Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

woensdag 10 juli 2024

19:30 - 23:59
Locatie

Bleskensgraaf, de Spil - raadzaal

Voorzitter
Burgemeester Theo Segers
Toelichting

Een raadsvergadering is een vergadering waarop de raadsleden besluiten nemen over de geagendeerde onderwerpen. Moties en amendementen worden besproken en ook de openstaande bespreekpunten uit de commissievergaderingen.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Mevrouw Van de Graaf vraagt om agendapunt 6b, “Aanvulling adviesrecht en verplichte participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten” van de agenda af te halen en te verplaatsen naar september.
  De raad stemt hiermee in.  De heer Koorevaar wil agendapunt 5f “Alblasserwaard & Vijfheerenlanden Samenwerken vanuit de opgaven” onthameren om daar een motie bij in te dienen. Dit wordt agendapunt 6c.  De agenda is zo gewijzigd vastgesteld.

  00:01:00 - 00:02:48 - De heer Theo Segers
  00:02:48 - 00:03:06 - Joke van de Graaf
  00:03:06 - 00:03:37 - De heer Theo Segers
  00:03:37 - 00:03:48 - Jan Arie Koorevaar
  00:03:48 - 00:04:22 - De heer Theo Segers
  00:04:22 - 00:04:25 - Bob Brokking
  00:04:25 - 00:04:26 - De heer Theo Segers
  00:04:32 - 00:05:25 - De heer Theo Segers
 2. 2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (6), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (4), Fractie VVD (2)
 3. 3

  Er zijn geen mondelinge vragen of mededelingen.

  00:05:04 - 00:05:25 - De heer Theo Segers
  00:05:43 - 00:06:44 - De heer Theo Segers
 4. 4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (6), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (4), Fractie VVD (2)
 5. 5

  00:06:09 - 00:06:44 - De heer Theo Segers
  00:06:57 - 00:07:09 - De heer Theo Segers
  00:07:22 - 00:07:38 - De heer Theo Segers
  00:07:47 - 00:09:01 - De heer Theo Segers
  00:09:01 - 00:09:15 - Bert Snoek
 6. 5.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (6), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (4), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. het bestemmingsplan ‘Brandwijk, Brandwijksedijk 33’ planid NL.IMRO.1986.BPbrandwksedk33 BWK-VG01, voor het saneren van het agrarisch bedrijf met bedrijfsgebouwen in ruil voor het behoud van twee wooneenheden in de woonboerderij en de bouw van twee vrijstaande woningen, gewijzigd vast te stellen;
  2. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (m.e.r.) niet noodzakelijk is, omdat van de gewenste ontwikkeling geen nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn;
  3. voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. het bestemmingsplan ‘Brandwijk, Brandwijksedijk 33’ planid NL.IMRO.1986.BPbrandwksedk33 BWK-VG01, voor het saneren van het agrarisch bedrijf met bedrijfsgebouwen in ruil voor het behoud van twee wooneenheden in de woonboerderij en de bouw van twee vrijstaande woningen, gewijzigd vast te stellen;
  2. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (m.e.r.) niet noodzakelijk is, omdat van de gewenste ontwikkeling geen nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn;
  3. voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;

 7. 5.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (6), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (4), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. De tegen het ontwerpbestemmingsplan ingediende zienswijze te beantwoorden conform de bij
  dit besluit horende ‘Nota van Zienswijzen bestemmingsplan Noordeloos, Grotewaard 34’,
  waarbij de zienswijzen geen aanleiding geven het bestemmingsplan aan te passen;
  2. Het bestemmingsplan ‘Noordeloos, Grotewaard 34’ (idn: NL.IMRO.1978.BPGrotewaard34NDL-
  VG01) gewijzigd (artikel 3.2 onder a van de regels en hoofdstuk 4.2 van de toelichting) vast te
  stellen waarbij het plan voorziet in de juridische planologische afronding van een eerder deels
  door de Raad van State vernietigd bestemmingsplan (Noordeloos, Grote Waard 33a) door grond
  met een agrarische bestemming in tuingrond en erf te wijzigen;
  3. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is;
  4. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. De tegen het ontwerpbestemmingsplan ingediende zienswijze te beantwoorden conform de bij dit besluit horende ‘Nota van Zienswijzen bestemmingsplan Noordeloos, Grotewaard 34’,
  waarbij de zienswijzen geen aanleiding geven het bestemmingsplan aan te passen;
  2. Het bestemmingsplan ‘Noordeloos, Grotewaard 34’ (idn: NL.IMRO.1978.BPGrotewaard34NDL-VG01) gewijzigd (artikel 3.2 onder a van de regels en hoofdstuk 4.2 van de toelichting) vast te stellen waarbij het plan voorziet in de juridische planologische afronding van een eerder deels
  door de Raad van State vernietigd bestemmingsplan (Noordeloos, Grote Waard 33a) door grond met een agrarische bestemming in tuingrond en erf te wijzigen;
  3. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is;
  4. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.

 8. 5.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (6), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (4), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. Kennis te nemen van de ontwerp-wijziging Gemeenschappelijke Regeling Gevudo en af te zien
  van het indienen van een zienswijze
  2. Onder voorbehoud dat er naar aanleiding van de zienswijzeprocedure geen wijzigingen worden
  doorgevoerd op de voorliggende concept wijziging toestemming te verlenen aan het college om
  de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Gevudo vast te stellen.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. Kennis te nemen van de ontwerp-wijziging Gemeenschappelijke Regeling Gevudo en af te zien van het indienen van een zienswijze
  2. Onder voorbehoud dat er naar aanleiding van de zienswijzeprocedure geen wijzigingen worden doorgevoerd op de voorliggende concept wijziging toestemming te verlenen aan het college om de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Gevudo vast te stellen.

 9. 5.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (6), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (4), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  - Toestemming te verlenen aan het college om de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling
     Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid vast te stellen.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  Toestemming te verlenen aan het college om de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid vast te stellen.

 10. 5.e

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (6), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (4), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:


  Toestemming te verlenen aan het college om de 6de wijziging van de Gemeenschappelijke
  Regeling Bureau Openbare Verlichting vast te stellen.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:


  Toestemming te verlenen aan het college om de 6de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting vast te stellen.

 11. 5.f

  Dit agendapunt wordt als bespreekpunt 6c behandeld.

 12. 5.g

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (6), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (4), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  - kennis te nemen van de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 van de
  Gemeenschappelijke Regeling Waardlanden en een zienswijze te geven zoals verwoord in bijlage 3.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  kennis te nemen van de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 van de
  Gemeenschappelijke Regeling Waardlanden en een zienswijze te geven zoals verwoord in bijlage 3.

 13. 5.h

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (6), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (4), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. de Verordening Starterslening gemeente Molenlanden 2024 vast te stellen;
  2. de huidige Verordening Starterslening gemeente Molenlanden 2022 in te trekken.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. de Verordening Starterslening gemeente Molenlanden 2024 vast te stellen;
  2. de huidige Verordening Starterslening gemeente Molenlanden 2022 in te trekken.

 14. 6

  00:09:12 - 00:09:15 - Bert Snoek
  00:09:15 - 00:10:19 - De heer Theo Segers
 15. 6.a

  Wethouder Van Helden geeft aan in toekomstige voorstellen aandacht te hebben voor een nadere duiding van de uitkomsten van een participatietraject.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (6), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (4), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit
  - Op grond van artikel 16.15a lid b sub 1 Omgevingswet een positief advies te geven inzake de aanvraag omgevingsvergunning voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne aan Lekdijk 73 A te Waal.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  Op grond van artikel 16.15a lid b sub 1 Omgevingswet een positief advies te geven inzake de aanvraag omgevingsvergunning voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne aan Lekdijk 73 A te Waal.

  00:10:06 - 00:10:19 - De heer Theo Segers
  00:10:19 - 00:12:26 - Joke van de Graaf
  00:12:30 - 00:12:31 - De heer Theo Segers
  00:12:32 - 00:12:43 - De heer Theo Segers
  00:12:44 - 00:13:43 - Bas de Groot
  00:13:45 - 00:13:48 - De heer Theo Segers
  00:13:48 - 00:16:56 - Maarten Klink
  00:16:56 - 00:17:16 - De heer Theo Segers
  00:17:16 - 00:19:20 - Maarten Klink
  00:19:20 - 00:19:24 - De heer Theo Segers
  00:19:24 - 00:21:01 - Pieter van Bruggen
  00:21:01 - 00:21:02 - De heer Theo Segers
  00:21:06 - 00:21:12 - De heer Theo Segers
  00:21:12 - 00:22:26 - Bert Snoek
  00:22:26 - 00:22:27 - Pieter van Bruggen
  00:22:27 - 00:22:49 - De heer Theo Segers
  00:22:50 - 00:22:55 - De heer Theo Segers
  00:22:55 - 00:23:51 - Ferry van der Koelen
  00:23:51 - 00:24:28 - De heer Theo Segers
  00:24:36 - 00:25:08 - Maarten van Helden
  00:25:08 - 00:25:09 - De heer Theo Segers
  00:25:09 - 00:25:56 - Maarten Klink
  00:25:56 - 00:25:57 - Maarten van Helden
  00:25:57 - 00:25:58 - De heer Theo Segers
  00:25:58 - 00:26:33 - Joke van de Graaf
  00:26:33 - 00:26:34 - Maarten van Helden
  00:26:34 - 00:27:03 - Maarten Klink
  00:27:03 - 00:27:04 - Maarten van Helden
  00:27:04 - 00:27:15 - De heer Theo Segers
  00:27:15 - 00:27:18 - Maarten Klink
  00:27:18 - 00:27:47 - Maarten van Helden
  00:27:47 - 00:27:55 - De heer Theo Segers
  00:27:55 - 00:27:57 - Maarten van Helden
  00:27:57 - 00:28:34 - Maarten Klink
  00:28:34 - 00:28:43 - Maarten van Helden
  00:28:43 - 00:29:10 - Maarten Klink
  00:29:10 - 00:29:33 - Maarten van Helden
  00:29:33 - 00:29:35 - Pieter van Bruggen
  00:29:35 - 00:29:38 - De heer Theo Segers
  00:29:38 - 00:30:29 - Pieter van Bruggen
  00:30:29 - 00:30:30 - Maarten van Helden
  00:30:30 - 00:30:31 - De heer Theo Segers
  00:30:31 - 00:30:42 - Maarten van Helden
  00:30:42 - 00:30:53 - De heer Theo Segers
  00:30:53 - 00:32:03 - Pieter van Bruggen
  00:32:04 - 00:32:07 - De heer Theo Segers
  00:32:08 - 00:32:40 - Bas de Groot
  00:32:41 - 00:33:06 - Pieter van Bruggen
  00:33:08 - 00:33:22 - De heer Theo Segers
  00:33:28 - 00:33:48 - De heer Theo Segers
  00:33:48 - 00:34:37 - Bert Snoek
  00:34:37 - 00:37:16 - Jan Arie Koorevaar
  00:37:16 - 00:37:21 - Bert Snoek
  00:37:21 - 00:39:21 - Harmen Akkerman
  00:39:21 - 00:39:45 - Bert Snoek
  00:39:46 - 00:40:38 - Ferry van der Koelen
  00:40:38 - 00:40:43 - Bert Snoek
  00:40:43 - 00:42:08 - Bob Brokking
  00:42:08 - 00:42:12 - Bert Snoek
  00:42:12 - 00:43:22 - Leo Timmer
 16. 6.b

  Dit agendapunt wordt behandeld in de commissie WWV van 10 september 2024.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. Tot wijziging van de ‘Lijst met gevallen waarvoor advies van de gemeenteraad nodig is voor
  een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 16.15a lid b. onder 1
  Omgevingswet’ waarbij aangevuld wordt dat:
  - Het Adviesrecht niet van toepassing is op tijdelijke vergunningen met een
  instandhoudingstermijn van maximaal 10 jaar;
  2. Hiertoe de gewijzigde Lijst met gevallen waarvoor advies van de gemeenteraad nodig is voor
  een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 16.15a lid b. onder 1
  Omgevingswet vast te stellen
  3. Tot wijziging van de ‘Lijst met gevallen waarbij participatie verplicht is voorafgaand aan het
  indienen van een vergunningsaanvraag, als bedoeld in artikel 16.55, lid 7 Omgevingswet’
  waarbij aangevuld wordt dat
  - Verplichte participatie niet van toepassing is op tijdelijke vergunningen met een
  instandhoudingstermijn van maximaal 10 jaar.
  4. Hiertoe de gewijzigde Lijst met gevallen waarbij participatie verplicht is voorafgaand aan het
  indienen van een vergunningsaanvraag, als bedoeld in artikel 16.55, lid 7 Omgevingswet vast
  te stellen.

 17. 6.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (6), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (4), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. De notitie “Alblasserwaard & Vijfheerenlanden: Doorontwikkeling vanuit de
  inhoudelijke opgaven” vast te stellen en daarmee de toekomstige samenwerking
  in de regio vanuit de opgaven vorm te geven via het Regioplatform AV.
  2. Geen zienswijze in te dienen op het concept liquidatieplan Gemeenschappelijke
  Regeling Regio Alblasserwaard & Vijfheerenlanden.
  3. Het college toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke Regeling Regio
  Alblasserwaard & Vijfheerenlanden op te heffen.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. De notitie “Alblasserwaard & Vijfheerenlanden: Doorontwikkeling vanuit de
  inhoudelijke opgaven” vast te stellen en daarmee de toekomstige samenwerking
  in de regio vanuit de opgaven vorm te geven via het Regioplatform AV.
  2. Geen zienswijze in te dienen op het concept liquidatieplan Gemeenschappelijke
  Regeling Regio Alblasserwaard & Vijfheerenlanden.
  3. Het college toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke Regeling Regio
  Alblasserwaard & Vijfheerenlanden op te heffen.

  00:43:07 - 00:43:22 - Leo Timmer
  00:43:22 - 00:43:30 - Bert Snoek
  00:43:30 - 00:44:32 - Jan Arie Koorevaar
  00:44:32 - 00:44:35 - Bert Snoek
  00:44:35 - 00:45:30 - Bob Brokking
  00:45:30 - 00:45:34 - Bert Snoek
  00:45:35 - 00:46:22 - Arno van den Hof
  00:46:23 - 00:46:39 - Bert Snoek
  00:46:41 - 00:49:45 - Theo Segers
  00:49:45 - 00:50:02 - Bert Snoek
  00:50:02 - 00:51:01 - Jan Arie Koorevaar
  00:51:01 - 00:51:02 - Theo Segers
  00:51:02 - 00:51:12 - Bert Snoek
  00:51:12 - 00:51:40 - Theo Segers
  00:51:40 - 00:51:42 - Bert Snoek
  00:51:42 - 00:52:39 - Jan Arie Koorevaar
  00:52:39 - 00:52:42 - Bert Snoek
  00:52:42 - 00:52:54 - Leo Timmer
  00:52:57 - 00:53:08 - Bert Snoek
  00:53:08 - 00:53:19 - Jan Arie Koorevaar
  00:53:19 - 00:53:30 - Bert Snoek
  00:53:30 - 00:53:54 - Bob Brokking
  00:53:54 - 00:53:58 - Jan Arie Koorevaar
  00:53:58 - 00:53:59 - Bob Brokking
  00:53:59 - 00:54:02 - Bert Snoek
  00:54:02 - 00:55:09 - Jan Arie Koorevaar
  00:55:09 - 00:55:14 - Bert Snoek
  00:55:15 - 00:55:54 - Ferry van der Koelen
  00:55:54 - 00:56:16 - Bert Snoek
  00:56:16 - 00:56:33 - Leo Timmer
  00:56:33 - 00:56:35 - Bert Snoek
  00:56:36 - 00:56:38 - Bert Snoek
  00:56:39 - 00:56:54 - Bert Snoek
  00:56:54 - 00:57:03 - Bob Brokking
  00:57:03 - 00:57:38 - Bert Snoek
  00:58:10 - 00:58:37 - Bert Snoek
  00:58:47 - 00:59:06 - Bert Snoek
 18. 6.c.a

  De heer Koorevaar dient namens CDA, SGP en PM een motie ‘regioplatform voor juli 2025 realiseren’ in (M2024-10).  Na debat wordt de 3e constatering ‘er regionale ambities niet zijn belegd zoals..’ gewijzigd in ‘er ambities onvoldoende regionaal zijn belegd zoals… ‘

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (3), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (6), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (4), Fractie VVD (2)

  Moties

  Titel
  M2024-10 Regioplatform realiseren voor juli 2025
 19. 7

  De vergadering is om 20.32 uur gesloten.

  00:59:13 - 01:00:02 - De heer Theo Segers
  01:00:02 - 01:00:08 - De heer Theo Segers