Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Wonen, Werken & Verkeer

dinsdag 29 juni 2021

19:30 - 23:00

Locatie
via Teams
Voorzitter
J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
Toelichting

In een commissievergadering voeren raads- en/of burgerleden met elkaar het debat over onderwerpen die op de agenda staan. Het doel van de avond is om te komen tot een advies voor behandeling van het voorstel in een besluitvormende vergadering. De besluitvormende vergadering over het betreffende onderwerp vindt in de regel twee weken later plaats.

Uitzending

Agendapunten

 1. De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

  00:00:15 - 00:07:55 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
 2. Er zijn geen mededelingen.

 3. Mevrouw Kruithof en de heren Aanen en De Jong spreken in over het herzien besluit Grotewaard 33a Noordeloos

  00:07:59 - 01:44:13 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
 4. Er zijn geen mondelinge vragen.

 5. De heer Van Rijn stelt een vraag over de Rib Verduurzaming Spil. Wethouder Visser heeft deze afdoende beantwoord.
  De lijst ingekomen stukken wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 15 juli 2021.

 6. Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 15 juli 2021.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. Het bestemmingsplan ‘Langerak, Lekdijk 30’ (idn: NL.IMRO.1978.BPlekdijk30LGR-VG01) vast te stellen, waarbij het plan voorziet in:
   a. Het wijziging van de bestemming ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen’;
   b. Het toevoegen van 1 woning door de bestemming van het bedrijfsgebouw te wijzigen naar een burgerwoning;
   c. Het wijziging van de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Tuin’ met functieaanduiding ‘Fruitteelt’ waarbij bijgebouwen en overkappingen zijn uitgesloten in de tuinbestemming.
  2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
  3. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

  Toezeggingen

  Titel
  Toetsing formulering beslispunt c
 7. Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 15 juli 2021.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. het bestemmingsplan ‘Boeierstraat 9 te Nieuw Lekkerland’ (planidentificatie NL.IMRO.1978.BPboeierstraat9NLL-VG01) gewijzigd vast te stellen conform de bij dit besluit horende nota van wijzigingen ‘Bestemmingsplan Boeierstraat 9 te Nieuw-Lekkerland’ waarbij de bestemming wordt gewijzigd van ‘maatschappelijk’ naar ‘wonen’ ten behoeve van de bouw van 4 woningen;
   2. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal middels een gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld.
 8. Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 15 juli 2021.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. Kaders vast te stellen voor het op te stellen Integraal beheerplan Buitenruimte
  2. Hiertoe het document: “Kaderstelling Integraal Beheerplan Buitenruimte” vast te stellen
  3. Het college opdracht te geven om op basis van de vastgestelde kaders een Integraal beheerplan Buitenruimte op te stellen en vast te stellen.

  Toezeggingen

  Titel
  FSC-keuringmerkregister
  Participatie en onderzoek rioolcapaciteit
  01:48:58 - 01:48:59 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
 9. De vergadering is om 22.37 uur gesloten.