Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Participatie en onderzoek rioolcapaciteit

ID
277
Titel
Participatie en onderzoek rioolcapaciteit
Agendapunt
Commissievergadering Wonen, Werken & Verkeer 2021 (12. Kaderstelling integraal beheerplan buitenruimte)
dinsdag 29 juni 19:30 tot 23:00
via Teams
Toezegging
- Wethouder Quik zegt toe dat hij blijvend participatie bij en van inwoners onder de aandacht brengt en het kopje participatie opneemt in herinrichtingsplannen en onder de aandacht brengt bij de inwoners op wie dit van toepassing is. - Wethouder Quik zegt toe dat hij in het 3e of 4e kwartaal 2021 bij het GRP terugkomt op de uitkomsten van een onderzoek naar de capaciteit van het riool in de diverse kernen.
Portefeuillehouder
Quik, J. (Johan)
Behandeling in
Commissie Wonen, Werken & Verkeer
Deadline
Stand van zaken
Update 08-10-21: - ten aanzien van de eerste toezegging: dit thema maakt expliciet onderdeel uit van het integrale beheerplan buitenruimte. In een raadsinformatiebrief van 29 september 2021 is hier ook op ingegaan onder het kopje 'communicatie'. - ten aanzien van toezegging twee kan gezegd worden dat dit momenteel in uitvoering is. Op dit moment is nog niet zeker of het lukt dit in Q4 2021 terug te koppelen. Waarschijnlijk wordt dit begin 2022.
Afgedaan
Niet afgedaan
Datum afdoening
Bijlage(s)