Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Samenleving, Duurzaamheid & Bedrijfsvoering

donderdag 6 juni 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Bleskensgraaf, de Spil - raadzaal

Voorzitter
Wietse (W.C.) Blok
Toelichting

In een commissievergadering voeren raads- en/of burgerleden met elkaar het debat over onderwerpen die op de agenda staan. Het doel van de avond is om te komen tot een advies voor behandeling van het voorstel in een besluitvormende vergadering. De besluitvormende vergadering over het betreffende onderwerp vindt in de regel twee weken later plaats.

Agendapunten

 1. 1
  1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. 2
  2. Spreekrecht geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen
 3. 3
  3. Uitwisseling verbonden partijen
 4. 4
  4. Mededelingen/Vragenhalfuur (over actuele en urgente onderwerpen)
 5. 5

  Deze lijst is nog niet beschikbaar.

 6. 7

  Spreektijd 3 minuten in 1e termijn

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. ten aanzien van de jaarrekening in jaarverslag 2023:
  - kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2023 van de GR Avres en een zienswijze in te
  dienen zoals verwoord in bijlage 7.
  2. ten aanzien van de ontwerpbegroting en jaarplan 2025:
  - kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2025 van de GR Avres en een zienswijze in te dienen zoals
  verwoord in bijlage 7.

 7. 8

  Spreektijd 3 minuten in 1e termijn

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. ten aanzien van de jaarrekening 2023:
  - kennis te nemen van de jaarrekening 2023 van de Dienst Gezondheid en Jeugd en een zienswijze in te dienen zoals verwoord in bijlage 5.
  2. ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025:
  - kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2025 van de Dienst Gezondheid en Jeugd en een zienswijze in te brengen zoals verwoord in bijlage 5.

 8. 9

  Spreektijd 3 minuten in 1e termijn

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. ten aanzien van de jaarrekening 2023:
  - kennis te nemen van de jaarrekening 2023 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en een zienswijze
  in te dienen zoals verwoord in bijlage 4.


  2. ten aanzien van de te wijzigen begroting 2024
  - kennis te nemen van het voornemen om de begroting 2024 te wijzigen en hierop een zienswijze in te
  dienen zoals verwoord in bijlage 4.


  3. ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025:
  - kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2025 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en een
  zienswijze in te brengen zoals verwoord in bijlage 4.

 9. 10

  Spreektijd 2 minuten in 1e termijn

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit de Verordening rechtspositie raads- en burgerleden Molenlanden 2024 vast te stellen.

 10. 11
  11. Sluiting