Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Samenleving, Duurzaamheid & Bedrijfsvoering

donderdag 9 maart 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Hoornaar, gemeentekantoor - raadzaal

Voorzitter
Maarten (M.C.) Klink
Toelichting

In een commissievergadering voeren raads- en/of burgerleden met elkaar het debat over onderwerpen die op de agenda staan. Het doel van de avond is om te komen tot een advies voor behandeling van het voorstel in een besluitvormende vergadering. De besluitvormende vergadering over het betreffende onderwerp vindt in de regel twee weken later plaats.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

  00:00:25 - 00:02:45 - Maarten Klink
 2. 2

  Er zijn geen insprekers.

  00:02:14 - 00:02:45 - Maarten Klink
 3. 3

  Wethouder Lock geeft een update op een raadsinformatiebrief Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie en regio-indeling:

  1. De RES Alblasserwaard wordt als volwaardige regio gezien
  2. De beschikbare 130.000 euro mag verdeeld worden onder de twee deelnemende gemeenten van de RES Alblasserwaard
  00:02:30 - 00:02:45 - Maarten Klink
  00:02:51 - 00:03:41 - Inspreker/Wethouder
  00:03:42 - 00:04:52 - Maarten Klink
 4. 4

  Besloten is de lijst ingekomen stukken als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 21 maart 2023.

  00:04:02 - 00:04:52 - Maarten Klink
 5. 5

  De heer Wols geeft wethouder Vat en team complimenten voor het opnieuw onder de aandacht brengen in Het Kontakt van het ophogen van de minimaregelingen.

  00:04:40 - 00:04:52 - Maarten Klink
  00:04:53 - 00:05:42 - Paul Wols
  00:05:43 - 00:07:48 - Maarten Klink
 6. 6

  Besloten is dit agendapunt als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 21 maart 2023.


  Bespreekpunten:
  -SGP/VVD overwegen een motie of amendement in te dienen om de burgerpeiling 2 jaarlijks te herhalen en om een streefcijfer te formuleren.
  -Diverse partijen denken na over het organiseren van een beeldvormende sessie, apart of in combinatie met de al toegezegde beeldvormende sessie dienstverlening.
  -Het CDA overweegt het schrappen van het woord ‘eventuele’ in het besluit.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. kennis te nemen van het rekenkamerrapport Burgerpeiling Molenlanden
  2. de adviezen uit het rekenkamerrapport over te nemen en hierover als raad nader met het college in gesprek te gaan en eventuele concrete vervolgacties af te spreken
  00:06:08 - 00:07:48 - Maarten Klink
  00:07:54 - 00:21:09 - Inspreker/Wethouder
  00:21:09 - 00:21:12 - Corné Egas
  00:21:12 - 00:21:38 - Maarten Klink
  00:21:38 - 00:21:42 - Corné Egas
  00:21:42 - 00:21:43 - Maarten Klink
  00:21:43 - 00:21:51 - Corné Egas
  00:21:51 - 00:29:26 - Inspreker/Wethouder
  00:29:26 - 00:29:44 - Maarten Klink
  00:29:44 - 00:30:01 - Michel Blom
  00:30:01 - 00:30:06 - Maarten Klink
  00:30:06 - 00:30:28 - Michel Blom
  00:30:29 - 00:30:34 - Maarten Klink
  00:30:34 - 00:31:30 - Sanne Zijlstra
  00:31:31 - 00:31:33 - Maarten Klink
  00:31:33 - 00:31:50 - Pieter Jacob Leenman
  00:31:51 - 00:31:53 - Maarten Klink
  00:32:01 - 00:32:30 - Joke van de Graaf
  00:32:32 - 00:32:34 - Maarten Klink
  00:32:34 - 00:32:53 - Adrie Tukker
  00:32:54 - 00:33:03 - Maarten Klink
  00:33:03 - 00:38:29 - Inspreker/Wethouder
  00:38:29 - 00:39:30 - Maarten Klink
  00:39:31 - 00:44:00 - Sanne Zijlstra
  00:44:00 - 00:44:05 - Maarten Klink
  00:44:05 - 00:46:19 - Arno van den Hof
  00:46:19 - 00:46:25 - Maarten Klink
  00:46:25 - 00:49:11 - Michel Blom
  00:49:12 - 00:49:14 - Maarten Klink
  00:49:14 - 00:52:30 - Joke van de Graaf
  00:52:30 - 00:52:36 - Maarten Klink
  00:52:36 - 00:54:17 - Pieter Jacob Leenman
  00:54:17 - 00:54:20 - Maarten Klink
  00:54:20 - 00:57:14 - Adrie Tukker
  00:57:14 - 00:57:32 - Maarten Klink
  00:57:33 - 01:04:16 - Inspreker/Wethouder
  01:04:16 - 01:04:20 - Maarten Klink
  01:04:20 - 01:04:22 - Pieter Jacob Leenman
  01:04:22 - 01:04:23 - Maarten Klink
  01:04:23 - 01:05:16 - Arno van den Hof
  01:05:16 - 01:05:17 - Maarten Klink
  01:05:17 - 01:05:24 - Arno van den Hof
  01:05:24 - 01:05:28 - Maarten Klink
  01:05:28 - 01:05:31 - Inspreker/Wethouder
  01:05:31 - 01:05:47 - Inspreker/Wethouder
  01:05:47 - 01:05:59 - Maarten Klink
  01:06:00 - 01:06:21 - Pieter Jacob Leenman
  01:06:21 - 01:06:31 - Maarten Klink
  01:06:32 - 01:06:50 - Sanne Zijlstra
  01:06:51 - 01:07:14 - Inspreker/Wethouder
  01:07:14 - 01:07:15 - Maarten Klink
  01:07:15 - 01:07:16 - Sanne Zijlstra
  01:07:16 - 01:07:17 - Maarten Klink
  01:07:17 - 01:08:26 - Sanne Zijlstra
  01:08:26 - 01:08:30 - Maarten Klink
  01:08:30 - 01:09:58 - Joke van de Graaf
  01:10:00 - 01:10:02 - Maarten Klink
  01:10:03 - 01:11:08 - Inspreker/Wethouder
  01:11:08 - 01:11:09 - Joke van de Graaf
  01:11:09 - 01:11:17 - Joke van de Graaf
  01:11:17 - 01:12:40 - Inspreker/Wethouder
  01:12:40 - 01:13:41 - Maarten Klink
  01:13:41 - 01:14:51 - Sanne Zijlstra
  01:14:52 - 01:14:55 - Maarten Klink
  01:14:55 - 01:15:25 - Joke van de Graaf
  01:15:29 - 01:15:31 - Maarten Klink
  01:15:31 - 01:15:39 - Sanne Zijlstra
  01:15:40 - 01:16:05 - Joke van de Graaf
  01:16:06 - 01:16:17 - Maarten Klink
  01:16:19 - 01:18:21 - Arno van den Hof
  01:18:21 - 01:18:24 - Maarten Klink
  01:18:24 - 01:19:17 - Michel Blom
  01:19:18 - 01:19:24 - Maarten Klink
  01:19:24 - 01:20:19 - Joke van de Graaf
  01:20:19 - 01:20:25 - Maarten Klink
  01:20:25 - 01:20:30 - Joke van de Graaf
  01:20:30 - 01:20:32 - Maarten Klink
  01:20:32 - 01:21:02 - Sanne Zijlstra
  01:21:02 - 01:21:14 - Maarten Klink
  01:21:15 - 01:21:45 - Pieter Jacob Leenman
  01:21:45 - 01:21:52 - Maarten Klink
  01:21:52 - 01:21:57 - Pieter Jacob Leenman
  01:21:57 - 01:22:00 - Maarten Klink
  01:22:00 - 01:22:42 - Joke van de Graaf
  01:22:42 - 01:22:43 - Maarten Klink
  01:22:45 - 01:22:46 - Adrie Tukker
  01:22:46 - 01:22:47 - Maarten Klink
  01:22:47 - 01:22:58 - Pieter Jacob Leenman
  01:22:58 - 01:23:15 - Joke van de Graaf
  01:23:16 - 01:23:21 - Maarten Klink
  01:23:21 - 01:24:04 - Sanne Zijlstra
  01:24:04 - 01:24:07 - Maarten Klink
  01:24:07 - 01:24:57 - Adrie Tukker
  01:24:57 - 01:24:58 - Maarten Klink
  01:24:58 - 01:25:00 - Adrie Tukker
  01:25:00 - 01:25:48 - Maarten Klink
  01:25:48 - 01:25:49 - Maarten Klink
  01:25:49 - 01:26:04 - Arno van den Hof
  01:26:04 - 01:27:23 - Maarten Klink
 7. 7

  Besloten is dit agendapunt als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 21 maart 2023.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. Het beleid Misbruik en Oneigenlijk gebruik (bijlage 1) vast te stellen.

  Toezeggingen

  Titel
  Volgorde verantwoording beleid
  01:26:51 - 01:27:23 - Maarten Klink
  01:27:23 - 01:28:21 - Bob Brokking
  01:28:21 - 01:28:27 - Maarten Klink
  01:28:27 - 01:28:38 - Corné Egas
  01:28:38 - 01:28:42 - Maarten Klink
  01:28:42 - 01:29:09 - Wim de Haan
  01:29:09 - 01:29:13 - Maarten Klink
  01:29:13 - 01:29:23 - Sanne Zijlstra
  01:29:23 - 01:29:25 - Maarten Klink
  01:29:25 - 01:29:30 - Arno van den Hof
  01:29:30 - 01:29:35 - Maarten Klink
  01:29:35 - 01:29:55 - Michel Blom
  01:29:56 - 01:30:09 - Maarten Klink
  01:30:09 - 01:31:02 - Inspreker/Wethouder
  01:31:02 - 01:31:03 - Bob Brokking
  01:31:03 - 01:31:05 - Maarten Klink
  01:31:05 - 01:31:09 - Bob Brokking
  01:31:09 - 01:31:10 - Inspreker/Wethouder
  01:31:10 - 01:31:11 - Maarten Klink
  01:31:11 - 01:31:14 - Maarten Klink
  01:31:14 - 01:31:15 - Inspreker/Wethouder
  01:31:15 - 01:31:42 - Maarten Klink
  01:31:42 - 01:31:43 - Bob Brokking
  01:31:43 - 01:31:57 - Bob Brokking
  01:31:57 - 01:31:58 - Maarten Klink
  01:31:58 - 01:31:59 - Inspreker/Wethouder
  01:31:59 - 01:32:00 - Bob Brokking
  01:32:00 - 01:32:01 - Maarten Klink
  01:32:01 - 01:32:02 - Bob Brokking
  01:32:02 - 01:32:03 - Maarten Klink
  01:32:03 - 01:32:04 - Bob Brokking
  01:32:04 - 01:32:30 - Inspreker/Wethouder
  01:32:30 - 01:32:31 - Bob Brokking
  01:32:31 - 01:32:33 - Maarten Klink
  01:32:33 - 01:32:51 - Bob Brokking
  01:32:51 - 01:32:55 - Bob Brokking
  01:32:55 - 01:32:56 - Maarten Klink
  01:32:56 - 01:33:03 - Bob Brokking
  01:33:03 - 01:33:04 - Inspreker/Wethouder
  01:33:04 - 01:33:15 - Bob Brokking
  01:33:15 - 01:33:17 - Inspreker/Wethouder
  01:33:17 - 01:33:18 - Bob Brokking
  01:33:18 - 01:33:19 - Inspreker/Wethouder
  01:33:19 - 01:33:21 - Maarten Klink
  01:33:21 - 01:34:09 - Inspreker/Wethouder
  01:34:10 - 01:34:48 - Maarten Klink
 8. 8

  Besloten is dit agendapunt als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 21 maart 2023.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:


  Het Controleprotocol 2022 (bijlage 1) en het Normenkader 2022 (bijlage 2) vast te stellen.

  01:34:43 - 01:34:48 - Maarten Klink
  01:34:48 - 01:35:07 - Michel Blom
  01:35:09 - 01:35:12 - Maarten Klink
  01:35:12 - 01:35:18 - Bob Brokking
  01:35:18 - 01:35:23 - Maarten Klink
  01:35:28 - 01:35:31 - Corné Egas
  01:35:31 - 01:35:36 - Maarten Klink
  01:35:36 - 01:35:40 - Wim de Haan
  01:35:40 - 01:35:42 - Maarten Klink
  01:35:42 - 01:35:45 - Sanne Zijlstra
  01:35:45 - 01:35:48 - Maarten Klink
  01:35:48 - 01:35:52 - Arno van den Hof
  01:35:52 - 01:37:21 - Maarten Klink
 9. 9

  Besloten is dit agendapunt als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 21 maart 2023.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. €119.947,- extra beschikbaar te stellen voor de eenmalige implementatiekosten van het nieuwe EHRM-systeem met een totale last van €269.947,- en deze ten laste te brengen van de Algemene Reserve;
  2. Het budget voor de structurele licentiekosten voor het EHRM-systeem te verlagen van €95.000 euro naar €26.632 met ingang van 2024 voor een minimale periode van 4 jaar met optie tot twee keer 3 jaar verlenging.
  01:36:05 - 01:37:21 - Maarten Klink
  01:37:23 - 01:38:31 - Wim de Haan
  01:38:31 - 01:38:36 - Maarten Klink
  01:38:36 - 01:38:42 - Corné Egas
  01:38:43 - 01:38:45 - Maarten Klink
  01:38:45 - 01:39:07 - Sanne Zijlstra
  01:39:07 - 01:39:09 - Maarten Klink
  01:39:09 - 01:40:01 - Bob Brokking
  01:40:01 - 01:40:09 - Maarten Klink
  01:40:09 - 01:41:07 - Paul Wols
  01:41:08 - 01:41:11 - Maarten Klink
  01:41:11 - 01:42:02 - Arno van den Hof
  01:42:02 - 01:42:17 - Maarten Klink
  01:42:17 - 01:42:52 - Inspreker/Wethouder
  01:42:52 - 01:42:54 - Maarten Klink
  01:42:54 - 01:42:56 - Bob Brokking
  01:42:56 - 01:43:01 - Bob Brokking
  01:43:01 - 01:43:03 - Inspreker/Wethouder
  01:43:03 - 01:43:07 - Maarten Klink
  01:43:07 - 01:43:54 - Inspreker/Wethouder
  01:43:54 - 01:45:19 - Maarten Klink
 10. 10

  Besloten is dit agendapunt als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 21 maart 2023.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. De extra inzet, die tijdelijk is toegevoegd aan het sociaal team om de wachtlijst terug te dringen, structureel te maken per 1 juli 2023;
  2. De hierbij horende kosten van € 104.800 voor de periode juli 2023 t/m december 2023 ten laste te brengen van de Algemene Reserve;
  3. De hierbij horende structurele kosten van € 221.418 per jaar vanaf 2024 te verwerken in de Begroting 2024.
  4. De opgelegde geheimhouding ten aanzien van de bijlage “financiële onderbouwing” behorende bij het voorliggend raadsvoorstel Personele capaciteit sociaal team Molenlanden te bekrachtigen

  Toezeggingen

  Titel
  Schriftelijke beantwoording vragen
  01:44:07 - 01:45:19 - Maarten Klink
  01:45:26 - 01:45:45 - Harmen Akkerman
  01:45:45 - 01:45:46 - Maarten Klink
  01:45:46 - 01:45:47 - Harmen Akkerman
  01:45:47 - 01:45:48 - Maarten Klink
  01:45:48 - 01:47:15 - Harmen Akkerman
  01:47:16 - 01:47:21 - Maarten Klink
  01:47:21 - 01:50:02 - Jonette Korevaar
  01:50:02 - 01:50:07 - Maarten Klink
  01:50:11 - 01:56:10 - Wilma de Moel
  01:56:10 - 01:56:17 - Maarten Klink
  01:56:17 - 01:56:20 - Sanne Zijlstra
  01:56:20 - 01:57:37 - Sanne Zijlstra
  01:57:38 - 01:57:43 - Maarten Klink
  01:57:43 - 01:59:20 - Marieke de Wit
  01:59:20 - 01:59:26 - Maarten Klink
  01:59:28 - 01:59:50 - Wilma de Moel
  01:59:50 - 02:00:30 - Marieke de Wit
  02:00:30 - 02:00:39 - Maarten Klink
  02:00:39 - 02:01:23 - Paul Wols
  02:01:23 - 02:01:38 - Maarten Klink
  02:01:38 - 02:03:00 - Inspreker/Wethouder
  02:03:00 - 02:03:01 - Maarten Klink
  02:03:01 - 02:03:05 - Harmen Akkerman
  02:03:05 - 02:03:32 - Harmen Akkerman
  02:03:32 - 02:04:52 - Inspreker/Wethouder
  02:04:52 - 02:04:55 - Maarten Klink
  02:04:55 - 02:04:56 - Inspreker/Wethouder
  02:04:56 - 02:05:34 - Wilma de Moel
  02:05:34 - 02:05:35 - Maarten Klink
  02:05:35 - 02:10:31 - Inspreker/Wethouder
  02:10:31 - 02:10:37 - Maarten Klink
  02:10:37 - 02:10:40 - Harmen Akkerman
  02:10:40 - 02:11:04 - Harmen Akkerman
  02:11:04 - 02:12:37 - Inspreker/Wethouder
  02:12:37 - 02:12:39 - Maarten Klink
  02:12:39 - 02:13:33 - Sanne Zijlstra
  02:13:33 - 02:13:35 - Maarten Klink
  02:13:35 - 02:14:15 - Inspreker/Wethouder
  02:14:15 - 02:14:18 - Maarten Klink
  02:14:18 - 02:14:34 - Jonette Korevaar
  02:14:34 - 02:14:36 - Maarten Klink
  02:14:36 - 02:14:37 - Maarten Klink
  02:14:37 - 02:15:21 - Sanne Zijlstra
  02:15:21 - 02:15:23 - Maarten Klink
  02:15:23 - 02:15:24 - Maarten Klink
  02:15:24 - 02:15:43 - Inspreker/Wethouder
  02:15:43 - 02:15:48 - Maarten Klink
  02:15:48 - 02:15:49 - Inspreker/Wethouder
  02:15:49 - 02:16:28 - Wilma de Moel
  02:16:28 - 02:16:29 - Inspreker/Wethouder
  02:16:29 - 02:16:33 - Maarten Klink
  02:16:33 - 02:16:57 - Inspreker/Wethouder
  02:16:57 - 02:17:01 - Paul Wols
  02:17:01 - 02:17:02 - Maarten Klink
  02:17:02 - 02:17:20 - Paul Wols
  02:17:20 - 02:18:06 - Inspreker/Wethouder
  02:18:06 - 02:18:28 - Maarten Klink
  02:18:30 - 02:20:47 - Harmen Akkerman
  02:20:47 - 02:20:55 - Maarten Klink
  02:20:55 - 02:22:08 - Wilma de Moel
  02:22:08 - 02:22:21 - Maarten Klink
  02:22:21 - 02:22:57 - Sanne Zijlstra
  02:22:57 - 02:24:03 - Maarten Klink
 11. 11

  De vergadering is om 21.54 uur gesloten.

  02:23:14 - 02:24:03 - Maarten Klink
  02:24:04 - 02:24:19 - Maarten Klink