Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Wonen, Werken & Verkeer

dinsdag 9 april 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Bleskensgraaf, de Spil - raadzaal

Voorzitter
Mirjam Muis
Toelichting

In een commissievergadering voeren raads- en/of burgerleden met elkaar het debat over onderwerpen die op de agenda staan. Het doel van de avond is om te komen tot een advies voor behandeling van het voorstel in een besluitvormende vergadering. De besluitvormende vergadering over het betreffende onderwerp vindt in de regel twee weken later plaats.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:02:15 - 00:05:56 - Mevrouw Mirjam Muis
 2. 2

  Er zijn geen insprekers.

  00:05:19 - 00:05:56 - Mevrouw Mirjam Muis
 3. 3

  00:05:21 - 00:05:56 - Mevrouw Mirjam Muis
 4. 4

  00:05:39 - 00:05:56 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:05:56 - 00:06:48 - Wout de Jong
  00:06:49 - 00:07:02 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:07:45 - 00:08:08 - Arco Bikker
  00:08:08 - 00:08:17 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:08:17 - 00:08:19 - Wout de Jong
  00:08:19 - 00:08:44 - Mevrouw Mirjam Muis
 5. 5

  De lijst ingekomen stukken wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 22 april 2024.

  00:08:32 - 00:08:44 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:08:46 - 00:08:51 - Bas de Groot
  00:08:52 - 00:08:56 - Wout de Jong
  00:08:59 - 00:09:38 - Bas de Groot
  00:09:39 - 00:11:09 - Mevrouw Mirjam Muis
 6. 6

  Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 22 april 2024.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. het bestemmingsplan, ‘Wijngaarden, Westeinde 22’, dat voorziet in het realiseren een
  woning in een te herbouwen monumentale schuur, waarvoor een gedeelte van de
  agrarische bestemming wordt gewijzigd naar ‘Wonen’, vast te stellen
  2. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (m.e.r.) niet noodzakelijk is,
  omdat van de gewenste ontwikkeling geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu
  te verwachten zijn;
  3. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal middels een
  gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld.

  00:10:08 - 00:11:09 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:11:09 - 00:12:33 - Maarten Klink
  00:12:33 - 00:12:36 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:12:36 - 00:12:59 - Bert Snoek
  00:13:01 - 00:13:06 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:13:06 - 00:13:32 - Ruud van Rijn
  00:13:33 - 00:13:36 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:13:36 - 00:14:06 - Bas de Groot
  00:14:07 - 00:14:12 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:14:12 - 00:14:44 - Ferry van der Koelen
  00:14:44 - 00:14:47 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:14:47 - 00:15:08 - Pieter van Bruggen
  00:15:09 - 00:15:18 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:15:33 - 00:17:43 - Arco Bikker
  00:17:43 - 00:17:51 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:17:51 - 00:18:27 - Maarten Klink
  00:18:27 - 00:18:54 - Arco Bikker
  00:18:54 - 00:19:00 - Maarten Klink
  00:19:00 - 00:19:17 - Arco Bikker
  00:19:17 - 00:19:22 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:19:22 - 00:19:28 - Arco Bikker
  00:19:31 - 00:20:57 - Mevrouw Mirjam Muis
 7. 7

  Dit agendapunt wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 22 april 2024.


  Er wordt een motie overwogen, als steun in de rug van het college, i.v.m. handhavingsmogelijkheden.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. In te zetten op vermindering van de beleefbare verkeersoverlast aan de Voorstraat-Sluis
  in Groot-Ammers.
  2. Hiervoor € 20.000,- beschikbaar te stellen voor korte termijn maatregelen (2 jaar)
  gericht op gedragsbeïnvloeding.
  3. Hiervoor € 430.000,- beschikbaar te stellen voor aanvullende infrastructurele
  maatregelen bij het groot onderhoud in 2026.
  4. De kosten te verwerken in de begroting 2025 en verder.

  Toezeggingen

  Titel
  Digitale bebording
  00:19:57 - 00:20:57 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:20:57 - 00:21:35 - Marieke de Wit
  00:21:35 - 00:21:40 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:21:40 - 00:24:22 - Wilma de Moel
  00:24:22 - 00:24:27 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:24:27 - 00:27:21 - Wietse Blok
  00:27:21 - 00:27:28 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:27:28 - 00:27:45 - Pieter van Bruggen
  00:27:46 - 00:28:28 - Wietse Blok
  00:28:28 - 00:28:31 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:28:32 - 00:29:14 - Wilma de Moel
  00:29:14 - 00:29:21 - Wietse Blok
  00:29:22 - 00:29:28 - Wilma de Moel
  00:29:28 - 00:30:31 - Wietse Blok
  00:30:31 - 00:30:43 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:30:43 - 00:30:45 - Bart Toonen
  00:30:47 - 00:32:36 - Bart Toonen
  00:32:38 - 00:32:42 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:32:42 - 00:36:29 - Pieter van Bruggen
  00:36:29 - 00:36:33 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:36:34 - 00:37:36 - Wilma de Moel
  00:37:36 - 00:38:56 - Pieter van Bruggen
  00:38:58 - 00:39:00 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:39:00 - 00:39:26 - Wietse Blok
  00:39:26 - 00:39:28 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:39:28 - 00:39:29 - Pieter van Bruggen
  00:39:29 - 00:39:34 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:39:34 - 00:39:35 - Wietse Blok
  00:39:35 - 00:39:36 - Jan Arie Koorevaar
  00:39:36 - 00:39:52 - Wietse Blok
  00:39:52 - 00:39:56 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:39:56 - 00:41:16 - Pieter van Bruggen
  00:41:17 - 00:41:22 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:41:22 - 00:46:07 - Jan Arie Koorevaar
  00:46:12 - 00:46:36 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:46:45 - 00:48:40 - Maarten van Helden
  00:48:40 - 00:48:41 - Wilma de Moel
  00:48:41 - 00:48:43 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:48:43 - 00:50:00 - Wilma de Moel
  00:50:00 - 00:50:57 - Maarten van Helden
  00:50:57 - 00:50:58 - Wietse Blok
  00:50:58 - 00:51:00 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:51:00 - 00:51:37 - Wietse Blok
  00:51:37 - 00:51:48 - Maarten van Helden
  00:51:48 - 00:51:49 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:51:49 - 00:52:02 - Jan Arie Koorevaar
  00:52:02 - 00:52:06 - Maarten van Helden
  00:52:06 - 00:52:21 - Jan Arie Koorevaar
  00:52:21 - 00:52:42 - Maarten van Helden
  00:52:42 - 00:52:45 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:52:45 - 00:53:10 - Bart Toonen
  00:53:10 - 00:53:55 - Maarten van Helden
  00:53:55 - 00:53:57 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:53:57 - 00:54:05 - Maarten van Helden
  00:54:05 - 00:54:06 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:54:06 - 00:54:54 - Bart Toonen
  00:54:54 - 00:55:11 - Maarten van Helden
  00:55:11 - 00:55:19 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:55:19 - 00:55:28 - Bart Toonen
  00:55:28 - 00:55:40 - Maarten van Helden
  00:55:40 - 00:55:42 - Bart Toonen
  00:55:42 - 00:55:49 - Maarten van Helden
  00:55:49 - 00:55:50 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:55:50 - 00:55:51 - Bart Toonen
  00:55:51 - 00:55:54 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:55:54 - 00:56:40 - Wilma de Moel
  00:56:40 - 00:56:41 - Maarten van Helden
  00:56:41 - 00:56:42 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:56:42 - 00:57:03 - Bart Toonen
  00:57:03 - 00:57:06 - Maarten van Helden
  00:57:06 - 00:57:09 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:57:09 - 00:57:19 - Marieke de Wit
  00:57:19 - 00:57:23 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:57:23 - 00:58:43 - Maarten van Helden
  00:58:43 - 00:58:44 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:58:44 - 00:58:45 - Maarten van Helden
  00:58:45 - 00:59:38 - Pieter van Bruggen
  00:59:38 - 01:00:04 - Maarten van Helden
  01:00:04 - 01:00:08 - Pieter van Bruggen
  01:00:08 - 01:00:29 - Maarten van Helden
  01:00:29 - 01:00:30 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:00:30 - 01:00:50 - Pieter van Bruggen
  01:00:50 - 01:01:11 - Maarten van Helden
  01:01:11 - 01:01:12 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:01:12 - 01:01:18 - Pieter van Bruggen
  01:01:18 - 01:01:25 - Maarten van Helden
  01:01:25 - 01:01:29 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:01:29 - 01:01:42 - Maarten van Helden
  01:01:42 - 01:02:33 - Jan Arie Koorevaar
  01:02:33 - 01:04:07 - Maarten van Helden
  01:04:07 - 01:04:08 - Jan Arie Koorevaar
  01:04:08 - 01:04:09 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:04:09 - 01:04:14 - Jan Arie Koorevaar
  01:04:14 - 01:04:33 - Maarten van Helden
  01:04:33 - 01:04:56 - Jan Arie Koorevaar
  01:04:56 - 01:04:59 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:04:59 - 01:05:00 - Maarten van Helden
  01:05:00 - 01:05:18 - Wilma de Moel
  01:05:18 - 01:05:20 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:05:20 - 01:05:27 - Jan Arie Koorevaar
  01:05:27 - 01:05:44 - Maarten van Helden
  01:05:44 - 01:06:11 - Jan Arie Koorevaar
  01:06:11 - 01:06:12 - Maarten van Helden
  01:06:12 - 01:06:18 - Jan Arie Koorevaar
  01:06:18 - 01:06:19 - Maarten van Helden
  01:06:19 - 01:07:04 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:07:04 - 01:07:51 - Pieter van Bruggen
  01:07:53 - 01:07:55 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:07:55 - 01:08:42 - Jan Arie Koorevaar
  01:08:43 - 01:08:44 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:08:44 - 01:09:34 - Bart Toonen
  01:09:37 - 01:09:38 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:09:38 - 01:11:47 - Marieke de Wit
  01:11:47 - 01:11:49 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:11:51 - 01:11:57 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:11:57 - 01:12:55 - Wilma de Moel
  01:12:55 - 01:12:58 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:12:58 - 01:14:48 - Wietse Blok
  01:14:49 - 01:14:50 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:14:50 - 01:16:19 - Pieter van Bruggen
  01:16:21 - 01:16:22 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:16:22 - 01:18:05 - Jan Arie Koorevaar
  01:18:05 - 01:18:07 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:18:07 - 01:19:08 - Wilma de Moel
  01:19:08 - 01:19:09 - Wilma de Moel
  01:19:09 - 01:19:31 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:19:31 - 01:19:49 - Bart Toonen
  01:19:51 - 01:20:48 - Wilma de Moel
  01:20:48 - 01:20:49 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:20:49 - 01:21:18 - Wietse Blok
  01:21:18 - 01:22:37 - Jan Arie Koorevaar
  01:22:37 - 01:22:59 - Wietse Blok
  01:22:59 - 01:23:12 - Jan Arie Koorevaar
  01:23:13 - 01:24:48 - Mevrouw Mirjam Muis
 8. 8

  Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 22 april 2024.

  Voorgesteld besluit

  De raad van Molenlanden besluit:
  1. Tot uitbreiding van de begraafplaats in Hoornaar;
  2. Hiervoor een investeringsbedrag ter hoogte van € 806.625 beschikbaar te stellen waarbij de
  daarbij behorende kapitaallasten van € 28.231 reeds verwerkt zijn in de meerjarenbegroting
  2025-2028.

  Toezeggingen

  Titel
  Aanbestedingsprocedure
  Uitvoeren verhoogde variant
  01:24:16 - 01:24:48 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:24:50 - 01:24:56 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:30:06 - 01:30:17 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:30:36 - 01:31:17 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:31:17 - 01:34:08 - Anne Marie Mollema
  01:34:08 - 01:34:16 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:34:16 - 01:36:44 - Corné Egas
  01:36:44 - 01:36:48 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:36:48 - 01:37:55 - Ferry van der Koelen
  01:37:57 - 01:38:00 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:38:00 - 01:39:57 - Leo Timmer
  01:39:58 - 01:40:02 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:40:02 - 01:42:44 - Maarten Klink
  01:42:45 - 01:42:56 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:42:56 - 01:43:31 - Bert Snoek
  01:43:32 - 01:43:48 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:44:04 - 01:45:51 - Jan Lock
  01:45:51 - 01:45:52 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:45:52 - 01:45:54 - Jan Lock
  01:45:54 - 01:46:23 - Leo Timmer
  01:46:23 - 01:47:33 - Jan Lock
  01:47:33 - 01:47:36 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:47:36 - 01:48:52 - Jan Lock
  01:48:52 - 01:48:54 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:48:54 - 01:49:19 - Jan Lock
  01:49:19 - 01:49:22 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:49:22 - 01:49:23 - Jan Lock
  01:49:23 - 01:50:15 - Anne Marie Mollema
  01:50:15 - 01:50:19 - Jan Lock
  01:50:19 - 01:50:29 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:50:29 - 01:50:41 - Leo Timmer
  01:50:41 - 01:51:14 - Jan Lock
  01:51:14 - 01:51:16 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:51:16 - 01:51:37 - Maarten Klink
  01:51:37 - 01:51:55 - Jan Lock
  01:51:55 - 01:51:59 - Maarten Klink
  01:51:59 - 01:52:00 - Jan Lock
  01:52:00 - 01:53:07 - Mevrouw Mirjam Muis
 9. 9

  Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 22 april 2024.


  De agendacommissie wordt gevraagd om zo snel mogelijk na de sessie met Waardlanden op 17 april a.s. de brief van de VPC opnieuw te agenderen. Bij de behandeling wordt dan ook het punt regionale enquêtecommissie meegenomen.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  Een zienswijze in te dienen op de concept wijziging Gemeenschappelijke Regeling
  Waardlanden zoals verwoord in bijlage 4.

  01:52:34 - 01:53:07 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:53:07 - 01:55:46 - Henk van der Wal
  01:55:47 - 01:55:53 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:55:53 - 01:57:42 - Bart Toonen
  01:57:43 - 01:57:46 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:57:46 - 01:59:36 - Leo Timmer
  01:59:38 - 01:59:43 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:59:43 - 02:03:24 - Wout de Jong
  02:03:26 - 02:03:30 - Mevrouw Mirjam Muis
  02:03:31 - 02:06:05 - Marieke de Wit
  02:06:05 - 02:06:14 - Mevrouw Mirjam Muis
  02:06:14 - 02:07:12 - Bob Brokking
  02:07:14 - 02:07:26 - Mevrouw Mirjam Muis
  02:07:38 - 02:09:35 - Arco Bikker
  02:09:35 - 02:09:37 - Mevrouw Mirjam Muis
  02:09:37 - 02:09:49 - Leo Timmer
  02:09:49 - 02:12:14 - Arco Bikker
  02:12:14 - 02:12:34 - Mevrouw Mirjam Muis
  02:12:34 - 02:12:56 - Wout de Jong
  02:12:56 - 02:15:01 - Arco Bikker
  02:15:01 - 02:15:04 - Henk van der Wal
  02:15:04 - 02:15:42 - Arco Bikker
  02:15:42 - 02:15:53 - Mevrouw Mirjam Muis
  02:15:53 - 02:16:07 - Henk van der Wal
  02:16:07 - 02:16:12 - Arco Bikker
  02:16:12 - 02:16:18 - Mevrouw Mirjam Muis
  02:16:18 - 02:17:33 - Arco Bikker
  02:17:33 - 02:17:36 - Mevrouw Mirjam Muis
  02:17:36 - 02:17:57 - Bob Brokking
  02:17:57 - 02:18:48 - Arco Bikker
  02:18:48 - 02:18:49 - Mevrouw Mirjam Muis
  02:18:49 - 02:19:24 - Bob Brokking
  02:19:24 - 02:19:47 - Arco Bikker
  02:19:47 - 02:19:49 - Henk van der Wal
  02:19:49 - 02:19:54 - Mevrouw Mirjam Muis
  02:19:54 - 02:20:37 - Henk van der Wal
  02:20:37 - 02:21:01 - Arco Bikker
  02:21:01 - 02:21:02 - Mevrouw Mirjam Muis
  02:21:02 - 02:22:23 - Bart Toonen
  02:22:23 - 02:23:29 - Arco Bikker
  02:23:29 - 02:23:54 - Mevrouw Mirjam Muis
  02:23:54 - 02:24:34 - Arco Bikker
  02:24:34 - 02:24:39 - Leo Timmer
  02:24:39 - 02:24:42 - Mevrouw Mirjam Muis
  02:24:42 - 02:24:52 - Leo Timmer
  02:24:52 - 02:25:03 - Arco Bikker
  02:25:03 - 02:25:08 - Mevrouw Mirjam Muis
  02:25:08 - 02:25:14 - Arco Bikker
  02:25:14 - 02:25:15 - Mevrouw Mirjam Muis
  02:25:15 - 02:25:16 - Arco Bikker
  02:25:16 - 02:26:33 - Pieter van Bruggen
  02:26:34 - 02:27:37 - Arco Bikker
  02:27:37 - 02:27:38 - Mevrouw Mirjam Muis
  02:27:38 - 02:27:58 - Marieke de Wit
  02:27:58 - 02:29:11 - Arco Bikker
  02:29:11 - 02:29:12 - Henk van der Wal
  02:29:12 - 02:29:23 - Arco Bikker
  02:29:23 - 02:29:25 - Mevrouw Mirjam Muis
  02:29:25 - 02:29:42 - Henk van der Wal
  02:29:42 - 02:30:03 - Arco Bikker
  02:30:03 - 02:30:05 - Henk van der Wal
  02:30:05 - 02:30:06 - Mevrouw Mirjam Muis
  02:30:06 - 02:30:19 - Henk van der Wal
  02:30:19 - 02:30:44 - Arco Bikker
  02:30:44 - 02:30:59 - Henk van der Wal
  02:30:59 - 02:31:12 - Arco Bikker
  02:31:12 - 02:31:20 - Henk van der Wal
  02:31:20 - 02:31:42 - Arco Bikker
  02:31:42 - 02:31:44 - Mevrouw Mirjam Muis
  02:31:44 - 02:32:18 - Leo Timmer
  02:32:18 - 02:32:37 - Arco Bikker
  02:32:37 - 02:34:15 - Corné Egas
  02:34:15 - 02:35:20 - Mevrouw Mirjam Muis
  02:35:20 - 02:35:51 - Corné Egas
  02:35:51 - 02:35:53 - Mevrouw Mirjam Muis
  02:35:53 - 02:37:01 - Arco Bikker
  02:37:01 - 02:37:02 - Mevrouw Mirjam Muis
  02:37:02 - 02:37:03 - Arco Bikker
  02:37:03 - 02:37:48 - Marieke de Wit
  02:37:48 - 02:38:09 - Arco Bikker
  02:38:09 - 02:38:14 - Mevrouw Mirjam Muis
  02:38:14 - 02:38:27 - Arco Bikker
  02:38:27 - 02:38:33 - Mevrouw Mirjam Muis
  02:38:33 - 02:39:10 - Wout de Jong
  02:39:10 - 02:39:14 - Corné Egas
  02:39:14 - 02:39:15 - Mevrouw Mirjam Muis
  02:39:15 - 02:39:17 - Corné Egas
  02:39:17 - 02:39:18 - Wout de Jong
  02:39:18 - 02:40:06 - Bob Brokking
  02:40:06 - 02:41:08 - Wout de Jong
  02:41:08 - 02:41:20 - Bob Brokking
  02:41:20 - 02:41:22 - Mevrouw Mirjam Muis
  02:41:22 - 02:41:28 - Bob Brokking
  02:41:28 - 02:41:31 - Wout de Jong
  02:41:31 - 02:41:39 - Mevrouw Mirjam Muis
  02:41:39 - 02:42:11 - Corné Egas
  02:42:11 - 02:42:43 - Wout de Jong
  02:42:43 - 02:43:12 - Mevrouw Mirjam Muis
  02:43:12 - 02:43:29 - Corné Egas
  02:43:30 - 02:43:57 - Mevrouw Mirjam Muis
  02:43:57 - 02:45:12 - Arco Bikker
  02:45:12 - 02:46:00 - Mevrouw Mirjam Muis
  02:46:00 - 02:46:55 - Marieke de Wit
  02:46:55 - 02:47:39 - Mevrouw Mirjam Muis
 10. 10

  De vergadering is om 22.17 uur gesloten.

  02:47:08 - 02:47:39 - Mevrouw Mirjam Muis