Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Wonen, Werken & Verkeer

dinsdag 4 oktober 2022

19:30 - 23:00

Locatie
Hoornaar, gemeentekantoor - raadzaal
Voorzitter
Maarten (M.C.) Klink
Toelichting

In een commissievergadering voeren raads- en/of burgerleden met elkaar het debat over onderwerpen die op de agenda staan. Het doel van de avond is om te komen tot een advies voor behandeling van het voorstel in een besluitvormende vergadering. De besluitvormende vergadering over het betreffende onderwerp vindt in de regel twee weken later plaats.

Uitzending

Agendapunten

 1. De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

  00:00:13 - 00:03:13 - Maarten Klink
 2. Er zijn geen insprekers.

 3. Er zijn geen mededelingen.

 4. Besloten wordt de lijst als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 18 oktober 2022.

  De heren De Groot (SGP) en Van Rijn (Doe mee!) kondigen vragen aan over de RIB jaarverslag VTH.
  De heer De Jong (CDA) stelt een vraag over de afhandeling van de ingediende klachten n.a.v. de RIB voortgang Lekdijk.

  00:03:13 - 00:04:01 - Bas de Groot
  00:04:01 - 00:04:03 - Maarten Klink
  00:04:03 - 00:04:04 - Ruud van Rijn
  00:04:15 - 00:04:39 - Maarten Klink
  00:04:40 - 00:05:19 - Wout de Jong
  00:05:20 - 00:05:33 - Maarten Klink
  00:05:35 - 00:07:37 - Inspreker/Wethouder
  00:07:37 - 00:08:16 - Maarten Klink
 5. De heer De Jong (CDA) spreekt zijn complimenten uit aan wethouder Lock over de bijeenkomst met de boeren op 29 september 2022.

  Wethouder Bikker deelt de zorgen van de woningcorporaties over de huisvesting van statushouders. De taakstelling voor het huisvesten van statushouders en het lage mutatiesaldo zorgen ervoor dat er nauwelijks huizen beschikbaar komen voor mensen die al lang op de wachtlijst staan. Het college onderzoekt of het juridisch mogelijk is meerdere alleenstaande statushouders in 1 woning te plaatsen.

  Burgemeester Segers deelt mee dat het college hulp heeft aangeboden aan IHC bij het herplaatsen van personeel.

  Wethouder Lock meldt dat het besluit van het college van Gorinchem over de RES a.s. donderdag openbaar wordt. Voor die tijd ontvangt de raad hierover een RIB.

  00:08:17 - 00:09:23 - Wout de Jong
  00:09:24 - 00:09:36 - Maarten Klink
  00:09:39 - 00:11:50 - Inspreker/Wethouder
  00:11:50 - 00:11:54 - Maarten Klink
  00:11:54 - 00:12:09 - Leo Timmer
  00:12:09 - 00:12:27 - Maarten Klink
  00:12:27 - 00:12:45 - Inspreker/Wethouder
  00:12:45 - 00:13:25 - Maarten Klink
  00:13:25 - 00:13:34 - Jan-Arie Koorevaar
  00:13:34 - 00:13:58 - Inspreker/Wethouder
  00:13:58 - 00:14:11 - Maarten Klink
  00:14:11 - 00:15:22 - Inspreker/Wethouder
  00:15:22 - 00:15:37 - Maarten Klink
  00:15:37 - 00:16:43 - Inspreker/Wethouder
  00:16:43 - 00:17:19 - Maarten Klink
 6. Dit punt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 oktober 2022.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. het bestemmingsplan ‘Noordeloos, Nieuwendijk 6-I’ (idn: NL.IMRO.1978.BPnieuwendijk6INDL-VG01) vast te stellen, waarbij het plan voorziet in:
   a. een verschuiving van de bestemmingen ‘Wonen’, ‘Tuin’ en ‘bouwvlak’ ten dienste van de realisatie van een vrijstaande woning;
   2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
   3. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.
  00:17:19 - 00:18:11 - Ruud van Rijn
  00:18:11 - 00:18:18 - Maarten Klink
  00:18:18 - 00:18:49 - Bas de Groot
  00:18:49 - 00:18:57 - Maarten Klink
  00:18:57 - 00:19:17 - Wout de Jong
  00:19:17 - 00:19:19 - Maarten Klink
  00:19:19 - 00:19:28 - Pieter van Bruggen
  00:19:28 - 00:19:37 - Maarten Klink
  00:19:37 - 00:19:43 - Marieke de Wit
  00:19:43 - 00:19:45 - Maarten Klink
  00:19:45 - 00:20:02 - Ferry van der Koelen
  00:20:02 - 00:20:14 - Maarten Klink
  00:20:14 - 00:21:08 - Inspreker/Wethouder
  00:21:08 - 00:21:15 - Maarten Klink
  00:21:15 - 00:21:19 - Ferry van der Koelen
  00:21:30 - 00:23:12 - Inspreker/Wethouder
  00:23:12 - 00:23:16 - Maarten Klink
  00:23:16 - 00:23:46 - Inspreker/Wethouder
  00:23:46 - 00:23:48 - Maarten Klink
  00:23:48 - 00:23:51 - Ruud van Rijn
  00:23:51 - 00:23:52 - Inspreker/Wethouder
  00:23:52 - 00:24:46 - Maarten Klink
 7. Dit punt wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 oktober 2022.
  Bespreekpunt:

  • de bijgebouwen, afhankelijk van de schriftelijke beantwoording door de wethouder.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. Het bestemmingsplan “Brandwijk, Brandwijksedijk 49” met IMRO-codering
   NL.IMRO.1978.BPbrandwksedk49BWK-ON01 ongewijzigd vast te stellen, wat voorziet in:
   • de verwijdering van het agrarische bedrijf aan de Brandwijksedijk 49;
   • sanering van alle agrarische opstallen;
   • het omzetten van de bedrijfswoning aan Brandwijksedijk 49 naar een burgerwoning;
   • de realisatie van twee vrijstaande woningen ter compensatie;
   • de realisatie van een nieuw bijgebouw van 150 m2 bij Brandwijksedijk 50.
   2. Voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen.

  Toezeggingen

  Titel
  Schriftelijke beantwoording vragen
  00:24:47 - 00:27:31 - Bas de Groot
  00:27:32 - 00:27:38 - Maarten Klink
  00:27:38 - 00:30:07 - Wout de Jong
  00:30:07 - 00:30:18 - Maarten Klink
  00:30:18 - 00:30:22 - Wout de Jong
  00:30:22 - 00:30:26 - Maarten Klink
  00:30:26 - 00:32:00 - Pieter van Bruggen
  00:32:01 - 00:32:03 - Maarten Klink
  00:32:03 - 00:32:24 - Marieke de Wit
  00:32:24 - 00:32:26 - Maarten Klink
  00:32:26 - 00:32:27 - Marieke de Wit
  00:32:28 - 00:32:33 - Maarten Klink
  00:32:33 - 00:33:15 - Ferry van der Koelen
  00:33:15 - 00:33:26 - Maarten Klink
  00:33:26 - 00:35:07 - Anne Marie Mollema
  00:35:07 - 00:35:22 - Maarten Klink
  00:35:23 - 00:40:22 - Inspreker/Wethouder
  00:40:22 - 00:40:23 - Maarten Klink
  00:40:23 - 00:40:26 - Pieter van Bruggen
  00:41:28 - 00:41:39 - Inspreker/Wethouder
  00:41:39 - 00:41:41 - Maarten Klink
  00:41:41 - 00:41:44 - Inspreker/Wethouder
  00:41:44 - 00:41:45 - Maarten Klink
  00:41:45 - 00:41:48 - Pieter van Bruggen
  00:42:55 - 00:42:59 - Inspreker/Wethouder
  00:42:59 - 00:43:05 - Maarten Klink
  00:43:05 - 00:43:32 - Bas de Groot
  00:43:32 - 00:43:36 - Maarten Klink
  00:43:36 - 00:43:37 - Inspreker/Wethouder
  00:43:37 - 00:43:39 - Maarten Klink
  00:43:39 - 00:46:57 - Inspreker/Wethouder
  00:46:57 - 00:47:00 - Maarten Klink
  00:47:00 - 00:47:13 - Inspreker/Wethouder
  00:47:13 - 00:47:14 - Wout de Jong
  00:47:14 - 00:47:16 - Maarten Klink
  00:47:16 - 00:48:34 - Wout de Jong
  00:48:34 - 00:48:45 - Inspreker/Wethouder
  00:48:45 - 00:48:49 - Maarten Klink
  00:48:49 - 00:48:51 - Pieter van Bruggen
  00:50:35 - 00:50:36 - Maarten Klink
  00:50:36 - 00:50:48 - Pieter van Bruggen
  00:50:48 - 00:50:54 - Inspreker/Wethouder
  00:50:54 - 00:51:00 - Maarten Klink
  00:51:00 - 00:51:01 - Inspreker/Wethouder
  00:51:01 - 00:51:24 - Bas de Groot
  00:51:24 - 00:51:28 - Maarten Klink
  00:51:37 - 00:51:43 - Inspreker/Wethouder
  00:51:43 - 00:51:44 - Maarten Klink
  00:51:44 - 00:51:53 - Bas de Groot
  00:51:53 - 00:51:57 - Maarten Klink
  00:51:58 - 00:52:17 - Inspreker/Wethouder
  00:52:17 - 00:52:23 - Maarten Klink
  00:52:23 - 00:52:28 - Inspreker/Wethouder
  00:52:28 - 00:52:29 - Maarten Klink
  00:52:29 - 00:52:30 - Inspreker/Wethouder
  00:52:30 - 00:52:38 - Maarten Klink
  00:52:38 - 00:52:40 - Ferry van der Koelen
  00:52:50 - 00:52:52 - Maarten Klink
  00:52:52 - 00:52:53 - Ferry van der Koelen
  00:52:53 - 00:52:57 - Inspreker/Wethouder
  00:52:57 - 00:53:10 - Maarten Klink
  00:53:10 - 00:53:29 - Inspreker/Wethouder
  00:53:29 - 00:53:33 - Maarten Klink
  00:53:34 - 00:54:47 - Bas de Groot
  00:54:47 - 00:54:50 - Maarten Klink
  00:54:50 - 00:55:04 - Wout de Jong
  00:55:04 - 00:55:08 - Maarten Klink
  00:55:08 - 00:55:26 - Pieter van Bruggen
  00:55:26 - 00:55:31 - Maarten Klink
  00:55:31 - 00:55:35 - Ferry van der Koelen
  00:55:35 - 00:55:39 - Maarten Klink
  00:55:39 - 00:55:41 - Anne Marie Mollema
  00:55:43 - 00:56:43 - Maarten Klink
 8. Dit punt wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 oktober 2022.

  Bespreekpunt:

  • de aangepaste reactiebrief

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit ten aanzien het ontwerp beleidsplan Politie regio Rotterdam:

  1. Een reactie hierop te geven aan de Regioburgemeester dhr. Aboutaleb met als strekking dat:
   a. Het beleidsplan als positief beoordeeld wordt;
   b. Er aandacht gevraagd wordt voor de zichtbaarheid van politie in landelijk gebied dit ook bij verdeling van toekomstige capaciteit als gevolg van de motie Hermans

  Toezeggingen

  Titel
  Aanscherpen reactiebrief
  00:56:43 - 01:00:52 - Jan-Arie Koorevaar
  01:00:52 - 01:00:53 - Pieter van Bruggen
  01:00:53 - 01:01:09 - Maarten Klink
  01:01:09 - 01:03:45 - Pieter van Bruggen
  01:03:45 - 01:04:00 - Maarten Klink
  01:04:00 - 01:05:08 - Marieke de Wit
  01:05:08 - 01:05:09 - Maarten Klink
  01:05:09 - 01:05:15 - Marieke de Wit
  01:05:15 - 01:05:24 - Maarten Klink
  01:05:24 - 01:06:14 - Jeannette Hessels
  01:06:14 - 01:06:18 - Maarten Klink
  01:06:18 - 01:11:42 - Wilma de Moel
  01:11:42 - 01:11:44 - Maarten Klink
  01:11:44 - 01:12:23 - Jan-Arie Koorevaar
  01:12:23 - 01:12:24 - Wilma de Moel
  01:12:24 - 01:12:25 - Maarten Klink
  01:12:25 - 01:13:39 - Wilma de Moel
  01:13:41 - 01:13:44 - Maarten Klink
  01:13:44 - 01:13:57 - Wilma de Moel
  01:13:57 - 01:14:02 - Maarten Klink
  01:14:02 - 01:21:15 - Corné Egas
  01:21:15 - 01:21:18 - Maarten Klink
  01:21:18 - 01:21:23 - Wilma de Moel
  01:21:54 - 01:22:56 - Corné Egas
  01:22:56 - 01:23:04 - Maarten Klink
  01:23:04 - 01:23:15 - Corné Egas
  01:23:15 - 01:23:27 - Maarten Klink
  01:23:27 - 01:28:35 - Inspreker/Wethouder
  01:28:35 - 01:28:36 - Maarten Klink
  01:28:36 - 01:28:37 - Inspreker/Wethouder
  01:28:37 - 01:28:40 - Maarten Klink
  01:28:40 - 01:28:42 - Jan-Arie Koorevaar
  01:28:47 - 01:29:16 - Inspreker/Wethouder
  01:29:16 - 01:29:25 - Maarten Klink
  01:29:25 - 01:29:26 - Wilma de Moel
  01:29:59 - 01:31:52 - Inspreker/Wethouder
  01:31:52 - 01:31:54 - Maarten Klink
  01:31:54 - 01:31:55 - Jan-Arie Koorevaar
  01:33:00 - 01:35:33 - Inspreker/Wethouder
  01:35:33 - 01:35:43 - Maarten Klink
  01:35:43 - 01:35:44 - Inspreker/Wethouder
  01:35:44 - 01:36:12 - Wilma de Moel
  01:36:12 - 01:36:14 - Inspreker/Wethouder
  01:36:14 - 01:36:15 - Maarten Klink
  01:36:15 - 01:37:17 - Inspreker/Wethouder
  01:37:17 - 01:37:54 - Maarten Klink
  01:37:54 - 01:40:01 - Jan-Arie Koorevaar
  01:40:01 - 01:40:05 - Maarten Klink
  01:40:05 - 01:41:12 - Pieter van Bruggen
  01:41:12 - 01:41:15 - Maarten Klink
  01:41:15 - 01:41:29 - Jan-Arie Koorevaar
  01:41:29 - 01:41:30 - Maarten Klink
  01:41:30 - 01:41:34 - Jan-Arie Koorevaar
  01:41:34 - 01:41:41 - Pieter van Bruggen
  01:41:41 - 01:42:16 - Maarten Klink
  01:42:16 - 01:43:17 - Marieke de Wit
  01:43:17 - 01:43:24 - Maarten Klink
  01:43:27 - 01:43:49 - Jeannette Hessels
  01:43:49 - 01:43:52 - Maarten Klink
  01:43:52 - 01:44:41 - Wilma de Moel
  01:44:41 - 01:44:43 - Maarten Klink
  01:44:43 - 01:44:47 - Corné Egas
  01:45:47 - 01:45:49 - Wilma de Moel
  01:45:49 - 01:46:29 - Corné Egas
  01:46:30 - 01:47:00 - Wilma de Moel
  01:47:00 - 01:47:04 - Maarten Klink
  01:47:04 - 01:47:05 - Jan-Arie Koorevaar
  01:47:59 - 01:48:00 - Maarten Klink
  01:48:00 - 01:48:19 - Jan-Arie Koorevaar
  01:48:20 - 01:49:05 - Pieter van Bruggen
  01:49:06 - 01:49:36 - Wilma de Moel
  01:49:37 - 01:49:46 - Maarten Klink
  01:49:46 - 01:49:56 - Corné Egas
  01:49:56 - 01:50:58 - Maarten Klink
 9. De vergadering is om 21.20 uur gesloten.