Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 19 maart 2024

19:30 - 23:59
Locatie

Bleskensgraaf, de Spil - raadzaal

Voorzitter
Bert (G.P.A.) Snoek
Toelichting

Een raadsvergadering is een vergadering waarop de raadsleden besluiten nemen over de geagendeerde onderwerpen. Moties en amendementen worden besproken en ook de openstaande bespreekpunten uit de commissievergaderingen.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De heer De Groot vraagt agendapunt 5B. (bestemmingplan Uitkoopregeling hoogspanningsleiding Marslaan, Venuslaan en Neptunusstraat Nieuw-Lekkerland) te onthameren omdat hij een motie in wil dienen. Het onderwerp wordt bespreekpunt 6c.
  De agenda wordt zo gewijzigd vastgesteld.

  00:00:53 - 00:01:14 - De heer Bert Snoek
  00:01:14 - 00:01:43 - Corné Egas
  00:01:43 - 00:04:03 - De heer Bert Snoek
  00:04:03 - 00:04:05 - Bas de Groot
  00:04:05 - 00:04:07 - De heer Bert Snoek
  00:04:07 - 00:04:27 - Bas de Groot
  00:04:27 - 00:05:12 - De heer Bert Snoek
 2. 2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (7), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem de besluitenlijst van 27 februari 2024 vast te stellen.

  00:04:55 - 00:05:12 - De heer Bert Snoek
  00:05:12 - 00:05:13 - Henk van der Wal
  00:05:13 - 00:05:18 - De heer Bert Snoek
  00:05:18 - 00:05:20 - Anne Marie Mollema
  00:05:20 - 00:07:33 - De heer Bert Snoek
 3. 3

  De heer De Jong (CDA) wil graag op 11 april in de commissie SDB spreken over participatie windenergie.
  De agendacommissie neemt deze vraag mee naar haar vergadering van 21 maart 2024.

  00:07:03 - 00:07:33 - De heer Bert Snoek
  00:07:33 - 00:08:02 - Wout de Jong
  00:08:04 - 00:08:11 - De heer Bert Snoek
  00:08:11 - 00:08:17 - Corné Egas
  00:08:17 - 00:08:21 - De heer Bert Snoek
  00:08:21 - 00:08:22 - Harry Stam
  00:08:22 - 00:08:24 - De heer Bert Snoek
  00:08:24 - 00:08:28 - Joke van de Graaf
  00:08:28 - 00:08:30 - De heer Bert Snoek
  00:08:30 - 00:08:34 - Arno van den Hof
  00:08:34 - 00:08:49 - De heer Bert Snoek
  00:08:49 - 00:08:55 - Arno van den Hof
  00:08:55 - 00:09:00 - De heer Bert Snoek
  00:09:00 - 00:09:15 - Ferry van der Koelen
  00:09:15 - 00:09:22 - De heer Bert Snoek
  00:09:22 - 00:09:37 - Harry Stam
  00:09:37 - 00:09:56 - De heer Bert Snoek
  00:09:56 - 00:10:13 - Arno van den Hof
  00:10:14 - 00:11:10 - De heer Bert Snoek
 4. 4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (7), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)

  Besluit

  De lijst ingekomen stukken wordt conform vastgesteld.

  00:10:45 - 00:11:10 - De heer Bert Snoek
  00:11:28 - 00:12:09 - De heer Bert Snoek
 5. 5

  00:11:44 - 00:12:09 - De heer Bert Snoek
  00:12:21 - 00:12:48 - De heer Bert Snoek
  00:12:58 - 00:13:18 - De heer Bert Snoek
  00:13:20 - 00:13:26 - Bert Snoek
  00:13:26 - 00:13:51 - De heer Bert Snoek
  00:13:51 - 00:13:52 - Harry Stam
  00:13:52 - 00:14:13 - Harry Stam
  00:14:14 - 00:14:31 - De heer Bert Snoek
  00:14:34 - 00:15:14 - De heer Bert Snoek
 6. 5.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (7), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit voor de locatie Groeneweg 33 te Hoornaar, kadastraal
  bekend als Hoornaar, sectie B met perceelnummers 1095, 1319, 1320 en gedeeltelijk 1256:
  1. de tegen het ontwerpbestemmingsplan ingediende zienswijzen te beantwoorden conform de bij
  dit besluit horende ‘Nota Zienswijzen Vertreklocatie gemeentehuis Hoornaar’;
  2. het bestemmingsplan ‘Vertreklocatie gemeentehuis Hoornaar’ (idn:
  NL.IMRO.1978.BPGroeneweg33HNR-VG01) vast te stellen waarbij het plan toeziet op het
  verwijderen van de enkelbestemming ‘Maatschappelijk’ en het toekennen van de nieuwe
  enkelbestemming ‘Woongebied’ met bouwvlak waarbinnen de bouw van 41 woningen mogelijk
  wordt gemaakt;
  3. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit  unaniem voor de locatie Groeneweg 33 te Hoornaar, kadastraal bekend als Hoornaar, sectie B met perceelnummers 1095, 1319, 1320 en gedeeltelijk 1256:
  1. de tegen het ontwerpbestemmingsplan ingediende zienswijzen te beantwoorden conform de bij dit besluit horende ‘Nota Zienswijzen Vertreklocatie gemeentehuis Hoornaar’;
  2. het bestemmingsplan ‘Vertreklocatie gemeentehuis Hoornaar’ (idn:
  NL.IMRO.1978.BPGroeneweg33HNR-VG01) vast te stellen waarbij het plan toeziet op het verwijderen van de enkelbestemming ‘Maatschappelijk’ en het toekennen van de nieuwe enkelbestemming ‘Woongebied’ met bouwvlak waarbinnen de bouw van 41 woningen mogelijk wordt gemaakt;
  3. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

 7. 5.b

  Besloten is dit punt als bespreekstuk te behandelen.

 8. 5.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (7), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  Geen zienswijze in te dienen op de concept gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  Geen zienswijze in te dienen op de concept gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

 9. 5.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (7), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. Tot wijziging van de opzet van de kadernota en hiertoe de financiële verordening te wijzigen;
  2. Hiertoe de financiële verordening gemeente Molenlanden 2024 vast te stellen;
  3. De financiële verordening gemeente Molenlanden 2023 in te trekken.

 10. 5.e

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (7), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. De begrotingswijziging ten behoeve van de begrotingssubsidie voor het beheer en
  exploitatie van 5 binnensportaccommodaties en De Spil voor 2024 vast te stellen waarbij
  - Herverdeling plaatsvindt van budgetten voor huuropbrengsten en exploitatiebijdragen
  - Een correctie toegepast wordt op de post ‘personeelskosten kantine’.
  2. Het aanvullend benodigde budget voor de begrotingssubsidie van € 33.115 beschikbaar
  te stellen ten laste van het begrotingssaldo 2024.
  3. De begrotingssubsidie voor 2025 en verder op te nemen in de meerjarenraming van de
  Begroting 2025.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. De begrotingswijziging ten behoeve van de begrotingssubsidie voor het beheer en exploitatie van 5 binnensportaccommodaties en De Spil voor 2024 vast te stellen waarbij
  - Herverdeling plaatsvindt van budgetten voor huuropbrengsten en exploitatiebijdragen
  - Een correctie toegepast wordt op de post ‘personeelskosten kantine’.
  2. Het aanvullend benodigde budget voor de begrotingssubsidie van € 33.115 beschikbaar te stellen ten laste van het begrotingssaldo 2024.
  3. De begrotingssubsidie voor 2025 en verder op te nemen in de meerjarenraming van de Begroting 2025.

  De heer Stam (ChristenUnie) legt een stemverklaring af.

 11. 6

  00:14:50 - 00:15:14 - De heer Bert Snoek
  00:15:14 - 00:18:51 - Leo Timmer
  00:18:51 - 00:19:25 - De heer Bert Snoek
  00:19:25 - 00:20:09 - Erik de Jong
  00:20:12 - 00:20:18 - De heer Bert Snoek
  00:20:19 - 00:20:22 - Jonette Korevaar-den Besten
  00:20:22 - 00:20:24 - De heer Bert Snoek
  00:20:24 - 00:20:57 - Jonette Korevaar-den Besten
  00:20:59 - 00:21:03 - De heer Bert Snoek
  00:21:05 - 00:21:07 - De heer Bert Snoek
  00:21:07 - 00:23:07 - Bas de Groot
  00:23:08 - 00:23:12 - De heer Bert Snoek
  00:23:13 - 00:23:40 - Ferry van der Koelen
  00:23:41 - 00:23:45 - De heer Bert Snoek
  00:23:45 - 00:25:43 - Arno van den Hof
  00:25:43 - 00:26:18 - De heer Bert Snoek
  00:26:20 - 00:30:23 - Arco Bikker
  00:30:23 - 00:30:27 - De heer Bert Snoek
  00:30:27 - 00:31:51 - Jonette Korevaar-den Besten
  00:31:51 - 00:31:53 - Arco Bikker
  00:31:53 - 00:32:05 - De heer Bert Snoek
  00:32:05 - 00:33:06 - Arco Bikker
  00:33:06 - 00:33:15 - De heer Bert Snoek
  00:33:15 - 00:33:45 - Leo Timmer
  00:33:45 - 00:33:46 - De heer Bert Snoek
  00:33:46 - 00:33:51 - Leo Timmer
  00:33:51 - 00:33:57 - De heer Bert Snoek
  00:33:57 - 00:34:51 - Bas de Groot
  00:34:51 - 00:35:09 - De heer Bert Snoek
  00:35:09 - 00:35:36 - Arno van den Hof
  00:35:36 - 00:35:38 - De heer Bert Snoek
  00:35:38 - 00:37:17 - Arco Bikker
  00:37:17 - 00:37:38 - De heer Bert Snoek
  00:37:38 - 00:38:41 - Leo Timmer
  00:38:41 - 00:38:44 - De heer Bert Snoek
  00:38:45 - 00:39:29 - Jonette Korevaar-den Besten
  00:39:30 - 00:39:34 - De heer Bert Snoek
  00:39:35 - 00:39:55 - Erik de Jong
  00:39:57 - 00:40:00 - De heer Bert Snoek
  00:40:00 - 00:40:55 - Bas de Groot
  00:40:55 - 00:40:57 - De heer Bert Snoek
  00:40:57 - 00:41:21 - Jonette Korevaar-den Besten
  00:41:22 - 00:41:26 - De heer Bert Snoek
  00:41:28 - 00:41:52 - Ferry van der Koelen
  00:41:53 - 00:42:10 - De heer Bert Snoek
  00:42:10 - 00:42:16 - Bas de Groot
  00:42:16 - 00:42:47 - De heer Bert Snoek
  01:06:15 - 01:06:42 - De heer Bert Snoek
  01:06:42 - 01:06:58 - Bas de Groot
  01:06:58 - 01:06:59 - De heer Bert Snoek
  01:07:02 - 01:08:57 - Leo Timmer
  01:08:57 - 01:09:31 - De heer Bert Snoek
  01:09:31 - 01:11:34 - Jonette Korevaar-den Besten
  01:11:34 - 01:11:47 - De heer Bert Snoek
  01:11:47 - 01:12:21 - Ruud van Rijn
  01:12:21 - 01:12:31 - De heer Bert Snoek
  01:12:33 - 01:12:47 - De heer Bert Snoek
  01:12:51 - 01:13:22 - De heer Bert Snoek
  01:13:25 - 01:13:39 - De heer Bert Snoek
  01:13:40 - 01:14:17 - Wout de Jong
  01:14:17 - 01:14:34 - De heer Bert Snoek
  01:14:34 - 01:14:41 - De heer Bert Snoek
  01:14:51 - 01:15:03 - De heer Bert Snoek
  01:15:12 - 01:15:28 - De heer Bert Snoek
  01:15:31 - 01:15:38 - Bert Snoek
  01:15:38 - 01:15:41 - De heer Bert Snoek
  01:15:41 - 01:15:47 - Bert Snoek
  01:15:53 - 01:16:12 - De heer Bert Snoek
  01:16:28 - 01:17:36 - De heer Bert Snoek
 12. 6.a

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (7), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)
  tegen
  Fractie CDA (1)

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. Na kennis genomen te hebben van de Evaluatie Starterslening 2024 de regeling van de Starterslening te continueren en akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van een bedrag van € 1.112.000,- via de SVn voor de uitgifte van leningen.
  2. In de Verordening Starterslening Molenlanden de uitsplitsing naar energielabel te laten vervallen.
  3. In de Verordening Starterslening Molenlanden de maximale aankoopsom van de woning te verhogen naar € 370.000,-.
  4. Amendement A2022-20 waarin € 300.000 ter beschikking is gesteld wordt in bovenstaand bedrag ingezet.

  Het voorstel wordt aangenomen met 24 stemmen voor (Doe mee!, SGP, CDA (4 stemmen), ChristenUnie, VVD en PM en 1 stem tegen (CDA).
  De heer de Jong (CDA) legt een stemverklaring af.

 13. 6.a.a

  De heer Timmer dient namens alle partijen een amendement ‘Aanpassen energie-labeling en verhoging aankoopbedrag’ in (A2024-03)  Na debat wordt de vergadering van 20.15 tot 20.35 geschorst.  Na de schorsing wordt A2024-03 ingetrokken en dient de heer Timmer namens ChristenUnie, Doe mee!, SGP, VVD en PM een nieuw amendement ‘Aanpassen energie-labeling en verhoging aankoopbedrag’ in (A2024-04).

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (7), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)
  tegen
  Fractie CDA (1)

  Amendementen

  Titel
  A2024-03 Starterslening vervallen labeling en verhoging aankoopbedrag
  A2024-04 Starterslening ophoging gelabeld bedrag uit AR
 14. 6.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (7), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  Tot ter inzage legging van de ontwerp Omgevingsvisie Molenlanden 2040

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  Tot ter inzage legging van de ontwerp Omgevingsvisie Molenlanden 2040

  Mevrouw De Moel (Doe mee!) en de heer De Groot (SGP) leggen een stemverklaring af.

  01:16:46 - 01:17:36 - De heer Bert Snoek
  01:17:36 - 01:21:43 - Maarten Klink
  01:21:43 - 01:21:54 - De heer Bert Snoek
  01:21:54 - 01:22:18 - Pieter van Bruggen
  01:22:18 - 01:22:19 - De heer Bert Snoek
  01:22:19 - 01:22:59 - Maarten Klink
  01:23:00 - 01:23:05 - De heer Bert Snoek
  01:23:05 - 01:23:12 - Pieter van Bruggen
  01:23:14 - 01:23:21 - De heer Bert Snoek
  01:23:21 - 01:24:29 - Ferry van der Koelen
  01:24:29 - 01:24:32 - De heer Bert Snoek
  01:24:33 - 01:25:11 - Bas de Groot
  01:25:11 - 01:25:12 - De heer Bert Snoek
  01:25:12 - 01:25:29 - Ferry van der Koelen
  01:25:30 - 01:25:31 - De heer Bert Snoek
  01:25:31 - 01:27:42 - Bas de Groot
  01:27:42 - 01:27:51 - De heer Bert Snoek
  01:27:51 - 01:28:31 - Wilma de Moel
  01:28:31 - 01:28:32 - De heer Bert Snoek
  01:28:32 - 01:29:16 - Bas de Groot
  01:29:16 - 01:29:17 - De heer Bert Snoek
  01:29:17 - 01:29:24 - Bas de Groot
  01:29:25 - 01:29:31 - De heer Bert Snoek
  01:29:32 - 01:29:34 - De heer Bert Snoek
  01:29:35 - 01:29:51 - Ferry van der Koelen
  01:29:51 - 01:30:08 - Bas de Groot
  01:30:09 - 01:30:20 - De heer Bert Snoek
  01:30:25 - 01:30:29 - De heer Bert Snoek
  01:30:29 - 01:33:40 - Pieter van Bruggen
  01:33:40 - 01:33:44 - De heer Bert Snoek
  01:33:44 - 01:33:45 - De heer Bert Snoek
  01:33:45 - 01:34:17 - Maarten Klink
  01:34:17 - 01:34:18 - Pieter van Bruggen
  01:34:18 - 01:34:20 - De heer Bert Snoek
  01:34:20 - 01:34:58 - Pieter van Bruggen
  01:34:58 - 01:35:05 - De heer Bert Snoek
  01:35:05 - 01:36:02 - Arno van den Hof
  01:36:02 - 01:36:08 - Corné Egas
  01:36:08 - 01:36:09 - De heer Bert Snoek
  01:36:09 - 01:37:06 - Corné Egas
  01:37:06 - 01:37:07 - De heer Bert Snoek
  01:37:07 - 01:37:08 - De heer Bert Snoek
  01:37:08 - 01:37:50 - Pieter van Bruggen
  01:37:50 - 01:37:51 - Arno van den Hof
  01:37:51 - 01:37:56 - De heer Bert Snoek
  01:37:56 - 01:38:21 - Arno van den Hof
  01:38:22 - 01:38:26 - De heer Bert Snoek
  01:38:26 - 01:41:21 - Wilma de Moel
  01:41:21 - 01:41:23 - De heer Bert Snoek
  01:41:23 - 01:41:54 - Maarten Klink
  01:41:54 - 01:41:56 - De heer Bert Snoek
  01:41:56 - 01:42:53 - Wilma de Moel
  01:42:53 - 01:42:56 - De heer Bert Snoek
  01:42:56 - 01:43:28 - Maarten Klink
  01:43:28 - 01:43:29 - Wilma de Moel
  01:43:29 - 01:43:30 - De heer Bert Snoek
  01:43:30 - 01:44:13 - Wilma de Moel
  01:44:13 - 01:44:15 - De heer Bert Snoek
  01:44:15 - 01:44:32 - Bas de Groot
  01:44:32 - 01:44:33 - De heer Bert Snoek
  01:44:33 - 01:45:43 - Wilma de Moel
  01:45:43 - 01:45:48 - De heer Bert Snoek
  01:45:48 - 01:46:19 - Wilma de Moel
  01:46:19 - 01:46:21 - De heer Bert Snoek
  01:46:21 - 01:47:03 - Maarten Klink
  01:47:03 - 01:47:05 - De heer Bert Snoek
  01:47:05 - 01:47:49 - Wilma de Moel
  01:47:49 - 01:47:50 - De heer Bert Snoek
  01:47:50 - 01:48:29 - Ruud van Rijn
  01:48:29 - 01:48:40 - De heer Bert Snoek
  01:48:40 - 01:49:02 - Maarten Klink
  01:49:02 - 01:49:04 - Ruud van Rijn
  01:49:04 - 01:49:09 - De heer Bert Snoek
  01:49:09 - 01:49:11 - De heer Bert Snoek
  01:49:11 - 01:49:53 - Harry Stam
  01:49:53 - 01:50:16 - De heer Bert Snoek
  01:50:22 - 01:51:22 - Maarten van Helden
  01:51:22 - 01:51:23 - De heer Bert Snoek
  01:51:23 - 01:51:43 - Maarten Klink
  01:51:43 - 01:51:52 - Maarten van Helden
  01:51:52 - 01:51:54 - Maarten Klink
  01:51:54 - 01:51:55 - De heer Bert Snoek
  01:51:55 - 01:51:56 - Maarten Klink
  01:51:56 - 01:52:02 - De heer Bert Snoek
  01:52:02 - 01:52:19 - Maarten Klink
  01:52:19 - 01:53:08 - Maarten van Helden
  01:53:08 - 01:53:09 - De heer Bert Snoek
  01:53:09 - 01:53:49 - Maarten van Helden
  01:53:49 - 01:53:50 - De heer Bert Snoek
  01:53:50 - 01:53:51 - Maarten van Helden
  01:53:51 - 01:54:30 - Maarten Klink
  01:54:30 - 01:54:33 - Maarten van Helden
  01:54:33 - 01:54:35 - De heer Bert Snoek
  01:54:35 - 01:54:42 - Maarten van Helden
  01:54:42 - 01:54:43 - Bas de Groot
  01:54:43 - 01:54:45 - De heer Bert Snoek
  01:54:45 - 01:54:46 - Bas de Groot
  01:54:46 - 01:54:48 - De heer Bert Snoek
  01:54:48 - 01:55:31 - Bas de Groot
  01:55:31 - 01:55:36 - De heer Bert Snoek
  01:55:36 - 01:55:37 - Maarten van Helden
  01:55:37 - 01:55:45 - Wilma de Moel
  01:55:45 - 01:55:46 - Maarten van Helden
  01:55:46 - 01:55:59 - Bas de Groot
  01:55:59 - 01:56:01 - Bas de Groot
  01:56:01 - 01:56:09 - Maarten van Helden
  01:56:09 - 01:57:18 - De heer Bert Snoek
  01:57:18 - 01:57:26 - Maarten Klink
  01:57:26 - 01:57:36 - Maarten van Helden
  01:57:36 - 01:57:46 - De heer Bert Snoek
  01:57:46 - 01:58:13 - Maarten van Helden
  01:58:13 - 01:58:14 - De heer Bert Snoek
  01:58:14 - 01:58:15 - Maarten van Helden
  01:58:15 - 01:58:47 - Pieter van Bruggen
  01:58:47 - 01:58:49 - De heer Bert Snoek
  01:58:49 - 01:58:57 - Maarten van Helden
  01:58:57 - 01:58:58 - Pieter van Bruggen
  01:58:58 - 01:59:03 - De heer Bert Snoek
  01:59:03 - 01:59:08 - Pieter van Bruggen
  01:59:08 - 01:59:17 - Maarten van Helden
  01:59:17 - 01:59:27 - De heer Bert Snoek
  01:59:27 - 02:00:17 - Pieter van Bruggen
  02:00:17 - 02:00:18 - Maarten van Helden
  02:00:18 - 02:00:29 - De heer Bert Snoek
  02:00:29 - 02:00:31 - Pieter van Bruggen
  02:00:31 - 02:00:45 - De heer Bert Snoek
  02:00:45 - 02:00:48 - Maarten van Helden
  02:00:48 - 02:01:13 - De heer Bert Snoek
  02:01:13 - 02:02:47 - Pieter van Bruggen
  02:02:49 - 02:02:51 - De heer Bert Snoek
  02:02:51 - 02:02:52 - Bas de Groot
  02:02:52 - 02:03:24 - Bas de Groot
  02:03:24 - 02:03:39 - Pieter van Bruggen
  02:03:39 - 02:04:43 - Pieter van Bruggen
  02:04:43 - 02:04:45 - De heer Bert Snoek
  02:04:46 - 02:04:48 - Wilma de Moel
  02:04:48 - 02:05:03 - De heer Bert Snoek
  02:05:03 - 02:06:04 - Wilma de Moel
  02:06:04 - 02:06:09 - Pieter van Bruggen
  02:06:09 - 02:06:10 - De heer Bert Snoek
  02:06:10 - 02:06:23 - Pieter van Bruggen
  02:06:27 - 02:06:28 - De heer Bert Snoek
  02:06:28 - 02:06:53 - Maarten Klink
  02:06:53 - 02:07:03 - De heer Bert Snoek
  02:07:03 - 02:07:29 - Arno van den Hof
  02:07:30 - 02:07:54 - De heer Bert Snoek
  02:07:54 - 02:07:58 - Bob Brokking
  02:07:58 - 02:08:32 - De heer Bert Snoek
  02:08:47 - 02:09:04 - De heer Bert Snoek
  02:09:04 - 02:09:12 - Bas de Groot
  02:09:15 - 02:09:37 - Pieter van Bruggen
  02:09:39 - 02:09:46 - De heer Bert Snoek
  02:10:13 - 02:10:36 - De heer Bert Snoek
  02:11:27 - 02:11:52 - De heer Bert Snoek
  02:11:55 - 02:11:56 - De heer Bert Snoek
  02:11:56 - 02:12:22 - Bas de Groot
  02:12:24 - 02:12:25 - De heer Bert Snoek
  02:12:26 - 02:13:04 - Wilma de Moel
  02:13:04 - 02:13:06 - De heer Bert Snoek
  02:13:07 - 02:13:17 - Maarten Klink
  02:13:20 - 02:13:32 - De heer Bert Snoek
  02:13:41 - 02:14:10 - De heer Bert Snoek
  02:14:14 - 02:14:31 - De heer Bert Snoek
  02:14:44 - 02:15:09 - De heer Bert Snoek
  02:15:15 - 02:16:13 - De heer Bert Snoek
  02:16:13 - 02:17:30 - Bas de Groot
  02:17:30 - 02:17:35 - De heer Bert Snoek
  02:17:35 - 02:18:47 - Jan Arie Koorevaar
  02:18:48 - 02:18:49 - De heer Bert Snoek
  02:18:49 - 02:19:17 - Pieter van Bruggen
  02:19:19 - 02:19:20 - De heer Bert Snoek
  02:19:21 - 02:19:33 - Ferry van der Koelen
  02:19:36 - 02:19:41 - De heer Bert Snoek
  02:19:41 - 02:21:37 - Erik de Jong
  02:21:37 - 02:21:38 - De heer Bert Snoek
  02:21:39 - 02:22:10 - Bas de Groot
  02:22:11 - 02:22:42 - Erik de Jong
  02:22:42 - 02:22:45 - De heer Bert Snoek
  02:22:46 - 02:23:40 - Arno van den Hof
  02:23:40 - 02:23:54 - De heer Bert Snoek
  02:23:59 - 02:27:25 - Arco Bikker
  02:27:25 - 02:27:37 - Pieter van Bruggen
  02:27:37 - 02:27:38 - De heer Bert Snoek
  02:27:38 - 02:27:44 - Arco Bikker
  02:27:44 - 02:27:51 - De heer Bert Snoek
  02:27:51 - 02:28:45 - Bas de Groot
  02:28:45 - 02:29:01 - De heer Bert Snoek
  02:29:01 - 02:29:09 - Bas de Groot
  02:29:09 - 02:29:26 - De heer Bert Snoek
  02:29:26 - 02:29:42 - Jan Arie Koorevaar
  02:29:46 - 02:29:47 - De heer Bert Snoek
  02:29:47 - 02:29:49 - Bas de Groot
  02:29:49 - 02:29:54 - De heer Bert Snoek
  02:29:54 - 02:29:55 - Bas de Groot
  02:29:55 - 02:29:58 - De heer Bert Snoek
  02:29:58 - 02:30:40 - Bas de Groot
  02:30:41 - 02:30:42 - De heer Bert Snoek
  02:30:43 - 02:30:55 - Ferry van der Koelen
  02:30:55 - 02:30:56 - De heer Bert Snoek
  02:30:57 - 02:32:11 - Jan Arie Koorevaar
  02:32:11 - 02:32:12 - De heer Bert Snoek
  02:32:12 - 02:32:18 - Pieter van Bruggen
  02:32:18 - 02:32:19 - Jan Arie Koorevaar
  02:32:19 - 02:32:31 - Pieter van Bruggen
  02:32:34 - 02:32:35 - De heer Bert Snoek
  02:32:35 - 02:32:39 - Pieter van Bruggen
  02:32:39 - 02:32:40 - De heer Bert Snoek
  02:32:40 - 02:32:41 - Pieter van Bruggen
  02:32:41 - 02:32:44 - Pieter van Bruggen
  02:32:44 - 02:32:45 - De heer Bert Snoek
  02:32:45 - 02:32:46 - De heer Bert Snoek
  02:32:46 - 02:33:17 - Erik de Jong
  02:33:17 - 02:33:18 - De heer Bert Snoek
  02:33:18 - 02:33:48 - Jan Arie Koorevaar
  02:33:48 - 02:33:52 - De heer Bert Snoek
  02:33:52 - 02:33:56 - Arno van den Hof
  02:33:59 - 02:34:17 - De heer Bert Snoek
  02:34:38 - 02:35:20 - De heer Bert Snoek
 15. 6.b.a

  De heer Klink dient namens CDA, SGP en PM een motie ‘Keuzerichtingen Omgevingsvisie’ in (M2024-04)

  Stemuitslag

  voor 44%
  tegen 56%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5)
  tegen
  Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (7), Fractie VVD (2)

  Moties

  Titel
  M2024-04 Omgevingsvisie.CDA.SGP.PM
 16. 6.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (7), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit: 1. het bestemmingsplan ‘Uitkoopregeling hoogspanningsleiding Marslaan, Venuslaan en Neptunusstraat’ (idn: NL.IMRO.1978.BPUitkMarVenNeLKL-ON01), vast te stellen, waarbij het plan voorziet in: Marslaan a. het wijzigen van de bestemming ‘Wonen’, met uitzondering van 0,7 meter ten behoeve van de fundering van de nieuwe spouwmuren, van de percelen behorende bij Marslaan 135 en 137 naar de bestemmingen ‘Tuin’ en ‘Groen’; b. het wijzigen van de bestemming ‘Wonen’, met uitzondering van 0,7 meter ten behoeve van de fundering van de nieuwe spouwmuur, van het perceel behorende bij Marslaan 141 naar de bestemming ‘Tuin’; c. het wijzigen van de bestemming ‘Wonen’ van het perceel behorende bij Marslaan 145 naar de bestemmingen ‘Tuin’, ‘Groen’ en ‘Water’; d. het wijzigen van de bestemming ‘Wonen’ van de percelen behorende bij Marslaan 147 tot en met 155 naar de bestemming ‘Groen’; e. het wijzigen van de bestemming ‘Wonen’ van het perceel behorende bij Marslaan 157 naar de bestemmingen ‘Groen’ en ‘Verkeer’; f. het wijzigen van de bestemming ‘Wonen’ van de percelen behorende bij Marslaan 159 tot en met 163 naar de bestemmingen ‘Groen’ en ‘Maatschappelijk’ waarbij het bouwvlak wordt vergroot en de maatvoering ‘Maximum goothoogte 4 meter’ wordt opgenomen; Venuslaan a. het wijzigen van de bestemming ‘Wonen’ van de percelen behorende bij Venuslaan 141 en 143, met uitzondering van 0,7 meter ten behoeve van de fundering van de nieuwe spouwmuur, naar de bestemmingen ‘Tuin’ en ‘Groen’; b. het wijzigen van de bestemming ‘Wonen’ van de percelen behorende bij Venuslaan 133 tot en met 137, met uitzondering van 0,7 meter ten behoeve van de fundering van de nieuwe spouwmuur, naar de bestemmingen ‘Tuin’ en ‘Groen’; c. het wijzigen van de bestemming ‘Wonen’ van het perceel behorende bij Venuslaan 123, met uitzondering van 0,7 meter ten behoeve van de fundering van de nieuwe spouwmuur, naar de bestemming ‘Groen’; d. het wijzigen van de bestemming ‘Wonen’ van de percelen behorende bij Venuslaan 113 tot en met 117, met uitzondering van 0,7 meter ten behoeve van de fundering van de nieuwe spouwmuren, naar de bestemming ‘Tuin’; Neptunusstraat a. het wijzigen van de bestemming ‘Wonen’ van het perceel behorende bij Neptunusstraat 2, met uitzondering van 0,7 meter ten behoeve van de fundering van de nieuwe spouwmuur, naar de bestemmingen ‘Groen’; 2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen; 3. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem: 
  1. het bestemmingsplan ‘Uitkoopregeling hoogspanningsleiding Marslaan, Venuslaan en Neptunusstraat’ (idn: NL.IMRO.1978.BPUitkMarVenNeLKL-ON01), vast te stellen, waarbij het plan voorziet in: Marslaan a. het wijzigen van de bestemming ‘Wonen’, met uitzondering van 0,7 meter ten behoeve van de fundering van de nieuwe spouwmuren, van de percelen behorende bij Marslaan 135 en 137 naar de bestemmingen ‘Tuin’ en ‘Groen’; b. het wijzigen van de bestemming ‘Wonen’, met uitzondering van 0,7 meter ten behoeve van de fundering van de nieuwe spouwmuur, van het perceel behorende bij Marslaan 141 naar de bestemming ‘Tuin’; c. het wijzigen van de bestemming ‘Wonen’ van het perceel behorende bij Marslaan 145 naar de bestemmingen ‘Tuin’, ‘Groen’ en ‘Water’; d. het wijzigen van de bestemming ‘Wonen’ van de percelen behorende bij Marslaan 147 tot en met 155 naar de bestemming ‘Groen’; e. het wijzigen van de bestemming ‘Wonen’ van het perceel behorende bij Marslaan 157 naar de bestemmingen ‘Groen’ en ‘Verkeer’; f. het wijzigen van de bestemming ‘Wonen’ van de percelen behorende bij Marslaan 159 tot en met 163 naar de bestemmingen ‘Groen’ en ‘Maatschappelijk’ waarbij het bouwvlak wordt vergroot en de maatvoering ‘Maximum goothoogte 4 meter’ wordt opgenomen; Venuslaan a. het wijzigen van de bestemming ‘Wonen’ van de percelen behorende bij Venuslaan 141 en 143, met uitzondering van 0,7 meter ten behoeve van de fundering van de nieuwe spouwmuur, naar de bestemmingen ‘Tuin’ en ‘Groen’; b. het wijzigen van de bestemming ‘Wonen’ van de percelen behorende bij Venuslaan 133 tot en met 137, met uitzondering van 0,7 meter ten behoeve van de fundering van de nieuwe spouwmuur, naar de bestemmingen ‘Tuin’ en ‘Groen’; c. het wijzigen van de bestemming ‘Wonen’ van het perceel behorende bij Venuslaan 123, met uitzondering van 0,7 meter ten behoeve van de fundering van de nieuwe spouwmuur, naar de bestemming ‘Groen’; d. het wijzigen van de bestemming ‘Wonen’ van de percelen behorende bij Venuslaan 113 tot en met 117, met uitzondering van 0,7 meter ten behoeve van de fundering van de nieuwe spouwmuren, naar de bestemming ‘Tuin’; Neptunusstraat a. het wijzigen van de bestemming ‘Wonen’ van het perceel behorende bij Neptunusstraat 2, met uitzondering van 0,7 meter ten behoeve van de fundering van de nieuwe spouwmuur, naar de bestemmingen ‘Groen’; 
  2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen; 3. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

 17. 6.c.a

  De heer De Groot dient namens SGP, CDA, ChristenUnie en PM een motie ‘Toevoegen aantal woningen bovenop de Woonvisie’ in (M2024-05).


  Wethouder Bikker bevestigt dat, volgens de woonvisie, het doel is om in 2030 ten opzichte van 2020 335 zelfstandige, permanente wooneenheden te hebben toegevoegd.


  Na deze opmerking wordt M2024-05 ingetrokken.

  Moties

  Titel
  M2024-05 toevoegen woningen aan opgave.BP uitkoopregeling hoogspanningsleiding.SGP.CDA.ChristenUnie.PM
 18. 7

  De vergadering is om 22.07 uur gesloten.

  02:35:03 - 02:35:20 - De heer Bert Snoek
  02:35:20 - 02:35:50 - Corné Egas