Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Samenleving, Duurzaamheid & Bedrijfsvoering

donderdag 12 januari 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Hoornaar, gemeentekantoor - raadzaal

Voorzitter
Maarten (M.C.) Klink
Toelichting

In een commissievergadering voeren raads- en/of burgerleden met elkaar het debat over onderwerpen die op de agenda staan. Het doel van de avond is om te komen tot een advies voor behandeling van het voorstel in een besluitvormende vergadering. De besluitvormende vergadering over het betreffende onderwerp vindt in de regel twee weken later plaats.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De agenda is ongewijzigd vastgesteld

  00:00:03 - 00:02:49 - Maarten Klink
  00:02:49 - 00:05:28 - Jan-Arie Koorevaar
  00:05:28 - 00:05:56 - Maarten Klink
  00:05:58 - 00:05:59 - H. (Harry) Stam
  00:06:01 - 00:06:04 - H. (Harry) Stam
  00:06:06 - 00:06:09 - Maarten Klink
  00:06:12 - 00:06:42 - Joke van de Graaf
  00:06:44 - 00:06:51 - Jan-Arie Koorevaar
  00:06:53 - 00:06:54 - Maarten Klink
  00:06:57 - 00:07:03 - Joke van de Graaf
  00:07:06 - 00:07:07 - Jan-Arie Koorevaar
  00:07:07 - 00:07:14 - Maarten Klink
  00:07:15 - 00:07:17 - Maarten Klink
  00:07:17 - 00:07:24 - Paul Wols
  00:07:24 - 00:07:29 - Maarten Klink
  00:07:29 - 00:07:31 - Arno van den Hof
  00:07:31 - 00:07:51 - Maarten Klink
  00:07:52 - 00:07:57 - Maarten Klink
  00:07:57 - 00:09:07 - Corné Egas
  00:09:07 - 00:09:29 - Maarten Klink
  00:09:29 - 00:09:51 - Jan-Arie Koorevaar
  00:09:52 - 00:09:53 - Corné Egas
  00:09:53 - 00:11:06 - Maarten Klink
 2. 2

  00:10:24 - 00:11:06 - Maarten Klink
  00:11:06 - 00:15:28 - Inspreker/Wethouder
  00:16:49 - 00:17:05 - Maarten Klink
  00:17:05 - 00:17:15 - Wout de Jong
  00:17:16 - 00:17:17 - Maarten Klink
  00:17:19 - 00:17:37 - Inspreker/Wethouder
  00:17:37 - 00:17:41 - Maarten Klink
  00:17:41 - 00:17:42 - Inspreker/Wethouder
  00:17:42 - 00:18:14 - Leo Timmer
  00:18:14 - 00:18:35 - Inspreker/Wethouder
  00:18:35 - 00:18:37 - Maarten Klink
  00:18:37 - 00:18:39 - Leo Timmer
  00:18:39 - 00:18:44 - Leo Timmer
  00:18:44 - 00:19:08 - Inspreker/Wethouder
  00:19:08 - 00:19:11 - Maarten Klink
  00:19:11 - 00:19:13 - Leo Timmer
  00:19:13 - 00:19:23 - Leo Timmer
  00:19:23 - 00:19:28 - Maarten Klink
  00:19:28 - 00:19:30 - Joke van de Graaf
  00:19:30 - 00:20:08 - Joke van de Graaf
  00:20:08 - 00:20:29 - Inspreker/Wethouder
  00:20:29 - 00:20:30 - Joke van de Graaf
  00:20:30 - 00:20:32 - Maarten Klink
  00:20:32 - 00:21:06 - Joke van de Graaf
  00:21:06 - 00:21:07 - Inspreker/Wethouder
  00:21:07 - 00:22:20 - Maarten Klink
  00:22:20 - 00:25:21 - Inspreker/Wethouder
  00:25:21 - 00:25:28 - Maarten Klink
  00:25:28 - 00:26:15 - G.P.A. (Bert) Snoek
  00:26:15 - 00:26:24 - Inspreker/Wethouder
  00:26:24 - 00:26:25 - G.P.A. (Bert) Snoek
  00:26:25 - 00:26:26 - Maarten Klink
  00:26:26 - 00:26:29 - G.P.A. (Bert) Snoek
  00:26:29 - 00:26:51 - Inspreker/Wethouder
  00:26:51 - 00:26:55 - Maarten Klink
  00:26:55 - 00:26:59 - Maarten Klink
  00:26:59 - 00:27:00 - H. (Harry) Stam
  00:27:00 - 00:28:00 - H. (Harry) Stam
  00:28:00 - 00:28:02 - Inspreker/Wethouder
  00:28:02 - 00:28:03 - Maarten Klink
  00:28:03 - 00:28:04 - Inspreker/Wethouder
  00:28:04 - 00:28:06 - Maarten Klink
  00:28:06 - 00:29:28 - Joke van de Graaf
  00:29:28 - 00:29:31 - Maarten Klink
  00:29:31 - 00:29:49 - Joke van de Graaf
  00:29:49 - 00:29:51 - Maarten Klink
  00:29:51 - 00:29:53 - Inspreker/Wethouder
  00:29:53 - 00:29:54 - Maarten Klink
  00:29:54 - 00:30:27 - Maarten Klink
  00:30:27 - 00:30:30 - Inspreker/Wethouder
  00:30:30 - 00:30:58 - Maarten Klink
  00:30:58 - 00:30:59 - Inspreker/Wethouder
  00:30:59 - 00:32:04 - Maarten Klink
 3. 3

  00:31:32 - 00:32:04 - Maarten Klink
 4. 4

  Mevr. Korevaar maakt een opmerking over de uitwerking vervolg meldingen openbare ruimte. Zij vraagt aandacht voor de website, die misschien helderder kan worden.

  00:31:50 - 00:32:04 - Maarten Klink
  00:32:04 - 00:32:05 - Jonette Korevaar
  00:32:05 - 00:33:12 - Jonette Korevaar
  00:33:12 - 00:33:13 - Maarten Klink
  00:33:13 - 00:33:50 - Maarten Klink
 5. 5

  De heer De Lijster vraagt aandacht voor de energie-hulp. Als men de bon voor de kerst heeft aangevraagd is deze maar tot 11 januari geldig. Het is mogelijk om deze termijn eenmalig te verlengen, maar de link werkt nog niet. Hij vraagt om coulance aan de wethouder over de termijn.


  Wethouder Visser deelt mede dat de oplevering van De Spil met 3 weken is vertraagd.


  Wethouder Quik deelt mede dat vandaag het contract is getekend voor de verbreding van de A27. Binnenkort komt er een informatieavond voor inwoners, waar besproken wordt wat dit allemaal betekent.

  Toezeggingen

  Titel
  Commissie Samenleving, Duurzaamheid & Bedrijfsvoering
  00:33:33 - 00:33:50 - Maarten Klink
  00:33:50 - 00:33:51 - Mario de Lijster
  00:33:51 - 00:35:01 - Mario de Lijster
  00:35:01 - 00:35:02 - Maarten Klink
  00:35:02 - 00:35:16 - Mario de Lijster
  00:35:16 - 00:35:18 - Maarten Klink
  00:35:18 - 00:35:19 - Inspreker/Wethouder
  00:35:19 - 00:35:36 - Maarten Klink
  00:35:36 - 00:37:41 - Inspreker/Wethouder
  00:37:41 - 00:37:42 - Mario de Lijster
  00:37:42 - 00:37:43 - Maarten Klink
  00:37:43 - 00:37:45 - Maarten Klink
  00:37:45 - 00:37:52 - Mario de Lijster
  00:37:52 - 00:37:55 - Maarten Klink
  00:37:55 - 00:37:56 - Inspreker/Wethouder
  00:37:56 - 00:38:08 - Inspreker/Wethouder
  00:38:08 - 00:38:12 - Mario de Lijster
  00:38:12 - 00:38:16 - Maarten Klink
  00:38:16 - 00:38:31 - Maarten Klink
  00:38:33 - 00:39:19 - Inspreker/Wethouder
  00:39:19 - 00:39:29 - Maarten Klink
  00:39:31 - 00:40:12 - Inspreker/Wethouder
  00:40:13 - 00:41:40 - Maarten Klink
 6. 6

  Dit agendapunt wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 24 januari 2023.


  De CU wil graag tijdens de raadsvergadering horen wanneer gestart kan worden met het project. De partijen willen graag dat het project doorgaat, maar vragen zich wel af tegen welke prijs.


  De heer De Jong stelt een reken-kameronderzoek voor naar dit dossier.
  De heer Timmer zal, als voorzitter van de contactcommissie, een suggestie aan de rekenkamer doen.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. Het investeringsbudget te verhogen van € 912.152 tot een bedrag van € 3.250.917,- om over te gaan tot de realisering van de nieuwbouw van de het gebouw met de basisschool en multifunctionele ruimte en 11 woningen in Giessen-Oudekerk;
  2. de hieruit voortvloeiende totale afschrijvingslasten lasten van in totaal € 52.014,- ten laste te brengen van de Reserve Kapitaallasten;
  3. de jaarlijkse rentelasten van € 48.763 op te nemen in de meerjarenbegroting;
  4. de reserve kapitaallasten te verhogen met een eenmalige storting vanuit de Algemene Reserve van € 1.665.734,-.
  5. de door het college opgelegde geheimhouding op de bijlage bij het voorstel te bekrachtigen op grond van artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet en artikel 10, lid 2, onder b en g van de Wet openbaarheid bestuur

  Toezeggingen

  Titel
  Commissie Samenleving, Duurzaamheid & Bedrijfsvoering
  00:40:23 - 00:41:40 - Maarten Klink
  00:41:40 - 00:46:22 - Joke van de Graaf
  00:46:22 - 00:46:23 - Maarten Klink
  00:46:23 - 00:47:04 - Joke van de Graaf
  00:47:04 - 00:47:10 - Maarten Klink
  00:47:10 - 00:55:35 - Harmen Akkerman
  00:55:35 - 00:55:46 - Maarten Klink
  00:55:46 - 00:55:51 - Harmen Akkerman
  00:55:51 - 00:55:54 - Maarten Klink
  00:55:54 - 00:58:25 - Harmen Akkerman
  00:58:25 - 00:58:29 - Maarten Klink
  00:58:29 - 00:58:48 - Wout de Jong
  00:58:48 - 00:58:53 - Maarten Klink
  00:58:53 - 01:05:23 - Wout de Jong
  01:05:24 - 01:05:30 - Maarten Klink
  01:05:30 - 01:10:30 - Leo Timmer
  01:10:30 - 01:10:37 - Maarten Klink
  01:10:38 - 01:11:48 - G.P.A. (Bert) Snoek
  01:11:48 - 01:11:49 - Wout de Jong
  01:11:49 - 01:11:52 - Maarten Klink
  01:11:52 - 01:11:54 - Wout de Jong
  01:11:54 - 01:12:09 - Wout de Jong
  01:12:09 - 01:12:11 - Maarten Klink
  01:12:11 - 01:13:37 - G.P.A. (Bert) Snoek
  01:13:38 - 01:13:42 - Maarten Klink
  01:13:42 - 01:16:40 - Paul Wols
  01:16:40 - 01:17:04 - Maarten Klink
  01:17:04 - 01:17:10 - Paul Wols
  01:17:10 - 01:26:09 - Inspreker/Wethouder
  01:26:09 - 01:26:16 - Maarten Klink
  01:26:16 - 01:26:18 - Leo Timmer
  01:26:18 - 01:26:38 - Leo Timmer
  01:26:38 - 01:26:44 - Inspreker/Wethouder
  01:26:44 - 01:26:45 - Maarten Klink
  01:26:45 - 01:27:16 - Maarten Klink
  01:27:16 - 01:31:24 - Inspreker/Wethouder
  01:31:24 - 01:31:25 - Maarten Klink
  01:31:25 - 01:31:56 - Harmen Akkerman
  01:31:56 - 01:32:45 - Harmen Akkerman
  01:32:45 - 01:32:46 - Inspreker/Wethouder
  01:32:46 - 01:32:47 - Maarten Klink
  01:32:47 - 01:35:40 - Inspreker/Wethouder
  01:35:40 - 01:35:42 - Harmen Akkerman
  01:35:42 - 01:35:47 - Maarten Klink
  01:35:47 - 01:35:55 - Harmen Akkerman
  01:35:55 - 01:35:56 - Maarten Klink
  01:35:56 - 01:37:12 - Inspreker/Wethouder
  01:37:12 - 01:37:13 - Harmen Akkerman
  01:37:13 - 01:37:17 - Maarten Klink
  01:37:17 - 01:37:34 - Harmen Akkerman
  01:37:34 - 01:37:35 - Inspreker/Wethouder
  01:37:35 - 01:37:41 - Maarten Klink
  01:37:41 - 01:38:36 - Inspreker/Wethouder
  01:38:36 - 01:38:38 - Maarten Klink
  01:38:38 - 01:38:40 - Harmen Akkerman
  01:38:40 - 01:39:15 - Harmen Akkerman
  01:39:15 - 01:39:50 - Inspreker/Wethouder
  01:39:50 - 01:39:51 - Maarten Klink
  01:39:51 - 01:40:01 - Maarten Klink
  01:40:01 - 01:40:03 - Harmen Akkerman
  01:40:03 - 01:41:09 - Harmen Akkerman
  01:41:09 - 01:41:38 - Maarten Klink
  01:41:38 - 01:41:39 - Joke van de Graaf
  01:41:39 - 01:41:40 - Maarten Klink
  01:41:40 - 01:41:43 - Joke van de Graaf
  01:41:43 - 01:42:51 - Joke van de Graaf
  01:42:51 - 01:43:58 - Inspreker/Wethouder
  01:43:58 - 01:44:02 - Maarten Klink
  01:44:02 - 01:45:26 - Inspreker/Wethouder
  01:45:26 - 01:45:37 - Maarten Klink
  01:45:37 - 01:46:05 - Wout de Jong
  01:46:05 - 01:46:06 - Maarten Klink
  01:46:06 - 01:46:07 - Wout de Jong
  01:46:07 - 01:47:22 - Inspreker/Wethouder
  01:47:22 - 01:47:26 - Maarten Klink
  01:47:26 - 01:47:27 - Inspreker/Wethouder
  01:47:27 - 01:47:47 - Leo Timmer
  01:47:47 - 01:47:56 - Inspreker/Wethouder
  01:47:56 - 01:48:02 - Inspreker/Wethouder
  01:48:02 - 01:48:03 - Maarten Klink
  01:48:03 - 01:48:08 - Leo Timmer
  01:48:08 - 01:48:20 - Maarten Klink
  01:48:20 - 01:48:27 - Leo Timmer
  01:48:27 - 01:48:29 - Maarten Klink
  01:48:29 - 01:48:30 - Inspreker/Wethouder
  01:48:30 - 01:49:04 - Inspreker/Wethouder
  01:49:04 - 01:49:18 - Maarten Klink
  01:49:18 - 01:49:19 - Leo Timmer
  01:49:19 - 01:49:36 - Leo Timmer
  01:49:36 - 01:49:37 - Maarten Klink
  01:49:37 - 01:51:25 - Inspreker/Wethouder
  01:51:25 - 01:51:40 - Maarten Klink
  01:51:40 - 01:53:18 - Joke van de Graaf
  01:53:18 - 01:53:20 - Maarten Klink
  01:53:20 - 01:54:19 - Joke van de Graaf
  01:54:19 - 01:54:23 - Maarten Klink
  01:54:23 - 01:56:14 - Harmen Akkerman
  01:56:14 - 01:56:17 - Maarten Klink
  01:56:17 - 01:58:05 - Wout de Jong
  01:58:05 - 01:58:11 - Maarten Klink
  01:58:11 - 01:59:00 - Leo Timmer
  01:59:01 - 01:59:04 - Maarten Klink
  01:59:04 - 01:59:21 - G.P.A. (Bert) Snoek
  01:59:23 - 01:59:29 - Maarten Klink
  01:59:29 - 02:00:11 - Paul Wols
  02:00:12 - 02:00:18 - Maarten Klink
  02:00:18 - 02:00:26 - Wout de Jong
  02:00:26 - 02:00:33 - Maarten Klink
  02:00:33 - 02:00:40 - Leo Timmer
  02:00:40 - 02:00:42 - G.P.A. (Bert) Snoek
  02:00:42 - 02:00:45 - Maarten Klink
  02:00:45 - 02:00:46 - Leo Timmer
  02:00:46 - 02:00:48 - Wout de Jong
  02:00:48 - 02:00:50 - Wout de Jong
  02:00:50 - 02:01:30 - Maarten Klink
  02:01:30 - 02:01:44 - G.P.A. (Bert) Snoek
  02:01:44 - 02:02:35 - Maarten Klink
  02:10:21 - 02:10:43 - Maarten Klink
 7. 7

  Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 24 januari 2023.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. kennis te nemen van de Strategie Vitale Veenweiden Zuid-Holland en Proces en samenwerking Gebiedsplan Vitale
  Veenweiden en een zienswijze in te brengen zoals verwoord in bijlage 4.
  De belangrijkste onderdelen van deze zienswijze zijn de volgende oproepen:
  - Beloon inzet en commitment met ruimte voor initiatief
  - Beleg rollen en verantwoordelijkheden zodanig dat dat leidt tot een betrouwbare en voorspelbare overheid.
  - Toon in de realisatie van opgaven als overheden en semi-publieke grondeigenaren schouder aan schouder te staan met de landbouwsector
  - Verdeel de inspanningen over de verschillende stakeholders
  - Breng in het adaptieve proces als ijkpunt en natuurherstel en behoud van vitale landbouw als evenwaardig in.
  - Organiseer een punt waar kennis samenkomt en borg aan de voorkant de meting van houdbare resultaten

  Toezeggingen

  Titel
  Commissie Samenleving, Duurzaamheid & Bedrijfsvoering
  02:10:59 - 02:11:43 - Maarten Klink
  02:11:44 - 02:12:18 - Arno van den Hof
  02:12:18 - 02:12:26 - Maarten Klink
  02:12:26 - 02:12:54 - Corné Egas
  02:12:54 - 02:12:55 - Maarten Klink
  02:12:55 - 02:15:13 - Corné Egas
  02:15:13 - 02:15:24 - Maarten Klink
  02:15:24 - 02:17:12 - Paul Wols
  02:17:12 - 02:17:18 - Maarten Klink
  02:17:18 - 02:18:53 - H. (Harry) Stam
  02:18:53 - 02:19:02 - Maarten Klink
  02:19:02 - 02:23:33 - Anne Marie Mollema
  02:23:33 - 02:23:40 - Maarten Klink
  02:23:40 - 02:28:20 - Jan-Arie Koorevaar
  02:28:20 - 02:28:47 - Maarten Klink
  02:28:49 - 02:32:24 - Inspreker/Wethouder
  02:32:24 - 02:32:26 - Maarten Klink
  02:32:26 - 02:32:27 - Inspreker/Wethouder
  02:32:27 - 02:32:37 - H. (Harry) Stam
  02:32:37 - 02:32:38 - Maarten Klink
  02:32:38 - 02:33:10 - H. (Harry) Stam
  02:33:10 - 02:34:19 - Inspreker/Wethouder
  02:34:19 - 02:34:29 - Corné Egas
  02:34:29 - 02:34:32 - Maarten Klink
  02:34:32 - 02:34:51 - Corné Egas
  02:34:51 - 02:35:09 - Inspreker/Wethouder
  02:35:09 - 02:35:15 - Corné Egas
  02:35:15 - 02:35:19 - Maarten Klink
  02:35:19 - 02:35:20 - Jan-Arie Koorevaar
  02:35:20 - 02:36:02 - Jan-Arie Koorevaar
  02:36:02 - 02:36:03 - Inspreker/Wethouder
  02:36:03 - 02:36:04 - Maarten Klink
  02:36:04 - 02:36:08 - Inspreker/Wethouder
  02:36:08 - 02:36:13 - Jan-Arie Koorevaar
  02:36:13 - 02:37:48 - Inspreker/Wethouder
  02:37:48 - 02:37:49 - Maarten Klink
  02:37:49 - 02:37:50 - Jan-Arie Koorevaar
  02:37:50 - 02:38:12 - Jan-Arie Koorevaar
  02:38:12 - 02:38:13 - Inspreker/Wethouder
  02:38:13 - 02:38:16 - Maarten Klink
  02:38:16 - 02:38:19 - Inspreker/Wethouder
  02:38:19 - 02:38:21 - Maarten Klink
  02:38:21 - 02:41:01 - Inspreker/Wethouder
  02:41:01 - 02:41:04 - Maarten Klink
  02:41:04 - 02:41:06 - Anne Marie Mollema
  02:41:06 - 02:41:32 - Anne Marie Mollema
  02:41:32 - 02:41:35 - Maarten Klink
  02:41:35 - 02:42:23 - Anne Marie Mollema
  02:42:23 - 02:42:26 - Maarten Klink
  02:42:26 - 02:42:30 - Anne Marie Mollema
  02:42:30 - 02:42:44 - Maarten Klink
  02:42:44 - 02:43:05 - Anne Marie Mollema
  02:43:05 - 02:43:07 - Maarten Klink
  02:43:07 - 02:43:08 - Anne Marie Mollema
  02:43:08 - 02:43:10 - Jan-Arie Koorevaar
  02:43:10 - 02:43:11 - Anne Marie Mollema
  02:43:11 - 02:43:12 - Maarten Klink
  02:43:12 - 02:43:13 - Inspreker/Wethouder
  02:43:13 - 02:43:27 - Maarten Klink
  02:43:27 - 02:43:29 - Maarten Klink
  02:43:29 - 02:43:50 - Inspreker/Wethouder
  02:43:50 - 02:43:52 - Maarten Klink
  02:43:52 - 02:46:12 - Inspreker/Wethouder
  02:46:12 - 02:46:13 - Maarten Klink
  02:46:13 - 02:46:14 - Inspreker/Wethouder
  02:46:14 - 02:46:47 - Anne Marie Mollema
  02:46:47 - 02:47:39 - Inspreker/Wethouder
  02:47:39 - 02:47:43 - Maarten Klink
  02:47:43 - 02:49:14 - Inspreker/Wethouder
  02:49:14 - 02:49:18 - Maarten Klink
  02:49:18 - 02:50:31 - Inspreker/Wethouder
  02:50:31 - 02:50:46 - Maarten Klink
  02:50:46 - 02:51:29 - Inspreker/Wethouder
  02:51:29 - 02:51:30 - Maarten Klink
  02:51:30 - 02:52:10 - Jan-Arie Koorevaar
  02:52:10 - 02:52:12 - Maarten Klink
  02:52:12 - 02:53:16 - Jan-Arie Koorevaar
  02:53:16 - 02:53:18 - Maarten Klink
  02:53:18 - 02:53:42 - Jan-Arie Koorevaar
  02:53:42 - 02:53:53 - Maarten Klink
  02:53:53 - 02:53:57 - Jan-Arie Koorevaar
  02:53:57 - 02:54:37 - Inspreker/Wethouder
  02:54:37 - 02:55:00 - Maarten Klink
  02:55:00 - 02:55:01 - Maarten Klink
  02:55:01 - 02:55:39 - Jan-Arie Koorevaar
  02:55:39 - 02:55:42 - Maarten Klink
  02:55:42 - 02:55:44 - Jan-Arie Koorevaar
  02:55:44 - 02:55:48 - Maarten Klink
  02:55:48 - 02:57:07 - Anne Marie Mollema
  02:57:07 - 02:57:17 - Maarten Klink
  02:57:17 - 02:57:26 - Anne Marie Mollema
  02:57:26 - 02:57:35 - Maarten Klink
  02:57:35 - 02:58:03 - Corné Egas
  02:58:03 - 02:58:32 - Anne Marie Mollema
  02:58:32 - 02:58:37 - Maarten Klink
  02:58:37 - 02:58:41 - Maarten Klink
  02:58:41 - 02:58:44 - Corné Egas
  02:58:44 - 02:58:45 - Anne Marie Mollema
  02:58:45 - 02:58:46 - Maarten Klink
  02:58:46 - 02:59:08 - Anne Marie Mollema
  02:59:08 - 02:59:17 - Corné Egas
  02:59:17 - 02:59:19 - Maarten Klink
  02:59:19 - 02:59:20 - Maarten Klink
  02:59:20 - 03:00:15 - Jan-Arie Koorevaar
  03:00:15 - 03:00:17 - Maarten Klink
  03:00:17 - 03:00:18 - Anne Marie Mollema
  03:00:18 - 03:00:20 - Anne Marie Mollema
  03:00:20 - 03:00:44 - Jan-Arie Koorevaar
  03:00:44 - 03:00:47 - Maarten Klink
  03:00:47 - 03:01:01 - Anne Marie Mollema
  03:01:01 - 03:01:30 - Jan-Arie Koorevaar
  03:01:32 - 03:01:37 - Maarten Klink
  03:01:37 - 03:03:47 - H. (Harry) Stam
  03:03:47 - 03:03:49 - Maarten Klink
  03:03:49 - 03:04:18 - Arno van den Hof
  03:04:18 - 03:04:20 - Maarten Klink
  03:04:20 - 03:04:50 - Paul Wols
  03:04:50 - 03:05:02 - Maarten Klink
  03:05:06 - 03:05:19 - Maarten Klink
  03:05:19 - 03:05:31 - Anne Marie Mollema
  03:05:31 - 03:06:24 - Maarten Klink
 8. 8

  Dit agendapunt wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 24 januari 2023.


  Het CDA wil de teleurstelling richting het college onderstrepen. De CU en het CDA overwegen een motie in te dienen, ook Progressief Molenlanden gaat in conclaaf met deze partijen.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. Ten aanzien van de aanpassing van de dienstverlening burgerzaken per eind eerste kwartaal 2023 de volgende
  wensen kenbaar te maken bij het college met het oog op de uitvoering van het besluit:
  a. Zet actief in op zichtbaarheid en bereikbaarheid van de gemeente als geheel.
  b. Rapporteer in de Najaarsnota over de voortgang en klantbeleving van burgerzaken.

  03:05:42 - 03:06:24 - Maarten Klink
  03:06:24 - 03:08:36 - Paul Wols
  03:08:36 - 03:08:45 - Maarten Klink
  03:08:45 - 03:10:13 - Joke van de Graaf
  03:10:13 - 03:10:19 - Maarten Klink
  03:10:19 - 03:14:06 - Jan-Arie Koorevaar
  03:14:06 - 03:14:08 - Maarten Klink
  03:14:08 - 03:14:09 - Joke van de Graaf
  03:14:09 - 03:14:58 - Joke van de Graaf
  03:14:58 - 03:15:00 - Maarten Klink
  03:15:00 - 03:15:44 - Jan-Arie Koorevaar
  03:15:44 - 03:15:49 - Corné Egas
  03:15:49 - 03:15:51 - Maarten Klink
  03:15:51 - 03:18:50 - Jan-Arie Koorevaar
  03:18:50 - 03:18:54 - Maarten Klink
  03:18:54 - 03:19:33 - Jan-Arie Koorevaar
  03:19:33 - 03:19:35 - Maarten Klink
  03:19:35 - 03:19:39 - Maarten Klink
  03:19:39 - 03:21:51 - Jan-Arie Koorevaar
  03:21:52 - 03:21:57 - Maarten Klink
  03:21:57 - 03:23:15 - Corné Egas
  03:23:15 - 03:23:19 - Maarten Klink
  03:23:19 - 03:23:21 - Corné Egas
  03:23:21 - 03:24:34 - Jan-Arie Koorevaar
  03:24:34 - 03:24:36 - Maarten Klink
  03:24:36 - 03:24:37 - Joke van de Graaf
  03:24:37 - 03:25:18 - Joke van de Graaf
  03:25:18 - 03:25:19 - Maarten Klink
  03:25:19 - 03:25:20 - Joke van de Graaf
  03:25:20 - 03:25:43 - Maarten Klink
  03:25:44 - 03:26:19 - Jan-Arie Koorevaar
  03:26:19 - 03:26:20 - Maarten Klink
  03:26:20 - 03:26:23 - Arno van den Hof
  03:26:23 - 03:26:24 - Arno van den Hof
  03:26:24 - 03:26:28 - Maarten Klink
  03:26:33 - 03:29:39 - Corné Egas
  03:29:39 - 03:29:43 - Maarten Klink
  03:29:44 - 03:30:15 - Arno van den Hof
  03:30:16 - 03:30:19 - Maarten Klink
  03:30:19 - 03:34:49 - H. (Harry) Stam
  03:34:51 - 03:35:13 - Maarten Klink
  03:35:13 - 03:37:57 - Inspreker/Wethouder
  03:37:57 - 03:37:59 - Maarten Klink
  03:37:59 - 03:38:04 - H. (Harry) Stam
  03:38:04 - 03:39:06 - H. (Harry) Stam
  03:39:06 - 03:39:08 - Maarten Klink
  03:39:08 - 03:40:03 - Inspreker/Wethouder
  03:40:03 - 03:40:04 - Jan-Arie Koorevaar
  03:40:04 - 03:40:20 - Jan-Arie Koorevaar
  03:40:20 - 03:40:22 - Inspreker/Wethouder
  03:40:22 - 03:40:23 - Maarten Klink
  03:40:23 - 03:40:24 - Inspreker/Wethouder
  03:40:24 - 03:40:26 - Jan-Arie Koorevaar
  03:40:26 - 03:40:58 - Inspreker/Wethouder
  03:40:58 - 03:40:59 - Maarten Klink
  03:40:59 - 03:41:00 - Jan-Arie Koorevaar
  03:41:00 - 03:41:38 - Jan-Arie Koorevaar
  03:41:38 - 03:41:50 - Inspreker/Wethouder
  03:41:50 - 03:41:52 - Maarten Klink
  03:41:52 - 03:41:53 - Inspreker/Wethouder
  03:41:53 - 03:42:57 - Paul Wols
  03:42:57 - 03:42:59 - Inspreker/Wethouder
  03:42:59 - 03:43:02 - Corné Egas
  03:43:02 - 03:43:10 - Inspreker/Wethouder
  03:43:10 - 03:43:18 - Maarten Klink
  03:43:18 - 03:43:47 - Inspreker/Wethouder
  03:43:47 - 03:44:04 - Maarten Klink
  03:44:04 - 03:44:37 - Jan-Arie Koorevaar
  03:44:37 - 03:44:40 - Maarten Klink
  03:44:40 - 03:44:43 - Corné Egas
  03:44:43 - 03:44:44 - Paul Wols
  03:44:44 - 03:45:01 - Paul Wols
  03:45:03 - 03:46:03 - Corné Egas
  03:46:03 - 03:46:05 - Jan-Arie Koorevaar
  03:46:05 - 03:46:15 - Maarten Klink
  03:46:15 - 03:46:19 - Maarten Klink
  03:46:19 - 03:46:25 - Corné Egas
  03:46:25 - 03:46:29 - Maarten Klink
  03:46:29 - 03:46:42 - Jan-Arie Koorevaar
  03:46:43 - 03:46:48 - Maarten Klink
  03:46:48 - 03:47:44 - Joke van de Graaf
  03:47:44 - 03:49:04 - Maarten Klink
 9. 9

  Dit agendapunt wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 24 januari 2023.


  CDA overweegt een motie voor windturbines bij de N214.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. De uitgangspunten voor het beleid kleine windturbines vast te stellen.
  2. Het college opdracht te geven deze kaders uit te werken in het beleid kleine windturbines Molenlanden
  en deze ter besluitvorming voor te leggen

  Toezeggingen

  Titel
  Maatwerk per kern kleine windturbines
  03:48:27 - 03:49:04 - Maarten Klink
  03:49:04 - 03:49:22 - Leo Timmer
  03:49:22 - 03:49:36 - Anne Marie Mollema
  03:49:36 - 03:51:13 - Leo Timmer
  03:51:13 - 03:51:18 - Maarten Klink
  03:51:18 - 03:51:43 - Pieter Jacob Leenman
  03:51:43 - 03:51:54 - Maarten Klink
  03:51:54 - 03:51:59 - G.P.A. (Bert) Snoek
  03:51:59 - 03:52:00 - Maarten Klink
  03:52:00 - 03:53:07 - G.P.A. (Bert) Snoek
  03:53:08 - 03:53:11 - Maarten Klink
  03:53:11 - 03:57:03 - Wout de Jong
  03:57:03 - 03:57:08 - Maarten Klink
  03:57:08 - 04:02:25 - Mario de Lijster
  04:02:25 - 04:02:31 - Maarten Klink
  04:02:31 - 04:04:17 - Paul Wols
  04:04:17 - 04:04:39 - Maarten Klink
  04:04:43 - 04:04:46 - Maarten Klink
  04:04:46 - 04:08:44 - Inspreker/Wethouder
  04:08:44 - 04:08:50 - G.P.A. (Bert) Snoek
  04:08:50 - 04:08:51 - Maarten Klink
  04:08:51 - 04:09:16 - Inspreker/Wethouder
  04:09:16 - 04:09:21 - Maarten Klink
  04:09:21 - 04:09:46 - Inspreker/Wethouder
  04:09:46 - 04:09:48 - G.P.A. (Bert) Snoek
  04:09:48 - 04:09:52 - Maarten Klink
  04:09:52 - 04:10:16 - Inspreker/Wethouder
  04:10:16 - 04:10:18 - Maarten Klink
  04:10:18 - 04:11:47 - Inspreker/Wethouder
  04:11:47 - 04:11:50 - Wout de Jong
  04:11:50 - 04:12:01 - Inspreker/Wethouder
  04:12:01 - 04:12:03 - Maarten Klink
  04:12:03 - 04:12:29 - Wout de Jong
  04:12:29 - 04:12:31 - Maarten Klink
  04:12:31 - 04:13:06 - Inspreker/Wethouder
  04:13:06 - 04:13:18 - Wout de Jong
  04:13:18 - 04:13:19 - Maarten Klink
  04:13:19 - 04:13:24 - Maarten Klink
  04:13:24 - 04:13:35 - Inspreker/Wethouder
  04:13:35 - 04:13:43 - Maarten Klink
  04:13:43 - 04:13:44 - Leo Timmer
  04:13:44 - 04:13:52 - Leo Timmer
  04:13:52 - 04:13:53 - Maarten Klink
  04:13:53 - 04:14:10 - Leo Timmer
  04:14:10 - 04:14:13 - Maarten Klink
  04:14:13 - 04:15:02 - Inspreker/Wethouder
  04:15:02 - 04:15:05 - Maarten Klink
  04:15:05 - 04:15:26 - Inspreker/Wethouder
  04:15:26 - 04:15:27 - Maarten Klink
  04:15:27 - 04:15:52 - Mario de Lijster
  04:15:52 - 04:15:54 - Mario de Lijster
  04:15:54 - 04:16:28 - Inspreker/Wethouder
  04:16:28 - 04:16:29 - Maarten Klink
  04:16:29 - 04:16:30 - Wout de Jong
  04:16:30 - 04:16:31 - Inspreker/Wethouder
  04:16:31 - 04:16:32 - Mario de Lijster
  04:16:32 - 04:16:49 - Inspreker/Wethouder
  04:16:49 - 04:16:58 - Wout de Jong
  04:16:58 - 04:17:43 - Inspreker/Wethouder
  04:17:43 - 04:17:50 - Wout de Jong
  04:17:50 - 04:17:54 - Maarten Klink
  04:17:54 - 04:17:55 - Inspreker/Wethouder
  04:17:55 - 04:17:56 - Maarten Klink
  04:17:56 - 04:17:58 - Wout de Jong
  04:17:58 - 04:20:41 - Inspreker/Wethouder
  04:20:41 - 04:20:49 - Maarten Klink
  04:20:49 - 04:22:09 - Inspreker/Wethouder
  04:22:09 - 04:22:10 - Maarten Klink
  04:22:10 - 04:22:29 - Mario de Lijster
  04:22:29 - 04:22:33 - Inspreker/Wethouder
  04:22:33 - 04:22:34 - Maarten Klink
  04:22:34 - 04:23:40 - Inspreker/Wethouder
  04:23:40 - 04:23:41 - Maarten Klink
  04:23:41 - 04:23:45 - G.P.A. (Bert) Snoek
  04:23:45 - 04:24:14 - G.P.A. (Bert) Snoek
  04:24:14 - 04:24:16 - Inspreker/Wethouder
  04:24:16 - 04:24:18 - Maarten Klink
  04:24:18 - 04:24:21 - Inspreker/Wethouder
  04:24:21 - 04:24:22 - Maarten Klink
  04:24:22 - 04:24:23 - Maarten Klink
  04:24:23 - 04:24:47 - Maarten Klink
  04:24:47 - 04:25:23 - Wout de Jong
  04:25:23 - 04:25:26 - Maarten Klink
  04:25:26 - 04:26:11 - Mario de Lijster
  04:26:11 - 04:27:00 - Wout de Jong
  04:27:00 - 04:27:09 - Mario de Lijster
  04:27:09 - 04:27:13 - Wout de Jong
  04:27:13 - 04:27:14 - Maarten Klink
  04:27:14 - 04:27:17 - Maarten Klink
  04:27:17 - 04:27:28 - Mario de Lijster
  04:27:28 - 04:27:30 - Maarten Klink
  04:27:30 - 04:28:06 - Leo Timmer
  04:28:07 - 04:28:12 - Maarten Klink
  04:28:12 - 04:28:25 - Pieter Jacob Leenman
  04:28:25 - 04:28:27 - G.P.A. (Bert) Snoek
  04:28:27 - 04:28:28 - Maarten Klink
  04:28:28 - 04:28:30 - Pieter Jacob Leenman
  04:28:31 - 04:28:34 - Pieter Jacob Leenman
  04:28:34 - 04:30:02 - Maarten Klink
 10. 10

  Dit agendapunt wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 24 januari 2023.


  De SGP wil dit bespreken op het gebied van financiering en wacht de beantwoording van de vragen af.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. De renovatieplanning 2023 buitensportvelden en de daaruit voortvloeiende investeringen vast te stellen;
  2. De financiële consequenties hiervan te dekken door een eenmalige onttrekking van € 1.574.840 uit de Algemene Reserve
  en deze te storten in de kapitaallastenreserve om hiervandaan de jaarlijkse afschrijvingslasten te dekken.
  3. De jaarlijkse rentelasten van € 23.622 op te nemen in de meerjarenbegroting en verwerken bij de Kadernota 2024.

  Toezeggingen

  Titel
  Commissie Samenleving, Duurzaamheid & Bedrijfsvoering
  Commissie Samenleving, Duurzaamheid & Bedrijfsvoering
  04:28:49 - 04:30:02 - Maarten Klink
  04:30:05 - 04:30:50 - Paul Wols
  04:30:50 - 04:30:55 - Maarten Klink
  04:30:56 - 04:31:09 - Arno van den Hof
  04:31:09 - 04:31:11 - Maarten Klink
  04:31:11 - 04:31:12 - Arno van den Hof
  04:31:12 - 04:31:16 - Maarten Klink
  04:31:18 - 04:31:58 - H. (Harry) Stam
  04:31:58 - 04:32:02 - Maarten Klink
  04:32:02 - 04:34:28 - Jonette Korevaar
  04:34:28 - 04:34:33 - Maarten Klink
  04:34:33 - 04:38:18 - Wietse Blok
  04:38:18 - 04:38:24 - Maarten Klink
  04:38:38 - 04:42:10 - Wilma de Moel
  04:42:10 - 04:42:27 - Maarten Klink
  04:42:27 - 04:47:12 - Inspreker/Wethouder
  04:47:12 - 04:47:13 - Jonette Korevaar
  04:47:13 - 04:47:16 - Maarten Klink
  04:47:16 - 04:47:38 - Jonette Korevaar
  04:47:38 - 04:47:39 - Maarten Klink
  04:47:39 - 04:47:45 - Maarten Klink
  04:47:45 - 04:47:56 - Inspreker/Wethouder
  04:47:56 - 04:47:58 - Jonette Korevaar
  04:47:58 - 04:48:00 - Maarten Klink
  04:48:00 - 04:48:03 - Inspreker/Wethouder
  04:48:03 - 04:48:09 - Jonette Korevaar
  04:48:09 - 04:48:11 - Inspreker/Wethouder
  04:48:11 - 04:48:12 - Maarten Klink
  04:48:12 - 04:48:15 - H. (Harry) Stam
  04:48:15 - 04:48:25 - H. (Harry) Stam
  04:48:25 - 04:48:29 - Inspreker/Wethouder
  04:48:29 - 04:48:32 - Maarten Klink
  04:48:32 - 04:48:33 - Inspreker/Wethouder
  04:48:33 - 04:48:38 - Maarten Klink
  04:48:38 - 04:49:31 - Inspreker/Wethouder
  04:49:31 - 04:49:35 - Maarten Klink
  04:49:35 - 04:49:40 - H. (Harry) Stam
  04:49:40 - 04:51:02 - H. (Harry) Stam
  04:51:02 - 04:51:04 - Wietse Blok
  04:51:04 - 04:51:07 - Wietse Blok
  04:51:07 - 04:51:10 - Maarten Klink
  04:51:10 - 04:51:48 - Wietse Blok
  04:51:48 - 04:51:58 - Inspreker/Wethouder
  04:51:58 - 04:51:59 - Wietse Blok
  04:51:59 - 04:52:09 - Maarten Klink
  04:52:09 - 04:52:22 - Wietse Blok
  04:52:22 - 04:52:39 - Inspreker/Wethouder
  04:52:39 - 04:52:45 - Maarten Klink
  04:52:45 - 04:53:12 - Jonette Korevaar
  04:53:12 - 04:53:17 - Maarten Klink
  04:53:17 - 04:53:36 - Maarten Klink
  04:53:36 - 04:54:04 - Wilma de Moel
  04:54:04 - 04:54:10 - Inspreker/Wethouder
  04:54:10 - 04:54:11 - Maarten Klink
  04:54:11 - 04:54:15 - Inspreker/Wethouder
  04:54:15 - 04:54:29 - Maarten Klink
  04:54:29 - 04:54:38 - Inspreker/Wethouder
  04:54:38 - 04:54:48 - Maarten Klink
  04:54:48 - 04:56:02 - Inspreker/Wethouder
  04:56:02 - 04:56:06 - Maarten Klink
  04:56:06 - 04:56:07 - Inspreker/Wethouder
  04:56:07 - 04:56:48 - Wilma de Moel
  04:56:48 - 04:56:51 - Inspreker/Wethouder
  04:56:51 - 04:56:52 - Maarten Klink
  04:56:52 - 04:56:54 - Wilma de Moel
  04:56:54 - 04:56:55 - Maarten Klink
  04:56:55 - 04:57:39 - Inspreker/Wethouder
  04:57:39 - 04:57:50 - Maarten Klink
  04:57:51 - 04:58:21 - Wietse Blok
  04:58:21 - 04:58:28 - Maarten Klink
  04:58:28 - 04:58:38 - H. (Harry) Stam
  04:58:38 - 04:59:12 - Wietse Blok
  04:59:12 - 04:59:16 - Maarten Klink
  04:59:16 - 04:59:40 - Jonette Korevaar
  04:59:41 - 04:59:44 - Maarten Klink
  04:59:45 - 04:59:56 - Wilma de Moel
  04:59:56 - 05:00:18 - Maarten Klink
  05:00:18 - 05:00:27 - Wilma de Moel
  05:00:27 - 05:00:28 - Wietse Blok
  05:00:28 - 05:00:29 - Maarten Klink
  05:00:29 - 05:00:36 - Wietse Blok
  05:00:36 - 05:00:39 - Maarten Klink
  05:00:39 - 05:00:41 - Wietse Blok
  05:00:41 - 05:01:52 - Maarten Klink
 11. 11

  Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 24 januari 2023.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit het agressieprotocol gemeenteraad Molenlanden vast te stellen.

  Toezeggingen

  Titel
  Commissie Samenleving, Duurzaamheid & Bedrijfsvoering
  05:01:08 - 05:01:52 - Maarten Klink
  05:01:52 - 05:02:19 - Mario de Lijster
  05:02:19 - 05:02:25 - Maarten Klink
  05:02:32 - 05:02:33 - Corné Egas
  05:02:38 - 05:02:48 - Corné Egas
  05:02:48 - 05:02:51 - Maarten Klink
  05:02:51 - 05:03:41 - Jan-Arie Koorevaar
  05:03:43 - 05:03:46 - Maarten Klink
  05:03:46 - 05:04:30 - H. (Harry) Stam
  05:04:31 - 05:04:37 - Maarten Klink
  05:04:37 - 05:04:45 - Arno van den Hof
  05:04:45 - 05:04:47 - Maarten Klink
  05:04:47 - 05:05:53 - Paul Wols
  05:05:53 - 05:05:58 - Maarten Klink
  05:05:58 - 05:05:59 - Mario de Lijster
  05:05:59 - 05:06:08 - Mario de Lijster
  05:06:08 - 05:06:09 - Maarten Klink
  05:06:11 - 05:09:06 - Inspreker/Wethouder
  05:09:06 - 05:09:08 - Maarten Klink
  05:09:08 - 05:09:10 - H. (Harry) Stam
  05:09:10 - 05:09:36 - H. (Harry) Stam
  05:09:36 - 05:09:38 - Paul Wols
  05:09:38 - 05:10:14 - Paul Wols
  05:10:14 - 05:10:15 - Maarten Klink
  05:10:15 - 05:10:38 - Maarten Klink
  05:10:38 - 05:10:57 - H. (Harry) Stam
  05:10:57 - 05:11:14 - Maarten Klink
  05:11:14 - 05:11:19 - Paul Wols
  05:11:19 - 05:12:27 - Maarten Klink
 12. 12

  De vergadering is om 00.42 uur gesloten.

  05:11:25 - 05:12:27 - Maarten Klink