Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gezamenlijke Commissievergadering

dinsdag 6 februari 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Bleskensgraaf, de Spil - raadzaal

Voorzitter
Mirjam Muis
Toelichting

Commissie WWV en Commissie SDB

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:01:43 - 00:04:36 - Mevrouw Mirjam Muis
 2. 2

  - Dhr. Grip spreekt als VN Ambassadeur in over het beleidsplan Bewust Blijven Bewegen en Sporten
  - Dhr. Van Vuren spreekt in over bestemmingsplan N214 Groot Onderhoud
  - Mw. De Bruijn spreekt in over bestemmingsplan Gelkenes 10 Groot-Ammers

  00:14:25 - 00:14:34 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:14:34 - 00:17:19 - Harry Stam
  00:17:19 - 00:17:25 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:17:25 - 00:18:12 - Jan Arie Koorevaar
  00:18:12 - 00:18:30 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:23:13 - 00:23:22 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:23:22 - 00:23:25 - Bert Snoek
  00:23:25 - 00:23:48 - Bert Snoek
  00:23:48 - 00:23:58 - Bert Snoek
  00:23:58 - 00:24:06 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:24:06 - 00:24:30 - Bert Snoek
  00:24:30 - 00:24:44 - Jan Arie Koorevaar
  00:24:44 - 00:25:16 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:25:16 - 00:25:54 - Jan Arie Koorevaar
  00:25:54 - 00:26:23 - Wietse Blok
  00:26:23 - 00:27:29 - Jan Arie Koorevaar
  00:27:29 - 00:27:34 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:27:34 - 00:28:38 - Erik de Jong
  00:28:38 - 00:28:43 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:28:43 - 00:29:07 - Ferry van der Koelen
  00:29:07 - 00:29:23 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:29:23 - 00:35:19 - Ferry van der Koelen
  00:35:19 - 00:35:25 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:35:25 - 00:35:59 - Pieter van Bruggen
  00:35:59 - 00:36:14 - Pieter van Bruggen
  00:36:14 - 00:36:16 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:36:16 - 00:38:13 - Ruud van Rijn
  00:38:13 - 00:38:16 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:38:16 - 00:39:29 - Maarten Klink
  00:39:29 - 00:39:35 - Bert Snoek
  00:39:35 - 00:39:37 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:39:37 - 00:41:21 - Bas de Groot
  00:41:21 - 00:42:14 - Mevrouw Mirjam Muis
 3. 3

  00:41:45 - 00:42:14 - Mevrouw Mirjam Muis
 4. 4

  De heer De Jong (CDA) stelt vragen over het ontbreken van inzicht in vuilstortingen voor inwoners op de website van Waardlanden.

  00:42:02 - 00:42:14 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:42:14 - 00:43:41 - Wout de Jong
  00:43:41 - 00:44:03 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:44:11 - 00:46:08 - Arco Bikker
  00:46:08 - 00:46:19 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:46:19 - 00:46:47 - Harry Stam
  00:46:47 - 00:47:30 - Arco Bikker
  00:47:30 - 00:47:33 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:47:33 - 00:48:11 - Wietse Blok
  00:48:11 - 00:48:25 - Arco Bikker
  00:48:25 - 00:48:28 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:48:28 - 00:48:29 - Arco Bikker
  00:48:29 - 00:48:58 - Wout de Jong
  00:48:58 - 00:49:31 - Arco Bikker
  00:49:31 - 00:50:02 - Mevrouw Mirjam Muis
 5. 5

  De lijst ingekomen stukken wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 27 februari 2024.

  00:49:53 - 00:50:02 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:50:02 - 00:50:45 - Erik de Jong
  00:50:47 - 00:50:56 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:50:56 - 00:51:07 - Erik de Jong
  00:51:07 - 00:52:09 - Mevrouw Mirjam Muis
 6. 6

  Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 27 februari 2024.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. de beantwoording van de ingediende zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan ‘‘Groot-
  Ammers, Gelkenes 10’ zoals opgenomen in de Nota Zienswijze, vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan ‘Groot-Ammers, Gelkenes 10’, dat voorziet in het realiseren van
  een nieuwe levensloopbestendige woning op het perceel Gelkenes 10 te Groot-Ammers,
  gewijzigd vast te stellen voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
  3. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (m.e.r.) niet noodzakelijk is,
  omdat van de gewenste ontwikkeling geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu
  te verwachten zijn;
  4. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal middels een
  gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld;

  Toezeggingen

  Titel
  Wijzigingen door participatie
  00:51:30 - 00:52:09 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:52:10 - 00:53:46 - Maarten Klink
  00:53:47 - 00:53:51 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:53:51 - 00:55:13 - Ruud van Rijn
  00:55:13 - 00:55:15 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:55:15 - 00:56:44 - Pieter van Bruggen
  00:56:45 - 00:56:47 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:56:47 - 00:58:06 - Bert Snoek
  00:58:08 - 00:58:11 - Mevrouw Mirjam Muis
  00:58:11 - 01:00:43 - Bas de Groot
  01:00:44 - 01:00:49 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:00:49 - 01:01:56 - Ferry van der Koelen
  01:01:56 - 01:02:17 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:02:31 - 01:05:32 - Arco Bikker
  01:05:32 - 01:05:34 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:05:34 - 01:05:35 - Arco Bikker
  01:05:35 - 01:06:08 - Maarten Klink
  01:06:08 - 01:08:41 - Arco Bikker
  01:08:41 - 01:09:07 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:09:07 - 01:10:24 - Ruud van Rijn
  01:10:24 - 01:10:28 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:10:28 - 01:11:37 - Maarten Klink
  01:11:40 - 01:12:40 - Mevrouw Mirjam Muis
 7. 7

  Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 27 februari 2024.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. De beantwoording van de ingediende zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan ‘N214 Groot
  onderhoud’, zoals opgenomen in de Nota Zienswijze, vast te stellen;
  2. Het bestemmingsplan ‘N214 Groot onderhoud’ (IMRO.NL.1978.BPN214MLLN-VG01) gewijzigd
  vast te stellen, waarbij het plan het groot onderhoud en aanpassingen aan de N214 mogelijk
  maakt;
  3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
  4. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

  Toezeggingen

  Titel
  Gesprek omwonenden 't Laantje en Kruispunt N214-Wijngaardse Steeg
  01:12:03 - 01:12:40 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:12:40 - 01:12:41 - Erik de Jong
  01:12:41 - 01:15:50 - Erik de Jong
  01:15:50 - 01:16:04 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:16:04 - 01:16:49 - Pieter van Bruggen
  01:16:50 - 01:16:51 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:16:51 - 01:17:49 - Bert Snoek
  01:17:50 - 01:17:54 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:17:54 - 01:19:52 - Wietse Blok
  01:19:53 - 01:19:58 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:19:58 - 01:21:03 - Ferry van der Koelen
  01:21:03 - 01:21:09 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:21:09 - 01:24:24 - Jan Arie Koorevaar
  01:24:25 - 01:24:45 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:25:02 - 01:28:04 - Arco Bikker
  01:28:04 - 01:28:07 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:28:07 - 01:28:35 - Jan Arie Koorevaar
  01:28:35 - 01:29:58 - Arco Bikker
  01:29:58 - 01:30:00 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:30:00 - 01:30:23 - Jan Arie Koorevaar
  01:30:23 - 01:30:38 - Arco Bikker
  01:30:38 - 01:30:44 - Jan Arie Koorevaar
  01:30:44 - 01:31:11 - Arco Bikker
  01:31:11 - 01:31:13 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:31:13 - 01:31:14 - Arco Bikker
  01:31:14 - 01:32:41 - Erik de Jong
  01:32:41 - 01:32:56 - Arco Bikker
  01:32:56 - 01:33:07 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:33:07 - 01:33:08 - Arco Bikker
  01:33:08 - 01:34:01 - Jan Arie Koorevaar
  01:34:01 - 01:34:28 - Arco Bikker
  01:34:28 - 01:34:38 - Jan Arie Koorevaar
  01:34:38 - 01:34:40 - Arco Bikker
  01:34:40 - 01:34:42 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:34:42 - 01:35:43 - Wietse Blok
  01:35:43 - 01:35:44 - Arco Bikker
  01:35:44 - 01:35:54 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:35:54 - 01:35:55 - Arco Bikker
  01:35:55 - 01:36:04 - Wietse Blok
  01:36:04 - 01:36:06 - Arco Bikker
  01:36:06 - 01:36:16 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:36:16 - 01:36:36 - Erik de Jong
  01:36:36 - 01:36:37 - Arco Bikker
  01:36:37 - 01:36:51 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:36:51 - 01:37:24 - Jan Arie Koorevaar
  01:37:25 - 01:37:26 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:37:26 - 01:38:06 - Wietse Blok
  01:38:06 - 01:38:09 - Jan Arie Koorevaar
  01:38:12 - 01:39:03 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:46:24 - 01:47:31 - Mevrouw Mirjam Muis
 8. 8

  Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 27 februari 2024.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
   Het Beleidsplan 2024-2030 (Bewust Blijven Bewegen en Sporten) vast te stellen

  Toezeggingen

  Titel
  Diverse gesprekken
  01:46:35 - 01:47:31 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:47:31 - 01:50:08 - Michel Blom
  01:50:08 - 01:50:11 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:50:11 - 01:54:47 - Wietse Blok
  01:54:47 - 01:54:55 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:54:55 - 01:56:52 - Marieke de Wit
  01:56:52 - 01:56:55 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:56:55 - 01:56:56 - Marieke de Wit
  01:56:56 - 01:57:06 - Michel Blom
  01:57:06 - 01:57:08 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:57:08 - 01:57:35 - Marieke de Wit
  01:57:35 - 01:57:37 - Mevrouw Mirjam Muis
  01:57:37 - 01:58:00 - Wietse Blok
  01:58:00 - 01:58:21 - Marieke de Wit
  01:58:21 - 02:00:19 - Marieke de Wit
  02:00:19 - 02:00:25 - Mevrouw Mirjam Muis
  02:00:27 - 02:05:10 - Harry Stam
  02:05:10 - 02:05:11 - Mevrouw Mirjam Muis
  02:05:11 - 02:05:18 - Mevrouw Mirjam Muis
  02:05:18 - 02:08:37 - Wilma de Moel
  02:08:37 - 02:08:48 - Wietse Blok
  02:08:48 - 02:13:10 - Wilma de Moel
  02:13:10 - 02:13:18 - Mevrouw Mirjam Muis
  02:13:18 - 02:19:27 - Wim de Haan
  02:19:27 - 02:19:29 - Mevrouw Mirjam Muis
  02:19:29 - 02:19:43 - Harry Stam
  02:19:44 - 02:19:50 - Wim de Haan
  02:19:53 - 02:20:20 - Mevrouw Mirjam Muis
  02:20:23 - 02:24:36 - Bram Visser
  02:24:36 - 02:24:39 - Mevrouw Mirjam Muis
  02:24:39 - 02:25:13 - Wilma de Moel
  02:25:13 - 02:26:09 - Bram Visser
  02:26:09 - 02:26:11 - Wilma de Moel
  02:26:11 - 02:27:42 - Bram Visser
  02:27:42 - 02:27:45 - Mevrouw Mirjam Muis
  02:27:45 - 02:29:00 - Wietse Blok
  02:29:00 - 02:30:41 - Bram Visser
  02:30:41 - 02:30:42 - Mevrouw Mirjam Muis
  02:30:42 - 02:30:43 - Bram Visser
  02:30:43 - 02:31:01 - Harry Stam
  02:31:01 - 02:31:39 - Bram Visser
  02:31:39 - 02:31:40 - Mevrouw Mirjam Muis
  02:31:40 - 02:32:48 - Wietse Blok
  02:32:48 - 02:32:50 - Mevrouw Mirjam Muis
  02:32:50 - 02:32:51 - Bram Visser
  02:32:51 - 02:32:59 - Wilma de Moel
  02:32:59 - 02:33:23 - Wietse Blok
  02:33:23 - 02:34:28 - Bram Visser
  02:34:28 - 02:34:50 - Wietse Blok
  02:34:50 - 02:39:44 - Bram Visser
  02:39:44 - 02:39:53 - Mevrouw Mirjam Muis
  02:39:53 - 02:40:39 - Wietse Blok
  02:40:39 - 02:43:07 - Bram Visser
  02:43:07 - 02:43:08 - Mevrouw Mirjam Muis
  02:43:08 - 02:43:09 - Bram Visser
  02:43:09 - 02:44:11 - Wilma de Moel
  02:44:11 - 02:45:55 - Bram Visser
  02:45:55 - 02:46:19 - Wilma de Moel
  02:46:19 - 02:46:30 - Bram Visser
  02:46:30 - 02:46:34 - Mevrouw Mirjam Muis
  02:46:34 - 02:46:35 - Bram Visser
  02:46:35 - 02:46:37 - Harry Stam
  02:46:37 - 02:46:56 - Bram Visser
  02:46:56 - 02:47:16 - Wilma de Moel
  02:47:16 - 02:48:09 - Bram Visser
  02:48:09 - 02:48:11 - Mevrouw Mirjam Muis
  02:48:11 - 02:49:12 - Harry Stam
  02:49:12 - 02:52:36 - Bram Visser
  02:52:36 - 02:52:38 - Mevrouw Mirjam Muis
  02:52:38 - 02:54:08 - Harry Stam
  02:54:08 - 02:54:51 - Bram Visser
  02:54:51 - 02:54:59 - Mevrouw Mirjam Muis
  02:54:59 - 02:55:04 - Bram Visser
  02:55:04 - 02:55:35 - Michel Blom
  02:55:35 - 02:57:46 - Bram Visser
  02:57:46 - 02:58:51 - Wim de Haan
  02:58:51 - 02:59:55 - Bram Visser
  02:59:55 - 02:59:57 - Wim de Haan
  02:59:57 - 03:00:12 - Bram Visser
  03:00:12 - 03:00:19 - Wout de Jong
  03:00:19 - 03:00:33 - Bram Visser
  03:00:33 - 03:00:37 - Mevrouw Mirjam Muis
  03:00:37 - 03:00:39 - Bram Visser
  03:00:39 - 03:01:21 - Bram Visser
  03:01:21 - 03:01:22 - Mevrouw Mirjam Muis
  03:01:22 - 03:01:23 - Bram Visser
  03:01:23 - 03:02:37 - Wim de Haan
  03:02:37 - 03:02:38 - Bram Visser
  03:02:38 - 03:02:40 - Mevrouw Mirjam Muis
  03:02:40 - 03:03:28 - Harry Stam
  03:03:28 - 03:04:02 - Bram Visser
  03:04:02 - 03:05:52 - Mevrouw Mirjam Muis
  03:05:52 - 03:05:53 - Wilma de Moel
  03:05:53 - 03:07:11 - Wilma de Moel
  03:07:11 - 03:07:18 - Mevrouw Mirjam Muis
  03:07:18 - 03:08:09 - Wim de Haan
  03:08:11 - 03:08:12 - Wilma de Moel
  03:08:12 - 03:08:13 - Mevrouw Mirjam Muis
  03:08:13 - 03:09:12 - Wilma de Moel
  03:09:13 - 03:09:14 - Mevrouw Mirjam Muis
  03:09:14 - 03:10:21 - Wietse Blok
  03:10:24 - 03:10:30 - Mevrouw Mirjam Muis
  03:10:30 - 03:10:40 - Wim de Haan
  03:10:41 - 03:11:28 - Mevrouw Mirjam Muis
 9. 9

  Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 27 februari 2024.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit
  Na kennis genomen te hebben van de 1ste wijziging begroting 2024 Omgevingsdienst Zuid-
  Holland Zuid (OZHZ) een zienswijze in te dienen zoals verwoord in bijlage 3.

  03:11:08 - 03:11:28 - Mevrouw Mirjam Muis
  03:11:28 - 03:12:26 - Bas de Groot
  03:12:27 - 03:12:32 - Mevrouw Mirjam Muis
  03:12:32 - 03:13:12 - Marieke de Wit
  03:13:12 - 03:13:15 - Mevrouw Mirjam Muis
  03:13:15 - 03:13:20 - Pieter van Bruggen
  03:13:21 - 03:13:26 - Mevrouw Mirjam Muis
  03:13:27 - 03:14:09 - Wilma de Moel
  03:14:10 - 03:14:13 - Mevrouw Mirjam Muis
  03:14:13 - 03:14:19 - Wim de Haan
  03:14:20 - 03:14:30 - Mevrouw Mirjam Muis
  03:14:30 - 03:15:37 - Michel Blom
  03:15:37 - 03:15:48 - Mevrouw Mirjam Muis
  03:16:11 - 03:17:28 - Arco Bikker
  03:17:28 - 03:18:18 - Mevrouw Mirjam Muis
 10. 10

  Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 27 februari 2024.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit
  1. Toestemming verlenen aan het college om de vijfde wijziging van de Gemeenschappelijke
  regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vast te stellen.

  03:17:58 - 03:18:18 - Mevrouw Mirjam Muis
  03:18:18 - 03:18:21 - Marieke de Wit
  03:18:21 - 03:18:25 - Pieter van Bruggen
  03:18:25 - 03:18:28 - Mevrouw Mirjam Muis
  03:18:28 - 03:18:53 - Wilma de Moel
  03:18:54 - 03:18:58 - Mevrouw Mirjam Muis
  03:18:58 - 03:19:02 - Wim de Haan
  03:19:02 - 03:19:05 - Mevrouw Mirjam Muis
  03:19:05 - 03:19:21 - Michel Blom
  03:19:21 - 03:19:22 - Mevrouw Mirjam Muis
  03:19:22 - 03:19:27 - Bas de Groot
  03:19:27 - 03:19:49 - Mevrouw Mirjam Muis
 11. 11

  Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 27 februari 2024.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  Een aanvraag voor suppletie voor het opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten uit
  de Tweede Wereldoorlog ten bedrage van €7955,53 bij het ministerie van Binnenlandse
  Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), conform de 68% -suppletie-regeling, excl. btw van de
  gemaakte kosten in te dienen voor 1 april 2024.

  03:19:37 - 03:19:49 - Mevrouw Mirjam Muis
  03:19:50 - 03:22:43 - Harry Stam
  03:22:45 - 03:22:52 - Mevrouw Mirjam Muis
  03:22:52 - 03:23:02 - Naomi Kok
  03:23:05 - 03:23:08 - Mevrouw Mirjam Muis
  03:23:09 - 03:23:30 - Wout de Jong
  03:23:32 - 03:23:37 - Mevrouw Mirjam Muis
  03:23:37 - 03:23:44 - Ferry van der Koelen
  03:23:44 - 03:23:47 - Mevrouw Mirjam Muis
  03:23:47 - 03:24:08 - Wietse Blok
  03:24:09 - 03:24:11 - Mevrouw Mirjam Muis
  03:24:11 - 03:24:16 - Bert Snoek
  03:24:17 - 03:24:21 - Bert Snoek
  03:24:21 - 03:24:28 - Mevrouw Mirjam Muis
  03:24:52 - 03:25:02 - Theo Segers
  03:25:02 - 03:25:07 - Mevrouw Mirjam Muis
  03:25:07 - 03:25:08 - Theo Segers
  03:25:08 - 03:25:24 - Harry Stam
  03:25:24 - 03:26:33 - Theo Segers
  03:26:35 - 03:26:43 - Mevrouw Mirjam Muis
  03:26:43 - 03:26:55 - Harry Stam
  03:26:56 - 03:27:37 - Mevrouw Mirjam Muis
 12. 12

  De vergadering is om 22.56 uur gesloten.

  03:27:11 - 03:27:37 - Mevrouw Mirjam Muis