Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 2 juli 2024

20:00 - 23:59
Locatie

Bleskensgraaf, de Spil - raadzaal

Voorzitter
Burgemeester Theo Segers
Toelichting

Opinierende raadsvergadering over P&C producten
Let op: de vergadering begint om 20.00 uur

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

  00:00:03 - 00:02:20 - De heer Theo Segers
  00:02:20 - 00:02:28 - Corné Egas
  00:02:28 - 00:02:34 - De heer Theo Segers
  00:02:34 - 00:02:36 - Corné Egas
  00:02:36 - 00:03:53 - De heer Theo Segers
 2. 2

  Er zijn geen insprekers.

  00:03:04 - 00:03:53 - De heer Theo Segers
 3. 3

  Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 11 juli 2024.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. De Jaarstukken 2023 van de gemeente Molenlanden vast te stellen;
  2. Het positief jaarrekeningresultaat vast te stellen op € 10.307.460;
  3. Een bedrag van € 2.835 aan niet-bestede middelen toe te voegen aan de reserve “afwikkeling
  vorige jaren” en deze als budget beschikbaar te stellen in 2024;
  4. Het overige deel van het resultaat, te weten € 10.304.624, toe te voegen aan de algemene
  reserve;
  5. De investeringen die zijn gevoteerd voor 1-1-2022 en nog niet zijn afgerond opnieuw
  beschikbaar te stellen zodat deze kunnen worden afgerond.

  Toezeggingen

  Titel
  Beantwoording technische vragen
  00:03:07 - 00:03:53 - De heer Theo Segers
  00:03:58 - 00:07:37 - Bram Visser
  00:07:37 - 00:07:55 - De heer Theo Segers
  00:07:55 - 00:10:19 - Bram Visser
  00:10:19 - 00:10:50 - De heer Theo Segers
  00:10:50 - 00:11:05 - Ferry van der Koelen
  00:11:05 - 00:11:16 - De heer Theo Segers
  00:11:16 - 00:13:47 - Ferry van der Koelen
  00:13:47 - 00:13:52 - De heer Theo Segers
  00:13:52 - 00:15:33 - Arno van den Hof
  00:15:33 - 00:15:36 - De heer Theo Segers
  00:15:36 - 00:20:04 - Harry Stam
  00:20:04 - 00:20:15 - De heer Theo Segers
  00:20:15 - 00:21:24 - Wim de Haan
  00:21:24 - 00:21:29 - De heer Theo Segers
  00:21:30 - 00:24:10 - Henk van der Wal
  00:24:11 - 00:24:20 - De heer Theo Segers
  00:24:20 - 00:26:48 - Bob Brokking
  00:26:48 - 00:27:13 - De heer Theo Segers
  00:27:19 - 00:29:01 - Bram Visser
  00:29:01 - 00:29:04 - De heer Theo Segers
  00:29:04 - 00:29:19 - Ferry van der Koelen
  00:29:19 - 00:29:20 - De heer Theo Segers
  00:29:20 - 00:31:35 - Bram Visser
  00:31:35 - 00:31:39 - De heer Theo Segers
  00:31:39 - 00:31:40 - Bram Visser
  00:31:40 - 00:32:46 - Harry Stam
  00:32:46 - 00:32:47 - De heer Theo Segers
  00:32:47 - 00:34:42 - Bram Visser
  00:34:42 - 00:34:43 - Henk van der Wal
  00:34:43 - 00:34:50 - De heer Theo Segers
  00:34:50 - 00:35:36 - Bram Visser
  00:35:36 - 00:35:41 - De heer Theo Segers
  00:35:41 - 00:36:00 - Bob Brokking
  00:36:00 - 00:36:05 - De heer Theo Segers
  00:36:19 - 00:38:40 - Arco Bikker
  00:38:40 - 00:38:43 - De heer Theo Segers
  00:38:43 - 00:40:09 - Harry Stam
  00:40:09 - 00:40:23 - De heer Theo Segers
  00:40:23 - 00:40:45 - Arco Bikker
  00:40:48 - 00:41:23 - De heer Theo Segers
  00:41:24 - 00:41:25 - Harry Stam
  00:41:25 - 00:42:36 - De heer Theo Segers
  00:42:36 - 00:43:03 - Ferry van der Koelen
  00:43:03 - 00:43:07 - De heer Theo Segers
  00:43:07 - 00:43:09 - Arno van den Hof
  00:43:09 - 00:43:14 - Ferry van der Koelen
  00:43:14 - 00:43:17 - Arno van den Hof
  00:43:17 - 00:43:59 - De heer Theo Segers
 4. 4

  Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 11 juli 2024.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. de Zomernota 2024 met een nadelig resultaat van € 2.671.580 vast te stellen en het
  resultaat op te nemen in het te verwachten jaarrekeningresultaat;
  2. de financiële consequenties te verwerken in de financiële administratie;
  3. de mutaties van investeringen (zie hoofdstuk 2.2) te verwerken in de financiële
  administratie;
  4. de in de Zomernota 2024 aangegeven reserve-mutaties vast te stellen en te
  verwerken in de financiële administratie;
  5. de geactualiseerde grondexploitaties 2024 vast te stellen;
  6. de Reserve Ontwikkeling Recreatie& Toerisme op te heffen en het saldo van € 75.000
  vrij te laten vallen t.g.v. de Algemene reserve;
  7. de voorziening Omgevingsplannen op te heffen omdat er geen saldo is in deze
  voorziening.

  00:43:49 - 00:43:59 - De heer Theo Segers
  00:43:59 - 00:44:38 - Wim de Haan
  00:44:39 - 00:44:45 - De heer Theo Segers
  00:44:45 - 00:45:44 - Arno van den Hof
  00:45:44 - 00:45:47 - De heer Theo Segers
  00:45:49 - 00:46:18 - Bob Brokking
  00:46:18 - 00:46:21 - De heer Theo Segers
  00:46:22 - 00:48:52 - Henk van der Wal
  00:48:52 - 00:48:56 - De heer Theo Segers
  00:48:56 - 00:51:40 - Ferry van der Koelen
  00:51:40 - 00:51:44 - De heer Theo Segers
  00:51:50 - 00:54:32 - Harry Stam
  00:54:32 - 00:54:54 - De heer Theo Segers
  00:54:54 - 00:57:31 - Bram Visser
  00:57:31 - 00:57:32 - De heer Theo Segers
  00:57:32 - 00:57:44 - Henk van der Wal
  00:57:44 - 00:58:36 - De heer Theo Segers
  00:58:36 - 00:59:50 - Bram Visser
  00:59:50 - 00:59:52 - De heer Theo Segers
  00:59:52 - 01:00:15 - Henk van der Wal
  01:00:15 - 01:00:18 - De heer Theo Segers
  01:00:18 - 01:00:45 - Harry Stam
  01:00:45 - 01:00:46 - Bram Visser
  01:00:46 - 01:00:49 - De heer Theo Segers
  01:00:49 - 01:01:07 - Henk van der Wal
  01:01:08 - 01:01:20 - Bram Visser
  01:01:20 - 01:01:26 - De heer Theo Segers
  01:01:29 - 01:01:41 - De heer Theo Segers
  01:01:54 - 01:09:52 - Piet Vat
  01:09:52 - 01:09:53 - De heer Theo Segers
  01:09:53 - 01:09:54 - Piet Vat
  01:09:54 - 01:10:11 - Wim de Haan
  01:10:11 - 01:10:40 - Piet Vat
  01:10:40 - 01:10:58 - Wim de Haan
  01:10:58 - 01:11:48 - Piet Vat
  01:11:48 - 01:12:04 - De heer Theo Segers
  01:12:04 - 01:12:05 - Piet Vat
  01:12:05 - 01:13:37 - Harry Stam
  01:13:37 - 01:13:48 - De heer Theo Segers
  01:13:48 - 01:15:12 - Piet Vat
  01:15:12 - 01:15:40 - De heer Theo Segers
  01:15:40 - 01:16:30 - Arco Bikker
  01:16:30 - 01:16:40 - De heer Theo Segers
  01:17:00 - 01:19:07 - Jan Lock
  01:19:07 - 01:20:28 - De heer Theo Segers
 5. 5

  Dit agendapunt wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 11 juli 2024.


  De SGP bereidt twee moties voor (over ‘kerntakendiscussie’ en over ‘een onderzoek naar de invloed van inwoners op de buitenruimte’) en het CDA bereidt twee moties voor (over ‘straatje erbij’ en ‘brandweerkazerne Vuilendan’).

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. de Kadernota 2025 vast te stellen;
  2. het college opdracht te geven om de Kadernota 2025 uit te werken tot de Begroting 2025.

  Toezeggingen

  Titel
  Samenwerking binnen de regio en EU subsidiemogelijkheden
  01:19:42 - 01:20:28 - De heer Theo Segers
  01:20:28 - 01:31:06 - Joke van de Graaf
  01:31:06 - 01:31:26 - De heer Theo Segers
  01:31:33 - 01:31:36 - De heer Theo Segers
  01:31:39 - 01:42:01 - Corné Egas
  01:42:01 - 01:42:08 - De heer Theo Segers
  01:42:08 - 01:42:09 - Corné Egas
  01:42:09 - 01:42:10 - De heer Theo Segers
  01:42:10 - 01:43:36 - Corné Egas
  01:43:36 - 01:43:45 - De heer Theo Segers
  01:43:55 - 01:55:04 - Jan Arie Koorevaar
  01:55:04 - 01:55:26 - De heer Theo Segers
  01:55:28 - 02:04:51 - Harry Stam
  02:04:51 - 02:04:57 - De heer Theo Segers
  02:04:57 - 02:06:05 - Bert Snoek
  02:06:07 - 02:06:11 - De heer Theo Segers
  02:06:21 - 02:06:27 - De heer Theo Segers
  02:06:38 - 02:15:54 - Bert Snoek
  02:15:56 - 02:16:11 - De heer Theo Segers
  02:16:19 - 02:16:23 - Ferry van der Koelen
  02:16:23 - 02:16:29 - De heer Theo Segers
  02:16:29 - 02:24:48 - Ferry van der Koelen
  02:24:48 - 02:25:13 - De heer Theo Segers
  02:39:29 - 02:40:30 - De heer Theo Segers
  02:40:30 - 02:43:53 - Bram Visser
  02:43:53 - 02:44:19 - Corné Egas
  02:44:19 - 02:45:46 - Bram Visser
  02:45:46 - 02:45:47 - De heer Theo Segers
  02:45:47 - 02:45:59 - Jan Arie Koorevaar
  02:45:59 - 02:46:43 - Bram Visser
  02:46:43 - 02:47:15 - Jan Arie Koorevaar
  02:47:15 - 02:48:29 - Bram Visser
  02:48:29 - 02:48:45 - Bert Snoek
  02:48:45 - 02:48:55 - De heer Theo Segers
  02:48:55 - 02:49:03 - Harry Stam
  02:49:03 - 02:49:05 - De heer Theo Segers
  02:49:05 - 02:49:50 - Harry Stam
  02:49:50 - 02:49:54 - Bram Visser
  02:49:54 - 02:50:07 - De heer Theo Segers
  02:50:07 - 02:50:08 - Bram Visser
  02:50:08 - 02:50:35 - Bert Snoek
  02:50:35 - 02:50:37 - De heer Theo Segers
  02:50:37 - 02:50:56 - Bram Visser
  02:50:56 - 02:51:00 - De heer Theo Segers
  02:51:00 - 02:51:02 - Joke van de Graaf
  02:51:02 - 02:51:07 - De heer Theo Segers
  02:51:07 - 02:51:15 - Joke van de Graaf
  02:51:15 - 02:51:18 - Bram Visser
  02:51:18 - 02:51:20 - De heer Theo Segers
  02:51:20 - 02:51:21 - De heer Theo Segers
  02:51:21 - 02:51:23 - De heer Theo Segers
  02:51:23 - 02:51:32 - Joke van de Graaf
  02:51:32 - 02:54:21 - Bram Visser
  02:54:21 - 02:54:24 - De heer Theo Segers
  02:54:24 - 02:54:26 - Bram Visser
  02:54:26 - 02:54:34 - De heer Theo Segers
  02:54:34 - 02:54:36 - Bram Visser
  02:54:36 - 02:54:37 - De heer Theo Segers
  02:54:37 - 02:54:58 - Joke van de Graaf
  02:54:58 - 02:55:40 - Bram Visser
  02:55:40 - 02:55:42 - De heer Theo Segers
  02:55:42 - 02:57:08 - Bram Visser
  02:57:08 - 02:57:19 - De heer Theo Segers
  02:57:19 - 02:57:48 - Jan Arie Koorevaar
  02:57:48 - 02:58:31 - Bram Visser
  02:58:31 - 02:58:33 - Jan Arie Koorevaar
  02:58:33 - 02:58:43 - De heer Theo Segers
  02:58:43 - 02:59:23 - Jan Arie Koorevaar
  02:59:23 - 02:59:27 - De heer Theo Segers
  02:59:27 - 02:59:46 - Jan Arie Koorevaar
  02:59:46 - 03:00:09 - Bram Visser
  03:00:09 - 03:00:10 - De heer Theo Segers
  03:00:10 - 03:00:11 - Bram Visser
  03:00:11 - 03:00:57 - Harry Stam
  03:00:57 - 03:01:09 - Bram Visser
  03:01:09 - 03:01:14 - Bert Snoek
  03:01:14 - 03:01:50 - Bram Visser
  03:01:50 - 03:01:52 - De heer Theo Segers
  03:01:52 - 03:01:53 - Bram Visser
  03:01:53 - 03:02:44 - Bert Snoek
  03:02:44 - 03:03:01 - De heer Theo Segers
  03:03:01 - 03:03:04 - Bram Visser
  03:03:04 - 03:03:11 - De heer Theo Segers
  03:03:11 - 03:03:22 - Ferry van der Koelen
  03:03:22 - 03:04:22 - Bram Visser
  03:04:22 - 03:04:24 - De heer Theo Segers
  03:04:24 - 03:04:48 - Ferry van der Koelen
  03:04:48 - 03:04:49 - De heer Theo Segers
  03:04:49 - 03:05:16 - Bram Visser
  03:05:16 - 03:05:34 - De heer Theo Segers
  03:05:43 - 03:08:02 - Arco Bikker
  03:08:02 - 03:08:06 - De heer Theo Segers
  03:08:06 - 03:08:09 - Corné Egas
  03:08:09 - 03:08:29 - Harry Stam
  03:08:29 - 03:10:23 - Arco Bikker
  03:10:23 - 03:10:24 - Jan Arie Koorevaar
  03:10:24 - 03:11:25 - Jan Arie Koorevaar
  03:11:25 - 03:12:22 - Arco Bikker
  03:12:22 - 03:12:31 - De heer Theo Segers
  03:12:31 - 03:12:50 - Jan Arie Koorevaar
  03:12:50 - 03:12:55 - De heer Theo Segers
  03:12:55 - 03:13:28 - Corné Egas
  03:13:28 - 03:13:35 - De heer Theo Segers
  03:13:35 - 03:13:53 - Corné Egas
  03:13:53 - 03:13:57 - De heer Theo Segers
  03:13:57 - 03:14:43 - Arco Bikker
  03:14:43 - 03:14:53 - De heer Theo Segers
  03:14:54 - 03:14:55 - De heer Theo Segers
  03:14:55 - 03:15:12 - Jan Arie Koorevaar
  03:15:12 - 03:15:18 - De heer Theo Segers
  03:15:22 - 03:15:23 - De heer Theo Segers
  03:15:26 - 03:16:17 - Piet Vat
  03:16:17 - 03:16:21 - Jan Arie Koorevaar
  03:16:21 - 03:16:29 - De heer Theo Segers
  03:16:29 - 03:16:50 - Jan Arie Koorevaar
  03:16:50 - 03:16:51 - De heer Theo Segers
  03:16:51 - 03:17:19 - Piet Vat
  03:17:19 - 03:17:23 - Jan Arie Koorevaar
  03:17:23 - 03:17:35 - Piet Vat
  03:17:35 - 03:17:38 - De heer Theo Segers
  03:17:38 - 03:17:45 - Jan Arie Koorevaar
  03:17:45 - 03:17:46 - Piet Vat
  03:17:46 - 03:17:52 - De heer Theo Segers
  03:17:52 - 03:17:53 - Piet Vat
  03:17:53 - 03:18:10 - Joke van de Graaf
  03:18:10 - 03:18:12 - Piet Vat
  03:18:12 - 03:18:18 - Jan Arie Koorevaar
  03:18:18 - 03:18:24 - De heer Theo Segers
  03:18:24 - 03:19:10 - Piet Vat
  03:19:10 - 03:19:11 - De heer Theo Segers
  03:19:11 - 03:19:12 - Piet Vat
  03:19:12 - 03:19:43 - Joke van de Graaf
  03:19:43 - 03:19:47 - De heer Theo Segers
  03:19:47 - 03:20:12 - Piet Vat
  03:20:12 - 03:20:20 - De heer Theo Segers
  03:20:29 - 03:21:38 - Maarten van Helden
  03:21:38 - 03:21:39 - De heer Theo Segers
  03:21:39 - 03:21:45 - Jan Arie Koorevaar
  03:21:45 - 03:21:48 - De heer Theo Segers
  03:21:48 - 03:22:08 - Jan Arie Koorevaar
  03:22:08 - 03:22:10 - De heer Theo Segers
  03:22:10 - 03:22:22 - Maarten van Helden
  03:22:22 - 03:22:38 - De heer Theo Segers
  03:22:38 - 03:22:39 - Maarten van Helden
  03:22:45 - 03:23:59 - Jan Lock
  03:23:59 - 03:24:04 - De heer Theo Segers
  03:24:04 - 03:26:41 - Jan Lock
  03:26:41 - 03:26:56 - Bert Snoek
  03:26:56 - 03:27:23 - Jan Lock
  03:27:23 - 03:27:25 - De heer Theo Segers
  03:27:25 - 03:28:29 - Jan Lock
  03:28:29 - 03:28:32 - De heer Theo Segers
  03:28:32 - 03:28:36 - Jan Arie Koorevaar
  03:28:36 - 03:28:41 - Jan Lock
  03:28:41 - 03:28:42 - Jan Arie Koorevaar
  03:28:42 - 03:29:24 - Jan Arie Koorevaar
  03:29:24 - 03:29:25 - De heer Theo Segers
  03:29:25 - 03:29:46 - Jan Lock
  03:29:46 - 03:29:51 - De heer Theo Segers
  03:29:51 - 03:30:02 - Harry Stam
  03:30:02 - 03:30:03 - De heer Theo Segers
  03:30:03 - 03:30:27 - Harry Stam
  03:30:27 - 03:30:33 - Jan Lock
  03:30:33 - 03:30:36 - De heer Theo Segers
  03:30:36 - 03:31:09 - Jan Lock
  03:31:09 - 03:31:13 - De heer Theo Segers
  03:31:14 - 03:31:35 - Bert Snoek
  03:31:35 - 03:32:24 - Theo Segers
  03:32:25 - 03:32:26 - Bert Snoek
  03:32:26 - 03:32:36 - Jan Arie Koorevaar
  03:32:36 - 03:32:37 - Bert Snoek
  03:32:37 - 03:32:47 - Theo Segers
  03:32:47 - 03:32:48 - Jan Arie Koorevaar
  03:32:48 - 03:32:53 - Bert Snoek
  03:32:54 - 03:32:55 - Theo Segers
  03:32:55 - 03:33:06 - Bert Snoek
  03:33:12 - 03:34:07 - De heer Theo Segers
  03:34:07 - 03:35:42 - Joke van de Graaf
  03:35:42 - 03:35:43 - Joke van de Graaf
  03:35:43 - 03:35:56 - Harry Stam
  03:35:56 - 03:35:58 - De heer Theo Segers
  03:35:58 - 03:38:43 - Joke van de Graaf
  03:38:43 - 03:39:12 - Bert Snoek
  03:39:13 - 03:39:24 - Joke van de Graaf
  03:39:24 - 03:39:28 - De heer Theo Segers
  03:39:28 - 03:39:30 - Joke van de Graaf
  03:39:30 - 03:39:38 - De heer Theo Segers
  03:39:39 - 03:42:10 - Corné Egas
  03:42:10 - 03:42:19 - De heer Theo Segers
  03:42:19 - 03:46:00 - Jan Arie Koorevaar
  03:46:01 - 03:46:03 - De heer Theo Segers
  03:46:03 - 03:46:45 - Jan Arie Koorevaar
  03:46:46 - 03:46:47 - De heer Theo Segers
  03:46:49 - 03:49:23 - Harry Stam
  03:49:23 - 03:49:25 - De heer Theo Segers
  03:49:25 - 03:49:36 - Bert Snoek
  03:49:37 - 03:49:42 - De heer Theo Segers
  03:49:42 - 03:51:11 - Ferry van der Koelen
  03:51:11 - 03:53:24 - De heer Theo Segers
 6. 6

  De vergadering is om 23.55 uur gesloten.

  03:52:04 - 03:53:24 - De heer Theo Segers