Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Samenleving, Duurzaamheid & Bedrijfsvoering

donderdag 9 juni 2022

19:30 - 23:00

Locatie
Hoornaar, gemeentekantoor - raadzaal
Voorzitter
Maarten (M.C.) Klink
Toelichting

In een commissievergadering voeren raads- en/of burgerleden met elkaar het debat over onderwerpen die op de agenda staan. Het doel van de avond is om te komen tot een advies voor behandeling van het voorstel in een besluitvormende vergadering. De besluitvormende vergadering over het betreffende onderwerp vindt in de regel twee weken later plaats.

Uitzending

Agendapunten

 1. 00:00:27 - 00:03:17 - Maarten Klink
 2. Burgemeester Segers geeft een korte reactie op de brief van de verbonden partijencommissie van 12-5-2022.

  00:03:17 - 00:05:16 - Inspreker/Wethouder
  00:05:16 - 00:07:40 - Maarten Klink
 3. De lijst ingekomen stukken wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 21 juni 2022.

 4. Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 21 juni 2022.

  Voorgesteld besluit

  Het college van Molenlanden besluit de raad voor te stellen:
  1. ten aanzien van de jaarrekeningen en het jaarverslag 2021:
  - kennis te nemen van de jaarrekeningen en het jaarverslag 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Avres en een inhoudelijke reactie in te dienen zoals verwoord in bijlage 4, met als strekking dat:
  1.1 complimenten worden gegeven voor de in 2021 ondanks moeilijke omstandigheden bereikte inhoudelijke en financiële resultaten;
  1.2 dat er ingestemd wordt met de voorgestelde bestemming, zijnde uitbetaling aan de deelnemende gemeenten van het resterende positieve resultaat van € 1.500.000,--, en een reservering van € 743.000,-- ten behoeve van de uitvoering van de Ambitienotitie;
  2. ten aanzien van de ontwerpbegroting en het jaarplan 2023:
  - kennis te nemen van de ontwerpbegroting en het jaarplan 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Avres en een zienswijze in te brengen zoals verwoord in bijlage 4, met als strekking dat:
  2.1 wordt ingestemd met de begroting en het jaarplan 2023;
  2.2 een voorbehoud wordt gemaakt nu er nog geen inzicht is in de inhoudelijke en financiële effecten van de vastgestelde Ambitienotitie en de daaruit voortkomende uitvoeringsplannen;
  2.3 het belangrijk is dat de deelname aan en inbreng van Avres in de lokale Sociaal Teams en de lokale netwerken en participatieprojecten versterkt en geïntensiveerd wordt en vraagt om hier aandacht aan te geven.

  00:07:53 - 00:07:55 - Paul Wols
  00:10:32 - 00:10:49 - Maarten Klink
  00:10:49 - 00:12:56 - Marieke de Wit
  00:12:56 - 00:13:04 - Maarten Klink
  00:13:04 - 00:16:08 - Wouter van de Berg
  00:16:08 - 00:16:12 - Maarten Klink
  00:16:12 - 00:19:09 - Mirjam Kollenstaart
  00:19:09 - 00:19:29 - Maarten Klink
  00:19:30 - 00:24:14 - Joke van de Graaf
  00:24:14 - 00:24:29 - Maarten Klink
  00:24:29 - 00:30:10 - Harmen Akkerman
  00:30:10 - 00:30:28 - Maarten Klink
  00:30:28 - 00:30:29 - Harmen Akkerman
  00:30:29 - 00:37:55 - Inspreker/Wethouder
  00:37:55 - 00:38:42 - Maarten Klink
  00:38:42 - 00:38:47 - Harmen Akkerman
  00:38:48 - 00:38:56 - Maarten Klink
  00:38:56 - 00:39:49 - Inspreker/Wethouder
  00:39:49 - 00:40:08 - Maarten Klink
  00:40:08 - 00:40:13 - Joke van de Graaf
  00:41:27 - 00:41:28 - Maarten Klink
  00:41:37 - 00:41:38 - Harmen Akkerman
  00:42:58 - 00:43:07 - Maarten Klink
  00:43:07 - 00:43:08 - Harmen Akkerman
  00:43:08 - 00:43:09 - Paul Wols
  00:43:09 - 00:44:11 - Harmen Akkerman
  00:44:11 - 00:44:14 - Maarten Klink
  00:44:14 - 00:45:25 - Harmen Akkerman
  00:45:25 - 00:45:49 - Maarten Klink
  00:45:49 - 00:45:58 - Harmen Akkerman
  00:45:58 - 00:46:05 - Maarten Klink
  00:46:05 - 00:46:15 - Joke van de Graaf
  00:46:15 - 00:47:12 - Maarten Klink
 5. Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 21 juni 2022.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. Geen zienswijze in te dienen op de voorgenomen wijziging door het bestuur van Avres van de Afstemmingsverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ en BBZ 2004 Avres 2016 in verband met Wet Inburgering 2022.
  00:47:12 - 00:47:16 - Mirjam Kollenstaart
  00:47:16 - 00:47:21 - Maarten Klink
  00:47:21 - 00:47:23 - Joke van de Graaf
  00:47:23 - 00:47:31 - Maarten Klink
  00:47:31 - 00:47:46 - Paul Wols
  00:47:46 - 00:47:51 - Maarten Klink
  00:47:51 - 00:48:04 - Arno van den Hof
  00:48:04 - 00:48:06 - Maarten Klink
  00:48:06 - 00:48:11 - Wouter van de Berg
  00:48:11 - 00:48:16 - Maarten Klink
  00:48:16 - 00:48:29 - Harmen Akkerman
  00:48:29 - 00:49:22 - Maarten Klink
 6. Dit agendapunt wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 21 juni 2022.

  Inflatie (in afwachting van beantwoording wethouder)
  CU overweegt amendement op het gebied van de leesbaarheid van de stukken (met name in het jaar na de verkiezingen voor nieuwe raadsleden) en uniforme verslaglegging.
  De SGP en PM willen spreken over het al dan niet meenemen van 5% (besluitpunt 2.3).

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. ten aanzien van de jaarrekening 2021:
  - kennis te nemen van de jaarrekening 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en
  Jeugd en een inhoudelijke reactie in te dienen zoals verwoord in bijlage 6, met als strekking dat:
  1.1 we de inzet van de DGJ met betrekking tot de bestrijding van de corona pandemie, de uitvoering
  van haar reguliere taken en de afsluiting met een neutraal financieel resultaat voor de reguliere taken
  waarderen;
  1.2 we graag al meer effect hadden willen zien van de inspanningen tot kostenbeheersing bij het
  onderdeel Jeugd.
  2. ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023:
  - kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2023 van de GR Dienst Gezondheid en Jeugd en een
  zienswijze in te brengen zoals verwoord in bijlage 4, met als strekking dat:
  2.1 we instemmen met de extra personele inzet voor het meldpunt Zorg en Overlast voor 2023;
  2.2 we instemmen met het behouden van de capaciteit voor Veilig Thuis in 2023;
  2.3 we instemmen met de begroting voor 2023, onderdeel Jeugdhulp, zonder de groei van 5% in 2022
  en 2,5% in 2023.

  Toezeggingen

  Titel
  Inflatie
  00:49:22 - 00:55:49 - Harmen Akkerman
  00:55:49 - 00:55:57 - Maarten Klink
  00:55:57 - 00:59:24 - Sanne Zijlstra
  00:59:25 - 00:59:34 - Maarten Klink
  00:59:34 - 01:01:31 - Naomi Kok
  01:01:31 - 01:01:37 - Maarten Klink
  01:01:37 - 01:04:13 - Adrie Tukker
  01:04:13 - 01:04:22 - Maarten Klink
  01:04:22 - 01:07:13 - Marieke de Wit
  01:07:13 - 01:07:30 - Maarten Klink
  01:07:30 - 01:07:32 - Michel Blom
  01:07:32 - 01:07:35 - Maarten Klink
  01:07:35 - 01:13:08 - Michel Blom
  01:13:08 - 01:13:25 - Maarten Klink
  01:13:26 - 01:17:56 - Inspreker/Wethouder
  01:17:56 - 01:17:59 - Maarten Klink
  01:17:59 - 01:18:08 - Sanne Zijlstra
  01:18:15 - 01:18:18 - Maarten Klink
  01:18:21 - 01:18:37 - Inspreker/Wethouder
  01:18:37 - 01:18:59 - Maarten Klink
  01:18:59 - 01:23:47 - Inspreker/Wethouder
  01:23:47 - 01:23:50 - Maarten Klink
  01:23:50 - 01:23:53 - Marieke de Wit
  01:24:16 - 01:26:44 - Inspreker/Wethouder
  01:26:44 - 01:26:45 - Maarten Klink
  01:26:45 - 01:26:57 - Michel Blom
  01:26:57 - 01:27:10 - Inspreker/Wethouder
  01:27:10 - 01:27:11 - Adrie Tukker
  01:27:11 - 01:27:15 - Maarten Klink
  01:27:15 - 01:27:16 - Inspreker/Wethouder
  01:27:16 - 01:27:21 - Adrie Tukker
  01:27:21 - 01:27:39 - Inspreker/Wethouder
  01:27:39 - 01:27:40 - Maarten Klink
  01:27:40 - 01:27:42 - Sanne Zijlstra
  01:28:04 - 01:28:05 - Inspreker/Wethouder
  01:28:05 - 01:28:07 - Maarten Klink
  01:28:07 - 01:28:09 - Naomi Kok
  01:28:33 - 01:29:31 - Inspreker/Wethouder
  01:29:31 - 01:29:33 - Maarten Klink
  01:29:33 - 01:29:48 - Naomi Kok
  01:29:48 - 01:30:01 - Inspreker/Wethouder
  01:30:01 - 01:30:31 - Maarten Klink
  01:30:31 - 01:34:35 - Harmen Akkerman
  01:34:38 - 01:34:42 - Maarten Klink
  01:34:42 - 01:36:15 - Sanne Zijlstra
  01:36:15 - 01:36:17 - Maarten Klink
  01:36:17 - 01:36:20 - Harmen Akkerman
  01:36:37 - 01:38:39 - Sanne Zijlstra
  01:38:40 - 01:38:44 - Maarten Klink
  01:38:44 - 01:38:48 - Naomi Kok
  01:38:48 - 01:38:52 - Maarten Klink
  01:38:52 - 01:39:10 - Adrie Tukker
  01:39:10 - 01:39:15 - Maarten Klink
  01:39:15 - 01:40:08 - Marieke de Wit
  01:40:08 - 01:40:09 - Maarten Klink
  01:40:09 - 01:40:39 - Harmen Akkerman
  01:40:39 - 01:40:50 - Marieke de Wit
  01:40:52 - 01:40:54 - Harmen Akkerman
  01:40:56 - 01:41:02 - Maarten Klink
  01:41:02 - 01:41:16 - Michel Blom
  01:41:16 - 01:41:21 - Harmen Akkerman
  01:41:21 - 01:42:44 - Michel Blom
  01:42:45 - 01:44:25 - Maarten Klink
 7. Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 21 juni 2022.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. het Reglement van Orde voor de vergadering en overige werkzaamheden van de gemeenteraad Molenlanden 2022 vast te stellen en kennis te nemen van de werkafspraken 2022.
  2. het Reglement van Orde voor de vergadering en overige werkzaamheden van de gemeenteraad Molenlanden 2020 met ingang van 1 september 2022 in te trekken.

  Toezeggingen

  Titel
  Agendacommissie en presidium achter gesloten deuren
  Nadere uitwerking motie vreemd aan de orde
  01:44:25 - 01:45:05 - Joke van de Graaf
  01:45:05 - 01:45:09 - Maarten Klink
  01:45:09 - 01:45:17 - Arno van den Hof
  01:45:18 - 01:45:22 - Maarten Klink
  01:45:22 - 01:45:36 - Sanne Zijlstra
  01:45:36 - 01:45:40 - Maarten Klink
  01:45:40 - 01:46:46 - Jan-Arie Koorevaar
  01:46:47 - 01:46:54 - Maarten Klink
  01:46:54 - 01:48:53 - Michel Blom
  01:48:54 - 01:49:27 - Maarten Klink
  01:49:41 - 01:50:12 - Harmen Akkerman
  01:50:15 - 01:50:29 - Maarten Klink
  01:50:29 - 01:54:52 - Inspreker/Wethouder
  01:54:52 - 01:54:54 - Maarten Klink
  01:54:54 - 01:55:11 - Michel Blom
  01:55:11 - 01:56:10 - Inspreker/Wethouder
  01:56:10 - 01:56:16 - Maarten Klink
  01:56:16 - 01:56:19 - Michel Blom
  01:56:41 - 01:57:07 - Maarten Klink
  01:57:07 - 01:57:09 - Jan-Arie Koorevaar
  01:57:09 - 01:57:59 - Maarten Klink
 8. De vergadering is om 21.27 uur gesloten.