Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Wonen, Werken & Verkeer

dinsdag 7 december 2021

19:30 - 23:00

Locatie
via Teams
Voorzitter
P.D. (Erik) Jonker
Toelichting

In een commissievergadering voeren raads- en/of burgerleden met elkaar het debat over onderwerpen die op de agenda staan. Het doel van de avond is om te komen tot een advies voor behandeling van het voorstel in een besluitvormende vergadering. De besluitvormende vergadering over het betreffende onderwerp vindt in de regel twee weken later plaats.

Agendapunten

De lijst wordt later deze week gepubliceerd.

De stukken worden later deze week gepubliceerd.

Spreektijden:
1e termijn 4 minuten per fractie
Reactie portefeuillehouder 10 minuten
2e termijn 3 minuten per fractie

De stukken worden later deze week gepubliceerd.

Spreektijden:
1e termijn 4 minuten per fractie
Reactie portefeuillehouder 10 minuten
2e termijn 3 minuten per fractie

De stukken worden later deze week gepubliceerd.

De stukken worden later deze week gepubliceerd.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. De regionale urgentieverordening Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 2021, gemeente Molenlanden vast te stellen met ingang van 1 januari 2022.
  2. De regionale urgentieverordening Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, gemeente Molenlanden uit 2019 in te trekken per 31 december 2021.