Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 27 februari 2024

19:30 - 23:59
Locatie

Bleskensgraaf, de Spil - raadzaal

Voorzitter
Burgemeester Theo Segers
Toelichting

Een raadsvergadering is een vergadering waarop de raadsleden besluiten nemen over de geagendeerde onderwerpen. Moties en amendementen worden besproken en ook de openstaande bespreekpunten uit de commissievergaderingen.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  Op verzoek van de heer De Jong (CDA) en in afstemming met de leden van de agendacommissie wordt een raadsvoorstel toegevoegd over het grotendeels opheffen van de geheimhouding op de stukken van 12 december die gingen over de budgetaanvraag ten behoeve van de opvang van vluchtelingen. Dit wordt een bespreekstuk en krijgt nummer 7.
  De agenda wordt zo vastgesteld.

  00:00:45 - 00:01:17 - De heer Theo Segers
  00:01:17 - 00:01:18 - Joke van de Graaf
  00:01:18 - 00:06:44 - De heer Theo Segers
 2. 2

  De heer Ger Egas legt de eed af.
  De vergadering wordt voor enkele minuten geschorst om iedereen in de gelegenheid te stellen Ger te feliciteren.

  00:05:51 - 00:06:44 - De heer Theo Segers
  00:06:44 - 00:06:54 - Ger Egas
  00:06:56 - 00:07:00 - Ger Egas
  00:07:00 - 00:07:35 - Marjolein Teunissen
  00:07:35 - 00:08:16 - Ger Egas
  00:08:26 - 00:08:37 - De heer Theo Segers
  00:11:09 - 00:11:39 - De heer Theo Segers
 3. 3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (7), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (6), Fractie VVD (2)

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem de besluitenlijst van 23 januari 2024 vast te stellen.

  00:11:22 - 00:11:39 - De heer Theo Segers
  00:11:39 - 00:11:47 - Henk van der Wal
  00:11:47 - 00:11:48 - Bob Brokking
  00:11:48 - 00:11:51 - Henk van der Wal
  00:11:51 - 00:11:53 - Joke van de Graaf
  00:11:53 - 00:11:54 - Henk van der Wal
  00:11:54 - 00:12:46 - De heer Theo Segers
 4. 4

  Wethouder Bikker deelt mee dat hij voorzitter is geworden van het dagelijks bestuur van de GR Waardlanden.

  00:12:27 - 00:12:46 - De heer Theo Segers
  00:12:53 - 00:13:20 - Arco Bikker
  00:13:20 - 00:14:04 - De heer Theo Segers
 5. 5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (7), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (6), Fractie VVD (2)

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden stemt unaniem in met de lijst ingekomen stukken.

  00:13:58 - 00:14:04 - De heer Theo Segers
  00:14:18 - 00:14:19 - De heer Theo Segers
  00:14:21 - 00:14:57 - De heer Theo Segers
 6. 6

  00:14:31 - 00:14:57 - De heer Theo Segers
  00:15:05 - 00:15:59 - De heer Theo Segers
  00:16:07 - 00:16:21 - De heer Theo Segers
  00:16:33 - 00:16:50 - De heer Theo Segers
  00:16:56 - 00:17:09 - De heer Theo Segers
  00:17:11 - 00:17:13 - De heer Theo Segers
  00:17:13 - 00:17:38 - Jonette Korevaar-den Besten
  00:17:38 - 00:18:11 - De heer Theo Segers
 7. 6.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (7), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (6), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. de beantwoording van de ingediende zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan ‘‘Groot-
  Ammers, Gelkenes 10’ zoals opgenomen in de Nota Zienswijze, vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan ‘Groot-Ammers, Gelkenes 10’, dat voorziet in het realiseren van
  een nieuwe levensloopbestendige woning op het perceel Gelkenes 10 te Groot-Ammers,
  gewijzigd vast te stellen voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
  3. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (m.e.r.) niet noodzakelijk is,
  omdat van de gewenste ontwikkeling geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu
  te verwachten zijn;
  4. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal middels een
  gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld;

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. de beantwoording van de ingediende zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan ‘‘Groot-Ammers, Gelkenes 10’ zoals opgenomen in de Nota Zienswijze, vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan ‘Groot-Ammers, Gelkenes 10’, dat voorziet in het realiseren van een nieuwe levensloopbestendige woning op het perceel Gelkenes 10 te Groot-Ammers,
  gewijzigd vast te stellen voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
  3. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (m.e.r.) niet noodzakelijk is, omdat van de gewenste ontwikkeling geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn;
  4. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal middels een gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld;

 8. 6.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (7), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (6), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. De beantwoording van de ingediende zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan ‘N214 Groot
  onderhoud’, zoals opgenomen in de Nota Zienswijze, vast te stellen;
  2. Het bestemmingsplan ‘N214 Groot onderhoud’ (IMRO.NL.1978.BPN214MLLN-VG01) gewijzigd
  vast te stellen, waarbij het plan het groot onderhoud en aanpassingen aan de N214 mogelijk
  maakt;
  3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
  4. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. De beantwoording van de ingediende zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan ‘N214 Groot onderhoud’, zoals opgenomen in de Nota Zienswijze, vast te stellen;
  2. Het bestemmingsplan ‘N214 Groot onderhoud’ (IMRO.NL.1978.BPN214MLLN-VG01) gewijzigd vast te stellen, waarbij het plan het groot onderhoud en aanpassingen aan de N214 mogelijk maakt;
  3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
  4. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

 9. 6.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (7), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (6), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit
  1. Toestemming verlenen aan het college om de vijfde wijziging van de Gemeenschappelijke
  regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vast te stellen.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  Toestemming verlenen aan het college om de vijfde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vast te stellen.

 10. 6.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (7), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (6), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. De heer Wout de Jong te benoemen tot plaatsvervangend lid van de auditcommissie;
  2. Mevrouw Jonette Korevaar te benoemen tot vast lid van de contactcommissie van de rekenkamer.
  3. De heren Maarten Klink en Pieter Jacob Leenman te benoemen tot lid van de werkgeverscommissie.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. De heer Wout de Jong te benoemen tot plaatsvervangend lid van de auditcommissie;
  2. Mevrouw Jonette Korevaar te benoemen tot vast lid van de contactcommissie van de rekenkamer.
  3. De heren Maarten Klink en Pieter Jacob Leenman te benoemen tot lid van de werkgeverscommissie.

 11. 6.e

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (7), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (6), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit
  Na kennis genomen te hebben van de 1ste wijziging begroting 2024 Omgevingsdienst Zuid-
  Holland Zuid (OZHZ) een zienswijze in te dienen zoals verwoord in bijlage 3.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  Na kennis genomen te hebben van de 1ste wijziging begroting 2024 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) een zienswijze in te dienen zoals verwoord in bijlage 3.

 12. 6.f

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (7), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (6), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  Een aanvraag voor suppletie voor het opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten uit
  de Tweede Wereldoorlog ten bedrage van €7955,53 bij het ministerie van Binnenlandse
  Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), conform de 68% -suppletie-regeling, excl. btw van de
  gemaakte kosten in te dienen voor 1 april 2024.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  Een aanvraag voor suppletie voor het opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog ten bedrage van €7955,53 bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), conform de 68% -suppletie-regeling, excl. btw van de gemaakte kosten in te dienen voor 1 april 2024.

 13. 6.g

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (7), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (6), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
   Het Beleidsplan 2024-2030 (Bewust Blijven Bewegen en Sporten) vast te stellen

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
   Het Beleidsplan 2024-2030 (Bewust Blijven Bewegen en Sporten) vast te stellen

  Mevrouw Korevaar (CDA) legt een stemverklaring af.

 14. 7

  00:18:11 - 00:18:11 - De heer Theo Segers
 15. 7.a

  Op dit punt is burgemeester Segers portefeuillehouder, dus draagt hij het voorzitterschap over aan de heer Snoek.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (4), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (7), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (6), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De geheimhouding op te heffen van:
  - raadsvoorstel 1194534, Aankoop locatie(s) opvang Oekraïne;
  - het bijbehorende geamendeerde raadsbesluit;
  - het amendement A2023-20 budgetrecht van ChristenUnie en Progressief Molenlanden;
  - de beantwoording van de technische vragen van Progressief Molenlanden;
  - de beantwoording van de technische en politieke vragen van CDA, met uitzondering van vraag/antwoord 3 en 4;
  - De Raadsinformatiebrief Perspectief en communicatie opvang Oekraïne 8-12-2023, inclusief de bijlage zijnde de brief van 8 december 2023 aan de inwoners en ondernemers van Waal.  Dit betekent dat de geheimhouding op de bijlage van dit raadsvoorstel (begroting Oekraïne opvang) in stand blijft evenals de geheimhouding op de beantwoording van de vragen 3 en 4 van de technische en politieke vragen van het CDA d.d. 28 november 2023.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  De geheimhouding op te heffen van:
  - raadsvoorstel 1194534, Aankoop locatie(s) opvang Oekraïne;
  - het bijbehorende geamendeerde raadsbesluit;
  - het amendement A2023-20 budgetrecht van ChristenUnie en Progressief Molenlanden;
  - de beantwoording van de technische vragen van Progressief Molenlanden;
  - de beantwoording van de technische en politieke vragen van CDA, met uitzondering van vraag/antwoord 3 en 4;
  - De Raadsinformatiebrief Perspectief en communicatie opvang Oekraïne 8-12-2023, inclusief de bijlage zijnde de brief van 8 december 2023 aan de inwoners en ondernemers van Waal.


  Dit betekent dat de geheimhouding op de bijlage van dit raadsvoorstel (begroting Oekraïne opvang) in stand blijft evenals de geheimhouding op de beantwoording van de vragen 3 en 4 van de technische en politieke vragen van het CDA d.d. 28 november 2023.

  00:18:44 - 00:20:56 - De heer Bert Snoek
  00:20:56 - 00:21:13 - Jan Arie Koorevaar
  00:21:14 - 00:21:16 - De heer Bert Snoek
  00:21:16 - 00:21:57 - Pieter van Bruggen
  00:21:57 - 00:22:01 - De heer Bert Snoek
  00:22:01 - 00:22:18 - Pieter van Bruggen
  00:22:18 - 00:22:23 - De heer Bert Snoek
  00:22:23 - 00:23:31 - Joke van de Graaf
  00:23:32 - 00:23:39 - De heer Bert Snoek
  00:23:39 - 00:23:47 - Corné Egas
  00:23:47 - 00:23:53 - De heer Bert Snoek
  00:23:54 - 00:24:32 - Ferry van der Koelen
  00:24:32 - 00:24:38 - De heer Bert Snoek
  00:24:38 - 00:26:31 - Corné Egas
  00:26:32 - 00:26:35 - De heer Bert Snoek
  00:26:35 - 00:26:44 - Arno van den Hof
  00:26:44 - 00:26:57 - De heer Bert Snoek
  00:27:00 - 00:28:17 - Theo Segers
  00:28:20 - 00:28:37 - De heer Bert Snoek
  00:28:39 - 00:28:51 - De heer Bert Snoek
  00:28:51 - 00:29:47 - Jan Arie Koorevaar
  00:29:47 - 00:29:57 - De heer Bert Snoek
  00:29:57 - 00:30:41 - Pieter van Bruggen
  00:30:42 - 00:31:03 - De heer Bert Snoek
  00:31:11 - 00:31:32 - De heer Bert Snoek
  00:31:40 - 00:34:02 - De heer Theo Segers
 16. 8

  Om 20.05 uur gaat de vergadering verder met een besloten deel. De raad spreekt en besluit over stukken waarover het college geheimhouding heeft opgelegd.

  00:31:56 - 00:34:02 - De heer Theo Segers
  00:59:52 - 01:00:11 - De heer Theo Segers
 17. 8.a
  Budget aankoop vastgoed
 18. 9

  Om 20.30 uur wordt de openbare vergadering hervat.
  De vergadering is om 20.34 uur gesloten.

  01:00:07 - 01:00:11 - De heer Theo Segers
  01:01:01 - 01:02:19 - De heer Theo Segers
  01:02:20 - 01:02:23 - De heer Theo Segers