Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 11 juli 2024

19:30 - 23:59
Locatie

Bleskensgraaf, de Spil - raadzaal

Voorzitter
Burgemeester Theo Segers
Toelichting

Een raadsvergadering is een vergadering waarop de raadsleden besluiten nemen over de geagendeerde onderwerpen. Moties en amendementen worden besproken en ook de openstaande bespreekpunten uit de commissievergaderingen.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De agendapunten 5 en 6 worden direct na agendapunt 1 behandeld.
  De agenda wordt zo gewijzigd vastgesteld.

  00:01:43 - 00:07:28 - De heer Theo Segers
 2. 2

  De heer Van Rijn merkt op dat hij schriftelijk vragen wil stellen over het besluit van het college inzake de subsidie aan BibliotheekAanZet. Hij roept de raadsleden op hem hun vragen te mailen zodat alle vragen gezamenlijk kunnen worden ingediend.

 3. 3
  HAMERSTUKKEN
 4. 3.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. De Jaarstukken 2023 van de gemeente Molenlanden vast te stellen;
  2. Het positief jaarrekeningresultaat vast te stellen op € 10.307.460;
  3. Een bedrag van € 2.835 aan niet-bestede middelen toe te voegen aan de reserve “afwikkeling
  vorige jaren” en deze als budget beschikbaar te stellen in 2024;
  4. Het overige deel van het resultaat, te weten € 10.304.624, toe te voegen aan de algemene
  reserve;
  5. De investeringen die zijn gevoteerd voor 1-1-2022 en nog niet zijn afgerond opnieuw
  beschikbaar te stellen zodat deze kunnen worden afgerond.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. De Jaarstukken 2023 van de gemeente Molenlanden vast te stellen;
  2. Het positief jaarrekeningresultaat vast te stellen op € 10.307.460;
  3. Een bedrag van € 2.835 aan niet-bestede middelen toe te voegen aan de reserve “afwikkeling vorige jaren” en deze als budget beschikbaar te stellen in 2024;
  4. Het overige deel van het resultaat, te weten € 10.304.624, toe te voegen aan de algemene reserve;
  5. De investeringen die zijn gevoteerd voor 1-1-2022 en nog niet zijn afgerond opnieuw beschikbaar te stellen zodat deze kunnen worden afgerond.

 5. 3.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. de Zomernota 2024 met een nadelig resultaat van € 2.671.580 vast te stellen en het
  resultaat op te nemen in het te verwachten jaarrekeningresultaat;
  2. de financiële consequenties te verwerken in de financiële administratie;
  3. de mutaties van investeringen (zie hoofdstuk 2.2) te verwerken in de financiële
  administratie;
  4. de in de Zomernota 2024 aangegeven reserve-mutaties vast te stellen en te
  verwerken in de financiële administratie;
  5. de geactualiseerde grondexploitaties 2024 vast te stellen;
  6. de Reserve Ontwikkeling Recreatie& Toerisme op te heffen en het saldo van € 75.000
  vrij te laten vallen t.g.v. de Algemene reserve;
  7. de voorziening Omgevingsplannen op te heffen omdat er geen saldo is in deze
  voorziening.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. de Zomernota 2024 met een nadelig resultaat van € 2.671.580 vast te stellen en het resultaat op te nemen in het te verwachten jaarrekeningresultaat;
  2. de financiële consequenties te verwerken in de financiële administratie;
  3. de mutaties van investeringen (zie hoofdstuk 2.2) te verwerken in de financiële
  administratie;
  4. de in de Zomernota 2024 aangegeven reserve-mutaties vast te stellen en te
  verwerken in de financiële administratie;
  5. de geactualiseerde grondexploitaties 2024 vast te stellen;
  6. de Reserve Ontwikkeling Recreatie& Toerisme op te heffen en het saldo van € 75.000 vrij te laten vallen t.g.v. de Algemene reserve;
  7. de voorziening Omgevingsplannen op te heffen omdat er geen saldo is in deze
  voorziening.

 6. 4
  BESPREEKSTUKKEN
 7. 4.a

  Na de eerste termijn, waarin diverse moties en amendementen worden ingediend, wordt de vergadering van 21.40 tot 21.50 geschorst voor collegeberaad.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. de Kadernota 2025 vast te stellen;
  2. het college opdracht te geven om de Kadernota 2025 uit te werken tot de Begroting 2025.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit in afwijking op het voorstel:
  1. De kadernota 2025 vast te stellen exclusief het opnemen van de bezuinigingsvoorstellen op de OZB subsidie;
  2. het college opdracht te geven om de Kadernota 2025 uit te werken tot de Begroting 2025.

 8. 4.b

  Mevrouw Van de Graaf dient namens Doe mee!, VVD en PM een amendement ‘Categorie C uit de kadernota’ in (A2024-11).

  Stemuitslag

  voor 44%
  tegen 56%
  voor
  Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie VVD (2)
  tegen
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (5), Fractie SGP (5)

  Amendementen

  Titel
  A2024-11 Categorie C uit de kadernota DM.PM.VVD
 9. 4.c

  Mevrouw Van de Graaf dient namens Doe mee!, CDA, VVD en PM een amendement ‘Geen bezuiniging op OZB subsidie’ in (A2024-12).

  Stemuitslag

  voor 60%
  tegen 40%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie VVD (2)
  tegen
  Fractie ChristenUnie (5), Fractie SGP (5)

  Amendementen

  Titel
  A2024-12 Geen bezuiniging OZB subsidie DM.CDA.VVD.PM
 10. 4.d

  Mevrouw Van de Graaf dient een amendement ‘Geen bezuiniging op Openbaar groen’ in (A2024-13).


  A2024-13 wordt ingetrokken.

  Amendementen

  Titel
  A2024-13 Geen bezuiniging op Openbaar Groen
 11. 4.e

  De heer Egas dient namens alle partijen een motie ‘Wat moet, wat mag, wat kan’ in (M2024-12).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)

  Moties

  Titel
  M2024-12 kadernota 2025.wat moet wat mag wat kan
 12. 4.f

  De heer Egas dient namens SGP en ChristenUnie een motie ‘eigenaarschap inwoners buitenruimte’ in (M2024-13).


  M2024-13 wordt aangehouden.

  Moties

  Titel
  M2024-13 groenonderhoud zelf doen
 13. 4.g

  De heer Koorevaar dient namens alle partijen een motie ‘straatje erbij in Molenlanden’ in (M2024-14).  Na debat en de reactie van de wethouder wordt het woordje ‘ook’ toegevoegd en luidt de zin als volgt:
  aan de provincie Zuid-Holland kenbaar te maken dat de gemeente Molenlanden, in deze collegeperiode, ook wil gaan voor een ‘straatje erbij’ in Molenlanden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)

  Moties

  Titel
  M2024-14 Straatje erbij in Molenlanden
 14. 4.h

  De heer Koorevaar dient namens CDA, SGP, PM, VVD en ChristenUnie een motie ‘brandweerkazerne Brandwijk’ in (M2024-15).

  Stemuitslag

  voor 68%
  tegen 32%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)
  tegen
  Fractie Doe mee! Molenlanden (8)

  Moties

  Titel
  M2024-15 Brandweerkazerne op de Vuilendam
 15. 5

  De voorzitter spreekt de vertrekkende wethouder toe.


  Daarna spreekt de heer Egas wethouder Vat toe.
  Hij dient namens alle partijen een motie ‘een bankje voor Piet’ in (M2024-11).  Tot slot spreekt wethouder Vat de raad toe.

  Moties

  Titel
  M2024-11 Een bank voor Piet
  00:07:45 - 00:18:27 - Theo Segers
  00:18:59 - 00:19:07 - De heer Theo Segers
  00:19:15 - 00:19:47 - Marjolein Teunissen
  00:19:47 - 00:20:09 - De heer Theo Segers
  00:20:22 - 00:27:30 - Corné Egas
  00:27:30 - 00:27:41 - De heer Theo Segers
  00:27:41 - 00:27:56 - Corné Egas
  00:27:56 - 00:28:05 - De heer Theo Segers
  00:28:05 - 00:28:52 - Corné Egas
  00:28:52 - 00:29:16 - De heer Theo Segers
  00:29:16 - 00:29:33 - Joke van de Graaf
  00:29:33 - 00:29:37 - De heer Theo Segers
  00:29:37 - 00:29:46 - Bas de Groot
  00:29:46 - 00:29:47 - Corné Egas
  00:29:47 - 00:29:50 - De heer Theo Segers
  00:29:50 - 00:29:56 - Jan Arie Koorevaar
  00:29:56 - 00:29:58 - Corné Egas
  00:29:58 - 00:30:03 - De heer Theo Segers
  00:30:03 - 00:30:05 - Jan Arie Koorevaar
  00:30:05 - 00:30:09 - De heer Theo Segers
  00:30:09 - 00:30:27 - Harry Stam
  00:30:27 - 00:30:29 - De heer Theo Segers
  00:30:29 - 00:30:30 - Corné Egas
  00:30:30 - 00:30:36 - Bert Snoek
  00:30:36 - 00:30:37 - Corné Egas
  00:30:37 - 00:30:40 - De heer Theo Segers
  00:30:40 - 00:31:00 - Ferry van der Koelen
  00:31:00 - 00:31:48 - De heer Theo Segers
  00:31:48 - 00:33:12 - Corné Egas
  00:33:12 - 00:33:20 - De heer Theo Segers
  00:33:20 - 00:34:49 - Harmen Akkerman
  00:35:09 - 00:35:33 - De heer Theo Segers
  00:35:33 - 00:35:47 - Piet Vat
  00:35:47 - 00:36:00 - De heer Theo Segers
  00:36:00 - 00:42:35 - Piet Vat
  00:42:45 - 00:45:21 - De heer Theo Segers
 16. 6

  De raadsleden brengen via een stembriefje hun stem uit over de persoon Harmen Akkerman als nieuwe wethouder.
  De vergadering wordt van 20.37 tot 20.57 uur geschorst, zodat de stemcommissie de stemmen kan tellen.
  De voorzitter van de stemcommissie deelt de uitslag mee:


  Er zijn 26 stemmen uitgebracht, daarvan zijn er 23 stemmen voor, 1 stem tegen, 1 stem blanco en 1 stem ongeldig.


  Met deze uitslag kan de heer Akkerman worden benoemd tot wethouder en tot lid van het algemeen bestuur van GR Avres.


  De heer Akkerman legt de eed af.
  De voorzitter spreekt wethouder Akkerman toe.
  Wethouder Akkerman spreekt daarna de raad toe.  De vergadering wordt van 20.37 tot 20.57 geschorst om iedereen in de gelegenheid te stellen de heren Vat en Akkerman de hand te schudden.


  Daarna wordt de vergadering vervolgt met de bespreking van de agendapunten 2 t/m 4.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (6), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. De heer Harmen Akkerman (1 fte) tot wethouder van de gemeente Molenlanden te benoemen.
  2. Wethouder Akkerman te benoemen tot lid van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Avres

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. De heer Harmen Akkerman (1 fte) tot wethouder van de gemeente Molenlanden te benoemen.
  2. Wethouder Akkerman te benoemen tot lid van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Avres

  00:43:20 - 00:45:21 - De heer Theo Segers
  00:45:35 - 00:45:38 - De heer Theo Segers
  00:46:16 - 00:48:58 - De heer Theo Segers
  00:51:31 - 00:51:52 - De heer Theo Segers
  00:51:52 - 00:52:23 - Bas de Groot
  00:52:23 - 00:52:55 - De heer Theo Segers
  00:52:55 - 00:52:57 - Corné Egas
  00:53:07 - 00:53:41 - De heer Theo Segers
  00:53:41 - 00:53:59 - Harmen Akkerman
  00:53:59 - 00:54:42 - Marjolein Teunissen
  00:54:42 - 00:55:01 - Harmen Akkerman
  00:55:01 - 00:55:16 - De heer Theo Segers
  00:55:27 - 00:58:43 - Theo Segers
  00:59:46 - 01:01:00 - Harmen Akkerman
  01:01:00 - 01:01:03 - De heer Theo Segers
  01:01:03 - 01:03:37 - Harmen Akkerman
  01:03:37 - 01:04:05 - De heer Theo Segers
  01:04:07 - 01:04:28 - De heer Theo Segers
  01:23:48 - 01:24:50 - De heer Theo Segers
  01:24:51 - 01:26:32 - Ruud van Rijn
  01:26:32 - 01:27:56 - De heer Theo Segers
  01:28:06 - 01:28:27 - De heer Theo Segers
  01:28:38 - 01:30:07 - De heer Theo Segers
  01:30:07 - 01:30:14 - Joke van de Graaf
  01:30:14 - 01:30:20 - De heer Theo Segers
  01:30:20 - 01:32:03 - Joke van de Graaf
  01:32:03 - 01:32:05 - De heer Theo Segers
  01:32:05 - 01:32:09 - Joke van de Graaf
  01:32:09 - 01:32:11 - De heer Theo Segers
  01:32:11 - 01:32:51 - Joke van de Graaf
  01:32:51 - 01:33:22 - De heer Theo Segers
  01:33:22 - 01:33:55 - Joke van de Graaf
  01:33:55 - 01:34:54 - De heer Theo Segers
  01:34:54 - 01:34:56 - Joke van de Graaf
  01:34:56 - 01:35:00 - De heer Theo Segers
  01:35:00 - 01:35:42 - Joke van de Graaf
  01:35:42 - 01:35:54 - De heer Theo Segers
  01:35:54 - 01:39:44 - Corné Egas
  01:39:44 - 01:39:50 - De heer Theo Segers
  01:39:50 - 01:40:19 - Joke van de Graaf
  01:40:19 - 01:42:04 - Corné Egas
  01:42:04 - 01:42:11 - De heer Theo Segers
  01:42:12 - 01:42:13 - Corné Egas
  01:42:13 - 01:42:22 - De heer Theo Segers
  01:42:22 - 01:45:00 - Corné Egas
  01:45:00 - 01:45:20 - De heer Theo Segers
  01:45:20 - 01:51:04 - Jan Arie Koorevaar
  01:51:05 - 01:51:15 - De heer Theo Segers
  01:51:16 - 01:57:30 - Harry Stam
  01:57:30 - 01:57:34 - De heer Theo Segers
  01:57:34 - 01:57:36 - Bert Snoek
  01:57:36 - 01:58:27 - Jan Arie Koorevaar
  01:58:27 - 01:58:28 - De heer Theo Segers
  01:58:28 - 01:59:13 - Harry Stam
  01:59:13 - 01:59:49 - Jan Arie Koorevaar
  01:59:49 - 01:59:55 - De heer Theo Segers
  01:59:55 - 02:01:29 - Bert Snoek
  02:01:31 - 02:01:36 - De heer Theo Segers
  02:01:36 - 02:03:21 - Ferry van der Koelen
  02:03:21 - 02:03:36 - De heer Theo Segers
  02:03:36 - 02:05:16 - Joke van de Graaf
  02:05:17 - 02:05:40 - De heer Theo Segers
  02:05:40 - 02:05:51 - Corné Egas
  02:05:51 - 02:05:56 - De heer Theo Segers
  02:05:56 - 02:06:18 - Jan Arie Koorevaar
  02:06:18 - 02:06:20 - De heer Theo Segers
  02:06:20 - 02:06:44 - Harry Stam
  02:06:44 - 02:06:47 - De heer Theo Segers
  02:06:47 - 02:06:48 - Bert Snoek
  02:06:48 - 02:07:25 - De heer Theo Segers
  02:16:59 - 02:17:51 - De heer Theo Segers
  02:17:56 - 02:19:38 - Bram Visser
  02:19:38 - 02:19:39 - De heer Theo Segers
  02:19:39 - 02:20:07 - Harry Stam
  02:20:07 - 02:20:21 - Bram Visser
  02:20:21 - 02:22:05 - Corné Egas
  02:22:05 - 02:22:22 - De heer Theo Segers
  02:22:22 - 02:23:33 - Corné Egas
  02:23:33 - 02:23:35 - De heer Theo Segers
  02:23:35 - 02:23:37 - Bram Visser
  02:23:37 - 02:23:39 - De heer Theo Segers
  02:23:39 - 02:23:55 - Jan Arie Koorevaar
  02:23:55 - 02:23:56 - Bram Visser
  02:23:56 - 02:23:57 - De heer Theo Segers
  02:23:57 - 02:24:50 - Bram Visser
  02:24:50 - 02:24:52 - Corné Egas
  02:24:52 - 02:26:25 - Bram Visser
  02:26:25 - 02:26:52 - De heer Theo Segers
  02:26:52 - 02:27:57 - Joke van de Graaf
  02:27:57 - 02:27:58 - De heer Theo Segers
  02:27:58 - 02:28:28 - Joke van de Graaf
  02:28:28 - 02:28:40 - De heer Theo Segers
  02:28:40 - 02:28:43 - Bram Visser
  02:28:43 - 02:28:48 - De heer Theo Segers
  02:28:48 - 02:29:27 - Bram Visser
  02:29:27 - 02:29:30 - Corné Egas
  02:29:30 - 02:29:33 - De heer Theo Segers
  02:29:33 - 02:30:54 - Corné Egas
  02:30:54 - 02:30:56 - De heer Theo Segers
  02:30:56 - 02:32:47 - Bram Visser
  02:32:47 - 02:32:49 - Corné Egas
  02:32:49 - 02:32:54 - De heer Theo Segers
  02:32:54 - 02:33:17 - Corné Egas
  02:33:17 - 02:33:20 - De heer Theo Segers
  02:33:20 - 02:33:44 - Bram Visser
  02:33:44 - 02:33:55 - De heer Theo Segers
  02:33:55 - 02:33:56 - Harry Stam
  02:33:56 - 02:33:58 - De heer Theo Segers
  02:33:58 - 02:34:37 - Harry Stam
  02:34:37 - 02:34:41 - De heer Theo Segers
  02:34:41 - 02:34:51 - Joke van de Graaf
  02:34:51 - 02:35:09 - De heer Theo Segers
  02:35:09 - 02:35:12 - Joke van de Graaf
  02:35:12 - 02:35:48 - De heer Theo Segers
  02:35:48 - 02:35:49 - Joke van de Graaf
  02:35:49 - 02:36:24 - Jan Arie Koorevaar
  02:36:24 - 02:36:29 - De heer Theo Segers
  02:36:29 - 02:37:08 - Bram Visser
  02:37:08 - 02:37:09 - De heer Theo Segers
  02:37:09 - 02:37:40 - Joke van de Graaf
  02:37:40 - 02:37:45 - De heer Theo Segers
  02:37:45 - 02:38:26 - Bram Visser
  02:38:26 - 02:38:27 - De heer Theo Segers
  02:38:27 - 02:38:28 - Joke van de Graaf
  02:38:28 - 02:38:40 - De heer Theo Segers
  02:38:40 - 02:39:13 - Bram Visser
  02:39:13 - 02:39:43 - De heer Theo Segers
  02:39:47 - 02:40:29 - Jan Lock
  02:40:29 - 02:41:08 - Joke van de Graaf
  02:41:08 - 02:41:20 - De heer Theo Segers
  02:41:20 - 02:41:36 - Jan Lock
  02:41:36 - 02:41:45 - De heer Theo Segers
  02:41:45 - 02:41:55 - Harry Stam
  02:41:55 - 02:41:57 - De heer Theo Segers
  02:41:57 - 02:41:58 - Harry Stam
  02:41:58 - 02:42:36 - Jan Lock
  02:42:36 - 02:42:42 - De heer Theo Segers
  02:42:42 - 02:44:23 - Jan Lock
  02:44:23 - 02:44:25 - Corné Egas
  02:44:25 - 02:44:29 - De heer Theo Segers
  02:44:29 - 02:45:21 - Harry Stam
  02:45:21 - 02:45:23 - De heer Theo Segers
  02:45:23 - 02:46:16 - Corné Egas
  02:46:16 - 02:46:25 - De heer Theo Segers
  02:46:25 - 02:47:24 - Jan Lock
  02:47:24 - 02:47:26 - De heer Theo Segers
  02:47:26 - 02:48:08 - Harry Stam
  02:48:08 - 02:48:20 - De heer Theo Segers
  02:48:20 - 02:50:10 - Jan Lock
  02:50:10 - 02:50:47 - Corné Egas
  02:50:47 - 02:50:50 - De heer Theo Segers
  02:50:50 - 02:51:13 - Corné Egas
  02:51:13 - 02:51:29 - Jan Lock
  02:51:29 - 02:51:37 - De heer Theo Segers
  02:51:37 - 02:51:58 - Jan Lock
  02:51:58 - 02:52:01 - De heer Theo Segers
  02:52:01 - 02:52:34 - Harry Stam
  02:52:34 - 02:52:36 - Jan Lock
  02:52:36 - 02:53:01 - De heer Theo Segers
  02:53:01 - 02:53:19 - Arco Bikker
  02:53:19 - 02:53:20 - De heer Theo Segers
  02:53:20 - 02:54:54 - Arco Bikker
  02:54:54 - 02:54:57 - De heer Theo Segers
  02:54:57 - 02:55:44 - Bas de Groot
  02:55:44 - 02:55:46 - De heer Theo Segers
  02:55:46 - 02:57:11 - Jan Arie Koorevaar
  02:57:11 - 02:57:23 - De heer Theo Segers
  02:57:23 - 02:57:42 - Arco Bikker
  02:57:42 - 02:57:52 - Jan Arie Koorevaar
  02:57:52 - 02:58:06 - De heer Theo Segers
  02:58:06 - 02:58:10 - Jan Arie Koorevaar
  02:58:10 - 02:58:31 - De heer Theo Segers
  02:58:59 - 02:59:17 - De heer Harry Stam
  02:59:20 - 03:02:31 - Theo Segers
  03:02:31 - 03:02:32 - De heer Harry Stam
  03:02:32 - 03:02:33 - Joke van de Graaf
  03:02:33 - 03:02:34 - De heer Harry Stam
  03:02:34 - 03:02:59 - Joke van de Graaf
  03:02:59 - 03:03:00 - Theo Segers
  03:03:00 - 03:03:05 - De heer Harry Stam
  03:03:05 - 03:03:31 - Jan Arie Koorevaar
  03:03:31 - 03:03:34 - De heer Harry Stam
  03:03:34 - 03:04:03 - Theo Segers
  03:04:03 - 03:04:05 - Bert Snoek
  03:04:05 - 03:04:08 - De heer Harry Stam
  03:04:08 - 03:04:21 - Bert Snoek
  03:04:21 - 03:04:22 - Theo Segers
  03:04:22 - 03:04:24 - De heer Harry Stam
  03:04:24 - 03:04:26 - Theo Segers
  03:04:26 - 03:04:28 - Bert Snoek
  03:04:28 - 03:05:02 - Theo Segers
  03:05:02 - 03:05:03 - De heer Harry Stam
  03:05:03 - 03:05:05 - Bert Snoek
  03:05:05 - 03:05:07 - De heer Harry Stam
  03:05:07 - 03:05:24 - Corné Egas
  03:05:24 - 03:05:27 - De heer Harry Stam
  03:05:27 - 03:05:52 - Corné Egas
  03:05:52 - 03:06:05 - De heer Harry Stam
  03:06:05 - 03:06:21 - Corné Egas
  03:06:21 - 03:06:22 - De heer Harry Stam
  03:06:22 - 03:06:34 - Theo Segers
  03:06:34 - 03:06:59 - Corné Egas
  03:06:59 - 03:07:48 - Theo Segers
  03:07:48 - 03:07:50 - Corné Egas
  03:07:50 - 03:07:56 - De heer Harry Stam
  03:07:56 - 03:08:02 - Corné Egas
  03:08:02 - 03:08:04 - Theo Segers
  03:08:04 - 03:08:11 - De heer Harry Stam
  03:08:24 - 03:08:45 - De heer Theo Segers
  03:08:45 - 03:09:36 - Joke van de Graaf
  03:09:36 - 03:09:46 - De heer Theo Segers
  03:09:46 - 03:10:43 - Joke van de Graaf
  03:10:43 - 03:10:54 - De heer Theo Segers
  03:10:54 - 03:12:16 - Corné Egas
  03:12:16 - 03:12:40 - De heer Theo Segers
  03:12:40 - 03:12:42 - Corné Egas
  03:12:42 - 03:13:05 - Harry Stam
  03:13:07 - 03:13:43 - Corné Egas
  03:13:43 - 03:14:14 - Bert Snoek
  03:14:15 - 03:14:18 - De heer Theo Segers
  03:14:18 - 03:14:58 - Jan Arie Koorevaar
  03:14:58 - 03:15:00 - De heer Theo Segers
  03:15:00 - 03:16:16 - Harry Stam
  03:16:16 - 03:16:58 - De heer Theo Segers
  03:16:59 - 03:17:01 - Bert Snoek
  03:17:01 - 03:17:10 - De heer Theo Segers
  03:17:10 - 03:17:48 - Ferry van der Koelen
  03:17:48 - 03:17:55 - De heer Theo Segers
  03:17:57 - 03:18:02 - De heer Theo Segers
  03:18:02 - 03:18:26 - Jan Arie Koorevaar
  03:18:27 - 03:18:28 - De heer Theo Segers
  03:18:28 - 03:18:48 - Corné Egas
  03:18:48 - 03:19:07 - De heer Theo Segers
  03:27:16 - 03:27:20 - Corné Egas
  03:27:59 - 03:28:18 - De heer Theo Segers
  03:28:23 - 03:28:40 - De heer Theo Segers
  03:28:40 - 03:29:25 - Joke van de Graaf
  03:29:27 - 03:29:29 - De heer Theo Segers
  03:29:29 - 03:29:32 - Corné Egas
  03:29:32 - 03:29:42 - Jan Arie Koorevaar
  03:29:43 - 03:29:44 - De heer Theo Segers
  03:29:44 - 03:30:48 - Corné Egas
  03:30:48 - 03:30:51 - De heer Theo Segers
  03:30:51 - 03:30:59 - Harry Stam
  03:30:59 - 03:31:49 - De heer Theo Segers
  03:31:51 - 03:33:31 - De heer Theo Segers
  03:33:31 - 03:33:42 - Corné Egas
  03:33:43 - 03:33:44 - De heer Theo Segers
  03:33:45 - 03:33:49 - Harry Stam
  03:33:49 - 03:33:51 - De heer Theo Segers
  03:33:53 - 03:35:12 - De heer Theo Segers
  03:35:12 - 03:35:18 - Joke van de Graaf
  03:35:18 - 03:36:55 - De heer Theo Segers
  03:36:57 - 03:37:09 - De heer Theo Segers
  03:37:09 - 03:37:15 - Harry Stam
  03:37:15 - 03:42:57 - De heer Theo Segers
 17. 7

  De vergadering is om 23.13 uur gesloten.

  03:41:30 - 03:42:57 - De heer Theo Segers