Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Samenleving, Duurzaamheid & Bedrijfsvoering

donderdag 9 februari 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Hoornaar, gemeentekantoor - raadzaal

Voorzitter
Harmen (H.) Akkerman
Toelichting

In een commissievergadering voeren raads- en/of burgerleden met elkaar het debat over onderwerpen die op de agenda staan. Het doel van de avond is om te komen tot een advies voor behandeling van het voorstel in een besluitvormende vergadering. De besluitvormende vergadering over het betreffende onderwerp vindt in de regel twee weken later plaats.

Agendapunten

 1. 1
  Opening en vaststelling van de agenda
 2. 2
  Spreekrecht geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen
 3. 3

 4. 4

  De lijst is nog niet beschikbaar.

 5. 5
  Mededelingen/Vragenhalfuur (over actuele en urgente onderwerpen)
 6. 6

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  De kaders (zoals verwoord in bijlage 1) voor het cultuurbeleid Molenlanden vast te stellen.

 7. 7

  Voorgesteld besluit

  Het college van Molenlanden besluit de Raad voor te stellen:
  1. Voor de prioritaire (riool) strengen Langerak, Goudriaan, Bleskensgraaf, Oud-Alblas oost en Molenaarsgraaf een investeringskrediet ter beschikking stellen van €1.150.000,- om de capaciteitsproblemen op te lossen en de kapitaallasten die hieruit voortvloeien op te nemen in de meerjarenbegroting, waarbij de dekking zal komen uit de rioleringsheffing;
  2. In te stemmen met de volgende aanpak voor 12 strengen in Brandwijk, Giessen-Oudekerk, Giessenburg, Groot-Ammers (3 strengen), Hoogblokland, Nieuw-Lekkerland (2 strengen), Noordeloos, Streefkerk en Wijngaarden, te weten:
  a. De uitvoering van kortetermijnoplossingen, zoals het afkoppelen van regenwater en het automatiseren van de rioolsystemen.
  b. Het uitvoeren van verdiepend onderzoek. Dit onderzoek richt zich op het inzichtelijk maken en kwantificeren van de toekomstige ontwikkelingen op korte en lange termijn.
  c. Het doorrekenen van deze toekomstige ontwikkelingen en het in beeld brengen van effecten en riooloplossingen
  3. Hiervoor een krediet ter beschikking te stellen van €147.000 en hiervan de kosten voor de korte
  termijnmaatregelen van € 126.000, die leiden tot een investering, te verdisconteren in de rioleringsheffing en het
  gedeelte van het onderzoeksdeel (€ 21.000), indien dit leidt tot een investering dit ook ten laste te brengen van
  de rioleringsheffing. (Indien het onderzoeksdeel niet zal leiden tot een vervolginvestering deze te dekken op een
  alternatieve manier, namelijk ten laste te brengen van het begrotingsresultaat waarbij als dit saldo negatief het
  bedrag ten laste te brengen van de Algemene Reserve.
  4. Het college op te dragen een aanpak op te stellen voor het structureel monitoren van de rioolcapaciteit en ruimtelijke ontwikkelingen in de 64 rioolstrengen in het buitengebied.

 8. 8

  Deze stukken zijn nog niet beschikbaar.

 9. 9

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. mevrouw mr. P.A. Oudijn te benoemen als centrale klachtbehandelaar;
  2. de benoeming van mevrouw C. Vermeegen als centrale klachtenbehandelaar in te trekken.

 10. 10
  Sluiting