Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Samenleving, Duurzaamheid & Bedrijfsvoering

donderdag 6 oktober 2022

19:30 - 23:00

Locatie
Hoornaar, gemeentekantoor - raadzaal
Voorzitter
Mirjam (M.J.) Kollenstaart-Muis
Toelichting

In een commissievergadering voeren raads- en/of burgerleden met elkaar het debat over onderwerpen die op de agenda staan. Het doel van de avond is om te komen tot een advies voor behandeling van het voorstel in een besluitvormende vergadering. De besluitvormende vergadering over het betreffende onderwerp vindt in de regel twee weken later plaats.

Uitzending

Agendapunten

 1. Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. Tot het faciliteren van Initiatieven voor jongerenontmoeting:
  2. Hiervoor budget voor urenuitbreiding beschikbaar te stellen;
   a. Voor de inzet van het jongerenwerk van Stichting Welzijn Molenlanden eenmalig €35.040 beschikbaar te stellen ten laste van de Algemene Reserve;
   b. Voor ambtelijke inzet eenmalig €17.680 beschikbaar te stellen ten laste van de Algemene Reserve.
  3. Hiervoor financieel bij te dragen aan initiatieven;
   4. In 2023 hiervoor €40.000 te reserveren uit het budget inwonersinitiatievenpot.
 2. Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit in het kader van stimulering energiebesparing en bestrijding energiearmoede, in aanvulling op de regeling Energiearmoede en de Witgoedregeling:

  1. Tot het instellen van een Molenlands Energiebesparingsabonnement met een looptijd van 10 jaar.
  2. Hiervoor jaarlijks €30.000 euro in onze meerjarenbegroting op te nemen.
  3. Tot het instellen van het Molenlands Ondersteuningsfonds van € 1,5 miljoen.
  4. Dit als exploitatiebudget toe te voegen aan de Begroting 2022; de raad wordt jaarlijks gevraagd om het resterende bedrag over te hevelen naar het opvolgende begrotingsjaar.
  5. De uitgangspunten notitie “Bouwstenen stimulering energiebesparing en energiearmoede bestrijding” vast te stellen als kader voor de uitwerking en invoering van de voorzieningen.
  6. Een bedrag van € 200.000 van de van het Rijk ontvangen middelen Corona beschikbaar te stellen voor het budget ‘Molenlands Ondersteuningsfonds’.
  7. De reserve Corona Noodfonds te laten vrijvallen.
  8. Uit de Algemene Reserve een bedrag van € 1.300.000 beschikbaar te stellen voor het Molenlands Ondersteuningsfonds.
   9. Het college te verzoeken een verordening op te stellen ter vaststelling door de gemeenteraad ten behoeve van de inzet van het brede Molenlandse Ondersteuningsfonds.