedrag van € 140.409 aan niet-bestede middelen toe te voegen aan de reserve “afwikkeling vorige jaren” en deze als budget beschikbaar te stellen in 2023;
  4. Van het resultaat een bedrag van € 6.736.871 toe te voegen aan de reserve Kapitaallasten in verband met toekomstige uitgaven;
  5. Van het resultaat een bedrag van € 94.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Duurzaamheid;
  6. Het overige deel van het resultaat, te weten € 1.519.013, toe te voegen aan de algemene reserve;
  7. De investeringen die zijn gevoteerd voor 1-1-2022 en nog niet zijn afgerond opnieuw beschikbaar te stellen zodat deze kunnen worden afgerond;
  8. Een reserve Afval in plaats van de bestaande Voorziening te vormen ter dekking van toekomstige kosten voor de invoering van de nieuwe wijze van afvalinzameling.

  00:39:53 - 00:40:08 - De heer Theo Segers
  00:40:20 - 00:47:40 - Bram Visser
  00:47:40 - 00:47:49 - De heer Theo Segers
  00:47:49 - 00:48:14 - Henk van der Wal
  00:48:14 - 00:48:24 - Bram Visser
  00:48:27 - 00:49:09 - De heer Theo Segers
  00:49:09 - 00:51:40 - Bob Brokking
  00:51:40 - 00:51:45 - De heer Theo Segers
  00:51:45 - 00:53:51 - Henk van der Wal
  00:53:51 - 00:53:56 - De heer Theo Segers
  00:54:08 - 00:54:29 - De heer Theo Segers
  00:54:30 - 00:54:50 - De heer Theo Segers
  00:54:50 - 00:56:38 - Wouter van den Berg
  00:56:38 - 00:56:44 - De heer Theo Segers
  00:56:44 - 00:57:50 - Harry Stam
  00:57:50 - 00:57:52 - De heer Theo Segers
  00:57:52 - 00:58:22 - Arno van den Hof
  00:58:22 - 00:58:28 - De heer Theo Segers
  00:59:17 - 00:59:18 - Michel Blom
  00:59:18 - 00:59:20 - De heer Theo Segers
  00:59:20 - 00:59:34 - Michel Blom
  00:59:34 - 01:00:06 - De heer Theo Segers
  01:00:06 - 01:03:04 - Michel Blom
  01:03:05 - 01:03:27 - De heer Theo Segers
  01:03:35 - 01:08:51 - Bram Visser
  01:08:51 - 01:09:23 - De heer Theo Segers
  01:09:25 - 01:11:36 - Arco Bikker
  01:11:36 - 01:14:02 - De heer Theo Segers
 4. 4

  Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 6 juli 2023.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. de Zomernota 2023 met een voordelig resultaat van € 2.981.980 vast te stellen;
  2. de financiële consequenties te verwerken in de financiële administratie;
  3. de mutaties van investeringen (zie hoofdstuk 2.2) te verwerken in de financiële
  administratie;
  4. de in de Zomernota 2023 aangegeven reserve-mutaties vast te stellen en te
  verwerken in de financiële administratie;
  5. de geactualiseerde grondexploitaties 2023 vast te stellen;
  6. de door het college opgelegde geheimhouding op bijlagen van de MJIP te
  bekrachtigen op grond van artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet en artikel 10, lid 2,
  onder b en g van de Wet openbaarheid bestuur;
  7. De maximale ‘Vrij op naamprijs’ van een sociale koopwoning te hanteren op
  € 275.000 prijspeil 2023. Deze jaarlijks te indexeren middels vaststelling van de
  Nota Grondprijzen en Parameters.

  Toezeggingen

  Titel
  Onder de aandacht brengen van recreatief aanbod
  01:13:52 - 01:14:02 - De heer Theo Segers
  01:14:02 - 01:17:00 - Bob Brokking
  01:17:00 - 01:17:04 - De heer Theo Segers
  01:17:04 - 01:21:22 - Henk van der Wal
  01:21:22 - 01:21:29 - De heer Theo Segers
  01:21:29 - 01:24:01 - Wouter van den Berg
  01:24:01 - 01:24:05 - De heer Theo Segers
  01:24:05 - 01:27:02 - Harry Stam
  01:27:02 - 01:27:05 - De heer Theo Segers
  01:27:05 - 01:27:53 - Arno van den Hof
  01:27:53 - 01:27:57 - De heer Theo Segers
  01:27:57 - 01:30:24 - Ferry van der Koelen
  01:30:24 - 01:30:48 - De heer Theo Segers
  01:30:56 - 01:33:37 - Bram Visser
  01:33:37 - 01:33:47 - Bob Brokking
  01:33:47 - 01:33:48 - Bram Visser
  01:33:48 - 01:33:49 - Bob Brokking
  01:33:49 - 01:33:51 - Bram Visser
  01:33:51 - 01:34:00 - Bram Visser
  01:34:00 - 01:34:11 - Bob Brokking
  01:34:11 - 01:35:37 - Bram Visser
  01:35:37 - 01:35:42 - De heer Theo Segers
  01:35:42 - 01:36:03 - Bob Brokking
  01:36:03 - 01:36:26 - Bram Visser
  01:36:26 - 01:36:28 - Bob Brokking
  01:36:28 - 01:36:30 - De heer Theo Segers
  01:36:30 - 01:37:00 - Bob Brokking
  01:37:00 - 01:38:47 - Bram Visser
  01:38:47 - 01:40:11 - Henk van der Wal
  01:40:11 - 01:41:43 - Bram Visser
  01:41:43 - 01:41:44 - De heer Theo Segers
  01:41:44 - 01:42:19 - Henk van der Wal
  01:42:19 - 01:42:23 - Bram Visser
  01:42:23 - 01:42:29 - Bram Visser
  01:42:29 - 01:42:54 - De heer Theo Segers
  01:43:05 - 01:46:30 - Arco Bikker
  01:46:30 - 01:46:43 - De heer Theo Segers
  01:46:56 - 01:50:21 - Piet Vat
  01:50:21 - 01:50:26 - De heer Theo Segers
  01:50:26 - 01:50:30 - Ferry van der Koelen
  01:50:30 - 01:52:39 - Piet Vat
  01:52:39 - 01:53:04 - De heer Theo Segers
  01:53:04 - 01:54:42 - Jan Lock
  01:54:42 - 01:54:45 - De heer Theo Segers
  01:54:45 - 01:54:59 - Wouter van den Berg
  01:54:59 - 01:55:38 - Jan Lock
  01:55:38 - 01:55:42 - De heer Theo Segers
  01:55:42 - 01:55:43 - Jan Lock
  01:55:43 - 01:55:45 - De heer Theo Segers
  01:55:45 - 01:55:58 - Jan Lock
  01:55:58 - 01:56:03 - De heer Theo Segers
  01:56:03 - 01:57:42 - Jan Lock
  01:57:42 - 01:57:49 - De heer Theo Segers
  01:57:49 - 01:58:15 - Ferry van der Koelen
  01:58:15 - 01:58:19 - Jan Lock
  01:58:19 - 01:58:29 - De heer Theo Segers
  01:58:29 - 01:58:31 - Corné Egas
  01:58:31 - 01:58:38 - De heer Theo Segers
  01:58:59 - 01:59:10 - De heer Corné Egas
  01:59:10 - 02:01:00 - Theo Segers
  02:01:00 - 02:01:11 - De heer Corné Egas
  02:01:24 - 02:02:31 - De heer Theo Segers
  02:02:31 - 02:02:41 - Wout de Jong
  02:02:41 - 02:02:51 - De heer Theo Segers
  02:42:10 - 02:43:11 - De heer Theo Segers
 5. 5

  Dit agendapunt wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 6 juli 2023.

  Er worden enkele moties voorbereid.

  Toezeggingen

  Titel
  Opleiding en werk
  Planning woonzorgvisie
  02:42:40 - 02:43:11 - De heer Theo Segers
  02:43:11 - 02:52:25 - Joke van de Graaf
  02:52:25 - 02:52:59 - De heer Theo Segers
  02:52:59 - 02:53:08 - Joke van de Graaf
  02:53:08 - 02:53:14 - De heer Theo Segers
  02:53:16 - 03:03:23 - Corné Egas
  03:03:23 - 03:03:37 - De heer Theo Segers
  03:03:37 - 03:06:01 - Corné Egas
  03:06:01 - 03:06:02 - De heer Theo Segers
  03:06:02 - 03:06:28 - Corné Egas
  03:06:28 - 03:06:45 - De heer Theo Segers
  03:06:55 - 03:16:40 - Jan Arie Koorevaar
  03:16:40 - 03:17:04 - De heer Theo Segers
  03:17:13 - 03:29:21 - Harry Stam
  03:29:21 - 03:29:45 - De heer Theo Segers
  03:29:59 - 03:34:23 - Arno van den Hof
  03:34:23 - 03:34:27 - De heer Theo Segers
  03:34:27 - 03:34:34 - Arno van den Hof
  03:34:34 - 03:34:58 - Jan Arie Koorevaar
  03:34:58 - 03:37:02 - Arno van den Hof
  03:37:02 - 03:37:17 - De heer Theo Segers
  03:37:32 - 03:40:06 - Ferry van der Koelen
  03:40:06 - 03:40:08 - Jan Arie Koorevaar
  03:40:08 - 03:40:21 - De heer Theo Segers
  03:40:21 - 03:40:25 - Ferry van der Koelen
  03:40:25 - 03:40:26 - De heer Theo Segers
  03:40:26 - 03:48:12 - Ferry van der Koelen
  03:48:12 - 03:48:46 - De heer Theo Segers
  04:01:23 - 04:02:04 - De heer Theo Segers
  04:02:10 - 04:02:31 - Bram Visser
  04:02:31 - 04:02:36 - De heer Theo Segers
  04:02:36 - 04:03:26 - Bram Visser
  04:03:26 - 04:03:28 - De heer Theo Segers
  04:03:28 - 04:03:42 - Joke van de Graaf
  04:03:42 - 04:05:48 - Bram Visser
  04:05:48 - 04:05:52 - Corné Egas
  04:05:52 - 04:05:54 - De heer Theo Segers
  04:05:54 - 04:05:55 - Corné Egas
  04:05:55 - 04:07:18 - De heer Theo Segers
  04:07:18 - 04:10:30 - Bram Visser
  04:10:30 - 04:10:34 - De heer Theo Segers
  04:10:34 - 04:11:12 - Jan Arie Koorevaar
  04:11:12 - 04:11:15 - Bram Visser
  04:11:15 - 04:11:16 - De heer Theo Segers
  04:11:16 - 04:11:17 - Bram Visser
  04:11:17 - 04:11:45 - Ferry van der Koelen
  04:11:45 - 04:11:53 - Bram Visser
  04:11:53 - 04:12:14 - Ferry van der Koelen
  04:12:14 - 04:14:05 - Bram Visser
  04:14:05 - 04:14:08 - De heer Theo Segers
  04:14:08 - 04:14:33 - Jan Arie Koorevaar
  04:14:33 - 04:18:02 - Bram Visser
  04:18:02 - 04:18:05 - De heer Theo Segers
  04:18:05 - 04:18:30 - Joke van de Graaf
  04:18:30 - 04:19:19 - Bram Visser
  04:19:19 - 04:19:41 - De heer Theo Segers
  04:19:48 - 04:20:31 - Arco Bikker
  04:20:31 - 04:20:32 - Joke van de Graaf
  04:20:32 - 04:20:34 - De heer Theo Segers
  04:20:34 - 04:20:44 - Joke van de Graaf
  04:20:44 - 04:21:41 - Arco Bikker
  04:21:41 - 04:21:49 - De heer Theo Segers
  04:21:49 - 04:21:51 - Jan Arie Koorevaar
  04:21:51 - 04:22:20 - Joke van de Graaf
  04:22:20 - 04:26:33 - Arco Bikker
  04:26:33 - 04:26:41 - Corné Egas
  04:26:41 - 04:27:03 - Arco Bikker
  04:27:03 - 04:27:04 - De heer Theo Segers
  04:27:04 - 04:27:30 - Corné Egas
  04:27:30 - 04:29:22 - Arco Bikker
  04:29:22 - 04:29:38 - De heer Theo Segers
  04:29:38 - 04:30:15 - Bob Brokking
  04:30:15 - 04:30:44 - Arco Bikker
  04:30:44 - 04:31:14 - Bob Brokking
  04:31:14 - 04:31:43 - Arco Bikker
  04:31:43 - 04:31:44 - De heer Theo Segers
  04:31:44 - 04:32:42 - Jan Arie Koorevaar
  04:32:42 - 04:36:32 - Arco Bikker
  04:36:32 - 04:36:36 - De heer Theo Segers
  04:36:36 - 04:37:35 - Arco Bikker
  04:37:35 - 04:37:45 - Harry Stam
  04:37:45 - 04:38:41 - Arco Bikker
  04:38:41 - 04:39:00 - De heer Theo Segers
  04:39:06 - 04:43:23 - Piet Vat
  04:43:23 - 04:43:25 - Corné Egas
  04:43:25 - 04:43:27 - De heer Theo Segers
  04:43:27 - 04:44:24 - Corné Egas
  04:44:24 - 04:44:46 - Piet Vat
  04:44:46 - 04:44:48 - De heer Theo Segers
  04:44:48 - 04:44:49 - Piet Vat
  04:44:49 - 04:45:13 - Ferry van der Koelen
  04:45:13 - 04:46:53 - Piet Vat
  04:46:53 - 04:46:56 - De heer Theo Segers
  04:46:56 - 04:47:19 - Jan Arie Koorevaar
  04:47:19 - 04:47:35 - De heer Theo Segers
  04:47:35 - 04:47:36 - Piet Vat
  04:47:36 - 04:47:49 - De heer Theo Segers
  04:48:12 - 04:50:53 - Jan Lock
  04:50:53 - 04:50:55 - De heer Theo Segers
  04:50:55 - 04:51:20 - Jonette Korevaar-den Besten
  04:51:20 - 04:52:10 - Jan Lock
  04:52:10 - 04:52:12 - De heer Theo Segers
  04:52:12 - 04:53:00 - Ferry van der Koelen
  04:53:00 - 04:54:44 - Jan Lock
  04:54:44 - 04:54:46 - De heer Theo Segers
  04:54:46 - 04:54:47 - Jan Lock
  04:54:47 - 04:55:02 - Joke van de Graaf
  04:55:02 - 04:59:58 - Jan Lock
  04:59:58 - 05:00:08 - De heer Theo Segers
  05:00:08 - 05:00:09 - Jan Lock
  05:00:09 - 05:00:10 - De heer Theo Segers
  05:00:10 - 05:00:50 - Harry Stam
  05:00:50 - 05:03:17 - Jan Lock
  05:03:17 - 05:03:18 - De heer Theo Segers
  05:03:18 - 05:03:45 - Jan Arie Koorevaar
  05:03:45 - 05:05:35 - Jan Lock
  05:05:35 - 05:05:57 - De heer Theo Segers
  05:06:19 - 05:06:23 - De heer Corné Egas
  05:06:23 - 05:08:02 - Theo Segers
  05:08:02 - 05:08:06 - De heer Corné Egas
  05:08:06 - 05:09:07 - Harry Stam
  05:09:07 - 05:09:10 - De heer Corné Egas
  05:09:10 - 05:10:37 - Theo Segers
  05:10:37 - 05:10:40 - De heer Corné Egas
  05:10:40 - 05:10:41 - De heer Corné Egas
  05:10:41 - 05:10:46 - Jan Arie Koorevaar
  05:10:46 - 05:10:47 - Theo Segers
  05:10:47 - 05:10:49 - De heer Corné Egas
  05:10:49 - 05:10:57 - Theo Segers
  05:10:57 - 05:11:00 - De heer Corné Egas
  05:11:00 - 05:11:59 - Theo Segers
  05:11:59 - 05:12:03 - De heer Corné Egas
  05:12:03 - 05:12:06 - Jan Arie Koorevaar
  05:12:06 - 05:13:01 - Theo Segers
  05:13:01 - 05:13:03 - De heer Corné Egas
  05:13:03 - 05:13:58 - Jan Arie Koorevaar
  05:13:58 - 05:14:01 - De heer Corné Egas
  05:14:01 - 05:14:53 - Theo Segers
  05:14:53 - 05:14:54 - Jan Arie Koorevaar
  05:14:54 - 05:15:07 - Jan Arie Koorevaar
  05:15:07 - 05:15:20 - Theo Segers
  05:15:20 - 05:15:22 - De heer Corné Egas
  05:15:22 - 05:15:23 - Theo Segers
  05:15:25 - 05:15:26 - Theo Segers
  05:15:26 - 05:15:28 - De heer Corné Egas
  05:15:28 - 05:15:33 - Joke van de Graaf
  05:15:33 - 05:15:35 - De heer Corné Egas
  05:15:35 - 05:16:03 - Joke van de Graaf
  05:16:03 - 05:16:09 - De heer Corné Egas
  05:16:09 - 05:16:42 - Joke van de Graaf
  05:16:42 - 05:16:44 - Theo Segers
  05:16:44 - 05:16:51 - De heer Corné Egas
  05:17:02 - 05:17:52 - De heer Theo Segers
  05:17:52 - 05:18:53 - Corné Egas
  05:18:53 - 05:19:04 - De heer Theo Segers
  05:19:04 - 05:20:13 - Joke van de Graaf
  05:20:13 - 05:20:38 - De heer Theo Segers
  05:20:38 - 05:22:18 - Corné Egas
  05:22:18 - 05:22:20 - De heer Theo Segers
  05:22:20 - 05:23:11 - Jan Arie Koorevaar
  05:23:11 - 05:23:27 - Corné Egas
  05:23:27 - 05:23:33 - De heer Theo Segers
  05:23:33 - 05:23:34 - Corné Egas
  05:23:34 - 05:23:35 - De heer Theo Segers
  05:23:35 - 05:24:29 - Corné Egas
  05:24:29 - 05:24:30 - Harry Stam
  05:24:30 - 05:25:02 - Corné Egas
  05:25:02 - 05:25:03 - De heer Theo Segers
  05:25:03 - 05:26:27 - Harry Stam
  05:26:27 - 05:26:31 - Corné Egas
  05:26:31 - 05:26:34 - De heer Theo Segers
  05:26:34 - 05:27:46 - Jan Arie Koorevaar
  05:27:46 - 05:28:04 - Corné Egas
  05:28:04 - 05:28:10 - De heer Theo Segers
  05:28:10 - 05:28:49 - Corné Egas
  05:28:49 - 05:28:51 - De heer Theo Segers
  05:28:51 - 05:29:59 - Joke van de Graaf
  05:29:59 - 05:30:00 - De heer Theo Segers
  05:30:00 - 05:30:56 - Jan Arie Koorevaar
  05:30:56 - 05:30:57 - Joke van de Graaf
  05:30:57 - 05:31:02 - De heer Theo Segers
  05:31:02 - 05:31:48 - Joke van de Graaf
  05:31:49 - 05:31:50 - De heer Theo Segers
  05:31:50 - 05:32:47 - Jan Arie Koorevaar
  05:32:47 - 05:32:58 - De heer Theo Segers
  05:32:58 - 05:33:17 - Joke van de Graaf
  05:33:17 - 05:33:18 - De heer Theo Segers
  05:33:18 - 05:34:20 - Ferry van der Koelen
  05:34:20 - 05:34:53 - De heer Theo Segers
  05:34:53 - 05:35:46 - Corné Egas
  05:35:46 - 05:35:56 - De heer Theo Segers
  05:35:56 - 05:37:30 - Harmen Akkerman
  05:37:30 - 05:37:33 - De heer Theo Segers
  05:37:33 - 05:38:12 - Harry Stam
  05:38:12 - 05:38:13 - De heer Theo Segers
  05:38:13 - 05:39:05 - Harmen Akkerman
  05:39:05 - 05:39:08 - De heer Theo Segers
  05:39:08 - 05:39:20 - Harry Stam
  05:39:20 - 05:39:22 - De heer Theo Segers
  05:39:22 - 05:39:26 - Harry Stam
  05:39:26 - 05:39:38 - Harmen Akkerman
  05:39:39 - 05:39:40 - De heer Theo Segers
  05:39:40 - 05:40:45 - Arno van den Hof
  05:40:45 - 05:40:49 - De heer Theo Segers
  05:40:49 - 05:41:33 - Harmen Akkerman
  05:41:33 - 05:41:42 - De heer Theo Segers
  05:41:42 - 05:42:14 - Harmen Akkerman
  05:42:14 - 05:42:18 - De heer Theo Segers
  05:42:18 - 05:42:19 - Wout de Jong
  05:42:21 - 05:43:29 - Wout de Jong
  05:43:29 - 05:43:31 - De heer Theo Segers
  05:43:31 - 05:44:25 - Joke van de Graaf
  05:44:25 - 05:44:28 - De heer Theo Segers
  05:44:28 - 05:44:39 - Ferry van der Koelen
  05:44:39 - 05:44:50 - De heer Theo Segers
  05:44:50 - 05:45:39 - Jan Arie Koorevaar
  05:45:39 - 05:45:40 - De heer Theo Segers
  05:45:40 - 05:46:54 - Jan Arie Koorevaar
  05:46:54 - 05:46:55 - De heer Theo Segers
  05:46:55 - 05:47:36 - Harry Stam
  05:47:36 - 05:47:37 - De heer Theo Segers
  05:47:37 - 05:49:01 - Jan Arie Koorevaar
  05:49:01 - 05:49:05 - De heer Theo Segers
  05:49:05 - 05:49:22 - Harry Stam
  05:49:22 - 05:49:25 - De heer Theo Segers
  05:49:25 - 05:50:01 - Joke van de Graaf
  05:50:02 - 05:50:05 - De heer Theo Segers
  05:50:05 - 05:50:10 - Corné Egas
  05:50:10 - 05:50:13 - De heer Theo Segers
  05:50:13 - 05:50:32 - Ferry van der Koelen
  05:50:32 - 05:50:34 - De heer Theo Segers
  05:50:34 - 05:51:17 - Corné Egas
  05:51:17 - 05:51:19 - De heer Theo Segers
  05:51:19 - 05:52:23 - Jan Arie Koorevaar
  05:52:23 - 05:52:26 - De heer Theo Segers
  05:52:26 - 05:53:03 - Harry Stam
  05:53:04 - 05:53:10 - De heer Theo Segers
  05:53:10 - 05:53:13 - Joke van de Graaf
  05:53:13 - 05:53:27 - De heer Theo Segers
  05:53:27 - 05:53:41 - Corné Egas
  05:53:41 - 05:53:42 - De heer Theo Segers
  05:53:43 - 05:53:44 - Joke van de Graaf
  05:53:44 - 05:53:49 - De heer Theo Segers
  05:53:49 - 05:54:02 - Joke van de Graaf
  05:54:03 - 05:54:43 - Harry Stam
  05:54:43 - 05:54:47 - De heer Theo Segers
  05:54:47 - 05:55:16 - Jan Arie Koorevaar
  05:55:17 - 05:55:18 - De heer Theo Segers
  05:55:18 - 05:55:51 - Harry Stam
  05:55:52 - 05:55:53 - Arno van den Hof
  05:55:53 - 05:55:54 - De heer Theo Segers
  05:55:54 - 05:56:37 - Arno van den Hof
  05:56:37 - 05:56:44 - De heer Theo Segers
  05:56:44 - 05:57:30 - Harmen Akkerman
  05:57:31 - 05:57:32 - De heer Theo Segers
  05:57:32 - 05:58:09 - Harry Stam
  05:58:09 - 05:58:14 - De heer Theo Segers
  05:58:14 - 05:58:37 - Jan Arie Koorevaar
  05:58:39 - 05:58:51 - De heer Theo Segers
  05:58:51 - 05:59:16 - Arno van den Hof
  05:59:16 - 05:59:32 - De heer Theo Segers
  05:59:32 - 06:00:24 - Jan Arie Koorevaar
  06:00:24 - 06:00:26 - De heer Theo Segers
  06:00:26 - 06:00:35 - Jan Arie Koorevaar
  06:00:35 - 06:00:38 - De heer Theo Segers
  06:00:38 - 06:00:47 - Ferry van der Koelen
  06:00:47 - 06:00:48 - De heer Theo Segers
  06:00:48 - 06:01:01 - Jan Arie Koorevaar
  06:01:01 - 06:01:02 - De heer Theo Segers
  06:01:02 - 06:01:05 - Ferry van der Koelen
  06:01:05 - 06:01:06 - De heer Theo Segers
  06:01:07 - 06:02:00 - Sanne Zijlstra-van den Hof
  06:02:00 - 06:02:01 - De heer Theo Segers
  06:02:01 - 06:02:04 - Sanne Zijlstra-van den Hof
  06:02:04 - 06:02:12 - De heer Theo Segers
  06:02:12 - 06:02:18 - Corné Egas
  06:02:18 - 06:02:21 - De heer Theo Segers
  06:02:21 - 06:02:35 - Corné Egas
  06:02:40 - 06:02:41 - De heer Theo Segers
  06:02:41 - 06:03:21 - Joke van de Graaf
  06:03:22 - 06:03:23 - De heer Theo Segers
  06:03:23 - 06:03:47 - Jan Arie Koorevaar
  06:03:47 - 06:03:51 - De heer Theo Segers
  06:03:51 - 06:04:37 - Ferry van der Koelen
  06:04:37 - 06:04:38 - De heer Theo Segers
  06:04:38 - 06:05:47 - Harry Stam
  06:05:47 - 06:05:49 - De heer Theo Segers
  06:05:49 - 06:06:29 - Jan Arie Koorevaar
  06:06:29 - 06:06:37 - De heer Theo Segers
  06:06:37 - 06:06:40 - Ferry van der Koelen
  06:06:40 - 06:07:07 - De heer Theo Segers
  06:07:07 - 06:07:48 - Arno van den Hof
  06:07:48 - 06:07:49 - Arno van den Hof
  06:07:50 - 06:07:52 - Ferry van der Koelen
  06:07:52 - 06:07:54 - Ruud van Rijn
  06:07:54 - 06:07:55 - Ferry van der Koelen
  06:07:55 - 06:08:45 - Ruud van Rijn
  06:08:45 - 06:08:47 - De heer Theo Segers
  06:08:47 - 06:09:33 - Ferry van der Koelen
  06:09:33 - 06:09:57 - De heer Theo Segers
  06:09:57 - 06:10:19 - Arno van den Hof
  06:10:19 - 06:10:20 - De heer Theo Segers
  06:10:20 - 06:12:03 - Jan Arie Koorevaar
  06:12:04 - 06:12:05 - De heer Theo Segers
  06:12:05 - 06:13:40 - Corné Egas
  06:13:40 - 06:13:41 - Arno van den Hof
  06:13:41 - 06:14:13 - Arno van den Hof
  06:14:13 - 06:14:14 - Corné Egas
  06:14:14 - 06:15:02 - Corné Egas
  06:15:02 - 06:15:11 - De heer Theo Segers
  06:15:11 - 06:16:10 - Arno van den Hof
  06:16:10 - 06:16:12 - Corné Egas
  06:16:12 - 06:16:20 - Bob Brokking
  06:16:20 - 06:16:22 - De heer Theo Segers
  06:16:22 - 06:16:40 - Arno van den Hof
  06:16:40 - 06:16:44 - De heer Theo Segers
  06:16:44 - 06:16:50 - Arno van den Hof
  06:16:50 - 06:16:53 - De heer Theo Segers
  06:16:53 - 06:17:06 - Bob Brokking
  06:17:06 - 06:17:10 - Arno van den Hof
  06:17:10 - 06:17:13 - De heer Theo Segers
  06:17:13 - 06:17:19 - Arno van den Hof
  06:17:19 - 06:17:44 - De heer Theo Segers
  06:17:44 - 06:17:50 - Jan Arie Koorevaar
  06:17:50 - 06:19:39 - De heer Theo Segers
 6. 6

  De vergadering is om 22.13 uur gesloten.

  06:18:31 - 06:19:39 - De heer Theo Segers