Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Wonen, Werken & Verkeer

dinsdag 12 oktober 2021

19:30 - 23:00

Locatie
Hoornaar, gemeentekantoor - raadzaal
Voorzitter
J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
Toelichting

In een commissievergadering voeren raads- en/of burgerleden met elkaar het debat over onderwerpen die op de agenda staan. Het doel van de avond is om te komen tot een advies voor behandeling van het voorstel in een besluitvormende vergadering. De besluitvormende vergadering over het betreffende onderwerp vindt in de regel twee weken later plaats.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

Er zijn geen insprekers.

Er wordt geen gebruik gemaakt van dit agendapunt.

Er zijn geen mededelingen/mondelinge vragen.

De lijst ingekomen stukken wordt als hamerstuk geagendeerd voor de besluitvormende raadsvergadering van 26 oktober 2021.

Toezeggingen

Titel
Conceptbeleidsplan Veiligheidsregio
00:06:17 - 00:07:32 - W.A.P. (Wilma) de Moel
00:07:32 - 00:07:41 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
00:07:41 - 00:08:12 - Inspreker/Wethouder
00:08:12 - 00:08:27 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
00:08:27 - 00:08:38 - Inspreker/Wethouder
00:08:38 - 00:08:43 - P.J. (Pieter) van Bruggen
00:08:43 - 00:08:49 - Inspreker/Wethouder
00:08:49 - 00:08:51 - P.J. (Pieter) van Bruggen
00:09:07 - 00:10:08 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar

Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de besluitvormende raadsvergadering van 26 oktober 2021.

De heer De Groot kondigt aan schriftelijke vragen te stellen over de aanleg van de riolering.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

 1. Het bestemmingsplan ‘Ottoland, Bloklandsekade 5 (Vakantiepark Molenwaard)’ (idn: NL.IMRO.1978.BPbloklandsek5OTL-VG01) vast te stellen, waarbij het plan voorziet in verbreding van het recreatief aanbod in de vorm van:
  a. Dag- en verblijfsrecreatie, met 48 nieuwe recreatie-eenheden (recreatiewoningen, groepsaccommodaties, chalets, stacaravans, standplaatsen voor kampeermiddel);
  b. 10 drijvende bouwwerken/ recreatie-eenheden, in de vorm van drijvende recreatiewoningen en horeca-terrassen;
  c. Recreatieve- en educatieve voorzieningen, zoals een indoor speelschuur, fiets- en kanoverhuur en hobbymatige agrarische activiteiten.
 2. De beantwoording van de ingediende zienswijze, zoals opgenomen in de zienswijzenota, vast te stellen;
 3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
 4. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.
00:10:08 - 00:11:28 - G.P.A. (Bert) Snoek
00:11:28 - 00:11:32 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
00:11:51 - 00:14:26 - W.A.P. (Wilma) de Moel
00:14:26 - 00:14:28 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
00:14:28 - 00:16:57 - P.J. (Pieter) van Bruggen
00:16:57 - 00:17:02 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
00:17:02 - 00:18:34 - B. (Bas) de Groot
00:18:34 - 00:18:39 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
00:18:39 - 00:18:42 - H. (Herman) van de Water
00:18:42 - 00:18:44 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
00:18:44 - 00:20:27 - F.B. (Ferry) van der Koelen
00:20:27 - 00:20:32 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
00:20:32 - 00:22:45 - H. (Herman) van de Water
00:22:45 - 00:23:22 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
00:23:22 - 00:27:44 - Inspreker/Wethouder
00:27:44 - 00:27:55 - W.A.P. (Wilma) de Moel
00:27:55 - 00:28:34 - Inspreker/Wethouder
00:28:34 - 00:29:33 - B. (Bas) de Groot
00:29:34 - 00:29:44 - G.P.A. (Bert) Snoek
00:29:44 - 00:29:45 - B. (Bas) de Groot
00:30:04 - 00:30:08 - G.P.A. (Bert) Snoek
00:30:08 - 00:30:10 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
00:30:33 - 00:30:34 - B. (Bas) de Groot
00:31:14 - 00:31:17 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
00:31:17 - 00:31:42 - J.A. (Jarno) Groenveld
00:31:42 - 00:31:55 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
00:31:55 - 00:33:52 - Inspreker/Wethouder
00:33:52 - 00:34:00 - P.J. (Pieter) van Bruggen
00:34:00 - 00:34:37 - Inspreker/Wethouder
00:34:37 - 00:35:22 - P.J. (Pieter) van Bruggen
00:35:22 - 00:38:26 - Inspreker/Wethouder
00:38:26 - 00:39:31 - H. (Herman) van de Water
00:39:31 - 00:39:31 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
00:39:31 - 00:39:42 - Inspreker/Wethouder
00:39:42 - 00:39:58 - H. (Herman) van de Water
00:39:58 - 00:39:58 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
00:39:58 - 00:40:44 - Inspreker/Wethouder
00:40:44 - 00:40:50 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
00:40:50 - 00:41:18 - B. (Bas) de Groot
00:41:18 - 00:42:38 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar

Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de besluitvormende raadsvergadering van 26 oktober 2021.

Voorgesteld besluit

Het college van Molenlanden besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. Het bestemmingsplan ‘Molenaarsgraaf, Graafdijk-West 34’ (idn: NL.IMRO.1978.BPgraafdijkw34ML-VG01 vast te stellen, waarbij het plan voorziet in:
a. het wijzigen van bestemming ‘Wonen’ naar ‘Tuin’ en ‘Maatschappelijk’ met aanduiding ‘‘specifieke vorm van maatschappelijk - ouderenzorg’ ten behoeve van het woonzorg- initiatief;
b. uitbreiding van het hoofdgebouw naar maximaal 815 m2.
2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
3. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

00:42:38 - 00:43:22 - F.B. (Ferry) van der Koelen
00:43:22 - 00:43:25 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
00:43:25 - 00:44:18 - H. (Herman) van de Water
00:44:18 - 00:44:27 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
00:44:27 - 00:44:57 - B. (Bas) de Groot
00:44:57 - 00:45:16 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
00:45:16 - 00:45:46 - R.J. (Ruud) van Rijn
00:45:46 - 00:45:47 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
00:45:47 - 00:46:38 - P.J. (Pieter) van Bruggen
00:46:38 - 00:46:42 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
00:46:42 - 00:46:50 - G.P.A. (Bert) Snoek
00:46:50 - 00:46:52 - P.J. (Pieter) van Bruggen
00:46:52 - 00:47:15 - G.P.A. (Bert) Snoek
00:47:15 - 00:47:19 - F.B. (Ferry) van der Koelen
00:47:19 - 00:47:32 - G.P.A. (Bert) Snoek
00:47:32 - 00:48:07 - Inspreker/Wethouder
00:48:07 - 00:49:38 - G.P.A. (Bert) Snoek

Dit agendapunt wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de besluitvormende raadsvergadering van 26 oktober 2021.

Bespreekpunten:

 • Centrale huisvesting voor arbeidsmigranten, naar aanleiding van schriftelijke vragen van de ChristenUnie;
 • WOZ-waarde (zoals genoemd op pagina 10 van het bestemmingsplan) in lijn met NHG-grens, zoals vastgesteld per amendement bij behandeling van de beleidsnotitie arbeidsmigranten op 29 oktober 2019. De SGP-fractie neemt een initiatief voor een amendement op dit punt.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
1. het paraplubestemmingsplan ‘Huisvesting arbeidsmigranten’ met identificatienummer NL.IMRO.1978.BPwoonvormenMLLN-VA01gewijzigd vast te stellen waarmee de huisvesting van arbeidsmigranten wordt gereguleerd via een vergunningstelsel;
2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
3. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

Toezeggingen

Titel
Juridische effecten bij amendering
Schriftelijke beantwoording vragen ChristenUnie
00:49:38 - 00:49:46 - J.H.M. (Mario) de Lijster
00:49:46 - 00:50:09 - G.P.A. (Bert) Snoek
00:50:09 - 00:52:28 - B. (Bas) de Groot
00:53:22 - 00:53:43 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
00:53:43 - 00:55:29 - J. (Jonette) Korevaar
00:55:29 - 00:55:34 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
00:55:34 - 00:56:15 - G.P.A. (Bert) Snoek
00:56:15 - 00:56:22 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
00:56:22 - 00:57:51 - B.J. (Berend) Buddingh
00:57:51 - 00:58:19 - F.B. (Ferry) van der Koelen
00:58:29 - 00:58:53 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
00:58:53 - 00:58:57 - J.H.M. (Mario) de Lijster
00:58:57 - 00:59:00 - P.J. (Pieter) van Bruggen
01:01:55 - 01:01:58 - Inspreker/Wethouder
01:04:13 - 01:04:18 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
01:04:18 - 01:04:23 - B. (Bas) de Groot
01:04:23 - 01:04:26 - Inspreker/Wethouder
01:04:26 - 01:04:37 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
01:04:37 - 01:04:45 - Inspreker/Wethouder
01:04:45 - 01:04:47 - B. (Bas) de Groot
01:04:47 - 01:05:10 - Inspreker/Wethouder
01:05:10 - 01:05:44 - P. (Paul) Verschoor
01:05:44 - 01:06:05 - Inspreker/Wethouder
01:06:05 - 01:06:48 - B.J. (Berend) Buddingh
01:06:48 - 01:07:25 - Inspreker/Wethouder
01:07:25 - 01:09:16 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
01:09:16 - 01:09:32 - B.J. (Berend) Buddingh
01:09:32 - 01:09:46 - Inspreker/Wethouder
01:09:46 - 01:09:54 - J.H.M. (Mario) de Lijster
01:09:54 - 01:10:10 - P.J. (Pieter) van Bruggen
01:10:10 - 01:10:11 - Inspreker/Wethouder
01:10:11 - 01:10:29 - B.J. (Berend) Buddingh
01:10:30 - 01:11:28 - Inspreker/Wethouder
01:11:28 - 01:11:33 - J.H.M. (Mario) de Lijster
01:11:33 - 01:11:57 - P.J. (Pieter) van Bruggen
01:11:57 - 01:12:23 - Inspreker/Wethouder
01:12:23 - 01:12:36 - J.H.M. (Mario) de Lijster
01:12:36 - 01:13:11 - Inspreker/Wethouder
01:13:11 - 01:13:26 - P. (Paul) Verschoor
01:13:26 - 01:13:30 - Inspreker/Wethouder
01:13:30 - 01:13:38 - P. (Paul) Verschoor
01:13:38 - 01:14:15 - Inspreker/Wethouder
01:14:15 - 01:14:56 - B. (Bas) de Groot
01:14:56 - 01:14:56 - Inspreker/Wethouder
01:14:56 - 01:15:03 - F.B. (Ferry) van der Koelen
01:15:04 - 01:15:05 - B.J. (Berend) Buddingh
01:15:05 - 01:15:07 - Inspreker/Wethouder
01:15:07 - 01:15:16 - B.J. (Berend) Buddingh
01:15:16 - 01:15:32 - Inspreker/Wethouder
01:15:32 - 01:15:41 - J.H.M. (Mario) de Lijster
01:15:41 - 01:15:55 - Inspreker/Wethouder
01:15:55 - 01:18:20 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
01:18:20 - 01:18:46 - H. (Harry) Stam
01:18:46 - 01:19:20 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar

De vergadering is om 21.55 uur gesloten.