Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gezamenlijke Commissievergadering

woensdag 26 juni 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Bleskensgraaf, de Spil - raadzaal

Voorzitter
Sanne (A.S.) Zijlstra-van den Hof
Toelichting

In een commissievergadering voeren raads- en/of burgerleden met elkaar het debat over onderwerpen die op de agenda staan. Het doel van de avond is om te komen tot een advies voor behandeling van het voorstel in een besluitvormende vergadering. De besluitvormende vergadering over het betreffende onderwerp vindt in de regel twee weken later plaats.


De Gezamenlijke Commissievergadering komt bijeen voor onderwerpen die de twee commissies overstijgen, zoals de Kadernota of de Begroting.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

  00:02:14 - 00:05:58 - Mevrouw Sanne Zijlstra
 2. 2

  De heer Klaassen van Steunpunt Stadsboer spreekt in over een regionale voedselstrategie.

  00:04:51 - 00:05:58 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:05:58 - 00:06:01 - Bas de Groot
  00:06:01 - 00:06:04 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:06:04 - 00:07:04 - Bas de Groot
  00:07:04 - 00:07:23 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:07:23 - 00:07:26 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:07:26 - 00:10:01 - Arco Bikker
  00:10:01 - 00:10:03 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:10:03 - 00:10:04 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:10:04 - 00:10:11 - Bas de Groot
  00:10:11 - 00:10:13 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:10:13 - 00:11:12 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:11:12 - 00:11:20 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:11:20 - 00:12:25 - Wout de Jong
  00:12:25 - 00:12:30 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:12:30 - 00:12:51 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:12:51 - 00:12:57 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:12:57 - 00:13:04 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:13:04 - 00:13:16 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:13:16 - 00:13:50 - Bas de Groot
  00:13:50 - 00:13:51 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:13:51 - 00:19:28 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:19:28 - 00:19:33 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:19:33 - 00:20:04 - Bert Snoek
  00:20:04 - 00:21:38 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:21:38 - 00:21:43 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:21:43 - 00:22:02 - Ferry van der Koelen
  00:22:02 - 00:23:03 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:23:03 - 00:23:06 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:23:06 - 00:23:07 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:23:07 - 00:23:19 - Ferry van der Koelen
  00:23:19 - 00:24:38 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:24:38 - 00:24:42 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:24:42 - 00:25:26 - Bas de Groot
  00:25:26 - 00:28:02 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:28:02 - 00:28:45 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:28:45 - 00:29:09 - Leo Timmer
  00:29:09 - 00:29:54 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:29:54 - 00:31:36 - Mevrouw Sanne Zijlstra
 3. 3

  00:05:18 - 00:05:58 - Mevrouw Sanne Zijlstra
 4. 4

  De heer De Groot stelt vragen over Lekdijk 13 in Langerak.

  Toezeggingen

  Titel
  Vragen over Lekdijk 13 in Langerak
  00:05:37 - 00:05:58 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:05:58 - 00:06:01 - Bas de Groot
  00:06:01 - 00:06:04 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:06:04 - 00:07:04 - Bas de Groot
  00:07:04 - 00:07:23 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:07:23 - 00:07:26 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:07:26 - 00:10:01 - Arco Bikker
  00:10:01 - 00:10:03 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:10:03 - 00:10:04 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:10:04 - 00:10:11 - Bas de Groot
  00:10:11 - 00:10:13 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:10:13 - 00:11:12 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:11:12 - 00:11:20 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:11:20 - 00:12:25 - Wout de Jong
  00:12:25 - 00:12:30 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:12:30 - 00:12:51 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:12:51 - 00:12:57 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:12:57 - 00:13:04 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:13:04 - 00:13:16 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:13:16 - 00:13:50 - Bas de Groot
  00:13:50 - 00:13:51 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:13:51 - 00:19:28 - Mevrouw Sanne Zijlstra
 5. 5

  Besloten wordt de lijst ingekomen stukken als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 10 juli 2024.

  00:30:10 - 00:31:36 - Mevrouw Sanne Zijlstra
 6. 6

  Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 10 juli 2024.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. het bestemmingsplan ‘Brandwijk, Brandwijksedijk 33’ planid NL.IMRO.1986.BPbrandwksedk33 BWK-VG01, voor het saneren van het agrarisch bedrijf met bedrijfsgebouwen in ruil voor het behoud van twee wooneenheden in de woonboerderij en de bouw van twee vrijstaande woningen, gewijzigd vast te stellen;
  2. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (m.e.r.) niet noodzakelijk is, omdat van de gewenste ontwikkeling geen nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn;
  3. voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;

  Toezeggingen

  Titel
  Overzicht principeverzoeken vóór nieuwe VAB-beleid
  00:31:21 - 00:31:36 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:31:36 - 00:32:19 - Bas de Groot
  00:32:19 - 00:32:20 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:32:20 - 00:32:23 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:32:23 - 00:33:03 - Bert Snoek
  00:33:03 - 00:33:08 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:33:08 - 00:33:31 - Jeannette Hessels-Goud
  00:33:31 - 00:33:34 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:33:34 - 00:34:47 - Ruud van Rijn
  00:34:47 - 00:34:48 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:34:48 - 00:35:01 - Bas de Groot
  00:35:01 - 00:35:22 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:35:22 - 00:35:34 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:35:34 - 00:37:48 - Pieter van Bruggen
  00:37:48 - 00:37:54 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:37:54 - 00:39:27 - Maarten Klink
  00:39:27 - 00:39:29 - Ruud van Rijn
  00:39:29 - 00:39:36 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:39:36 - 00:39:37 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:39:37 - 00:39:55 - Maarten Klink
  00:39:55 - 00:40:06 - Ruud van Rijn
  00:40:06 - 00:40:16 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:40:16 - 00:40:33 - Maarten Klink
  00:40:33 - 00:40:34 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:40:34 - 00:40:35 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:40:35 - 00:41:05 - Maarten Klink
  00:41:05 - 00:41:09 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:41:09 - 00:41:11 - Maarten Klink
  00:41:11 - 00:41:17 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:41:17 - 00:41:33 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:41:33 - 00:44:34 - Arco Bikker
  00:44:34 - 00:44:42 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:44:42 - 00:44:47 - Ruud van Rijn
  00:44:47 - 00:44:52 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:44:52 - 00:45:10 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:45:10 - 00:45:16 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:45:16 - 00:46:08 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:46:08 - 00:46:10 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:46:10 - 00:46:31 - Maarten Klink
  00:46:31 - 00:46:32 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:46:32 - 00:46:40 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:46:40 - 00:46:41 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:46:41 - 00:47:09 - Bas de Groot
  00:47:09 - 00:47:16 - Maarten Klink
  00:47:16 - 00:47:20 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:47:20 - 00:47:29 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:47:29 - 00:47:46 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:47:46 - 00:47:47 - Ruud van Rijn
  00:47:47 - 00:48:09 - Ruud van Rijn
  00:48:09 - 00:48:10 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:48:10 - 00:48:12 - Pieter van Bruggen
  00:48:12 - 00:48:27 - Maarten Klink
  00:48:27 - 00:48:29 - Ruud van Rijn
  00:48:29 - 00:48:30 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:48:30 - 00:48:41 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:48:41 - 00:48:50 - Maarten Klink
  00:48:50 - 00:48:51 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:48:51 - 00:49:01 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:49:01 - 00:49:36 - Pieter van Bruggen
  00:49:36 - 00:49:37 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:49:37 - 00:49:48 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:49:48 - 00:49:58 - Maarten Klink
  00:49:58 - 00:50:51 - Mevrouw Sanne Zijlstra
 7. 7

  Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 10 juli 2024.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. De tegen het ontwerpbestemmingsplan ingediende zienswijze te beantwoorden conform de bij
  dit besluit horende ‘Nota van Zienswijzen bestemmingsplan Noordeloos, Grotewaard 34’,
  waarbij de zienswijzen geen aanleiding geven het bestemmingsplan aan te passen;
  2. Het bestemmingsplan ‘Noordeloos, Grotewaard 34’ (idn: NL.IMRO.1978.BPGrotewaard34NDL-
  VG01) gewijzigd (artikel 3.2 onder a van de regels en hoofdstuk 4.2 van de toelichting) vast te
  stellen waarbij het plan voorziet in de juridische planologische afronding van een eerder deels
  door de Raad van State vernietigd bestemmingsplan (Noordeloos, Grote Waard 33a) door grond
  met een agrarische bestemming in tuingrond en erf te wijzigen;
  3. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is;
  4. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.

  Toezeggingen

  Titel
  Zienswijze Provincie en juiste verwijzing naar verordening
  00:50:17 - 00:50:51 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:50:51 - 00:51:47 - Bert Snoek
  00:51:47 - 00:51:48 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:51:48 - 00:51:55 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:51:55 - 00:51:56 - Bert Snoek
  00:51:56 - 00:52:14 - Bert Snoek
  00:52:14 - 00:52:20 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:52:20 - 00:53:16 - Jeannette Hessels-Goud
  00:53:16 - 00:53:20 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:53:20 - 00:55:06 - Ruud van Rijn
  00:55:06 - 00:55:08 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:55:08 - 00:58:14 - Pieter van Bruggen
  00:58:14 - 00:58:22 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:58:22 - 01:00:46 - Maarten Klink
  01:00:46 - 01:00:51 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:00:51 - 01:02:35 - Bas de Groot
  01:02:35 - 01:02:58 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:02:58 - 01:03:00 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:03:00 - 01:08:19 - Arco Bikker
  01:08:19 - 01:08:24 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:08:24 - 01:09:04 - Bas de Groot
  01:09:04 - 01:09:07 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:09:07 - 01:09:26 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:09:26 - 01:11:09 - Mevrouw Sanne Zijlstra
 8. 8

  Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 10 juli 2024.


  Overwogen wordt een motie op te stellen om in verbinding te blijven met de andere raden.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. De notitie “Alblasserwaard & Vijfheerenlanden: Doorontwikkeling vanuit de
  inhoudelijke opgaven” vast te stellen en daarmee de toekomstige samenwerking
  in de regio vanuit de opgaven vorm te geven via het Regioplatform AV.
  2. Geen zienswijze in te dienen op het concept liquidatieplan Gemeenschappelijke
  Regeling Regio Alblasserwaard & Vijfheerenlanden.
  3. Het college toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke Regeling Regio
  Alblasserwaard & Vijfheerenlanden op te heffen.

  Toezeggingen

  Titel
  Uitvoering notitie Samenwerken vanuit de opgaven
  01:10:34 - 01:11:09 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:11:09 - 01:13:18 - Ferry van der Koelen
  01:13:18 - 01:13:22 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:13:22 - 01:15:29 - Bob Brokking
  01:15:29 - 01:15:31 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:15:31 - 01:16:08 - Pieter van Bruggen
  01:16:08 - 01:16:09 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:16:09 - 01:16:13 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:16:13 - 01:17:43 - Wout de Jong
  01:17:43 - 01:17:48 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:17:48 - 01:17:54 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:17:54 - 01:17:57 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:17:57 - 01:18:52 - Bert Snoek
  01:18:52 - 01:18:56 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:18:56 - 01:23:20 - Corné Egas
  01:23:20 - 01:23:44 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:23:44 - 01:23:55 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:23:55 - 01:28:21 - Theo Segers
  01:28:21 - 01:28:24 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:28:24 - 01:28:38 - Wout de Jong
  01:28:38 - 01:29:12 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:29:12 - 01:29:17 - Corné Egas
  01:29:17 - 01:29:18 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:29:18 - 01:29:40 - Bob Brokking
  01:29:40 - 01:30:06 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:30:06 - 01:30:07 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:30:07 - 01:30:09 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:30:09 - 01:30:21 - Ferry van der Koelen
  01:30:21 - 01:30:24 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:30:24 - 01:31:17 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:31:17 - 01:31:18 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:31:18 - 01:31:56 - Corné Egas
  01:31:56 - 01:32:14 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:32:14 - 01:32:16 - Corné Egas
  01:32:16 - 01:32:17 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:32:17 - 01:33:16 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:33:16 - 01:33:20 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:33:20 - 01:33:21 - Wout de Jong
  01:33:21 - 01:33:31 - Wout de Jong
  01:33:31 - 01:33:35 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:33:35 - 01:34:34 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:34:34 - 01:34:36 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:34:36 - 01:34:37 - Corné Egas
  01:34:37 - 01:34:47 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:34:47 - 01:35:09 - Wout de Jong
  01:35:09 - 01:35:11 - Corné Egas
  01:35:11 - 01:35:13 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:35:13 - 01:36:03 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:36:03 - 01:36:21 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:36:21 - 01:36:29 - Wout de Jong
  01:36:29 - 01:36:43 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:36:43 - 01:37:29 - Bob Brokking
  01:37:29 - 01:37:30 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:37:30 - 01:38:17 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:38:17 - 01:46:16 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:46:16 - 01:47:14 - Mevrouw Sanne Zijlstra
 9. 9

  Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 10 juli 2024.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  - kennis te nemen van de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028 van de
  Gemeenschappelijke Regeling Waardlanden en een zienswijze te geven zoals verwoord in bijlage 3.

  Toezeggingen

  Titel
  DVO's
  01:46:37 - 01:47:14 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:47:14 - 01:48:51 - Bob Brokking
  01:48:51 - 01:48:56 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:48:56 - 01:49:46 - Leo Timmer
  01:49:46 - 01:49:50 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:49:50 - 01:52:17 - Wout de Jong
  01:52:17 - 01:52:23 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:52:23 - 01:55:25 - Henk van der Wal
  01:55:25 - 01:55:30 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:55:30 - 01:55:33 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:55:33 - 01:57:23 - Marieke de Wit
  01:57:23 - 01:57:28 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:57:28 - 02:00:13 - Michel Blom
  02:00:13 - 02:00:15 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:00:15 - 02:00:31 - Michel Blom
  02:00:31 - 02:00:35 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:00:35 - 02:00:44 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:00:44 - 02:06:31 - Arco Bikker
  02:06:31 - 02:06:33 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:06:33 - 02:06:52 - Leo Timmer
  02:06:52 - 02:07:00 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:07:00 - 02:07:08 - Leo Timmer
  02:07:08 - 02:09:49 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:09:49 - 02:09:54 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:09:54 - 02:09:57 - Michel Blom
  02:09:57 - 02:10:00 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:10:00 - 02:10:07 - Michel Blom
  02:10:07 - 02:10:11 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:10:11 - 02:10:13 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:10:13 - 02:10:15 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:10:15 - 02:10:42 - Michel Blom
  02:10:42 - 02:12:05 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:12:05 - 02:12:06 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:12:06 - 02:12:07 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:12:07 - 02:12:15 - Michel Blom
  02:12:15 - 02:12:40 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:12:40 - 02:12:42 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:12:42 - 02:13:01 - Wout de Jong
  02:13:01 - 02:14:01 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:14:01 - 02:14:11 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:14:11 - 02:14:24 - Wout de Jong
  02:14:24 - 02:14:35 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:14:35 - 02:15:03 - Henk van der Wal
  02:15:03 - 02:15:04 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:15:04 - 02:15:50 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:15:50 - 02:15:51 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:15:51 - 02:16:11 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:16:11 - 02:16:16 - Henk van der Wal
  02:16:16 - 02:19:18 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:19:18 - 02:19:52 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:19:52 - 02:20:34 - Bob Brokking
  02:20:34 - 02:20:43 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:20:43 - 02:20:44 - Michel Blom
  02:20:44 - 02:21:23 - Michel Blom
  02:21:23 - 02:21:24 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:21:24 - 02:21:26 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:21:26 - 02:21:27 - Michel Blom
  02:21:27 - 02:21:38 - Leo Timmer
  02:21:38 - 02:21:39 - Michel Blom
  02:21:39 - 02:21:40 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:21:40 - 02:22:14 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:22:14 - 02:22:15 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:22:15 - 02:22:16 - Bob Brokking
  02:22:16 - 02:22:32 - Michel Blom
  02:22:32 - 02:22:33 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:22:33 - 02:22:46 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:22:46 - 02:22:56 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:22:56 - 02:22:57 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:22:57 - 02:23:55 - Marieke de Wit
  02:23:55 - 02:23:59 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:23:59 - 02:24:13 - Henk van der Wal
  02:24:13 - 02:24:14 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:24:14 - 02:24:41 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:24:41 - 02:24:51 - Michel Blom
  02:24:51 - 02:25:41 - Mevrouw Sanne Zijlstra
 10. 10

  Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 10 juli 2024.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. Kennis te nemen van de ontwerp-wijziging Gemeenschappelijke Regeling Gevudo en af te zien
  van het indienen van een zienswijze
  2. Onder voorbehoud dat er naar aanleiding van de zienswijzeprocedure geen wijzigingen worden
  doorgevoerd op de voorliggende concept wijziging toestemming te verlenen aan het college om
  de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Gevudo vast te stellen.

  Toezeggingen

  Titel
  Artikel 21
  02:25:16 - 02:25:41 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:25:41 - 02:25:55 - Pieter van Bruggen
  02:25:55 - 02:25:56 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:25:56 - 02:26:02 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:26:02 - 02:26:12 - Maarten Klink
  02:26:12 - 02:26:13 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:26:13 - 02:26:16 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:26:16 - 02:26:18 - Henk van der Wal
  02:26:18 - 02:26:19 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:26:19 - 02:26:20 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:26:20 - 02:26:23 - Marieke de Wit
  02:26:23 - 02:26:25 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:26:25 - 02:26:26 - Bart Toonen
  02:26:26 - 02:26:45 - Marieke de Wit
  02:26:45 - 02:26:58 - Bart Toonen
  02:26:58 - 02:27:02 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:27:02 - 02:27:06 - Bob Brokking
  02:27:06 - 02:27:29 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:27:29 - 02:27:32 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:27:32 - 02:27:47 - Arco Bikker
  02:27:47 - 02:27:49 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:27:49 - 02:28:06 - Bart Toonen
  02:28:06 - 02:28:14 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:28:14 - 02:29:14 - Mevrouw Sanne Zijlstra
 11. 11

  Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 10 juli 2024.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  - Toestemming te verlenen aan het college om de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling
     Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid vast te stellen.

  Toezeggingen

  Titel
  Artikel 40
  02:28:39 - 02:29:14 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:29:14 - 02:29:18 - Maarten Klink
  02:29:18 - 02:29:19 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:29:19 - 02:29:23 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:29:23 - 02:29:36 - Corné Egas
  02:29:36 - 02:29:38 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:29:38 - 02:29:39 - Marieke de Wit
  02:29:39 - 02:29:41 - Corné Egas
  02:29:41 - 02:29:43 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:29:43 - 02:29:46 - Bart Toonen
  02:29:46 - 02:29:48 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:29:48 - 02:31:26 - Wilma de Moel
  02:31:26 - 02:31:36 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:31:36 - 02:31:44 - Pieter van Bruggen
  02:31:44 - 02:31:45 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:31:45 - 02:31:52 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:31:52 - 02:32:04 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:32:04 - 02:32:11 - Theo Segers
  02:32:11 - 02:32:16 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:32:16 - 02:32:19 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:32:19 - 02:33:02 - Mevrouw Sanne Zijlstra
 12. 12

  Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 10 juli 2024.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:


  Toestemming te verlenen aan het college om de 6de wijziging van de Gemeenschappelijke
  Regeling Bureau Openbare Verlichting vast te stellen.

  02:32:42 - 02:33:02 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:33:02 - 02:33:34 - Wietse Blok
  02:33:34 - 02:33:38 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:33:38 - 02:33:44 - Marieke de Wit
  02:33:44 - 02:33:45 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:33:45 - 02:33:52 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:33:52 - 02:33:55 - Bart Toonen
  02:33:55 - 02:34:02 - Joke van de Graaf
  02:34:02 - 02:34:03 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:34:03 - 02:34:05 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:34:05 - 02:34:07 - Leo Timmer
  02:34:07 - 02:34:08 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:34:08 - 02:34:10 - Joke van de Graaf
  02:34:10 - 02:34:12 - Maarten Klink
  02:34:12 - 02:34:23 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:34:23 - 02:34:26 - Wietse Blok
  02:34:26 - 02:35:06 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:35:06 - 02:35:16 - Bert Snoek
  02:35:16 - 02:35:18 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:35:18 - 02:35:20 - Bert Snoek
  02:35:20 - 02:35:28 - Bart Toonen
  02:35:28 - 02:35:31 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:35:31 - 02:35:34 - Naomi Kok
  02:35:34 - 02:35:35 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:35:35 - 02:35:39 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:35:39 - 02:35:40 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:35:40 - 02:36:38 - Leo Timmer
  02:36:38 - 02:36:41 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:36:41 - 02:36:42 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:36:42 - 02:36:51 - Maarten Klink
  02:36:51 - 02:36:55 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:36:55 - 02:36:56 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:36:56 - 02:37:01 - Bas de Groot
  02:37:01 - 02:37:05 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:37:05 - 02:37:08 - Bas de Groot
  02:37:08 - 02:38:19 - Mevrouw Sanne Zijlstra
 13. 13

  Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 10 juli 2024.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. de Verordening Starterslening gemeente Molenlanden 2024 vast te stellen;
  2. de huidige Verordening Starterslening gemeente Molenlanden 2022 in te trekken.

 14. 14

  02:37:31 - 02:38:19 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:54:56 - 02:55:55 - Mevrouw Sanne Zijlstra
 15. 15

  De vergadering is om 22.25 uur gesloten.