Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Toezeggingen

Samenwerking binnen de regio en EU subsidiemogelijkheden

ID
559
Titel
Samenwerking binnen de regio en EU subsidiemogelijkheden
Agendapunt
Raadsvergadering 2024 (5. 5. Kadernota 2025)
dinsdag 2 juli 20:00 tot 23:59
Bleskensgraaf, de Spil - raadzaal
Toezegging
Wethouder Lock komt schriftelijk terug op samenwerking binnen de regio en EU subsidiemogelijkheden (bijvoorbeeld met Dordrecht en Zwijndrecht) voor hoogspannings-leidingen onder de grond m.b.t. het nieuwe hoogspanningstracé.
Portefeuillehouder
Lock, J. (Jan)
Behandeling in
Commissie Samenleving, Duurzaamheid & Bedrijfsvoering
Deadline
Stand van zaken
Raadsinformatiebrief d.d. 9 juli toegevoegd aan de stukken voor de raadsvergadering van 11 juli 2024.
Afgedaan
Afgedaan
Datum afdoening
11-7-2024