Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gezamenlijke Commissievergadering

dinsdag 5 maart 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Bleskensgraaf, de Spil - raadzaal

Voorzitter
Harmen Akkerman
Toelichting

In een commissievergadering voeren raads- en/of burgerleden met elkaar het debat over onderwerpen die op de agenda staan. Het doel van de avond is om te komen tot een advies voor behandeling van het voorstel in een besluitvormende vergadering. De besluitvormende vergadering over het betreffende onderwerp vindt in de regel twee weken later plaats.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De heer Koorevaar spreekt als fractievoorzitter van het CDA een in memoriam uit i.v.m. het overlijden van oud-raadslid, de heer Engel Breedveld.

  00:00:48 - 00:03:22 - De heer Harmen Akkerman
  00:03:35 - 00:06:32 - Jan Arie Koorevaar
  00:06:34 - 00:13:31 - De heer Harmen Akkerman
 2. 2

  De heer Visser spreekt in over ongewenst medisch afval.
  De heer Kievits spreekt in over de bouwplannen in Hoornaar.

  00:08:30 - 00:13:31 - De heer Harmen Akkerman
  00:13:31 - 00:13:50 - De heer Harmen Akkerman
  00:13:50 - 00:14:58 - Ferry van der Koelen
  00:14:58 - 00:15:08 - De heer Harmen Akkerman
  00:15:08 - 00:16:23 - Wilma de Moel
  00:16:23 - 00:17:26 - De heer Harmen Akkerman
  00:17:26 - 00:17:27 - Wilma de Moel
  00:17:27 - 00:17:34 - De heer Harmen Akkerman
  00:17:34 - 00:18:41 - Corné Egas
  00:18:41 - 00:19:01 - De heer Harmen Akkerman
  00:19:01 - 00:19:05 - Arno van den Hof
  00:19:05 - 00:21:08 - Arno van den Hof
  00:21:08 - 00:21:17 - De heer Harmen Akkerman
  00:21:17 - 00:21:30 - Jan Arie Koorevaar
  00:21:30 - 00:22:00 - De heer Harmen Akkerman
  00:22:00 - 00:25:54 - De heer Harmen Akkerman
  00:25:54 - 00:26:21 - De heer Harmen Akkerman
  00:26:21 - 00:27:12 - Bas de Groot
  00:27:12 - 00:27:57 - De heer Harmen Akkerman
  00:27:57 - 00:28:01 - De heer Harmen Akkerman
  00:28:01 - 00:28:54 - Bert Snoek
  00:28:54 - 00:28:55 - De heer Harmen Akkerman
  00:28:55 - 00:29:01 - Pieter van Bruggen
  00:29:01 - 00:29:02 - De heer Harmen Akkerman
  00:29:02 - 00:29:24 - Maarten Klink
  00:29:24 - 00:29:46 - De heer Harmen Akkerman
  00:29:46 - 00:29:49 - De heer Harmen Akkerman
  00:29:49 - 00:30:51 - Anne Marie Mollema
  00:30:51 - 00:30:52 - De heer Harmen Akkerman
  00:30:54 - 00:32:26 - De heer Harmen Akkerman
 3. 3

  00:31:38 - 00:32:26 - De heer Harmen Akkerman
 4. 4

  De heer Van der Koelen stelt vragen over het ingekomen stuk van een inwoner van Arkel over een zorggebouw Plein 983 Arkel.
  Wethouder Bikker deelt mee dat het college vandaag een omgevingsvergunning voor dit zorggebouw heeft verleend.


  Wethouder Visser meldt dat het college het voorstel inzake de renovatie van een korfbalveld heeft aangehouden en dat dit voorstel dus in april niet wordt aangeboden aan de raad.


  De heer De Lijster stelt vragen over het nieuwe hoogspanningstraject en over de bestuursovereenkomst RES Alblasserwaard.


  Wethouder Lock gaat in op de vragen.

  00:31:53 - 00:32:26 - De heer Harmen Akkerman
  00:32:28 - 00:33:14 - Ferry van der Koelen
  00:33:15 - 00:33:31 - De heer Harmen Akkerman
  00:33:44 - 00:34:45 - Arco Bikker
  00:34:45 - 00:35:08 - De heer Harmen Akkerman
  00:35:20 - 00:36:23 - Bram Visser
  00:36:23 - 00:38:38 - De heer Harmen Akkerman
  00:38:38 - 00:40:27 - Mario de Lijster
  00:40:27 - 00:40:36 - De heer Harmen Akkerman
  00:41:00 - 00:44:24 - Jan Lock
  00:44:24 - 00:44:32 - De heer Harmen Akkerman
  00:44:32 - 00:44:45 - Mario de Lijster
  00:44:45 - 00:44:54 - De heer Harmen Akkerman
  00:44:54 - 00:44:55 - Leo Timmer
  00:44:55 - 00:45:15 - Jan Lock
  00:45:15 - 00:45:16 - De heer Harmen Akkerman
  00:45:16 - 00:46:08 - Jan Lock
  00:46:08 - 00:46:14 - De heer Harmen Akkerman
  00:46:14 - 00:49:50 - Mario de Lijster
  00:49:50 - 00:50:16 - De heer Harmen Akkerman
  00:50:26 - 00:51:33 - Jan Lock
  00:51:33 - 00:51:56 - Mario de Lijster
  00:51:56 - 00:52:07 - De heer Harmen Akkerman
  00:52:07 - 00:54:29 - Jan Lock
  00:54:29 - 00:54:47 - De heer Harmen Akkerman
  00:54:47 - 00:55:12 - Mario de Lijster
  00:55:14 - 00:56:37 - De heer Harmen Akkerman
 5. 5

  De lijst ingekomen stukken wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 maart 2024.

  00:55:27 - 00:56:37 - De heer Harmen Akkerman
 6. 6

  Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 maart 2024.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit voor de locatie Groeneweg 33 te Hoornaar, kadastraal
  bekend als Hoornaar, sectie B met perceelnummers 1095, 1319, 1320 en gedeeltelijk 1256:
  1. de tegen het ontwerpbestemmingsplan ingediende zienswijzen te beantwoorden conform de bij
  dit besluit horende ‘Nota Zienswijzen Vertreklocatie gemeentehuis Hoornaar’;
  2. het bestemmingsplan ‘Vertreklocatie gemeentehuis Hoornaar’ (idn:
  NL.IMRO.1978.BPGroeneweg33HNR-VG01) vast te stellen waarbij het plan toeziet op het
  verwijderen van de enkelbestemming ‘Maatschappelijk’ en het toekennen van de nieuwe
  enkelbestemming ‘Woongebied’ met bouwvlak waarbinnen de bouw van 41 woningen mogelijk
  wordt gemaakt;
  3. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

  Toezeggingen

  Titel
  Wandelpad
  00:56:03 - 00:56:37 - De heer Harmen Akkerman
  00:56:37 - 00:58:02 - Bas de Groot
  00:58:04 - 00:58:08 - De heer Harmen Akkerman
  00:58:08 - 00:59:28 - Bert Snoek
  00:59:29 - 00:59:31 - De heer Harmen Akkerman
  00:59:31 - 01:00:45 - Pieter van Bruggen
  01:00:46 - 01:00:49 - De heer Harmen Akkerman
  01:00:49 - 01:02:24 - Ferry van der Koelen
  01:02:24 - 01:02:30 - De heer Harmen Akkerman
  01:02:30 - 01:05:31 - Maarten Klink
  01:05:31 - 01:05:36 - De heer Harmen Akkerman
  01:05:38 - 01:08:24 - Anne Marie Mollema
  01:08:24 - 01:08:42 - De heer Harmen Akkerman
  01:08:44 - 01:08:45 - De heer Harmen Akkerman
  01:08:47 - 01:08:50 - De heer Harmen Akkerman
  01:08:51 - 01:08:53 - De heer Harmen Akkerman
  01:08:53 - 01:14:08 - Arco Bikker
  01:14:08 - 01:14:10 - De heer Harmen Akkerman
  01:14:10 - 01:14:45 - Pieter van Bruggen
  01:14:45 - 01:14:46 - De heer Harmen Akkerman
  01:14:46 - 01:15:34 - Arco Bikker
  01:15:34 - 01:15:36 - De heer Harmen Akkerman
  01:15:36 - 01:15:37 - Arco Bikker
  01:15:37 - 01:16:17 - Pieter van Bruggen
  01:16:17 - 01:16:18 - Arco Bikker
  01:16:18 - 01:16:22 - De heer Harmen Akkerman
  01:16:22 - 01:18:07 - Arco Bikker
  01:18:07 - 01:18:15 - De heer Harmen Akkerman
  01:18:15 - 01:18:32 - Maarten Klink
  01:18:32 - 01:18:33 - Arco Bikker
  01:18:33 - 01:18:35 - Ferry van der Koelen
  01:18:35 - 01:18:38 - Arco Bikker
  01:18:38 - 01:19:07 - Ferry van der Koelen
  01:19:07 - 01:19:08 - De heer Harmen Akkerman
  01:19:08 - 01:20:13 - Arco Bikker
  01:20:13 - 01:20:33 - Ferry van der Koelen
  01:20:33 - 01:20:52 - Arco Bikker
  01:20:52 - 01:21:25 - De heer Harmen Akkerman
  01:21:25 - 01:22:51 - Arco Bikker
  01:22:51 - 01:23:00 - De heer Harmen Akkerman
  01:23:00 - 01:23:01 - Arco Bikker
  01:23:01 - 01:23:49 - Anne Marie Mollema
  01:23:49 - 01:23:50 - De heer Harmen Akkerman
  01:23:50 - 01:25:11 - Arco Bikker
  01:25:11 - 01:25:18 - De heer Harmen Akkerman
  01:25:18 - 01:25:26 - Maarten Klink
  01:25:26 - 01:25:53 - Arco Bikker
  01:25:53 - 01:25:55 - Maarten Klink
  01:25:55 - 01:25:57 - Arco Bikker
  01:25:57 - 01:26:35 - De heer Harmen Akkerman
  01:26:35 - 01:27:46 - Bas de Groot
  01:27:47 - 01:27:51 - De heer Harmen Akkerman
  01:27:51 - 01:27:54 - Bas de Groot
  01:27:54 - 01:27:55 - De heer Harmen Akkerman
  01:27:57 - 01:28:01 - De heer Harmen Akkerman
  01:28:02 - 01:28:10 - Bert Snoek
  01:28:10 - 01:28:11 - De heer Harmen Akkerman
  01:28:11 - 01:28:55 - Pieter van Bruggen
  01:28:57 - 01:29:03 - De heer Harmen Akkerman
  01:29:03 - 01:29:06 - Pieter van Bruggen
  01:29:08 - 01:29:09 - De heer Harmen Akkerman
  01:29:09 - 01:29:17 - Ferry van der Koelen
  01:29:17 - 01:29:20 - De heer Harmen Akkerman
  01:29:21 - 01:29:30 - Maarten Klink
  01:29:31 - 01:29:36 - De heer Harmen Akkerman
  01:29:36 - 01:29:45 - Anne Marie Mollema
  01:29:45 - 01:30:41 - De heer Harmen Akkerman
 7. 7

  Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 maart 2024.  Er wordt fractie breed nagedacht over een motie vreemd aan de orde inzake een plan voor 30 nieuwe woningen als vervanging voor de woningen die door deze uitkoopregeling verloren zijn gegaan.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit: 1. het bestemmingsplan ‘Uitkoopregeling hoogspanningsleiding Marslaan, Venuslaan en Neptunusstraat’ (idn: NL.IMRO.1978.BPUitkMarVenNeLKL-ON01), vast te stellen, waarbij het plan voorziet in: Marslaan a. het wijzigen van de bestemming ‘Wonen’, met uitzondering van 0,7 meter ten behoeve van de fundering van de nieuwe spouwmuren, van de percelen behorende bij Marslaan 135 en 137 naar de bestemmingen ‘Tuin’ en ‘Groen’; b. het wijzigen van de bestemming ‘Wonen’, met uitzondering van 0,7 meter ten behoeve van de fundering van de nieuwe spouwmuur, van het perceel behorende bij Marslaan 141 naar de bestemming ‘Tuin’; c. het wijzigen van de bestemming ‘Wonen’ van het perceel behorende bij Marslaan 145 naar de bestemmingen ‘Tuin’, ‘Groen’ en ‘Water’; d. het wijzigen van de bestemming ‘Wonen’ van de percelen behorende bij Marslaan 147 tot en met 155 naar de bestemming ‘Groen’; e. het wijzigen van de bestemming ‘Wonen’ van het perceel behorende bij Marslaan 157 naar de bestemmingen ‘Groen’ en ‘Verkeer’; f. het wijzigen van de bestemming ‘Wonen’ van de percelen behorende bij Marslaan 159 tot en met 163 naar de bestemmingen ‘Groen’ en ‘Maatschappelijk’ waarbij het bouwvlak wordt vergroot en de maatvoering ‘Maximum goothoogte 4 meter’ wordt opgenomen; Venuslaan a. het wijzigen van de bestemming ‘Wonen’ van de percelen behorende bij Venuslaan 141 en 143, met uitzondering van 0,7 meter ten behoeve van de fundering van de nieuwe spouwmuur, naar de bestemmingen ‘Tuin’ en ‘Groen’; b. het wijzigen van de bestemming ‘Wonen’ van de percelen behorende bij Venuslaan 133 tot en met 137, met uitzondering van 0,7 meter ten behoeve van de fundering van de nieuwe spouwmuur, naar de bestemmingen ‘Tuin’ en ‘Groen’; c. het wijzigen van de bestemming ‘Wonen’ van het perceel behorende bij Venuslaan 123, met uitzondering van 0,7 meter ten behoeve van de fundering van de nieuwe spouwmuur, naar de bestemming ‘Groen’; d. het wijzigen van de bestemming ‘Wonen’ van de percelen behorende bij Venuslaan 113 tot en met 117, met uitzondering van 0,7 meter ten behoeve van de fundering van de nieuwe spouwmuren, naar de bestemming ‘Tuin’; Neptunusstraat a. het wijzigen van de bestemming ‘Wonen’ van het perceel behorende bij Neptunusstraat 2, met uitzondering van 0,7 meter ten behoeve van de fundering van de nieuwe spouwmuur, naar de bestemmingen ‘Groen’; 2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen; 3. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is

  Toezeggingen

  Titel
  Parkeerkoffer
  01:30:13 - 01:30:41 - De heer Harmen Akkerman
  01:30:41 - 01:31:19 - Erik de Jong
  01:31:19 - 01:31:20 - De heer Harmen Akkerman
  01:31:20 - 01:31:25 - De heer Harmen Akkerman
  01:31:25 - 01:33:04 - Jan Arie Koorevaar
  01:33:04 - 01:33:07 - De heer Harmen Akkerman
  01:33:07 - 01:34:16 - Ferry van der Koelen
  01:34:16 - 01:34:17 - De heer Harmen Akkerman
  01:34:17 - 01:34:25 - Pieter van Bruggen
  01:34:25 - 01:34:27 - De heer Harmen Akkerman
  01:34:27 - 01:35:09 - Pieter van Bruggen
  01:35:10 - 01:35:12 - De heer Harmen Akkerman
  01:35:12 - 01:36:39 - Bert Snoek
  01:36:39 - 01:36:40 - De heer Harmen Akkerman
  01:36:40 - 01:36:42 - De heer Harmen Akkerman
  01:36:46 - 01:38:02 - Bas de Groot
  01:38:03 - 01:38:25 - De heer Harmen Akkerman
  01:38:58 - 01:41:40 - Arco Bikker
  01:41:40 - 01:41:42 - De heer Harmen Akkerman
  01:41:42 - 01:41:43 - Arco Bikker
  01:41:43 - 01:42:25 - Jan Arie Koorevaar
  01:42:25 - 01:46:24 - Arco Bikker
  01:46:24 - 01:46:29 - De heer Harmen Akkerman
  01:46:29 - 01:46:53 - Bas de Groot
  01:46:53 - 01:46:55 - Arco Bikker
  01:46:55 - 01:46:57 - De heer Harmen Akkerman
  01:46:57 - 01:47:17 - Arco Bikker
  01:47:17 - 01:47:44 - De heer Harmen Akkerman
  01:47:44 - 01:47:49 - Erik de Jong
  01:47:49 - 01:47:50 - De heer Harmen Akkerman
  01:47:50 - 01:47:52 - De heer Harmen Akkerman
  01:47:52 - 01:49:24 - Jan Arie Koorevaar
  01:49:25 - 01:49:28 - De heer Harmen Akkerman
  01:49:28 - 01:49:45 - Ferry van der Koelen
  01:49:45 - 01:49:52 - De heer Harmen Akkerman
  01:49:53 - 01:50:42 - Bas de Groot
  01:50:42 - 01:50:48 - De heer Harmen Akkerman
  01:50:49 - 01:51:19 - Jan Arie Koorevaar
  01:51:20 - 01:51:21 - De heer Harmen Akkerman
  01:51:21 - 01:51:59 - Ferry van der Koelen
  01:51:59 - 01:52:07 - De heer Harmen Akkerman
  01:52:07 - 01:52:26 - Bas de Groot
  01:52:27 - 01:52:28 - De heer Harmen Akkerman
  01:52:28 - 01:52:30 - Jan Arie Koorevaar
  01:52:30 - 01:52:31 - De heer Harmen Akkerman
  01:52:31 - 01:52:39 - Jan Arie Koorevaar
  01:52:40 - 01:52:41 - Bas de Groot
  01:52:41 - 01:52:42 - De heer Harmen Akkerman
  01:52:42 - 01:53:10 - De heer Harmen Akkerman
  01:53:10 - 01:53:32 - Jan Arie Koorevaar
  01:53:32 - 01:53:34 - De heer Harmen Akkerman
  01:53:34 - 01:53:50 - Pieter van Bruggen
  01:53:55 - 01:55:45 - De heer Harmen Akkerman
 8. 8

  Dit agendapunt wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 maart 2024.


  De fracties denken na over een eventueel amendement of motie.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  Tot ter inzage legging van de ontwerp Omgevingsvisie Molenlanden 2040

  Toezeggingen

  Titel
  Nieuwe versie en participatie
  01:54:49 - 01:55:45 - De heer Harmen Akkerman
  01:55:47 - 01:58:10 - Michel Blom
  01:58:10 - 01:58:15 - De heer Harmen Akkerman
  01:58:15 - 01:58:28 - Wilma de Moel
  01:58:30 - 01:58:31 - De heer Harmen Akkerman
  01:58:44 - 01:59:27 - Michel Blom
  01:59:27 - 01:59:38 - De heer Harmen Akkerman
  01:59:38 - 02:04:00 - Maarten Klink
  02:04:01 - 02:04:03 - De heer Harmen Akkerman
  02:04:03 - 02:04:33 - Pieter van Bruggen
  02:04:34 - 02:04:35 - De heer Harmen Akkerman
  02:04:35 - 02:05:13 - Maarten Klink
  02:05:14 - 02:05:20 - De heer Harmen Akkerman
  02:05:21 - 02:05:34 - Wilma de Moel
  02:05:34 - 02:05:37 - De heer Harmen Akkerman
  02:05:37 - 02:11:02 - Wilma de Moel
  02:11:02 - 02:11:16 - De heer Harmen Akkerman
  02:11:16 - 02:13:36 - Bas de Groot
  02:13:36 - 02:13:39 - De heer Harmen Akkerman
  02:13:39 - 02:13:48 - Michel Blom
  02:13:48 - 02:14:30 - Bas de Groot
  02:14:30 - 02:14:34 - De heer Harmen Akkerman
  02:14:35 - 02:14:58 - Wilma de Moel
  02:14:58 - 02:15:24 - Bas de Groot
  02:15:24 - 02:15:25 - De heer Harmen Akkerman
  02:15:25 - 02:15:26 - Bas de Groot
  02:15:26 - 02:15:30 - Wilma de Moel
  02:15:30 - 02:15:31 - Bas de Groot
  02:15:35 - 02:18:12 - Bas de Groot
  02:18:12 - 02:18:16 - De heer Harmen Akkerman
  02:18:16 - 02:20:55 - Marieke de Wit
  02:20:55 - 02:20:56 - Pieter van Bruggen
  02:20:56 - 02:23:16 - Pieter van Bruggen
  02:23:16 - 02:23:36 - De heer Harmen Akkerman
  02:23:46 - 02:24:17 - Jan Lock
  02:24:17 - 02:24:19 - De heer Harmen Akkerman
  02:24:19 - 02:24:26 - Jan Lock
  02:24:31 - 02:26:38 - Maarten van Helden
  02:26:38 - 02:26:41 - De heer Harmen Akkerman
  02:26:41 - 02:26:42 - Maarten van Helden
  02:26:42 - 02:26:43 - Wilma de Moel
  02:26:43 - 02:26:46 - Maarten van Helden
  02:26:46 - 02:26:53 - Wilma de Moel
  02:26:53 - 02:28:07 - Maarten van Helden
  02:28:07 - 02:28:10 - De heer Harmen Akkerman
  02:28:10 - 02:29:12 - Wilma de Moel
  02:29:12 - 02:29:13 - Maarten van Helden
  02:29:13 - 02:29:15 - De heer Harmen Akkerman
  02:29:15 - 02:30:03 - Maarten van Helden
  02:30:03 - 02:30:08 - De heer Harmen Akkerman
  02:30:08 - 02:30:55 - Maarten van Helden
  02:30:55 - 02:31:55 - Bas de Groot
  02:31:55 - 02:31:56 - Maarten van Helden
  02:31:56 - 02:32:20 - De heer Harmen Akkerman
  02:32:20 - 02:32:24 - Maarten van Helden
  02:32:24 - 02:32:41 - De heer Harmen Akkerman
  02:32:41 - 02:33:19 - Bas de Groot
  02:33:19 - 02:33:25 - De heer Harmen Akkerman
  02:33:25 - 02:33:26 - Maarten van Helden
  02:33:26 - 02:33:44 - Marieke de Wit
  02:33:44 - 02:34:01 - De heer Harmen Akkerman
  02:34:01 - 02:34:11 - Maarten van Helden
  02:34:11 - 02:34:20 - De heer Harmen Akkerman
  02:34:20 - 02:34:43 - Maarten van Helden
  02:34:43 - 02:34:45 - De heer Harmen Akkerman
  02:34:45 - 02:35:24 - Maarten Klink
  02:35:24 - 02:35:27 - Maarten van Helden
  02:35:27 - 02:35:38 - Maarten Klink
  02:35:38 - 02:35:39 - Maarten van Helden
  02:35:39 - 02:35:52 - De heer Harmen Akkerman
  02:35:52 - 02:35:54 - De heer Harmen Akkerman
  02:35:54 - 02:36:12 - Maarten van Helden
  02:36:12 - 02:37:00 - Maarten Klink
  02:37:00 - 02:37:01 - Maarten van Helden
  02:37:01 - 02:37:02 - De heer Harmen Akkerman
  02:37:02 - 02:37:04 - Maarten van Helden
  02:37:04 - 02:37:06 - Maarten Klink
  02:37:06 - 02:37:12 - Maarten van Helden
  02:37:12 - 02:37:47 - Maarten Klink
  02:37:47 - 02:38:20 - De heer Harmen Akkerman
  02:38:20 - 02:38:23 - Maarten van Helden
  02:38:23 - 02:38:25 - De heer Harmen Akkerman
  02:38:25 - 02:38:38 - Maarten Klink
  02:38:38 - 02:38:39 - Maarten van Helden
  02:38:39 - 02:38:51 - De heer Harmen Akkerman
  02:38:51 - 02:38:59 - Maarten van Helden
  02:38:59 - 02:39:27 - Maarten Klink
  02:39:27 - 02:39:28 - Maarten van Helden
  02:39:28 - 02:39:31 - De heer Harmen Akkerman
  02:39:31 - 02:39:47 - Maarten van Helden
  02:39:47 - 02:39:52 - De heer Harmen Akkerman
  02:39:52 - 02:40:38 - Maarten van Helden
  02:40:38 - 02:41:37 - Maarten van Helden
  02:41:37 - 02:41:44 - De heer Harmen Akkerman
  02:41:44 - 02:41:45 - Maarten van Helden
  02:41:45 - 02:42:55 - Bas de Groot
  02:42:55 - 02:43:14 - De heer Harmen Akkerman
  02:43:14 - 02:43:15 - Maarten van Helden
  02:43:15 - 02:44:46 - Wilma de Moel
  02:44:46 - 02:44:47 - Maarten van Helden
  02:44:47 - 02:45:06 - De heer Harmen Akkerman
  02:45:06 - 02:45:27 - Maarten van Helden
  02:45:27 - 02:46:21 - De heer Harmen Akkerman
  02:46:21 - 02:46:49 - Maarten Klink
  02:46:49 - 02:46:50 - Bas de Groot
  02:46:50 - 02:47:17 - De heer Harmen Akkerman
  02:47:17 - 02:47:18 - De heer Harmen Akkerman
  02:47:18 - 02:49:01 - Michel Blom
  02:49:01 - 02:49:14 - De heer Harmen Akkerman
  02:49:14 - 02:49:15 - Michel Blom
  02:49:15 - 02:49:17 - De heer Harmen Akkerman
  02:49:17 - 02:49:18 - Maarten Klink
  02:49:18 - 02:50:52 - Maarten Klink
  02:50:52 - 02:50:55 - Bas de Groot
  02:50:55 - 02:50:56 - De heer Harmen Akkerman
  02:50:56 - 02:51:17 - Bas de Groot
  02:51:17 - 02:51:18 - Maarten Klink
  02:51:19 - 02:51:24 - De heer Harmen Akkerman
  02:51:24 - 02:51:25 - De heer Harmen Akkerman
  02:51:25 - 02:51:46 - Marieke de Wit
  02:51:46 - 02:51:50 - De heer Harmen Akkerman
  02:51:50 - 02:53:02 - Pieter van Bruggen
  02:53:02 - 02:53:09 - De heer Harmen Akkerman
  02:53:09 - 02:53:21 - Wilma de Moel
  02:53:21 - 02:54:56 - De heer Harmen Akkerman
  02:54:57 - 02:55:01 - De heer Harmen Akkerman
  02:55:01 - 02:55:41 - Maarten Klink
  02:55:42 - 02:55:44 - De heer Harmen Akkerman
  02:55:45 - 02:56:59 - Wilma de Moel
  02:56:59 - 02:57:02 - De heer Harmen Akkerman
  02:57:02 - 02:58:05 - Bas de Groot
  02:58:05 - 02:58:42 - De heer Harmen Akkerman
  02:58:44 - 02:59:16 - Bas de Groot
  02:59:18 - 02:59:19 - De heer Harmen Akkerman
  02:59:20 - 02:59:45 - Marieke de Wit
  02:59:45 - 02:59:47 - De heer Harmen Akkerman
  02:59:47 - 03:00:01 - Pieter van Bruggen
  03:00:01 - 03:00:52 - De heer Harmen Akkerman
  03:07:31 - 03:07:50 - De heer Harmen Akkerman
  03:08:07 - 03:09:24 - De heer Harmen Akkerman
  03:09:24 - 03:10:01 - Marieke de Wit
 9. 9

  Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 maart 2024.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  Geen zienswijze in te dienen op de concept gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

  03:09:27 - 03:10:01 - Marieke de Wit
  03:10:01 - 03:10:04 - De heer Harmen Akkerman
  03:10:04 - 03:10:39 - Pieter van Bruggen
  03:10:40 - 03:10:45 - De heer Harmen Akkerman
  03:10:45 - 03:11:52 - Michel Blom
  03:11:52 - 03:11:55 - De heer Harmen Akkerman
  03:11:55 - 03:11:59 - Jan Arie Koorevaar
  03:11:59 - 03:12:00 - De heer Harmen Akkerman
  03:12:00 - 03:12:03 - De heer Harmen Akkerman
  03:12:05 - 03:12:22 - Wilma de Moel
  03:12:23 - 03:12:28 - De heer Harmen Akkerman
  03:12:28 - 03:16:09 - Corné Egas
  03:16:09 - 03:16:14 - De heer Harmen Akkerman
  03:16:14 - 03:16:15 - Corné Egas
  03:16:15 - 03:16:27 - Wilma de Moel
  03:16:27 - 03:18:29 - Corné Egas
  03:18:29 - 03:18:32 - De heer Harmen Akkerman
  03:18:32 - 03:18:38 - Corné Egas
  03:18:38 - 03:18:48 - De heer Harmen Akkerman
  03:18:48 - 03:18:50 - Corné Egas
  03:18:50 - 03:19:05 - De heer Harmen Akkerman
  03:19:15 - 03:20:42 - Theo Segers
  03:20:43 - 03:21:12 - De heer Harmen Akkerman
  03:21:14 - 03:21:17 - Marieke de Wit
  03:21:17 - 03:21:22 - De heer Harmen Akkerman
  03:21:23 - 03:21:25 - De heer Harmen Akkerman
  03:21:26 - 03:22:26 - Pieter van Bruggen
  03:22:27 - 03:22:29 - De heer Harmen Akkerman
  03:22:30 - 03:22:37 - Michel Blom
  03:22:38 - 03:22:39 - De heer Harmen Akkerman
  03:22:39 - 03:23:47 - Jan Arie Koorevaar
  03:23:47 - 03:23:48 - De heer Harmen Akkerman
  03:23:48 - 03:23:50 - De heer Harmen Akkerman
  03:23:51 - 03:24:50 - Wilma de Moel
  03:24:50 - 03:24:57 - De heer Harmen Akkerman
  03:24:57 - 03:25:52 - Corné Egas
  03:25:52 - 03:26:28 - De heer Harmen Akkerman
 10. 10

  Dit agendapunt wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 maart 2024.  De ChristenUnie bereidt 2 amendementen voor over:
  - Indexering
  - Afschaffen labels

  Toezeggingen

  Titel
  3 ton uit amendement
  03:26:09 - 03:26:28 - De heer Harmen Akkerman
  03:26:28 - 03:28:26 - Jonette Korevaar-den Besten
  03:28:26 - 03:28:31 - De heer Harmen Akkerman
  03:28:31 - 03:29:37 - Naomi Kok
  03:29:37 - 03:29:43 - De heer Harmen Akkerman
  03:29:44 - 03:31:18 - Michel Blom
  03:31:19 - 03:31:23 - De heer Harmen Akkerman
  03:31:23 - 03:34:15 - Leo Timmer
  03:34:15 - 03:34:19 - De heer Harmen Akkerman
  03:34:19 - 03:35:49 - Arno van den Hof
  03:35:49 - 03:35:53 - De heer Harmen Akkerman
  03:35:53 - 03:36:03 - Leo Timmer
  03:36:03 - 03:36:04 - Arno van den Hof
  03:36:04 - 03:36:18 - De heer Harmen Akkerman
  03:36:18 - 03:36:29 - Jonette Korevaar-den Besten
  03:36:29 - 03:36:30 - De heer Harmen Akkerman
  03:36:30 - 03:36:41 - Arno van den Hof
  03:36:41 - 03:36:52 - Jonette Korevaar-den Besten
  03:36:52 - 03:37:11 - Arno van den Hof
  03:37:11 - 03:37:15 - De heer Harmen Akkerman
  03:37:15 - 03:37:51 - Bas de Groot
  03:37:51 - 03:37:52 - Arno van den Hof
  03:37:52 - 03:37:53 - De heer Harmen Akkerman
  03:37:53 - 03:39:54 - Arno van den Hof
  03:39:54 - 03:39:58 - De heer Harmen Akkerman
  03:39:58 - 03:39:59 - Arno van den Hof
  03:39:59 - 03:40:20 - Leo Timmer
  03:40:20 - 03:40:32 - Arno van den Hof
  03:40:32 - 03:41:27 - De heer Harmen Akkerman
  03:41:27 - 03:41:29 - Arno van den Hof
  03:41:29 - 03:41:48 - Naomi Kok
  03:41:48 - 03:42:11 - De heer Harmen Akkerman
  03:42:11 - 03:42:23 - Naomi Kok
  03:42:24 - 03:42:36 - Arno van den Hof
  03:42:37 - 03:42:43 - De heer Harmen Akkerman
  03:42:43 - 03:45:08 - Bas de Groot
  03:45:09 - 03:45:24 - De heer Harmen Akkerman
  03:45:29 - 03:47:35 - Arco Bikker
  03:47:35 - 03:47:39 - De heer Harmen Akkerman
  03:47:39 - 03:47:40 - Arco Bikker
  03:47:40 - 03:47:53 - Leo Timmer
  03:47:53 - 03:48:12 - Arco Bikker
  03:48:12 - 03:48:16 - De heer Harmen Akkerman
  03:48:16 - 03:48:17 - Arco Bikker
  03:48:17 - 03:48:41 - Jonette Korevaar-den Besten
  03:48:41 - 03:48:42 - Arco Bikker
  03:48:42 - 03:48:47 - De heer Harmen Akkerman
  03:48:47 - 03:54:03 - Arco Bikker
  03:54:03 - 03:54:10 - De heer Harmen Akkerman
  03:54:10 - 03:54:24 - Arco Bikker
  03:54:24 - 03:54:28 - De heer Harmen Akkerman
  03:54:28 - 03:54:46 - Leo Timmer
  03:54:46 - 03:54:47 - Arco Bikker
  03:54:47 - 03:54:49 - De heer Harmen Akkerman
  03:54:49 - 03:56:59 - Arco Bikker
  03:56:59 - 03:57:01 - De heer Harmen Akkerman
  03:57:01 - 03:57:02 - Arco Bikker
  03:57:02 - 03:57:05 - Arco Bikker
  03:57:05 - 03:57:36 - Bas de Groot
  03:57:36 - 03:58:28 - Arco Bikker
  03:58:28 - 03:58:41 - Bas de Groot
  03:58:41 - 03:58:47 - De heer Harmen Akkerman
  03:58:47 - 03:59:10 - Bas de Groot
  03:59:10 - 03:59:11 - Arco Bikker
  03:59:11 - 03:59:18 - De heer Harmen Akkerman
  03:59:18 - 03:59:30 - Leo Timmer
  03:59:30 - 03:59:31 - De heer Harmen Akkerman
  03:59:31 - 04:00:05 - Arco Bikker
  04:00:05 - 04:00:46 - De heer Harmen Akkerman
  04:00:49 - 04:01:07 - De heer Harmen Akkerman
  04:01:08 - 04:02:13 - Leo Timmer
  04:02:15 - 04:02:19 - De heer Harmen Akkerman
  04:02:19 - 04:03:14 - Arno van den Hof
  04:03:14 - 04:03:18 - De heer Harmen Akkerman
  04:03:18 - 04:03:48 - Jonette Korevaar-den Besten
  04:03:48 - 04:04:10 - De heer Harmen Akkerman
  04:04:12 - 04:04:17 - De heer Harmen Akkerman
  04:04:17 - 04:04:35 - Arno van den Hof
  04:04:37 - 04:04:38 - De heer Harmen Akkerman
  04:04:38 - 04:05:11 - Bas de Groot
  04:05:13 - 04:05:15 - De heer Harmen Akkerman
  04:05:15 - 04:05:41 - Leo Timmer
  04:05:41 - 04:05:45 - De heer Harmen Akkerman
  04:05:45 - 04:06:00 - Michel Blom
  04:06:00 - 04:06:01 - De heer Harmen Akkerman
  04:06:01 - 04:06:08 - Leo Timmer
  04:06:08 - 04:06:17 - De heer Harmen Akkerman
  04:06:17 - 04:06:18 - Jonette Korevaar-den Besten
  04:06:18 - 04:06:55 - Jonette Korevaar-den Besten
  04:06:55 - 04:06:59 - Arno van den Hof
  04:06:59 - 04:07:01 - De heer Harmen Akkerman
  04:07:01 - 04:07:15 - Arno van den Hof
  04:07:16 - 04:07:18 - De heer Harmen Akkerman
  04:07:18 - 04:07:24 - Jonette Korevaar-den Besten
  04:07:24 - 04:07:29 - De heer Harmen Akkerman
  04:07:30 - 04:07:37 - Naomi Kok
  04:07:37 - 04:08:45 - De heer Harmen Akkerman
 11. 11

  Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 maart 2024.

  04:08:24 - 04:08:45 - De heer Harmen Akkerman
  04:08:45 - 04:08:46 - Arno van den Hof
  04:08:46 - 04:10:55 - Arno van den Hof
  04:10:56 - 04:11:00 - De heer Harmen Akkerman
  04:11:00 - 04:13:28 - Corné Egas
  04:13:28 - 04:13:47 - Joke van de Graaf
  04:13:47 - 04:15:03 - Corné Egas
  04:15:04 - 04:15:13 - De heer Harmen Akkerman
  04:15:13 - 04:16:39 - Joke van de Graaf
  04:16:39 - 04:16:43 - De heer Harmen Akkerman
  04:16:43 - 04:17:47 - Jan Arie Koorevaar
  04:17:47 - 04:17:51 - De heer Harmen Akkerman
  04:17:51 - 04:18:56 - Ferry van der Koelen
  04:18:56 - 04:19:59 - Corné Egas
  04:19:59 - 04:20:00 - Ferry van der Koelen
  04:20:00 - 04:20:07 - Corné Egas
  04:20:09 - 04:20:10 - De heer Harmen Akkerman
  04:20:10 - 04:20:30 - Ferry van der Koelen
  04:20:30 - 04:20:35 - Corné Egas
  04:20:35 - 04:20:37 - De heer Harmen Akkerman
  04:20:37 - 04:20:55 - Corné Egas
  04:20:55 - 04:21:09 - Ferry van der Koelen
  04:21:09 - 04:21:14 - De heer Harmen Akkerman
  04:21:14 - 04:24:07 - Harry Stam
  04:24:07 - 04:24:33 - De heer Harmen Akkerman
  04:24:48 - 04:29:52 - Bram Visser
  04:29:52 - 04:30:07 - De heer Harmen Akkerman
  04:30:07 - 04:30:13 - Arno van den Hof
  04:30:13 - 04:30:14 - De heer Harmen Akkerman
  04:30:14 - 04:31:05 - Corné Egas
  04:31:05 - 04:31:10 - De heer Harmen Akkerman
  04:31:10 - 04:31:13 - Joke van de Graaf
  04:31:13 - 04:31:15 - De heer Harmen Akkerman
  04:31:15 - 04:31:23 - Jan Arie Koorevaar
  04:31:23 - 04:31:30 - De heer Harmen Akkerman
  04:31:30 - 04:31:32 - Ferry van der Koelen
  04:31:32 - 04:31:33 - De heer Harmen Akkerman
  04:31:33 - 04:31:41 - Harry Stam
  04:31:41 - 04:32:22 - De heer Harmen Akkerman
 12. 12

  Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 maart 2024.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. De begrotingswijziging ten behoeve van de begrotingssubsidie voor het beheer en
  exploitatie van 5 binnensportaccommodaties en De Spil voor 2024 vast te stellen waarbij
  - Herverdeling plaatsvindt van budgetten voor huuropbrengsten en exploitatiebijdragen
  - Een correctie toegepast wordt op de post ‘personeelskosten kantine’.
  2. Het aanvullend benodigde budget voor de begrotingssubsidie van € 33.115 beschikbaar
  te stellen ten laste van het begrotingssaldo 2024.
  3. De begrotingssubsidie voor 2025 en verder op te nemen in de meerjarenraming van de
  Begroting 2025.

  Toezeggingen

  Titel
  Evaluatie
  04:31:55 - 04:32:22 - De heer Harmen Akkerman
  04:32:22 - 04:34:42 - Wilma de Moel
  04:34:42 - 04:34:45 - De heer Harmen Akkerman
  04:34:45 - 04:35:47 - Jonette Korevaar-den Besten
  04:35:48 - 04:35:53 - De heer Harmen Akkerman
  04:35:53 - 04:35:54 - Ferry van der Koelen
  04:35:54 - 04:36:58 - Ferry van der Koelen
  04:36:58 - 04:37:01 - De heer Harmen Akkerman
  04:37:02 - 04:39:18 - Harry Stam
  04:39:18 - 04:39:22 - De heer Harmen Akkerman
  04:39:22 - 04:39:23 - Arno van den Hof
  04:39:23 - 04:39:34 - Arno van den Hof
  04:39:34 - 04:39:36 - De heer Harmen Akkerman
  04:39:36 - 04:42:42 - Corné Egas
  04:42:42 - 04:44:13 - De heer Harmen Akkerman
  04:44:15 - 04:47:05 - Bram Visser
  04:47:05 - 04:47:18 - Corné Egas
  04:47:18 - 04:47:25 - De heer Harmen Akkerman
  04:47:25 - 04:47:26 - Bram Visser
  04:47:26 - 04:48:03 - Harry Stam
  04:48:03 - 04:48:04 - Bram Visser
  04:48:04 - 04:48:07 - De heer Harmen Akkerman
  04:48:07 - 04:48:22 - Corné Egas
  04:48:22 - 04:49:50 - Bram Visser
  04:49:50 - 04:49:52 - De heer Harmen Akkerman
  04:49:52 - 04:50:11 - Jonette Korevaar-den Besten
  04:50:11 - 04:50:24 - Bram Visser
  04:50:24 - 04:50:25 - De heer Harmen Akkerman
  04:50:25 - 04:50:27 - Bram Visser
  04:50:27 - 04:50:32 - De heer Harmen Akkerman
  04:50:32 - 04:52:41 - Bram Visser
  04:52:41 - 04:52:47 - De heer Harmen Akkerman
  04:52:47 - 04:54:59 - Harry Stam
  04:54:59 - 04:55:22 - De heer Harmen Akkerman
  04:55:22 - 04:56:26 - Bram Visser
  04:56:26 - 04:56:42 - De heer Harmen Akkerman
  04:56:42 - 04:56:43 - Bram Visser
  04:56:43 - 04:57:39 - Wilma de Moel
  04:57:39 - 04:57:54 - Bram Visser
  04:57:54 - 04:58:01 - De heer Harmen Akkerman
  04:58:01 - 04:59:09 - Harry Stam
  04:59:09 - 04:59:24 - De heer Harmen Akkerman
  04:59:24 - 05:00:41 - Corné Egas
  05:00:41 - 05:00:42 - Bram Visser
  05:00:42 - 05:01:14 - De heer Harmen Akkerman
  05:01:14 - 05:01:23 - Corné Egas
  05:01:23 - 05:01:24 - De heer Harmen Akkerman
  05:01:24 - 05:01:25 - Bram Visser
  05:01:25 - 05:01:31 - De heer Harmen Akkerman
  05:01:31 - 05:02:29 - Jonette Korevaar-den Besten
  05:02:29 - 05:02:30 - Bram Visser
  05:02:30 - 05:02:55 - De heer Harmen Akkerman
  05:02:55 - 05:03:26 - Wilma de Moel
  05:03:28 - 05:03:29 - Jonette Korevaar-den Besten
  05:03:29 - 05:03:31 - De heer Harmen Akkerman
  05:03:31 - 05:03:49 - Jonette Korevaar-den Besten
  05:03:49 - 05:03:51 - De heer Harmen Akkerman
  05:03:51 - 05:04:01 - Ferry van der Koelen
  05:04:01 - 05:04:04 - De heer Harmen Akkerman
  05:04:04 - 05:04:34 - Harry Stam
  05:04:34 - 05:04:37 - De heer Harmen Akkerman
  05:04:37 - 05:04:38 - Arno van den Hof
  05:04:38 - 05:04:40 - De heer Harmen Akkerman
  05:04:40 - 05:06:52 - Corné Egas
  05:06:52 - 05:08:04 - De heer Harmen Akkerman
 13. 13

  De vergadering is om 0.38 uur gesloten.

  05:07:20 - 05:08:04 - De heer Harmen Akkerman