Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 9 juli 2024

19:30 - 23:30
Locatie

Hoornaar, Het Bruisend Hart

Voorzitter
Burgemeester Theo Segers
Toelichting

Gezamenlijke vergadering met Gorinchem over de RES.
Hieronder de link naar YouTube, om de vergadering live mee te kijken en te luisteren:
https://www.youtube.com/watch?v=J9UpVm0mW3Y

Agendapunten

 1. 1

  De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

 2. 2
  BESPREEKSTUKKEN
 3. 2.a

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (6), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (6), Fractie VVD (2)
  tegen
  Fractie Doe mee! Molenlanden (2)

  Bijlagen

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  - Gelet op de uitkomsten van de windverkenning, Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland te
  verzoeken om de locaties S en J als voorkeurslocaties op te nemen in het
  omgevingseffectrapport, waarin ook alle in het voorstel genoemde windlocaties worden
  meegenomen, en daarmee mee te nemen bij de onderbouwing van de wijziging van de
  provinciale omgevingsverordening, conform de bestuursovereenkomst.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:


  gelet op de uitkomsten van de windverkenning:


  1. Vast te stellen dat er in Molenlanden onvoldoende reële en/of haalbare alternatieven voor de locatie Avelingen gevonden zijn.
  2. Het Molenlandse deel van locatie S aan te wijzen als door de Provincie te onderzoeken gebied.
  3. De locaties J, K, L2, M en O als niet-reëel en/of onhaalbaar voor de plaatsing van grote windturbines te bestempelen en deze dus niet bij de Provincie aan te dragen als potentiële zoeklocaties.
  4. Naar aanleiding van het gebrek aan draagvlak voor grote windturbines het college opdracht te geven om uiterlijk 1 november 2024 de raad te informeren over alternatieven en daarbij in ieder geval in te zetten op het stimuleren en faciliteren van initiatieven binnen bestaande beleidskaders.

  Het geamendeerde voorstel wordt aangenomen met 24 stemmen voor (Doe mee! (6), SGP, CDA, ChristenUnie, VVD, PM) en 2 stemmen tegen (de heren De Jong en Van Rijn van Doe mee!).


  Mevrouw De Moel en de heer Van den Hof leggen een stemverklaring af.

  Toezeggingen

  Titel
  50% bod RES 1.0
 4. 2.a.a

  De heer De Lijster dient namens Doe mee!, SGP, CDA, ChristenUnie, VVD en PM een amendement ‘scherp aan de wind’ in (A2024-09).


  Aan Amendement 2024-09 wordt het volgende toegevoegd:


  4 Naar aanleiding van het gebrek aan draagvlak voor grote windturbines het college opdracht te geven:
  a. Uiterlijk 1 oktober 2024 de raad te informeren over alternatieven op basis waarvan alsnog invulling gegeven kan worden aan de opgave.
  b. daarbij in ieder geval in te zetten op het stimuleren en faciliteren van initiatieven binnen bestaande beleidskaders.  Punt 4 van Amendement 2024-09 wordt daarna als volgt gewijzigd:
  4. Naar aanleiding van het gebrek aan draagvlak voor grote windturbines het college opdracht te geven om uiterlijk 1 november 2024 de raad te informeren over alternatieven en daarbij in ieder geval in te zetten op het stimuleren en faciliteren van initiatieven binnen bestaande beleidskaders.

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (6), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (6), Fractie VVD (2)
  tegen
  Fractie Doe mee! Molenlanden (2)

  Amendementen

  Titel
  A2024-09 Scherp aan de Wind RES Alblasserwaard
 5. 2.a.b

  De heer Leenman dient namens de SGP een amendement ‘scherper aan de wind’ in (A2024-10).


  Dit amendement is ingetrokken.

  Amendementen

  Titel
  A2024-10 Scherper aan de Wind RES Alblasserwaard
 6. 2.a.c

  De heer De Jong dient namens CDA, VVD en Doe mee! een motie ‘Geen financiële bijdrage of garantiestelling ontwikkelaar’ in (M2024-09).


  Punt 1 van Motie 2024-09 wordt als volgt gewijzigd:
  1. Geen financiële bijdrage of financiële garantstelling te verlenen aan een ontwikkelaar van een windturbinepark, zijnde minimaal 3 grote windturbines met een gezamenlijk vermogen van minimaal 5 Mw, in de RES Alblasserwaard.
  Punt 1 van Motie 2024-09 wordt daarna als volgt gewijzigd:
  1. Geen financiële bijdrage of financiële garantstelling te verlenen aan een ontwikkelaar van een windturbinepark dat een gezamenlijk vermogen heeft van minimaal 5 MW in de RES Alblasserwaard.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (6), Fractie VVD (2)

  Moties

  Titel
  M2024-09 Geen financiële rol bij ontwikkelaars wind
 7. 3

  De vergadering is om 23.42 uur gesloten.