Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Beantwoording technische vragen

ID
558
Titel
Beantwoording technische vragen
Agendapunt
Raadsvergadering 2024 (3. 3. Jaarstukken 2023 Molenlanden)
dinsdag 2 juli 20:00 tot 23:59
Bleskensgraaf, de Spil - raadzaal
Toezegging
Wethouder Visser zegt toe dat de technische vragen van de heren De Haan ( € 100.000 voor het onderzoeksbudget voor de aansluiting op de A27) en Van der Wal (over de over te hevelen middelen programma 3 en over waarborgsom Waardlanden in relatie tot Gevudo) worden beantwoord voor de raadsvergadering van 11 juli.
Portefeuillehouder
Visser, A. (Bram)
Behandeling in
Raadsvergadering
Deadline
11-7-2024
Stand van zaken
De vragen van de heer Van der Wal zijn beantwoord in het totaaldocument beantwoording vragen nr. 3 en 10. De vragen van de heer De Haan zijn beantwoord in de beantwoording politieke vragen CDA Jaarstukken 2023 – Aansluiting Arkel op de A27.
Afgedaan
Afgedaan
Datum afdoening
5-7-2024
Bijlage(s)