Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 21 juni 2022

19:30 - 22:25

Locatie
Hoornaar, gemeentekantoor - raadzaal
Voorzitter
Burgemeester Theo Segers
Toelichting

Een besluitvormende raadsvergadering is een vergadering waarop de raadsleden besluiten nemen over de geagendeerde onderwerpen. Moties en amendementen worden besproken en ook de openstaande bespreekpunten uit de commissievergaderingen.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. De agendacommissie heeft besloten een extra agendapunt in te lassen als agendapunt 2: Onrust n.a.v. stikstofplannen kabinet en effect voor Molenlanden.
  De agenda is aldus vastgesteld.

 2. Na een inleiding van lokale boer Kees Meerkerk hield de heer Koorevaar een vlammend betoog over het behoud van onze leefomgeving en de boerenbedrijven in de Alblasserwaard. Er is, raadsbreed, besloten om samen met het college twee brieven te sturen (naar Rijk en Provincie) om het belang te benadrukken van een bottum-up benadering en maatwerk op dit onderwerp.

  00:05:31 - 00:10:41 - Inspreker/Wethouder
  00:10:41 - 00:10:49 - Jan-Arie Koorevaar
  00:15:56 - 00:16:09 - Bert Snoek
  00:16:20 - 00:16:21 - Jan-Arie Koorevaar
  00:16:21 - 00:16:31 - Bert Snoek
  00:16:31 - 00:16:36 - Jan-Arie Koorevaar
  00:17:50 - 00:17:52 - Bert Snoek
  00:17:52 - 00:17:56 - Jan-Arie Koorevaar
  00:17:56 - 00:18:15 - Theo Segers
  00:18:15 - 00:20:30 - Corné Egas
  00:20:30 - 00:20:32 - Theo Segers
  00:20:32 - 00:22:28 - Pieter van Bruggen
  00:22:29 - 00:22:31 - Theo Segers
  00:22:31 - 00:22:32 - Pieter van Bruggen
  00:22:32 - 00:22:35 - Theo Segers
  00:22:36 - 00:24:50 - Joke van de Graaf
  00:24:50 - 00:24:58 - Jan-Arie Koorevaar
  00:26:34 - 00:26:52 - Joke van de Graaf
  00:26:52 - 00:28:20 - Jan-Arie Koorevaar
  00:28:20 - 00:29:44 - Theo Segers
  00:30:04 - 00:31:50 - Ferry van der Koelen
  00:31:50 - 00:31:53 - Theo Segers
  00:31:53 - 00:33:02 - Bert Snoek
  00:33:02 - 00:33:03 - Jan-Arie Koorevaar
  00:33:03 - 00:33:04 - Theo Segers
  00:33:06 - 00:33:56 - Jan-Arie Koorevaar
  00:33:56 - 00:34:00 - Theo Segers
  00:34:00 - 00:34:33 - Jan-Arie Koorevaar
  00:34:33 - 00:35:00 - Theo Segers
  00:35:00 - 00:45:16 - Inspreker/Wethouder
  00:45:16 - 00:45:30 - Theo Segers
  00:45:30 - 00:45:32 - Inspreker/Wethouder
  00:45:32 - 00:45:50 - Pieter van Bruggen
  00:45:54 - 00:45:56 - Inspreker/Wethouder
  00:45:56 - 00:45:57 - Theo Segers
  00:45:57 - 00:47:41 - Inspreker/Wethouder
  00:47:41 - 00:47:42 - Theo Segers
  00:47:42 - 00:48:25 - Jan-Arie Koorevaar
  00:48:25 - 00:48:26 - Theo Segers
  00:48:26 - 00:50:54 - Inspreker/Wethouder
  00:50:54 - 00:51:43 - Jan-Arie Koorevaar
  00:51:43 - 00:51:49 - Theo Segers
  00:52:17 - 00:52:34 - Bert Snoek
  00:52:34 - 00:53:22 - Inspreker/Wethouder
  00:53:22 - 00:53:31 - Jan-Arie Koorevaar
  00:54:32 - 00:54:36 - Bert Snoek
  00:54:36 - 00:54:38 - Jan-Arie Koorevaar
  00:54:38 - 00:54:48 - Bert Snoek
  00:54:49 - 00:54:54 - Inspreker/Wethouder
  00:54:54 - 00:55:45 - Theo Segers
  00:55:45 - 00:56:43 - Jan-Arie Koorevaar
  00:56:43 - 00:56:47 - Theo Segers
  00:56:47 - 00:57:27 - Joke van de Graaf
  00:57:27 - 00:57:36 - Jan-Arie Koorevaar
  00:57:36 - 00:58:03 - Theo Segers
  00:58:03 - 00:58:06 - Harry Stam
  00:59:11 - 00:59:15 - Corné Egas
  00:59:15 - 00:59:18 - Theo Segers
  00:59:18 - 00:59:19 - Jan-Arie Koorevaar
  00:59:19 - 00:59:51 - Corné Egas
  01:02:56 - 01:03:11 - Theo Segers
  01:03:11 - 01:03:13 - Corné Egas
  01:03:13 - 01:03:21 - Theo Segers
  01:03:21 - 01:04:13 - Jan-Arie Koorevaar
  01:04:13 - 01:05:40 - Theo Segers
  01:05:40 - 01:08:32 - Inspreker/Wethouder
  01:08:32 - 01:13:09 - Theo Segers
 3. Er zijn geen mededelingen/mondelinge vragen.

 4. De besluitenlijst van 31 mei 2022 is ongewijzigd vastgesteld.

 5. De lijst ingekomen stukken is ongewijzigd vastgesteld.

 6. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. het bestemmingsplan ‘Nieuw-Lekkerland, Omgeving Watertoren’, met identificatienummer NL.IMRO.1978.BPperiscoopLKL-VG01, gewijzigd vast te stellen ten behoeve van de bouw van drie vrijstaande woningen en een natuurontwikkeling;
  2. de Nota Zienswijzen behorend bij het bestemmingsplan ‘Nieuw-Lekkerland, Omgeving Watertoren’ vast te stellen;
  3. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. het bestemmingsplan ‘Nieuw-Lekkerland, Omgeving Watertoren’, met identificatienummer NL.IMRO.1978.BPperiscoopLKL-VG01, gewijzigd vast te stellen ten behoeve van de bouw van drie vrijstaande woningen en een natuurontwikkeling;
  2. de Nota Zienswijzen behorend bij het bestemmingsplan ‘Nieuw-Lekkerland, Omgeving Watertoren’ vast te stellen;
  3. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen

 7. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. het bestemmingsplan ‘Groot-Ammers, Graafland 83’ (idn: NL.IMRO.1978.BPGraafland83AMS-VG01) vast te stellen, het plan voorziet in een gedeeltelijke bestemmingswijziging van bedrijfsbestemming naar “Wonen” en “Tuin” en de realisatie van twee woningen;
  2. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal middels een gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:

  1. het bestemmingsplan ‘Groot-Ammers, Graafland 83’ (idn: NL.IMRO.1978.BPGraafland83AMS-VG01) vast te stellen, het plan voorziet in een gedeeltelijke bestemmingswijziging van bedrijfsbestemming naar “Wonen” en “Tuin” en de realisatie van twee woningen;
  2. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal middels een gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld.
 8. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. het Reglement van Orde voor de vergadering en overige werkzaamheden van de gemeenteraad Molenlanden 2022 vast te stellen en kennis te nemen van de werkafspraken 2022.
  2. het Reglement van Orde voor de vergadering en overige werkzaamheden van de gemeenteraad Molenlanden 2020 met ingang van 1 september 2022 in te trekken.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:

  1. het Reglement van Orde voor de vergadering en overige werkzaamheden van de gemeenteraad Molenlanden 2022 vast te stellen en kennis te nemen van de werkafspraken 2022.
  2. het Reglement van Orde voor de vergadering en overige werkzaamheden van de gemeenteraad Molenlanden 2020 met ingang van 1 september 2022 in te trekken.
 9. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. Geen zienswijze in te dienen op de voorgenomen wijziging door het bestuur van Avres van de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ 2004 Avres 2016 in verband met Wet Inburgering 2022.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:

  1. Geen zienswijze in te dienen op de voorgenomen wijziging door het bestuur van Avres van de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ 2004 Avres 2016 in verband met Wet Inburgering 2022.
 10. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  Het college van Molenlanden besluit de raad voor te stellen:
  1. ten aanzien van de jaarrekeningen en het jaarverslag 2021:
  - kennis te nemen van de jaarrekeningen en het jaarverslag 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Avres en een inhoudelijke reactie in te dienen zoals verwoord in bijlage 4, met als strekking dat:
  1.1 complimenten worden gegeven voor de in 2021 ondanks moeilijke omstandigheden bereikte inhoudelijke en financiële resultaten;
  1.2 dat er ingestemd wordt met de voorgestelde bestemming, zijnde uitbetaling aan de deelnemende gemeenten van het resterende positieve resultaat van € 1.500.000,--, en een reservering van € 743.000,-- ten behoeve van de uitvoering van de Ambitienotitie;
  2. ten aanzien van de ontwerpbegroting en het jaarplan 2023:
  - kennis te nemen van de ontwerpbegroting en het jaarplan 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Avres en een zienswijze in te brengen zoals verwoord in bijlage 4, met als strekking dat:
  2.1 wordt ingestemd met de begroting en het jaarplan 2023;
  2.2 een voorbehoud wordt gemaakt nu er nog geen inzicht is in de inhoudelijke en financiële effecten van de vastgestelde Ambitienotitie en de daaruit voortkomende uitvoeringsplannen;
  2.3 het belangrijk is dat de deelname aan en inbreng van Avres in de lokale Sociaal Teams en de lokale netwerken en participatieprojecten versterkt en geïntensiveerd wordt en vraagt om hier aandacht aan te geven.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. ten aanzien van de jaarrekeningen en het jaarverslag 2021:
  - kennis te nemen van de jaarrekeningen en het jaarverslag 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Avres en een inhoudelijke reactie in te dienen zoals verwoord in bijlage 4, met als strekking dat:
  1.1 complimenten worden gegeven voor de in 2021 ondanks moeilijke omstandigheden bereikte inhoudelijke en financiële resultaten;
  1.2 dat er ingestemd wordt met de voorgestelde bestemming, zijnde uitbetaling aan de deelnemende gemeenten van het resterende positieve resultaat van € 1.500.000,--, en een reservering van € 743.000,-- ten behoeve van de uitvoering van de Ambitienotitie;
  2. ten aanzien van de ontwerpbegroting en het jaarplan 2023:
  - kennis te nemen van de ontwerpbegroting en het jaarplan 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Avres en een zienswijze in te brengen zoals verwoord in bijlage 4, met als strekking dat:
  2.1 wordt ingestemd met de begroting en het jaarplan 2023;
  2.2 een voorbehoud wordt gemaakt nu er nog geen inzicht is in de inhoudelijke en financiële effecten van de vastgestelde Ambitienotitie en de daaruit voortkomende uitvoeringsplannen;
  2.3 het belangrijk is dat de deelname aan en inbreng van Avres in de lokale Sociaal Teams en de lokale netwerken en participatieprojecten versterkt en geïntensiveerd wordt en vraagt om hier aandacht aan te geven.

 11. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. ten aanzien van de jaarrekening 2021:
  - kennis te nemen van de jaarrekening 2021 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en een inhoudelijke reactie in te dienen zoals verwoord in bijlage 4, met als strekking dat:
  1.1 de VRZHZ gevraagd wordt om zich in te spannen om het tekort in 2022, ontstaan door het uitputten van de reserve Vijfheerenlanden in 2021, zoveel mogelijk te beperken;
  1.2 er gezien het geringe negatieve resultaat van € 9000,- geen inhoudelijke reactie gegeven wordt ten aanzien van het jaarrekeningresultaat.
  2. ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023:
  - kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en een zienswijze in te brengen zoals verwoord in bijlage 4, met als strekking dat:
  2.1 ingestemd wordt met de door de VRZHZ gevraagde extra financiële bijdrage 2023 en verder;
  2.2 de VRZHZ gevraagd wordt terughoudend om te gaan met eventuele verdere verhogingen van de gemeentelijke bijdrage.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem in afwijking op het voorstel:
  1. ten aanzien van de jaarrekening 2021:
  - kennis te nemen van de jaarrekening 2021 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en een inhoudelijke reactie in te dienen zoals verwoord in bijlage 5, met als strekking dat:
  1.1 de VRZHZ gevraagd wordt om zich in te spannen om het tekort in 2022, ontstaan door het uitputten van de reserve Vijfheerenlanden in 2021, zoveel mogelijk te beperken;
  1.2 er gezien het geringe negatieve resultaat van € 9000,- geen inhoudelijke reactie gegeven wordt ten aanzien van het jaarrekeningresultaat.
  2. ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023:
  - kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en een zienswijze in te brengen zoals verwoord in bijlage 5, met als strekking dat:
  2.1 ingestemd wordt met de door de VRZHZ gevraagde extra financiële bijdrage 2023 en verder;
  2.2 de VRZHZ gevraagd wordt terughoudend om te gaan met eventuele verdere verhogingen van de gemeentelijke bijdrage;
  2.3 De gemeenteraad dringt er bij het Dagelijks Bestuur op aan om de kosten voor de deeltijdregeling neer te leggen waar die horen, namelijk bij de Rijksoverheid;
  2.4 Voor de gemeenteraad van Molenlanden is het vasthouden aan het huidige veiligheidsniveau cruciaal;
  2.5 Op het moment dat het bestuur van de VRZHZ besluit om incidentele middelen in te zetten voor structurele uitgaven, vooraf de tien aangesloten gemeenteraden hierover te informeren en hierbij een grens te hanteren van €100.000,-.
  2.6 De gemeenteraad uit zijn zorg over de financiële situatie en vraagt de Veiligheidsregio om de deelnemende gemeenteraden tijdig te informeren over overschrijdingen.

  01:13:09 - 01:15:25 - Corné Egas
  01:15:25 - 01:15:28 - Theo Segers
  01:16:14 - 01:18:19 - Wilma de Moel
  01:18:19 - 01:18:21 - Corné Egas
  01:18:21 - 01:18:24 - Theo Segers
  01:18:25 - 01:18:53 - Corné Egas
  01:18:53 - 01:18:54 - Theo Segers
  01:18:54 - 01:18:57 - Wilma de Moel
  01:18:57 - 01:19:03 - Theo Segers
  01:19:05 - 01:19:19 - Wilma de Moel
  01:19:19 - 01:19:20 - Corné Egas
  01:19:20 - 01:19:23 - Theo Segers
  01:19:23 - 01:19:51 - Corné Egas
  01:19:51 - 01:19:53 - Theo Segers
  01:19:53 - 01:19:55 - Corné Egas
  01:19:55 - 01:19:57 - Theo Segers
  01:19:57 - 01:20:00 - Corné Egas
  01:20:00 - 01:20:06 - Theo Segers
  01:20:07 - 01:22:28 - Wilma de Moel
  01:22:28 - 01:22:36 - Theo Segers
  01:22:36 - 01:23:41 - Adrie Tukker
  01:23:41 - 01:23:45 - Theo Segers
  01:23:45 - 01:27:58 - Corné Egas
  01:27:58 - 01:28:01 - Theo Segers
  01:28:09 - 01:28:31 - Adrie Tukker
  01:28:31 - 01:28:46 - Theo Segers
  01:28:46 - 01:29:16 - Ferry van der Koelen
  01:29:17 - 01:29:23 - Theo Segers
  01:29:23 - 01:30:47 - Pieter van Bruggen
  01:30:47 - 01:30:48 - Theo Segers
  01:30:48 - 01:30:49 - Pieter van Bruggen
  01:30:49 - 01:31:03 - Theo Segers
  01:31:06 - 01:31:22 - Pieter van Bruggen
  01:31:22 - 01:31:33 - Theo Segers
  01:31:33 - 01:32:27 - Bert Snoek
  01:32:27 - 01:32:42 - Theo Segers
  01:32:42 - 01:37:06 - Bert Snoek
  01:37:06 - 01:37:11 - Theo Segers
  01:37:11 - 01:37:48 - Wilma de Moel
  01:37:48 - 01:38:32 - Bert Snoek
  01:38:33 - 01:38:35 - Wilma de Moel
  01:38:35 - 01:38:43 - Theo Segers
  01:38:43 - 01:40:14 - Ferry van der Koelen
  01:40:14 - 01:40:30 - Theo Segers
  01:40:30 - 01:44:26 - Inspreker/Wethouder
  01:44:26 - 01:44:50 - Theo Segers
  01:44:50 - 01:44:51 - Inspreker/Wethouder
  01:44:51 - 01:45:46 - Wilma de Moel
  01:45:46 - 01:47:07 - Inspreker/Wethouder
  01:47:07 - 01:47:08 - Wilma de Moel
  01:47:08 - 01:47:16 - Inspreker/Wethouder
  01:47:16 - 01:47:22 - Bert Snoek
  01:47:22 - 01:47:29 - Theo Segers
  01:47:29 - 01:48:28 - Inspreker/Wethouder
  01:48:28 - 01:48:32 - Theo Segers
  01:49:33 - 01:54:24 - Corné Egas
  01:54:24 - 01:54:28 - Theo Segers
  01:54:28 - 01:54:29 - Corné Egas
  01:54:29 - 01:54:49 - Pieter van Bruggen
  01:54:49 - 01:55:30 - Corné Egas
  01:55:30 - 01:55:36 - Theo Segers
  01:55:36 - 01:55:56 - Pieter van Bruggen
  01:55:56 - 01:55:58 - Theo Segers
  01:55:58 - 01:56:29 - Ferry van der Koelen
  01:56:29 - 01:56:32 - Theo Segers
  01:56:32 - 01:57:21 - Corné Egas
  01:57:21 - 01:57:29 - Theo Segers
  01:57:29 - 01:59:16 - Wilma de Moel
  01:59:16 - 01:59:20 - Theo Segers
  01:59:20 - 01:59:22 - Corné Egas
  02:01:38 - 02:01:47 - Theo Segers
  02:01:47 - 02:02:06 - Corné Egas
  02:02:06 - 02:02:12 - Theo Segers
  02:02:13 - 02:02:46 - Wilma de Moel
  02:02:46 - 02:02:54 - Theo Segers
  02:02:54 - 02:03:23 - Adrie Tukker
  02:03:23 - 02:03:25 - Theo Segers
  02:03:35 - 02:03:40 - Pieter van Bruggen
  02:03:40 - 02:03:56 - Adrie Tukker
  02:03:56 - 02:04:23 - Pieter van Bruggen
  02:04:24 - 02:04:27 - Theo Segers
  02:04:27 - 02:04:55 - Bert Snoek
  02:04:57 - 02:05:03 - Theo Segers
  02:05:03 - 02:05:30 - Ferry van der Koelen
  02:05:32 - 02:05:57 - Theo Segers
  02:05:57 - 02:06:00 - Corné Egas
  02:06:00 - 02:06:03 - Theo Segers
  02:13:16 - 02:13:28 - Wilma de Moel
  02:13:28 - 02:14:26 - Theo Segers
 12. Na debat wordt besloten punt 2.5 als volgt aan te passen:
  Op het moment dat het bestuur van de VRZHZ besluit om incidentele middelen in te zetten voor structurele uitgaven, vooraf de tien aangesloten gemeenteraden hierover te informeren en hierbij een grens te hanteren van €100.000,-.
  en als punt 2.6 toe te voegen:
  De gemeenteraad uit zijn zorg over de financiële situatie en vraagt de Veiligheidsregio om de deelnemende gemeenteraden tijdig te informeren over overschrijdingen.

  Resultaat stemming

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  Besluitpunt 2 (Ontwerpbegroting 2023) met de volgende punten uit te breiden:
  2.3 De gemeenteraad dringt er bij het Dagelijks Bestuur op aan om de kosten voor de deeltijdregeling neer te leggen waar die horen, namelijk bij de Rijksoverheid;
  2.4 Voor de gemeenteraad van Molenlanden is het vasthouden aan het huidige veiligheidsniveau cruciaal;
  2.5 Op het moment dat het bestuur van de VRZHZ besluit om incidentele middelen in te zetten voor structurele uitgaven, vooraf de tien aangesloten gemeenteraden hierover te informeren en hierbij een grens te hanteren van €100.000,-.
  2.6 De gemeenteraad uit zijn zorg over de financiële situatie en vraagt de Veiligheidsregio om de deelnemende gemeenteraden tijdig te informeren over overschrijdingen.

  Amendementen

  Titel
  A2022-05 Reactiebrief VRZHZ - begroting 2023
 13. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. ten aanzien van de jaarrekening 2021:
  - Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 GR Waardlanden en de bestemming van het jaarrekeningresultaat en af te zien van het indienen van een inhoudelijke reactie, omdat deze daartoe geen aanleiding geeft;
  2. Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023
  - Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 GR Waardlanden en af te zien van het indienen van een inhoudelijke reactie, omdat deze daartoe geen aanleiding geeft.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem in afwijking op het voorstel:
  Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 en de ontwerpbegroting 2023 en een reactiebrief aan Waardlanden op te stellen met daarin de volgende (strekking van) opmerkingen:
  • Meer inzicht te geven in de nieuwe ontwikkelingen en SMART geformuleerde ambities en doelen te beschrijven. Zodat de deelnemende raden meer sturingselementen krijgen.
  • Ieder halfjaar een beknopte reflectie hierop te geven en de laatste ontwikkelingen inclusief een financiële overzicht te delen met de gemeenteraden.
  • De financiële en andere risico’s met een realistische inschatting van de kosten te benoemen en hierop acties te formuleren.
  • Volgend jaar een meer beleidsinhoudelijke begroting te presenteren.
  • Lange termijn streefdoelen op te stellen van afvalstromen en bijbehorende begrotingscijfers.
  • In deze onzekere tijden de € 29,20 niet bij voorbaat toe te zeggen, maar dit te storten in een mogelijk te vormen egalisatiefonds (of als geoormerkt bedrag te reserveren) voor Molenlanden om de sterk fluctuerende kosten op te vangen.

  02:14:35 - 02:15:09 - Theo Segers
  02:15:09 - 02:16:12 - Leo Timmer
  02:16:12 - 02:16:15 - Theo Segers
  02:16:15 - 02:18:19 - Leo Timmer
  02:18:19 - 02:19:00 - Theo Segers
  02:19:00 - 02:21:12 - Inspreker/Wethouder
  02:21:12 - 02:21:14 - Theo Segers
  02:21:16 - 02:21:48 - Bas de Groot
  02:21:48 - 02:22:28 - Joke van de Graaf
  02:22:28 - 02:22:49 - Theo Segers
  02:22:49 - 02:23:33 - Leo Timmer
  02:23:33 - 02:23:49 - Arno van den Hof
  02:24:03 - 02:24:04 - Theo Segers
  02:24:08 - 02:24:41 - Inspreker/Wethouder
  02:24:41 - 02:25:09 - Arno van den Hof
  02:25:09 - 02:25:49 - Inspreker/Wethouder
  02:25:49 - 02:26:42 - Theo Segers
  02:26:42 - 02:27:01 - Leo Timmer
  02:27:01 - 02:27:40 - Theo Segers
  02:27:40 - 02:27:59 - Bas de Groot
  02:27:59 - 02:28:01 - Theo Segers
  02:28:01 - 02:28:31 - Ferry van der Koelen
  02:28:31 - 02:28:37 - Theo Segers
  02:28:37 - 02:28:54 - Jan-Arie Koorevaar
  02:28:54 - 02:30:06 - Theo Segers
  02:30:06 - 02:30:49 - Sanne Zijlstra
  02:30:51 - 02:31:02 - Naomi Kok
  02:31:02 - 02:31:15 - Theo Segers
  02:31:15 - 02:35:04 - Harmen Akkerman
  02:35:04 - 02:35:05 - Theo Segers
  02:35:05 - 02:35:44 - Adrie Tukker
  02:35:44 - 02:35:46 - Theo Segers
  02:35:46 - 02:35:50 - Arno van den Hof
  02:35:50 - 02:36:01 - Theo Segers
  02:36:01 - 02:36:27 - Ferry van der Koelen
  02:36:27 - 02:36:46 - Theo Segers
  02:36:49 - 02:39:59 - Inspreker/Wethouder
  02:39:59 - 02:40:01 - Theo Segers
  02:40:01 - 02:40:02 - Sanne Zijlstra
  02:41:41 - 02:41:42 - Theo Segers
  02:41:42 - 02:41:44 - Sanne Zijlstra
  02:41:44 - 02:41:45 - Inspreker/Wethouder
  02:41:47 - 02:41:52 - Theo Segers
  02:41:52 - 02:42:34 - Sanne Zijlstra
  02:42:34 - 02:42:37 - Inspreker/Wethouder
  02:43:29 - 02:43:36 - Sanne Zijlstra
  02:43:36 - 02:43:37 - Theo Segers
  02:43:37 - 02:43:51 - Inspreker/Wethouder
  02:43:51 - 02:45:19 - Sanne Zijlstra
  02:45:19 - 02:46:04 - Inspreker/Wethouder
  02:46:04 - 02:46:38 - Sanne Zijlstra
  02:46:38 - 02:46:39 - Theo Segers
  02:46:39 - 02:46:54 - Inspreker/Wethouder
  02:46:54 - 02:47:30 - Theo Segers
  02:47:30 - 02:47:32 - Pieter van Bruggen
  02:47:32 - 02:50:01 - Theo Segers
 14. Resultaat stemming

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  Besluitenpunten 1 en 2 als volgt te wijzigen tot 1 besluitpunt:
  Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 en de ontwerpbegroting 2023 en een reactiebrief aan Waardlanden op te stellen met daarin de volgende (strekking van) opmerkingen:
  • Meer inzicht te geven in de nieuwe ontwikkelingen en SMART geformuleerde ambities en doelen te beschrijven. Zodat de deelnemende raden meer sturingselementen krijgen.
  • Ieder halfjaar een beknopte reflectie hierop te geven en de laatste ontwikkelingen inclusief een financiële overzicht te delen met de gemeenteraden.
  • De financiële en andere risico’s met een realistische inschatting van de kosten te benoemen en hierop acties te formuleren.
  • Volgend jaar een meer beleidsinhoudelijke begroting te presenteren.
  • Lange termijn streefdoelen op te stellen van afvalstromen en bijbehorende begrotingscijfers.
  • In deze onzekere tijden de € 29,20 niet bij voorbaat toe te zeggen, maar dit te storten in een mogelijk te vormen egalisatiefonds (of als geoormerkt bedrag te reserveren) voor Molenlanden om de sterk fluctuerende kosten op te vangen.

  Amendementen

  Titel
  A2022-06 reactiebrief fin. stukken Waardlanden
 15. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. ten aanzien van de jaarrekening 2021:
  - kennis te nemen van de jaarrekening 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en
  Jeugd en een inhoudelijke reactie in te dienen zoals verwoord in bijlage 6, met als strekking dat:
  1.1 we de inzet van de DGJ met betrekking tot de bestrijding van de corona pandemie, de uitvoering
  van haar reguliere taken en de afsluiting met een neutraal financieel resultaat voor de reguliere taken
  waarderen;
  1.2 we graag al meer effect hadden willen zien van de inspanningen tot kostenbeheersing bij het
  onderdeel Jeugd.
  2. ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023:
  - kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 van de GR Dienst Gezondheid en Jeugd en een
  zienswijze in te brengen zoals verwoord in bijlage 4, met als strekking dat:
  2.1 we instemmen met de extra personele inzet voor het meldpunt Zorg en Overlast voor 2023;
  2.2 we instemmen met het behouden van de capaciteit voor Veilig Thuis in 2023;
  2.3 we instemmen met de begroting voor 2023, onderdeel Jeugdhulp, zonder de groei van 5% in 2022
  en 2,5% in 2023.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem in afwijking op het voorstel:
  1. ten aanzien van de jaarrekening 2021:
  - kennis te nemen van de jaarrekening 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd en een inhoudelijke reactie in te dienen zoals verwoord in bijlage 6, met als strekking dat:
  1.1 we de inzet van de DGJ met betrekking tot de bestrijding van de corona pandemie, de uitvoering van haar reguliere taken en de afsluiting met een neutraal financieel resultaat voor de reguliere taken waarderen;
  1.2 we graag al meer effect hadden willen zien van de inspanningen tot kostenbeheersing bij het onderdeel Jeugd.
  2. ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023:
  - kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 van de GR Dienst Gezondheid en Jeugd en een zienswijze in te brengen zoals verwoord in bijlage 4, met als strekking dat:
  2.1 we instemmen met de extra personele inzet voor het meldpunt Zorg en Overlast voor 2023;
  2.2 we instemmen met het behouden van de capaciteit voor Veilig Thuis in 2023;
  2.3 we instemmen met de begroting voor 2023, onderdeel Jeugdhulp, zonder de groei van 5% in 2022 en 2,5% in 2023;
  2.4 we het bestuur verzoeken in het vervolg duidelijk aan te geven over welke voorgestelde extra investeringen besluitvorming en het informeren van onze raad al heeft plaatsgevonden en over welke nog niet. Op die manier is, zeker in het jaar na de gemeenteraadsverkiezingen, ook voor nieuwe raadsleden helder waar politieke keuzemogelijkheden zitten.
  3. Ten aanzien van beide stukken:
  Het bestuur van de GR DG&J te verzoeken de leesbaarheid en overzichtelijkheid van de stukken in het vervolg te verbeteren door voor alle onderdelen een zelfde verantwoordingsmethodiek te hanteren.

 16. Resultaat stemming

  Besluit

  De gemeenteraad besluit unaniem:
  De volgende beslispunten aan het raadsbesluit toe te voegen:
  2.4 we het bestuur verzoeken in het vervolg duidelijk aan te geven over welke voorgestelde extra investeringen besluitvorming en het informeren van onze raad al heeft plaatsgevonden en over welke nog niet. Op die manier is, zeker in het jaar na de gemeenteraadsverkiezingen, ook voor nieuwe raadsleden helder waar politieke keuzemogelijkheden zitten.
  3. Ten aanzien van beide stukken:
  Het bestuur van de GR DG&J te verzoeken de leesbaarheid en overzichtelijkheid van de stukken in het vervolg te verbeteren door voor alle onderdelen een zelfde verantwoordingsmethodiek te hanteren.

  Amendementen

  Titel
  A2022-07 Reactiebrief fin. stukken DG&J
 17. Resultaat stemming

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. de onderstaande collegeleden te benoemen tot vertegenwoordigers van de gemeente Molenlanden in de besturen van betreffende samenwerkingsverbanden.
  Leden algemeen bestuur GR Avres: wethouder P. Vat en wethouder A. Visser;
  Lid algemeen bestuur Gevudo: wethouder J. Quik;
  Lid algemeen bestuur GR Souburgh: wethouder A. Visser;
  Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Oasen: wethouder J. Lock.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. de onderstaande collegeleden te benoemen tot vertegenwoordigers van de gemeente Molenlanden in de besturen van betreffende samenwerkingsverbanden.
  Leden algemeen bestuur GR Avres: wethouder P. Vat en wethouder A. Visser;
  Lid algemeen bestuur Gevudo: wethouder J. Quik;
  Lid algemeen bestuur GR Souburgh: wethouder A. Visser;
  Lid Algemene Vergadering van Aandeelhouders Oasen: wethouder J. Lock.

 18. De vergadering is om 22.25 uur gesloten.