Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Wonen, Werken & Verkeer

dinsdag 12 oktober 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Hoornaar, gemeentekantoor - raadzaal
Voorzitter
J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
Toelichting

In een commissievergadering voeren raads- en/of burgerleden met elkaar het debat over onderwerpen die op de agenda staan. Het doel van de avond is om te komen tot een advies voor behandeling van het voorstel in een besluitvormende vergadering. De besluitvormende vergadering over het betreffende onderwerp vindt in de regel twee weken later plaats.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

 2. Er zijn geen insprekers.

 3. Er wordt geen gebruik gemaakt van dit agendapunt.

 4. Er zijn geen mededelingen/mondelinge vragen.

 5. De lijst ingekomen stukken wordt als hamerstuk geagendeerd voor de besluitvormende raadsvergadering van 26 oktober 2021.

  Toezeggingen

  Titel
  Conceptbeleidsplan Veiligheidsregio
  00:06:20 - 00:07:35 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  00:07:35 - 00:07:45 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:07:45 - 00:08:15 - Inspreker/Wethouder
  00:08:15 - 00:08:30 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:08:30 - 00:08:41 - Inspreker/Wethouder
  00:08:41 - 00:08:46 - P.J. (Pieter) van Bruggen
  00:08:46 - 00:08:52 - Inspreker/Wethouder
  00:08:52 - 00:08:55 - P.J. (Pieter) van Bruggen
  00:09:10 - 00:10:11 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
 6. Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de besluitvormende raadsvergadering van 26 oktober 2021.

  De heer De Groot kondigt aan schriftelijke vragen te stellen over de aanleg van de riolering.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. Het bestemmingsplan ‘Ottoland, Bloklandsekade 5 (Vakantiepark Molenwaard)’ (idn: NL.IMRO.1978.BPbloklandsek5OTL-VG01) vast te stellen, waarbij het plan voorziet in verbreding van het recreatief aanbod in de vorm van:
   a. Dag- en verblijfsrecreatie, met 48 nieuwe recreatie-eenheden (recreatiewoningen, groepsaccommodaties, chalets, stacaravans, standplaatsen voor kampeermiddel);
   b. 10 drijvende bouwwerken/ recreatie-eenheden, in de vorm van drijvende recreatiewoningen en horeca-terrassen;
   c. Recreatieve- en educatieve voorzieningen, zoals een indoor speelschuur, fiets- en kanoverhuur en hobbymatige agrarische activiteiten.
  2. De beantwoording van de ingediende zienswijze, zoals opgenomen in de zienswijzenota, vast te stellen;
  3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
  4. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.
  00:10:11 - 00:11:31 - G.P.A. (Bert) Snoek
  00:11:31 - 00:11:36 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:11:55 - 00:14:30 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  00:14:30 - 00:14:31 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:14:31 - 00:17:00 - P.J. (Pieter) van Bruggen
  00:17:00 - 00:17:05 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:17:05 - 00:18:38 - B. (Bas) de Groot
  00:18:38 - 00:18:42 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:18:42 - 00:18:45 - H. (Herman) van de Water
  00:18:45 - 00:18:47 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:18:47 - 00:20:31 - F.B. (Ferry) van der Koelen
  00:20:31 - 00:20:35 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:20:35 - 00:22:48 - H. (Herman) van de Water
  00:22:48 - 00:23:25 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:23:25 - 00:27:48 - Inspreker/Wethouder
  00:27:48 - 00:27:59 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  00:27:59 - 00:28:38 - Inspreker/Wethouder
  00:28:38 - 00:29:36 - B. (Bas) de Groot
  00:29:38 - 00:29:47 - G.P.A. (Bert) Snoek
  00:29:47 - 00:29:49 - B. (Bas) de Groot
  00:30:07 - 00:30:11 - G.P.A. (Bert) Snoek
  00:30:11 - 00:30:13 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:30:36 - 00:30:37 - B. (Bas) de Groot
  00:31:18 - 00:31:20 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:31:20 - 00:31:45 - J.A. (Jarno) Groenveld
  00:31:46 - 00:31:58 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:31:58 - 00:33:55 - Inspreker/Wethouder
  00:33:55 - 00:34:04 - P.J. (Pieter) van Bruggen
  00:34:04 - 00:34:40 - Inspreker/Wethouder
  00:34:40 - 00:35:25 - P.J. (Pieter) van Bruggen
  00:35:25 - 00:38:29 - Inspreker/Wethouder
  00:38:29 - 00:39:34 - H. (Herman) van de Water
  00:39:34 - 00:39:35 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:39:35 - 00:39:45 - Inspreker/Wethouder
  00:39:45 - 00:40:01 - H. (Herman) van de Water
  00:40:01 - 00:40:02 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:40:02 - 00:40:47 - Inspreker/Wethouder
  00:40:47 - 00:40:53 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:40:53 - 00:41:22 - B. (Bas) de Groot
  00:41:22 - 00:42:41 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
 7. Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de besluitvormende raadsvergadering van 26 oktober 2021.

  Voorgesteld besluit

  Het college van Molenlanden besluit de gemeenteraad voor te stellen:
  1. Het bestemmingsplan ‘Molenaarsgraaf, Graafdijk-West 34’ (idn: NL.IMRO.1978.BPgraafdijkw34ML-VG01 vast te stellen, waarbij het plan voorziet in:
  a. het wijzigen van bestemming ‘Wonen’ naar ‘Tuin’ en ‘Maatschappelijk’ met aanduiding ‘‘specifieke vorm van maatschappelijk - ouderenzorg’ ten behoeve van het woonzorg- initiatief;
  b. uitbreiding van het hoofdgebouw naar maximaal 815 m2.
  2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
  3. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

  00:42:41 - 00:43:25 - F.B. (Ferry) van der Koelen
  00:43:25 - 00:43:28 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:43:28 - 00:44:21 - H. (Herman) van de Water
  00:44:21 - 00:44:30 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:44:30 - 00:45:01 - B. (Bas) de Groot
  00:45:01 - 00:45:19 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:45:19 - 00:45:49 - R.J. (Ruud) van Rijn
  00:45:49 - 00:45:51 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:45:51 - 00:46:41 - P.J. (Pieter) van Bruggen
  00:46:41 - 00:46:45 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:46:45 - 00:46:53 - G.P.A. (Bert) Snoek
  00:46:53 - 00:46:56 - P.J. (Pieter) van Bruggen
  00:46:56 - 00:47:18 - G.P.A. (Bert) Snoek
  00:47:18 - 00:47:22 - F.B. (Ferry) van der Koelen
  00:47:22 - 00:47:36 - G.P.A. (Bert) Snoek
  00:47:36 - 00:48:10 - Inspreker/Wethouder
  00:48:10 - 00:49:41 - G.P.A. (Bert) Snoek
 8. Dit agendapunt wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de besluitvormende raadsvergadering van 26 oktober 2021.

  Bespreekpunten:

  • Centrale huisvesting voor arbeidsmigranten, naar aanleiding van schriftelijke vragen van de ChristenUnie;
  • WOZ-waarde (zoals genoemd op pagina 10 van het bestemmingsplan) in lijn met NHG-grens, zoals vastgesteld per amendement bij behandeling van de beleidsnotitie arbeidsmigranten op 29 oktober 2019. De SGP-fractie neemt een initiatief voor een amendement op dit punt.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. het paraplubestemmingsplan ‘Huisvesting arbeidsmigranten’ met identificatienummer NL.IMRO.1978.BPwoonvormenMLLN-VA01gewijzigd vast te stellen waarmee de huisvesting van arbeidsmigranten wordt gereguleerd via een vergunningstelsel;
  2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
  3. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

  Toezeggingen

  Titel
  Juridische effecten bij amendering
  Schriftelijke beantwoording vragen ChristenUnie
  00:49:41 - 00:49:49 - J.H.M. (Mario) de Lijster
  00:49:49 - 00:50:12 - G.P.A. (Bert) Snoek
  00:50:12 - 00:52:31 - B. (Bas) de Groot
  00:53:25 - 00:53:47 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:53:47 - 00:55:33 - J. (Jonette) Korevaar
  00:55:33 - 00:55:37 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:55:37 - 00:56:18 - G.P.A. (Bert) Snoek
  00:56:18 - 00:56:25 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:56:25 - 00:57:55 - B.J. (Berend) Buddingh
  00:57:55 - 00:58:22 - F.B. (Ferry) van der Koelen
  00:58:32 - 00:58:56 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  00:58:56 - 00:59:00 - J.H.M. (Mario) de Lijster
  00:59:00 - 00:59:03 - P.J. (Pieter) van Bruggen
  01:01:58 - 01:02:02 - Inspreker/Wethouder
  01:04:16 - 01:04:21 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:04:21 - 01:04:26 - B. (Bas) de Groot
  01:04:26 - 01:04:30 - Inspreker/Wethouder
  01:04:30 - 01:04:41 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:04:41 - 01:04:49 - Inspreker/Wethouder
  01:04:49 - 01:04:51 - B. (Bas) de Groot
  01:04:51 - 01:05:13 - Inspreker/Wethouder
  01:05:13 - 01:05:47 - P. (Paul) Verschoor
  01:05:47 - 01:06:08 - Inspreker/Wethouder
  01:06:08 - 01:06:52 - B.J. (Berend) Buddingh
  01:06:52 - 01:07:29 - Inspreker/Wethouder
  01:07:29 - 01:09:20 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  01:09:20 - 01:09:35 - B.J. (Berend) Buddingh
  01:09:35 - 01:09:50 - Inspreker/Wethouder
  01:09:50 - 01:09:57 - J.H.M. (Mario) de Lijster
  01:09:57 - 01:10:13 - P.J. (Pieter) van Bruggen
  01:10:13 - 01:10:14 - Inspreker/Wethouder
  01:10:14 - 01:10:33 - B.J. (Berend) Buddingh
  01:10:33 - 01:11:32 - Inspreker/Wethouder
  01:11:32 - 01:11:36 - J.H.M. (Mario) de Lijster
  01:11:36 - 01:12:00 - P.J. (Pieter) van Bruggen
  01:12:00 - 01:12:26 - Inspreker/Wethouder
  01:12:26 - 01:12:39 - J.H.M. (Mario) de Lijster
  01:12:39 - 01:13:14 - Inspreker/Wethouder
  01:13:14 - 01:13:30 - P. (Paul) Verschoor
  01:13:30 - 01:13:34 - Inspreker/Wethouder
  01:13:34 - 01:13:41 - P. (Paul) Verschoor
  01:13:41 - 01:14:18 - Inspreker/Wethouder
  01:14:18 - 01:14:59 - B. (Bas) de Groot
  01:14:59 - 01:15:00 - Inspreker/Wethouder
  01:15:00 - 01:15:07 - F.B. (Ferry) van der Koelen
  01:15:07 - 01:15:08 - B.J. (Berend) Buddingh
  01:15:08 - 01:15:10 - Inspreker/Wethouder
  01:15:10 - 01:15:19 - B.J. (Berend) Buddingh
  01:15:19 - 01:15:35 - Inspreker/Wethouder
  01:15:35 - 01:15:45 - J.H.M. (Mario) de Lijster
  01:15:45 - 01:15:58 - Inspreker/Wethouder
  01:15:58 - 01:18:24 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
 9. 01:18:24 - 01:18:49 - H. (Harry) Stam
  01:18:49 - 01:19:23 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
 10. De vergadering is om 21.55 uur gesloten.