Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 18 juni 2024

19:30 - 23:59
Locatie

Bleskensgraaf, de Spil - raadzaal

Voorzitter
Burgemeester Theo Segers
Toelichting

Een raadsvergadering is een vergadering waarop de raadsleden besluiten nemen over de geagendeerde onderwerpen. Moties en amendementen worden besproken en ook de openstaande bespreekpunten uit de commissievergaderingen.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

  00:00:03 - 00:02:19 - De heer Wietse Blok
  00:02:19 - 00:04:19 - De heer Theo Segers
 2. 2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (6), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (6), Fractie VVD (2)

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem de besluitenlijst van 28 mei 2024 vast te stellen.

  00:04:04 - 00:04:19 - De heer Theo Segers
  00:04:19 - 00:04:22 - Bob Brokking
  00:04:22 - 00:04:26 - De heer Theo Segers
  00:04:26 - 00:04:36 - Bob Brokking
  00:04:36 - 00:05:07 - De heer Theo Segers
  00:05:07 - 00:05:30 - De heer Wietse Blok
  00:05:30 - 00:06:28 - De heer Theo Segers
 3. 3

  De heer Stam vraagt wie heeft besloten het standpunt van wethouder Visser over de RES actief met de pers te communiceren. Verder deelt de heer Stam zijn zorgen hierover.


  De heer Blok vraagt aandacht voor de onveilige verkeerssituatie op de provinciale weg bij de Zijdeweg tussen Nieuw-Lekkerland en Oud-Alblas en vraagt wat er nodig is om iets aan deze situatie te gaan doen.


  Wethouder Bikker deelt mee dat er op een openstaande post DVO-Gorinchem in de jaarrekening van Waardlanden een forse overschrijding van 3,5 ton zit, die nog niet eerder is gemeld. Hierover worden gesprekken gevoerd.


  Wethouder Vat deelt mee dat naar aanleiding van de accountantscontrole er 2 wijzigingen zijn in de jaarstukken van Avres. Dit betekent een kleine aanpassing van de zienswijzebrief. Deze stukken zijn met een raadsinformatiebrief aan de stukken van deze vergadering (agendapunt 5.e) toegevoegd.

  Toezeggingen

  Titel
  Onveilige verkeerssituatie provinciale weg bij zijdeweg
  00:06:19 - 00:06:28 - De heer Theo Segers
  00:06:28 - 00:06:32 - De heer Wietse Blok
  00:06:32 - 00:07:36 - Harry Stam
  00:07:36 - 00:10:52 - De heer Theo Segers
  00:10:52 - 00:12:19 - Wietse Blok
  00:12:19 - 00:12:22 - De heer Wietse Blok
  00:12:22 - 00:12:39 - De heer Theo Segers
  00:12:39 - 00:13:17 - De heer Wietse Blok
  00:13:17 - 00:13:27 - De heer Theo Segers
  00:13:27 - 00:13:58 - Maarten van Helden
  00:13:58 - 00:14:32 - Wietse Blok
  00:14:32 - 00:14:42 - De heer Theo Segers
  00:14:42 - 00:14:46 - Maarten van Helden
  00:14:46 - 00:15:10 - De heer Theo Segers
  00:15:10 - 00:15:19 - De heer Wietse Blok
  00:15:19 - 00:17:00 - Arco Bikker
  00:17:00 - 00:17:06 - De heer Theo Segers
  00:17:06 - 00:17:20 - Ferry van der Koelen
  00:17:20 - 00:17:21 - Arco Bikker
  00:17:21 - 00:17:26 - De heer Theo Segers
  00:17:26 - 00:18:33 - Arco Bikker
  00:18:33 - 00:18:49 - De heer Theo Segers
  00:18:49 - 00:18:58 - Arco Bikker
  00:18:58 - 00:19:06 - De heer Wietse Blok
  00:19:06 - 00:20:31 - Piet Vat
  00:20:31 - 00:21:30 - De heer Theo Segers
 4. 4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (6), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (6), Fractie VVD (2)

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem de lijst ingekomen stukken vast te stellen.

  00:20:59 - 00:21:30 - De heer Theo Segers
  00:21:30 - 00:21:32 - De heer Wietse Blok
  00:21:32 - 00:21:52 - De heer Theo Segers
  00:21:52 - 00:22:05 - Ruud van Rijn
  00:22:05 - 00:22:45 - De heer Theo Segers
  00:22:45 - 00:22:53 - De heer Wietse Blok
  00:22:53 - 00:23:31 - De heer Theo Segers
  00:23:31 - 00:23:35 - De heer Wietse Blok
  00:23:35 - 00:24:00 - De heer Theo Segers
  00:24:00 - 00:24:06 - De heer Wietse Blok
  00:24:06 - 00:24:24 - De heer Theo Segers
  00:24:24 - 00:24:32 - De heer Wietse Blok
  00:24:32 - 00:24:52 - De heer Theo Segers
  00:24:52 - 00:24:58 - De heer Wietse Blok
  00:24:58 - 00:25:18 - De heer Theo Segers
  00:25:18 - 00:25:24 - De heer Wietse Blok
  00:25:24 - 00:27:22 - De heer Theo Segers
 5. 5
  HAMERSTUKKEN
 6. 5.a

  De heer Van Rijn verlaat de zaal bij de stemming over dit punt.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (5), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (6), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. de bebouwde komgrens aan de Kerkweg te Giessenburg te verplaatsen met 137 meter in
  zuidoostelijke richting naar de locatie ter hoogte van het tankstation;
  2. de tegen het ontwerpbestemmingsplan ingediende zienswijzen te beantwoorden conform de
  bij dit besluit horende ‘Nota Zienswijzen bestemmingsplan ‘Achter de Wetering,
  Giessenburg’;
  3. het bestemmingsplan ‘Achter de Wetering, Giessenburg’ (idn: NL.IMRO.1978.BPKerkwegGSB-
  VG01) gewijzigd vast te stellen, waarbij het plan voorziet in de realisatie van 102 woningen
  en bedrijfsunits;
  4. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is;
  5. geen exploitatieplan zoals bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. de bebouwde komgrens aan de Kerkweg te Giessenburg te verplaatsen met 137 meter in zuidoostelijke richting naar de locatie ter hoogte van het tankstation;
  2. de tegen het ontwerpbestemmingsplan ingediende zienswijzen te beantwoorden conform de bij dit besluit horende ‘Nota Zienswijzen bestemmingsplan ‘Achter de Wetering, Giessenburg’;
  3. het bestemmingsplan ‘Achter de Wetering, Giessenburg’ (idn: NL.IMRO.1978.BPKerkwegGSB-VG01) gewijzigd vast te stellen, waarbij het plan voorziet in de realisatie van 102 woningen en bedrijfsunits;
  4. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is;
  5. geen exploitatieplan zoals bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.

 7. 5.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (6), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (6), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. de ‘Nota van zienswijzen’ vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan ‘Noordzijde 27b, Noordeloos’, dat voorziet in het transformatie
  van het bestaande kantoorpand naar een woongebouw voor twee levensloopbestendige
  wooneenheden inclusief de herinrichting van het gebied rondom het bestaande
  bedrijfspand en het beoogde woongebouw, ongewijzigd vast te stellen voor een periode
  van zes weken ter inzage te leggen;
  3. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (m.e.r.) niet noodzakelijk is,
  omdat van de gewenste ontwikkeling geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu
  te verwachten zijn;
  4. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal middels een
  gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. de ‘Nota van zienswijzen’ vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan ‘Noordzijde 27b, Noordeloos’, dat voorziet in het transformatie van het bestaande kantoorpand naar een woongebouw voor twee levensloopbestendige wooneenheden inclusief de herinrichting van het gebied rondom het bestaande bedrijfspand en het beoogde woongebouw, ongewijzigd vast te stellen voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
  3. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (m.e.r.) niet noodzakelijk is, omdat van de gewenste ontwikkeling geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn;
  4. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal middels een gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld.

 8. 5.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (6), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (6), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. ten aanzien van de jaarrekening 2023:
  - kennis te nemen van de jaarrekening 2023 van de GR Waardlanden en een zienswijze in te dienen 
  zoals verwoord in bijlage 6.
  2. ten aanzien van de begrotingswijziging 2024:
  - kennis te nemen van de begrotingswijziging 2024 van de GR Waardlanden en een zienswijze in te
  brengen zoals verwoord in bijlage 6.
  3. ten aanzien van de Kaderbrief 2025:
  - kennis te nemen van de Kaderbrief 2025 van de GR Waardlanden en een zienswijze in te brengen zoals
  verwoord in bijlage 6.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. ten aanzien van de jaarrekening 2023:
  - kennis te nemen van de jaarrekening 2023 van de GR Waardlanden en een zienswijze in te dienen zoals verwoord in bijlage 6.
  2. ten aanzien van de begrotingswijziging 2024:
  - kennis te nemen van de begrotingswijziging 2024 van de GR Waardlanden en een zienswijze in te brengen zoals verwoord in bijlage 6.
  3. ten aanzien van de Kaderbrief 2025:
  - kennis te nemen van de Kaderbrief 2025 van de GR Waardlanden en een zienswijze in te brengen zoals verwoord in bijlage 6.

 9. 5.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (6), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (6), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit de Verordening rechtspositie raads- en burgerleden Molenlanden 2024 vast te stellen.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem de Verordening rechtspositie raads- en burgerleden Molenlanden 2024 vast te stellen.

 10. 5.e

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (6), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (6), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. ten aanzien van de jaarrekening in jaarverslag 2023:
  - kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2023 van de GR Avres en een zienswijze in te
  dienen zoals verwoord in bijlage 7.
  2. ten aanzien van de ontwerpbegroting en jaarplan 2025:
  - kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2025 van de GR Avres en een zienswijze in te dienen zoals
  verwoord in bijlage 7.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. ten aanzien van de jaarrekening in jaarverslag 2023:
  - kennis te nemen van het jaarverslag en de jaarrekening 2023 van de GR Avres en een zienswijze in te dienen zoals verwoord in bijlage 7.
  2. ten aanzien van de ontwerpbegroting en jaarplan 2025:
  - kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2025 van de GR Avres en een zienswijze in te dienen zoals verwoord in bijlage 7.

 11. 5.f

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (6), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (6), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. ten aanzien van de jaarrekening 2023:
  - kennis te nemen van de jaarrekening 2023 van de Dienst Gezondheid en Jeugd en een zienswijze in te dienen zoals verwoord in bijlage 5.
  2. ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025:
  - kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2025 van de Dienst Gezondheid en Jeugd en een zienswijze in te brengen zoals verwoord in bijlage 5.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. ten aanzien van de jaarrekening 2023:
  - kennis te nemen van de jaarrekening 2023 van de Dienst Gezondheid en Jeugd en een zienswijze in te dienen zoals verwoord in bijlage 5.
  2. ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025:
  - kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2025 van de Dienst Gezondheid en Jeugd en een zienswijze in te brengen zoals verwoord in bijlage 5.

 12. 6

  00:25:35 - 00:27:22 - De heer Theo Segers
 13. 6.a

  De vergadering wordt van 20.51 tot 20.55 uur geschorst.

  Stemuitslag

  voor 21%
  tegen 79%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie VVD (2)
  tegen
  Fractie CDA (2), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (6), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (6)

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  Geen raadgevend referendum uit te voeren onder de inwoners van Molenlanden over het wel of niet aanwijzen van locaties voor windmolens in onze gemeente.

  Mevrouw Van de Graaf en de heren Van den Hof, Egas en Klink leggen een stemverklaring af.  Het voorgestelde burgerinitiatief is verworpen met 5 stemmen voor ( VVD en (3 stemmen) CDA) en 19 stemmen tegen (Doe mee!, SGP, (2 stemmen) CDA, ChristenUnie, PM).

  00:26:36 - 00:27:22 - De heer Theo Segers
  00:27:22 - 00:28:00 - Corné Egas
  00:28:00 - 00:28:26 - De heer Theo Segers
  00:28:26 - 00:28:27 - Corné Egas
  00:28:27 - 00:31:47 - Corné Egas
  00:31:47 - 00:31:48 - De heer Wietse Blok
  00:31:48 - 00:32:06 - De heer Theo Segers
  00:32:06 - 00:36:17 - Joke van de Graaf
  00:36:17 - 00:36:42 - De heer Theo Segers
  00:36:42 - 00:37:10 - Jan Arie Koorevaar
  00:37:10 - 00:37:14 - De heer Theo Segers
  00:37:14 - 00:40:20 - Jan Arie Koorevaar
  00:40:20 - 00:40:32 - Joke van de Graaf
  00:40:32 - 00:40:40 - Jan Arie Koorevaar
  00:40:40 - 00:40:42 - Joke van de Graaf
  00:40:42 - 00:40:43 - Jan Arie Koorevaar
  00:40:43 - 00:40:47 - Joke van de Graaf
  00:40:47 - 00:40:48 - De heer Theo Segers
  00:40:48 - 00:41:00 - Joke van de Graaf
  00:41:00 - 00:41:07 - Jan Arie Koorevaar
  00:41:07 - 00:41:08 - De heer Theo Segers
  00:41:08 - 00:41:12 - Joke van de Graaf
  00:41:12 - 00:41:13 - Jan Arie Koorevaar
  00:41:13 - 00:41:27 - Joke van de Graaf
  00:41:27 - 00:41:28 - De heer Wietse Blok
  00:41:28 - 00:41:31 - Jan Arie Koorevaar
  00:41:31 - 00:41:32 - De heer Wietse Blok
  00:41:32 - 00:41:33 - Jan Arie Koorevaar
  00:41:33 - 00:41:59 - Jan Arie Koorevaar
  00:41:59 - 00:42:13 - Joke van de Graaf
  00:42:13 - 00:43:14 - Jan Arie Koorevaar
  00:43:14 - 00:43:18 - De heer Theo Segers
  00:43:18 - 00:43:24 - Jan Arie Koorevaar
  00:43:24 - 00:43:28 - De heer Theo Segers
  00:43:28 - 00:43:29 - De heer Wietse Blok
  00:43:29 - 00:45:20 - Harry Stam
  00:45:20 - 00:45:30 - De heer Theo Segers
  00:45:30 - 00:46:44 - Arno van den Hof
  00:46:44 - 00:46:49 - De heer Theo Segers
  00:46:49 - 00:47:07 - Jan Arie Koorevaar
  00:47:07 - 00:47:08 - Arno van den Hof
  00:47:08 - 00:47:16 - De heer Theo Segers
  00:47:16 - 00:47:35 - Arno van den Hof
  00:47:35 - 00:47:37 - Corné Egas
  00:47:37 - 00:47:54 - De heer Theo Segers
  00:47:54 - 00:47:56 - Arno van den Hof
  00:47:56 - 00:47:58 - De heer Theo Segers
  00:47:58 - 00:49:10 - Arno van den Hof
  00:49:10 - 00:49:14 - De heer Theo Segers
  00:49:14 - 00:49:39 - Harry Stam
  00:49:39 - 00:49:44 - De heer Theo Segers
  00:49:44 - 00:49:45 - De heer Theo Segers
  00:49:45 - 00:52:11 - Ferry van der Koelen
  00:52:11 - 00:52:15 - De heer Theo Segers
  00:52:15 - 00:52:56 - Corné Egas
  00:52:56 - 00:54:59 - De heer Theo Segers
  00:54:59 - 00:55:34 - De heer Theo Segers
  00:55:34 - 00:55:37 - De heer Wietse Blok
  00:55:37 - 00:56:10 - Maarten van Helden
  00:56:10 - 00:56:12 - De heer Theo Segers
  00:56:12 - 00:56:30 - Joke van de Graaf
  00:56:30 - 00:56:37 - De heer Theo Segers
  00:56:37 - 00:56:52 - Maarten van Helden
  00:56:52 - 00:57:00 - De heer Wietse Blok
  00:57:00 - 00:58:52 - Jan Lock
  00:58:52 - 00:58:57 - De heer Theo Segers
  00:58:57 - 00:59:10 - Ferry van der Koelen
  00:59:10 - 00:59:32 - Jan Lock
  00:59:32 - 00:59:35 - De heer Theo Segers
  00:59:35 - 00:59:53 - Joke van de Graaf
  00:59:53 - 00:59:55 - Jan Lock
  00:59:55 - 01:00:01 - De heer Theo Segers
  01:00:01 - 01:00:03 - Joke van de Graaf
  01:00:03 - 01:01:07 - Jan Lock
  01:01:07 - 01:01:28 - De heer Theo Segers
  01:01:28 - 01:01:29 - De heer Wietse Blok
  01:01:29 - 01:04:59 - Corné Egas
  01:04:59 - 01:05:05 - De heer Theo Segers
  01:05:05 - 01:05:09 - Corné Egas
  01:05:09 - 01:05:12 - De heer Theo Segers
  01:05:12 - 01:05:59 - Corné Egas
  01:05:59 - 01:06:04 - De heer Theo Segers
  01:06:04 - 01:08:04 - Joke van de Graaf
  01:08:04 - 01:08:05 - De heer Theo Segers
  01:08:05 - 01:08:10 - Corné Egas
  01:08:10 - 01:08:25 - De heer Theo Segers
  01:08:25 - 01:09:57 - Corné Egas
  01:09:57 - 01:10:31 - De heer Theo Segers
  01:10:31 - 01:10:34 - Joke van de Graaf
  01:10:34 - 01:10:36 - De heer Theo Segers
  01:10:36 - 01:10:38 - Joke van de Graaf
  01:10:38 - 01:10:41 - De heer Theo Segers
  01:10:41 - 01:11:28 - Joke van de Graaf
  01:11:28 - 01:11:30 - De heer Wietse Blok
  01:11:30 - 01:11:35 - De heer Theo Segers
  01:11:35 - 01:11:36 - De heer Wietse Blok
  01:11:36 - 01:12:04 - Jan Arie Koorevaar
  01:12:04 - 01:12:07 - De heer Theo Segers
  01:12:07 - 01:12:08 - Jan Arie Koorevaar
  01:12:08 - 01:12:18 - Joke van de Graaf
  01:12:18 - 01:12:20 - Jan Arie Koorevaar
  01:12:20 - 01:12:23 - De heer Wietse Blok
  01:12:23 - 01:12:47 - Jan Arie Koorevaar
  01:12:47 - 01:14:06 - Jan Arie Koorevaar
  01:14:06 - 01:14:25 - De heer Theo Segers
  01:14:25 - 01:14:28 - Ferry van der Koelen
  01:14:28 - 01:14:32 - De heer Theo Segers
  01:14:32 - 01:14:36 - Ferry van der Koelen
  01:14:36 - 01:14:38 - De heer Wietse Blok
  01:14:38 - 01:15:10 - Ferry van der Koelen
  01:15:10 - 01:15:11 - Jan Arie Koorevaar
  01:15:11 - 01:15:17 - De heer Theo Segers
  01:15:17 - 01:16:05 - Jan Arie Koorevaar
  01:16:05 - 01:16:06 - De heer Wietse Blok
  01:16:06 - 01:16:07 - De heer Theo Segers
  01:16:07 - 01:16:28 - Ferry van der Koelen
  01:16:28 - 01:17:14 - Jan Arie Koorevaar
  01:17:14 - 01:17:16 - De heer Theo Segers
  01:17:16 - 01:20:04 - Harry Stam
  01:20:04 - 01:20:10 - De heer Theo Segers
  01:20:10 - 01:20:18 - Arno van den Hof
  01:20:18 - 01:20:22 - De heer Theo Segers
  01:20:22 - 01:20:23 - Ferry van der Koelen
  01:20:23 - 01:21:05 - Ferry van der Koelen
  01:21:05 - 01:21:36 - De heer Theo Segers
  01:21:36 - 01:26:31 - De heer Wietse Blok
  01:26:31 - 01:26:48 - De heer Theo Segers
  01:26:48 - 01:27:15 - Jan Arie Koorevaar
  01:27:15 - 01:27:17 - De heer Theo Segers
  01:27:17 - 01:27:18 - De heer Wietse Blok
  01:27:18 - 01:27:51 - De heer Theo Segers
  01:27:51 - 01:28:00 - De heer Wietse Blok
  01:28:00 - 01:28:23 - De heer Theo Segers
  01:28:23 - 01:29:05 - Joke van de Graaf
  01:29:05 - 01:29:08 - De heer Theo Segers
  01:29:08 - 01:29:09 - Arno van den Hof
  01:29:09 - 01:29:19 - Arno van den Hof
  01:29:19 - 01:29:20 - De heer Wietse Blok
  01:29:20 - 01:29:23 - De heer Theo Segers
  01:29:23 - 01:29:24 - De heer Wietse Blok
  01:29:24 - 01:29:48 - Corné Egas
  01:29:48 - 01:29:53 - De heer Theo Segers
  01:29:53 - 01:30:10 - Maarten Klink
  01:30:10 - 01:31:35 - De heer Theo Segers
 14. 6.a.a

  De heer Egas dient namens de SGP een amendement ‘aanpassing burgerinitiatief raadgevend referendum aanwijzen windlocaties in (A2024-05).

  Stemuitslag

  voor 33%
  tegen 67%
  voor
  Fractie CDA (2), Fractie SGP (6)
  tegen
  Fractie CDA (3), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (6), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie VVD (2)

  Amendementen

  Titel
  A2024-05 aanpassing burgerinitiatief.SGP
 15. 6.a.b

  Mevrouw Van de Graaf dient namens Doe mee! een motie ‘herijking vormen van participatie gemeente Molenlanden’ in (M2024-08).  Nadat duidelijk is uitgesproken dat de agendacommissie hier verder over spreekt, wordt M2024.08 ingetrokken.

  Moties

  Titel
  M2024-08 herijking vormen van participatie DM
 16. 6.b

  De vergadering wordt van 21.49 tot 22.00 uur geschorst.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (6), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (6), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1 Oude begraafplaatsen, oude delen op begraafplaatsen en reguliere begraafplaatsen waar fysieke / technische beperkingen zijn:
  a uit te zonderen van ondergrondse ruiming tot het moment dat 75% van de graven
  vervallen is verklaard;
  b een schudverbod op te leggen tot het moment dat ruiming én herinrichting heeft
  plaatsgevonden;
  2 Graven die voorkomen op de lijst: ‘Historische graven en opvallende grafbedekking’ uit te zonderen van ruimen, waarbij:
  a Voor historische persoonlijkheden geldt dat boven- én ondergronds niet wordt
  geruimd;
  b Voor opvallende grafbedekkingen geldt dat bovengronds niet wordt geruimd;
  3 Hiertoe het ‘Beleidsdocument begraafplaatsen Molenlanden’ aan te passen.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:


  1. De oude begraafplaatsen, te weten die van Brandwijk, Schelluinen, Nieuw Lekkerland en Wijngaarden uit te zonderen van ruiming;
  2. Oude delen op begraafplaatsen en reguliere begraafplaatsen waar fysieke/technische beperkingen zijn:
  a. Uit te zonderen van ondergrondse ruiming tot het moment dat
  75% van de graven vervallen is verklaard;
  b. Een schudverbod op te leggen tot het moment dat ruiming én
  herinrichting gaat plaatsvinden;
  3. Van graven die op basis van de bestaande criteria ‘Historische graven en opvallende grafbedekkingen’ als zodanig zijn aangewezen, zal de grafrust worden gerespecteerd en zullen derhalve worden uitgezonderd van ruimen waarbij :
  a. Voor historische persoonlijkheden geldt dat boven- én
  ondergronds niet wordt geruimd;
  b. Voor opvallende grafbedekkingen geldt dat bovengronds niet
  wordt geruimd;
  4. Hiertoe het ‘Beleidsdocument begraafplaatsen Molenlanden’ aan te passen;
  5. In het tweede halfjaar van 2024, via de agendacommissie van de Raad van Molenlanden, een proces te starten zodat kan worden gekomen tot kaderstelling rond het aspect ‘Historische graven en opvallende grafbedekkingen’.

  Mevrouw Korevaar legt een stemverklaring af.

  01:30:50 - 01:31:35 - De heer Theo Segers
  01:31:35 - 01:34:46 - Corné Egas
  01:34:46 - 01:34:58 - De heer Theo Segers
  01:34:58 - 01:37:55 - Bert Snoek
  01:37:55 - 01:38:12 - De heer Theo Segers
  01:38:12 - 01:39:35 - Anne Marie Mollema
  01:39:35 - 01:39:37 - De heer Theo Segers
  01:39:37 - 01:39:45 - Anne Marie Mollema
  01:39:45 - 01:39:52 - De heer Theo Segers
  01:39:52 - 01:40:19 - Anne Marie Mollema
  01:40:19 - 01:40:33 - De heer Theo Segers
  01:40:33 - 01:42:20 - Leo Timmer
  01:42:20 - 01:42:25 - De heer Theo Segers
  01:42:25 - 01:42:26 - De heer Theo Segers
  01:42:26 - 01:42:36 - De heer Theo Segers
  01:42:36 - 01:47:44 - Jonette Korevaar-den Besten
  01:47:44 - 01:47:48 - De heer Theo Segers
  01:47:48 - 01:48:42 - Ferry van der Koelen
  01:48:42 - 01:48:44 - De heer Theo Segers
  01:48:44 - 01:49:11 - Bert Snoek
  01:49:11 - 01:49:16 - De heer Theo Segers
  01:49:16 - 01:49:22 - Corné Egas
  01:49:22 - 01:49:43 - De heer Theo Segers
  01:49:43 - 01:49:54 - De heer Wietse Blok
  01:49:54 - 01:53:39 - Jan Lock
  01:53:39 - 01:53:57 - De heer Theo Segers
  01:53:57 - 01:54:21 - Leo Timmer
  01:54:21 - 01:54:22 - De heer Theo Segers
  01:54:22 - 01:54:52 - Jan Lock
  01:54:52 - 01:54:57 - De heer Theo Segers
  01:54:57 - 01:56:13 - Anne Marie Mollema
  01:56:13 - 01:56:17 - De heer Theo Segers
  01:56:17 - 01:56:34 - Bert Snoek
  01:56:34 - 01:56:58 - Jan Lock
  01:56:58 - 01:57:08 - De heer Theo Segers
  01:57:08 - 01:58:09 - Anne Marie Mollema
  01:58:09 - 01:58:10 - De heer Theo Segers
  01:58:10 - 01:58:11 - Anne Marie Mollema
  01:58:11 - 01:58:13 - Bert Snoek
  01:58:13 - 01:58:24 - De heer Theo Segers
  01:58:24 - 01:58:30 - Bert Snoek
  01:58:30 - 01:58:35 - De heer Theo Segers
  01:58:35 - 01:58:47 - Jan Lock
  01:58:47 - 01:58:50 - De heer Theo Segers
  01:58:50 - 01:59:36 - Jan Lock
  01:59:36 - 01:59:39 - De heer Theo Segers
  01:59:39 - 02:00:09 - Anne Marie Mollema
  02:00:09 - 02:00:12 - De heer Theo Segers
  02:00:12 - 02:00:18 - Anne Marie Mollema
  02:00:18 - 02:00:22 - De heer Theo Segers
  02:00:22 - 02:03:39 - Jan Lock
  02:03:39 - 02:03:59 - De heer Theo Segers
  02:03:59 - 02:04:29 - Bert Snoek
  02:04:29 - 02:04:30 - De heer Theo Segers
  02:04:30 - 02:05:00 - Leo Timmer
  02:05:00 - 02:05:07 - De heer Theo Segers
  02:05:07 - 02:05:08 - De heer Wietse Blok
  02:05:08 - 02:05:10 - De heer Theo Segers
  02:05:10 - 02:05:50 - Corné Egas
  02:05:50 - 02:05:51 - De heer Theo Segers
  02:05:51 - 02:05:58 - Leo Timmer
  02:05:58 - 02:06:08 - De heer Theo Segers
  02:06:08 - 02:06:48 - Jonette Korevaar-den Besten
  02:06:48 - 02:06:49 - De heer Wietse Blok
  02:06:49 - 02:06:50 - De heer Theo Segers
  02:06:50 - 02:09:09 - Corné Egas
  02:09:09 - 02:09:15 - De heer Theo Segers
  02:09:15 - 02:09:50 - Anne Marie Mollema
  02:09:50 - 02:09:51 - De heer Theo Segers
  02:09:51 - 02:12:15 - Corné Egas
  02:12:15 - 02:12:34 - De heer Theo Segers
  02:12:34 - 02:13:49 - Jonette Korevaar-den Besten
  02:13:49 - 02:13:50 - De heer Theo Segers
  02:13:50 - 02:13:51 - De heer Wietse Blok
  02:13:51 - 02:13:53 - Leo Timmer
  02:13:53 - 02:13:59 - De heer Theo Segers
  02:13:59 - 02:14:16 - Leo Timmer
  02:14:16 - 02:14:34 - Corné Egas
  02:14:34 - 02:14:46 - Leo Timmer
  02:14:46 - 02:14:54 - Corné Egas
  02:14:54 - 02:14:59 - Leo Timmer
  02:14:59 - 02:15:01 - De heer Theo Segers
  02:15:01 - 02:15:02 - De heer Theo Segers
  02:15:02 - 02:15:11 - Leo Timmer
  02:15:11 - 02:15:21 - De heer Theo Segers
  02:15:21 - 02:15:23 - Leo Timmer
  02:15:23 - 02:15:31 - De heer Theo Segers
  02:15:31 - 02:15:33 - De heer Wietse Blok
  02:15:33 - 02:16:01 - Anne Marie Mollema
  02:16:01 - 02:16:02 - Corné Egas
  02:16:02 - 02:16:03 - De heer Theo Segers
  02:16:03 - 02:16:22 - Corné Egas
  02:16:22 - 02:16:43 - Anne Marie Mollema
  02:16:43 - 02:17:26 - Corné Egas
  02:17:26 - 02:17:39 - De heer Theo Segers
  02:17:39 - 02:18:39 - Jonette Korevaar-den Besten
  02:18:39 - 02:18:47 - De heer Theo Segers
  02:18:47 - 02:18:57 - Anne Marie Mollema
  02:18:57 - 02:18:58 - De heer Theo Segers
  02:18:58 - 02:18:59 - Anne Marie Mollema
  02:18:59 - 02:19:30 - De heer Theo Segers
  02:19:30 - 02:29:17 - De heer Wietse Blok
  02:29:17 - 02:29:45 - De heer Theo Segers
  02:29:45 - 02:30:21 - Anne Marie Mollema
  02:30:21 - 02:30:24 - De heer Theo Segers
  02:30:24 - 02:32:51 - Corné Egas
  02:32:51 - 02:32:52 - De heer Theo Segers
  02:32:52 - 02:33:27 - Anne Marie Mollema
  02:33:27 - 02:33:43 - Corné Egas
  02:33:43 - 02:33:53 - De heer Theo Segers
  02:33:53 - 02:33:54 - De heer Wietse Blok
  02:33:54 - 02:33:55 - De heer Theo Segers
  02:33:55 - 02:33:56 - De heer Wietse Blok
  02:33:56 - 02:34:08 - Leo Timmer
  02:34:08 - 02:34:11 - De heer Theo Segers
  02:34:11 - 02:34:40 - Leo Timmer
  02:34:40 - 02:35:02 - De heer Theo Segers
  02:35:02 - 02:35:21 - Jonette Korevaar-den Besten
  02:35:21 - 02:35:22 - De heer Wietse Blok
  02:35:22 - 02:35:26 - De heer Theo Segers
  02:35:26 - 02:35:44 - Anne Marie Mollema
  02:35:44 - 02:36:04 - De heer Theo Segers
  02:36:04 - 02:36:13 - De heer Wietse Blok
  02:36:13 - 02:36:47 - De heer Theo Segers
  02:36:47 - 02:37:18 - Corné Egas
  02:37:18 - 02:37:25 - De heer Theo Segers
  02:37:25 - 02:37:30 - De heer Wietse Blok
  02:37:30 - 02:37:56 - De heer Theo Segers
  02:37:56 - 02:38:24 - Jonette Korevaar-den Besten
  02:38:24 - 02:38:31 - De heer Theo Segers
  02:38:31 - 02:38:35 - De heer Wietse Blok
  02:38:35 - 02:38:58 - De heer Theo Segers
 17. 6.b.a

  De heer Egas dient namens SGP een amendement ‘splitsing aanbrengen tussen oude begraafplaatsen en oude delen op begraafplaatsen’ in (A2024-06)

  Stemuitslag

  voor 65%
  tegen 35%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (6)
  tegen
  Fractie Doe mee! Molenlanden (6), Fractie VVD (2)

  Amendementen

  Titel
  A2024-06 splitsing oude begraafplaatsen en oude delen begraafplaatsen
 18. 6.b.b

  De heer Snoek dient namens VVD, Doe mee! en ChristenUnie een amendement ‘historische graven en opvallende grafbedekking’ in A2024-07).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (6), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (6), Fractie VVD (2)

  Amendementen

  Titel
  A2024-07 Historische graven en grafbedekking VVD-aangenomen
 19. 6.c

  Omdat de voorzitter portefeuillehouder is op dit punt, draagt de heer Segers het voorzitterschap over aan de heer Stam.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (6), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (6), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. ten aanzien van de jaarrekening 2023:
  - kennis te nemen van de jaarrekening 2023 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en een zienswijze
  in te dienen zoals verwoord in bijlage 5.


  2. ten aanzien van de te wijzigen begroting 2024
  - kennis te nemen van het voornemen om de begroting 2024 te wijzigen en hierop een zienswijze in te
  dienen zoals verwoord in bijlage 5.


  3. ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025:
  - kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2025 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en een
  zienswijze in te brengen zoals verwoord in bijlage 5.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. ten aanzien van de jaarrekening 2023:
  kennis te nemen van de jaarrekening 2023 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en een zienswijze in te dienen zoals verwoord in bijlage 5;
  2. ten aanzien van de te wijzigen begroting 2024:
  kennis te nemen van het voornemen om de begroting 2024 te wijzigen en hierop een zienswijze in te dienen zoals verwoord in bijlage 5;
  3. ten aanzien van de ontwerpbegroting 2025:
  kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2025 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en een zienswijze in te brengen zoals verwoord in bijlage 5 en aan deze zienswijze aan het slot van de voorlaatste alinea de volgende zinnen toe te voegen:
  De gemeenteraad van de gemeente Molenlanden mist in de ontwerpbegroting 2025 een doorkijk naar het jaar 2026 e.v. Graag vernemen wij hoe het bestuur van de VRZHZ wil anticiperen op de te verwachten bezuinigingen van de Rijksoverheid die de gemeenten in
  2026 zullen moeten verteren.

  02:38:53 - 02:38:58 - De heer Theo Segers
  02:38:58 - 02:41:18 - De heer Wietse Blok
  02:41:18 - 02:42:19 - De heer Harry Stam
  02:42:19 - 02:43:18 - Corné Egas
  02:43:18 - 02:43:19 - De heer Wietse Blok
  02:43:19 - 02:43:24 - De heer Harry Stam
  02:43:24 - 02:43:37 - Bert Snoek
  02:43:37 - 02:43:42 - De heer Harry Stam
  02:43:42 - 02:44:05 - Maarten Klink
  02:44:05 - 02:44:14 - De heer Harry Stam
  02:44:14 - 02:45:03 - Wilma de Moel
  02:45:03 - 02:45:06 - De heer Wietse Blok
  02:45:06 - 02:45:11 - De heer Harry Stam
  02:45:11 - 02:45:12 - De heer Wietse Blok
  02:45:12 - 02:46:03 - Mirjam Muis
  02:46:03 - 02:46:09 - De heer Harry Stam
  02:46:09 - 02:46:50 - Ferry van der Koelen
  02:46:50 - 02:47:05 - De heer Harry Stam
  02:47:05 - 02:47:11 - De heer Wietse Blok
  02:47:11 - 02:48:04 - Theo Segers
  02:48:04 - 02:48:10 - De heer Harry Stam
  02:48:10 - 02:49:09 - Corné Egas
  02:49:09 - 02:49:19 - De heer Harry Stam
  02:49:19 - 02:49:54 - Ferry van der Koelen
  02:49:54 - 02:49:55 - Theo Segers
  02:49:55 - 02:50:00 - De heer Harry Stam
  02:50:00 - 02:51:33 - Theo Segers
  02:51:33 - 02:51:34 - De heer Wietse Blok
  02:51:34 - 02:52:02 - De heer Harry Stam
  02:52:02 - 02:52:03 - De heer Wietse Blok
  02:52:03 - 02:52:04 - De heer Harry Stam
  02:52:04 - 02:53:02 - Corné Egas
  02:53:02 - 02:53:03 - De heer Wietse Blok
  02:53:03 - 02:53:26 - De heer Harry Stam
  02:53:26 - 02:54:29 - De heer Wietse Blok
  02:54:29 - 02:55:13 - De heer Harry Stam
  02:55:13 - 02:55:27 - De heer Wietse Blok
  02:55:27 - 02:55:43 - De heer Harry Stam
  02:55:43 - 02:56:11 - De heer Wietse Blok
 20. 6.c.a

  De heer Egas dient namens SGP, VVD en CDA een amendement ‘zienswijze financiële stukken VRZHZ – doorkijk naar 2026’ in (A2024-08).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (6), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (6), Fractie VVD (2)

  Amendementen

  Titel
  A2024-08 financiele stukken VRZHZ - doorkijk naar 2026
 21. 7

  De vergadering is om 22.27 uur gesloten.

  02:55:50 - 02:56:11 - De heer Wietse Blok
  02:56:11 - 02:57:16 - De heer Theo Segers
  02:57:16 - 02:57:27 - De heer Wietse Blok