Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 28 mei 2024

19:30 - 23:59
Locatie

Bleskensgraaf, de Spil - raadzaal

Voorzitter
Corné (C.A.) Egas
Toelichting

Een raadsvergadering is een vergadering waarop de raadsleden besluiten nemen over de geagendeerde onderwerpen. Moties en amendementen worden besproken en ook de openstaande bespreekpunten uit de commissievergaderingen.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

  00:07:20 - 00:12:24 - De heer Corné Egas
  00:12:25 - 00:14:57 - Femmy Jonker
  00:14:57 - 00:15:53 - De heer Corné Egas
  00:15:54 - 00:15:59 - Corné Egas
  00:16:10 - 00:16:46 - De heer Corné Egas
 2. 2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (7), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (1)

  Besluit

  De besluitenlijst van 22 april 2024 is ongewijzigd vastgesteld.

 3. 3

  De heer De Groot complimenteert het college met de lobby richting het Rijk om meer te kunnen bouwen.

  00:16:26 - 00:16:46 - De heer Corné Egas
  00:16:46 - 00:18:18 - Bas de Groot
  00:18:19 - 00:18:52 - De heer Corné Egas
 4. 4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (7), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (1)

  Besluit

  De lijst ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.

  Toezeggingen

  Titel
  Beantwoording vraag over PMD-afval
  00:18:46 - 00:18:52 - De heer Corné Egas
  00:18:52 - 00:19:12 - Mario de Lijster
  00:19:12 - 00:19:35 - De heer Corné Egas
  00:19:41 - 00:20:02 - Arco Bikker
  00:20:02 - 00:20:27 - De heer Corné Egas
  00:20:31 - 00:22:29 - De heer Corné Egas
 5. 5

  00:20:48 - 00:22:29 - De heer Corné Egas
  00:22:29 - 00:22:34 - Corné Egas
  00:22:34 - 00:23:34 - De heer Corné Egas
 6. 5.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (7), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (1)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
   1. de ‘Nota van zienswijzen’ vast te stellen; 
  2. het bestemmingsplan ‘Bleskensgraaf, Abbekesdoel 70’, dat voorziet in de sloop van de bebouwing en het verwijderen van de verharding van het transportbedrijf, het omzetten van de bedrijfs- naar burgerwoning en de bouw van een twee-onder-een-kap op het perceel Abbekesdoel 70 te Bleskensgraaf, ongewijzigd vast te stellen; 
  3. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (m.e.r.) niet noodzakelijk is, omdat van de gewenste ontwikkeling geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn; 
  4. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal middels een gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld;

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
   1. de ‘Nota van zienswijzen’ vast te stellen; 
  2. het bestemmingsplan ‘Bleskensgraaf, Abbekesdoel 70’, dat voorziet in de sloop van de bebouwing en het verwijderen van de verharding van het transportbedrijf, het omzetten van de bedrijfs- naar burgerwoning en de bouw van een twee-onder-een-kap op het perceel Abbekesdoel 70 te Bleskensgraaf, ongewijzigd vast te stellen; 
  3. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (m.e.r.) niet noodzakelijk is, omdat van de gewenste ontwikkeling geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn; 
  4. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal middels een gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld;

 7. 5.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (7), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (1)

  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan ‘Groot-Ammers, Park Julianastraat’ (NL.IMRO.BPPrkJulianastrAMS-VG01), dat de huidige bestemming ‘Wonen’ naar 'Groen’, vast te stellen.
  2. Te constateren dat het opstellen van een milieueffectrapportage niet nodig is.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. Het bestemmingsplan ‘Groot-Ammers, Park Julianastraat’ (NL.IMRO.BPPrkJulianastrAMS-VG01), dat de huidige bestemming ‘Wonen’ naar 'Groen’, vast te stellen.
  2. Te constateren dat het opstellen van een milieueffectrapportage niet nodig is.

 8. 5.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (7), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (1)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. de ‘Nota van zienswijzen’ vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan ‘Molenaarsgraaf, Graafdijk-oost 37’, dat voorziet in het omzetten
  van twee bedrijfswoningen naar burgerwoningen en het toevoegen van een nieuwe
  bedrijfswoning op het perceel Graafdijk-oost 36 en 37 te Molenaarsgraaf, gewijzigd vast
  te stellen;
  3. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (m.e.r.) niet noodzakelijk is,
  omdat van de gewenste ontwikkeling geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu
  te verwachten zijn;
  4. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal middels een
  gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. de ‘Nota van zienswijzen’ vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan ‘Molenaarsgraaf, Graafdijk-oost 37’, dat voorziet in het omzetten van twee bedrijfswoningen naar burgerwoningen en het toevoegen van een nieuwe bedrijfswoning op het perceel Graafdijk-oost 36 en 37 te Molenaarsgraaf, gewijzigd vast te stellen;
  3. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (m.e.r.) niet noodzakelijk is, omdat van de gewenste ontwikkeling geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn;
  4. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal middels een gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld.

 9. 6

  00:22:54 - 00:23:34 - De heer Corné Egas
  00:23:34 - 00:24:10 - Harry Stam
  00:24:10 - 00:25:50 - De heer Corné Egas
 10. 6.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (7), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (1)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. Het college en de burgemeester van Molenlanden toestemming te geven om het tekstvoorstel
  voor wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Natuur- en Recreatieschap Lingegebied vast te stellen;
  2. De gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Natuur- en Recreatieschap Lingegebied vast te stellen.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. Het college en de burgemeester van Molenlanden toestemming te geven om het tekstvoorstel voor wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Natuur- en Recreatieschap Lingegebied vast te stellen;
  2. De gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Natuur- en Recreatieschap Lingegebied vast te stellen.

 11. 6.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (7), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (1)

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem in te stemmen met de verzending van de brief naar het college.

  Toezeggingen

  Titel
  Evaluatie gebruik nieuwe gemeentekantoor
  00:24:53 - 00:25:50 - De heer Corné Egas
  00:25:51 - 00:27:18 - Jonette Korevaar-den Besten
  00:27:18 - 00:27:24 - De heer Corné Egas
  00:27:25 - 00:27:52 - Ferry van der Koelen
  00:27:52 - 00:27:59 - De heer Corné Egas
  00:27:59 - 00:28:46 - Wietse Blok
  00:28:46 - 00:28:51 - De heer Corné Egas
  00:28:51 - 00:29:07 - Bert Snoek
  00:29:08 - 00:29:11 - De heer Corné Egas
  00:29:11 - 00:30:05 - Harry Stam
  00:30:05 - 00:30:10 - De heer Corné Egas
  00:30:10 - 00:31:00 - Joke van de Graaf
  00:31:00 - 00:31:16 - De heer Corné Egas
  00:31:18 - 00:34:40 - Bram Visser
  00:34:40 - 00:34:52 - De heer Corné Egas
  00:34:52 - 00:35:22 - Jonette Korevaar-den Besten
  00:35:22 - 00:35:31 - Bram Visser
  00:35:31 - 00:36:09 - De heer Corné Egas
  00:36:09 - 00:36:53 - Jonette Korevaar-den Besten
  00:36:53 - 00:39:16 - De heer Corné Egas
 12. 7

  De vergadering is om 20.05 uur gesloten.

  00:38:10 - 00:39:16 - De heer Corné Egas