Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Gezamenlijke Commissievergadering

donderdag 16 mei 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Bleskensgraaf, de Spil - raadzaal

Voorzitter
Wietse (W.C.) Blok
Toelichting

In een commissievergadering voeren raads- en/of burgerleden met elkaar het debat over onderwerpen die op de agenda staan. Het doel van de avond is om te komen tot een advies voor behandeling van het voorstel in een besluitvormende vergadering. De besluitvormende vergadering over het betreffende onderwerp vindt in de regel twee weken later plaats.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

  00:05:39 - 00:16:56 - De heer Wietse Blok
 2. 2

  Mw. Mariandel Robbertsen spreekt in over lichthinder. Zij biedt ook handtekeningen aan. De handtekeningen wordt door dhr. Snoek in ontvangst genomen.
  Rectificatie op haar inspraak: zij heeft geen contact gehad met de firma Vlot maar met firma vd Vlist (Schelluinen west).  Dhr. Cor van Aken, secretaris stichting Julianapark, spreekt in over bestemmingsplan Park Julianastraat, Groot-Ammers.

  00:08:06 - 00:16:56 - De heer Wietse Blok
  00:16:56 - 00:17:11 - De heer Wietse Blok
  00:17:11 - 00:17:30 - De heer Wietse Blok
  00:17:30 - 00:18:49 - Bas de Groot
  00:18:49 - 00:18:54 - De heer Wietse Blok
  00:18:54 - 00:20:37 - Harry Stam
  00:20:37 - 00:20:40 - De heer Wietse Blok
  00:20:40 - 00:20:54 - Bert Snoek
  00:20:54 - 00:20:57 - De heer Wietse Blok
  00:20:57 - 00:21:20 - Maarten Klink
  00:21:20 - 00:21:24 - De heer Wietse Blok
  00:21:24 - 00:22:28 - Ferry van der Koelen
  00:22:28 - 00:22:34 - De heer Wietse Blok
  00:22:34 - 00:22:37 - Ferry van der Koelen
  00:22:37 - 00:23:34 - Wilma de Moel
  00:23:34 - 00:23:35 - De heer Wietse Blok
  00:23:35 - 00:24:08 - Wilma de Moel
  00:24:08 - 00:24:30 - De heer Wietse Blok
  00:25:39 - 00:26:08 - De heer Wietse Blok
  00:31:23 - 00:31:41 - De heer Wietse Blok
  00:31:41 - 00:33:30 - Wilma de Moel
  00:33:30 - 00:34:13 - De heer Wietse Blok
  00:34:13 - 00:34:20 - De heer Wietse Blok
  00:34:20 - 00:35:41 - Harry Stam
  00:35:41 - 00:35:45 - De heer Wietse Blok
  00:35:45 - 00:37:11 - Bas de Groot
  00:37:11 - 00:39:20 - De heer Wietse Blok
 3. 3

  00:37:42 - 00:39:20 - De heer Wietse Blok
 4. 4

  00:37:58 - 00:39:20 - De heer Wietse Blok
 5. 5

  Dhr. De Haan vraagt het afdoeningsadvies van de ingekomen brief van 3 mei van de adviesraad sociaal domein over afvalinzameling te wijzigen in afhandeling door het college met terugkoppeling naar de raad.
  Wethouder Bikker meldt dat de raad op korte termijn een kopie van de antwoordbrief zal ontvangen.


  De commissie stemt in met de voorgestelde wijziging.  De gewijzigde lijst ingekomen stukken wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 28 mei

  00:38:48 - 00:39:20 - De heer Wietse Blok
  00:39:21 - 00:40:14 - Wim de Haan
  00:40:14 - 00:40:24 - De heer Wietse Blok
  00:40:24 - 00:40:28 - Wim de Haan
  00:40:28 - 00:40:29 - De heer Wietse Blok
  00:40:29 - 00:41:09 - Harry Stam
  00:41:09 - 00:41:35 - Wim de Haan
  00:41:35 - 00:41:38 - Harry Stam
  00:41:38 - 00:42:05 - De heer Wietse Blok
  00:42:05 - 00:42:13 - Corné Egas
  00:42:13 - 00:42:26 - De heer Wietse Blok
  00:42:26 - 00:42:31 - Corné Egas
  00:42:31 - 00:42:56 - De heer Wietse Blok
  00:42:56 - 00:43:35 - Corné Egas
  00:43:35 - 00:43:54 - De heer Wietse Blok
  00:44:01 - 00:44:45 - Arco Bikker
  00:44:45 - 00:44:46 - De heer Wietse Blok
  00:44:46 - 00:44:59 - Wim de Haan
  00:44:59 - 00:46:15 - De heer Wietse Blok
 6. 6

  Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 28 mei 2024.

  Voorgesteld besluit

  1. Het bestemmingsplan ‘Groot-Ammers, Park Julianastraat’ (NL.IMRO.BPPrkJulianastrAMS-VG01), dat de huidige bestemming ‘Wonen’ naar 'Groen’, vast te stellen.
  2. Te constateren dat het opstellen van een milieueffectrapportage niet nodig is.

  00:45:48 - 00:46:15 - De heer Wietse Blok
  00:46:19 - 00:48:53 - Wilma de Moel
  00:48:53 - 00:48:57 - De heer Wietse Blok
  00:48:57 - 00:50:17 - Bas de Groot
  00:50:17 - 00:50:21 - De heer Wietse Blok
  00:50:21 - 00:50:42 - Harry Stam
  00:50:42 - 00:50:44 - De heer Wietse Blok
  00:50:44 - 00:51:29 - Wilma de Moel
  00:51:29 - 00:51:30 - De heer Wietse Blok
  00:51:30 - 00:54:12 - Harry Stam
  00:54:12 - 00:54:17 - De heer Wietse Blok
  00:54:17 - 00:54:57 - Harry Stam
  00:54:57 - 00:55:02 - De heer Wietse Blok
  00:55:02 - 00:56:50 - Bert Snoek
  00:56:51 - 00:57:06 - De heer Wietse Blok
  00:57:06 - 00:59:27 - Maarten Klink
  00:59:27 - 00:59:32 - De heer Wietse Blok
  00:59:32 - 01:00:36 - Ferry van der Koelen
  01:00:36 - 01:00:58 - De heer Wietse Blok
  01:01:04 - 01:08:23 - Arco Bikker
  01:08:23 - 01:08:30 - De heer Wietse Blok
  01:08:30 - 01:10:37 - Maarten Klink
  01:10:37 - 01:11:14 - Arco Bikker
  01:11:14 - 01:11:17 - Maarten Klink
  01:11:17 - 01:11:19 - De heer Wietse Blok
  01:11:19 - 01:11:31 - Maarten Klink
  01:11:31 - 01:11:37 - Arco Bikker
  01:11:37 - 01:12:01 - Maarten Klink
  01:12:01 - 01:12:07 - Arco Bikker
  01:12:07 - 01:12:08 - Maarten Klink
  01:12:08 - 01:12:10 - De heer Wietse Blok
  01:12:10 - 01:12:30 - Maarten Klink
  01:12:30 - 01:12:34 - De heer Wietse Blok
  01:12:34 - 01:12:35 - Arco Bikker
  01:12:35 - 01:12:56 - Wilma de Moel
  01:12:56 - 01:13:56 - Arco Bikker
  01:13:56 - 01:14:20 - De heer Wietse Blok
  01:14:20 - 01:14:32 - Harry Stam
  01:14:32 - 01:14:34 - De heer Wietse Blok
  01:14:34 - 01:15:00 - Maarten Klink
  01:15:00 - 01:15:12 - De heer Wietse Blok
  01:15:12 - 01:16:36 - Bas de Groot
  01:16:36 - 01:17:01 - De heer Wietse Blok
  01:17:01 - 01:17:40 - Maarten Klink
  01:17:40 - 01:17:44 - De heer Wietse Blok
  01:17:44 - 01:18:17 - Bas de Groot
  01:18:17 - 01:18:29 - De heer Wietse Blok
  01:18:29 - 01:18:49 - Maarten Klink
  01:18:49 - 01:18:51 - De heer Wietse Blok
  01:18:51 - 01:18:56 - Maarten Klink
  01:18:56 - 01:19:49 - De heer Wietse Blok
  01:19:49 - 01:20:24 - Bas de Groot
 7. 7

  Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 28 mei 2024.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. de ‘Nota van zienswijzen’ vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan ‘Molenaarsgraaf, Graafdijk-oost 37’, dat voorziet in het omzetten
  van twee bedrijfswoningen naar burgerwoningen en het toevoegen van een nieuwe
  bedrijfswoning op het perceel Graafdijk-oost 36 en 37 te Molenaarsgraaf, gewijzigd vast
  te stellen;
  3. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (m.e.r.) niet noodzakelijk is,
  omdat van de gewenste ontwikkeling geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu
  te verwachten zijn;
  4. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal middels een
  gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld.

  Toezeggingen

  Titel
  Beantwoording vraag over argument 2.5
  01:19:56 - 01:20:24 - Bas de Groot
  01:20:25 - 01:20:29 - De heer Wietse Blok
  01:20:29 - 01:21:06 - Harry Stam
  01:21:06 - 01:21:09 - De heer Wietse Blok
  01:21:09 - 01:21:45 - Bert Snoek
  01:21:45 - 01:21:54 - De heer Wietse Blok
  01:21:54 - 01:23:14 - Wout de Jong
  01:23:14 - 01:23:17 - De heer Wietse Blok
  01:23:18 - 01:24:28 - Ferry van der Koelen
  01:24:28 - 01:24:32 - De heer Wietse Blok
  01:24:33 - 01:26:05 - Erik de Jong
  01:26:05 - 01:26:33 - De heer Wietse Blok
  01:26:33 - 01:26:48 - Arco Bikker
  01:26:48 - 01:26:59 - De heer Wietse Blok
  01:26:59 - 01:30:07 - Arco Bikker
  01:30:07 - 01:30:10 - De heer Wietse Blok
  01:30:10 - 01:30:43 - Wout de Jong
  01:30:43 - 01:30:47 - De heer Wietse Blok
  01:30:47 - 01:30:52 - Arco Bikker
  01:30:52 - 01:30:53 - Wout de Jong
  01:30:53 - 01:31:36 - Wout de Jong
  01:31:36 - 01:31:44 - De heer Wietse Blok
  01:31:44 - 01:32:30 - Arco Bikker
  01:32:30 - 01:32:33 - De heer Wietse Blok
  01:32:33 - 01:32:34 - Arco Bikker
  01:32:34 - 01:33:31 - Erik de Jong
  01:33:31 - 01:34:11 - Arco Bikker
  01:34:11 - 01:34:38 - Erik de Jong
  01:34:38 - 01:34:39 - De heer Wietse Blok
  01:34:39 - 01:34:40 - Erik de Jong
  01:34:40 - 01:34:47 - De heer Wietse Blok
  01:34:47 - 01:35:16 - Arco Bikker
  01:35:16 - 01:35:24 - De heer Wietse Blok
  01:35:24 - 01:35:33 - Wout de Jong
  01:35:33 - 01:35:52 - Arco Bikker
  01:35:52 - 01:36:10 - Wout de Jong
  01:36:10 - 01:36:12 - De heer Wietse Blok
  01:36:12 - 01:36:17 - Arco Bikker
  01:36:17 - 01:36:56 - De heer Wietse Blok
  01:36:57 - 01:38:54 - Bas de Groot
  01:38:55 - 01:39:24 - Wout de Jong
  01:39:25 - 01:39:26 - De heer Wietse Blok
  01:39:26 - 01:39:34 - Bas de Groot
  01:39:34 - 01:39:41 - De heer Wietse Blok
  01:39:41 - 01:40:19 - Harry Stam
  01:40:20 - 01:40:39 - Erik de Jong
  01:40:39 - 01:40:43 - De heer Wietse Blok
  01:40:43 - 01:40:59 - Harry Stam
  01:40:59 - 01:41:07 - Erik de Jong
  01:41:07 - 01:41:17 - De heer Wietse Blok
  01:41:17 - 01:41:42 - Wout de Jong
  01:41:42 - 01:41:49 - De heer Wietse Blok
  01:41:49 - 01:42:07 - Ferry van der Koelen
  01:42:07 - 01:42:24 - De heer Wietse Blok
  01:42:24 - 01:42:43 - Erik de Jong
  01:42:43 - 01:43:40 - De heer Wietse Blok
 8. 8

  Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 28 mei 2024.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
   1. de ‘Nota van zienswijzen’ vast te stellen; 
  2. het bestemmingsplan ‘Bleskensgraaf, Abbekesdoel 70’, dat voorziet in de sloop van de bebouwing en het verwijderen van de verharding van het transportbedrijf, het omzetten van de bedrijfs- naar burgerwoning en de bouw van een twee-onder-een-kap op het perceel Abbekesdoel 70 te Bleskensgraaf, ongewijzigd vast te stellen; 
  3. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (m.e.r.) niet noodzakelijk is, omdat van de gewenste ontwikkeling geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn; 
  4. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal middels een gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld;

  01:43:26 - 01:43:40 - De heer Wietse Blok
  01:43:40 - 01:44:20 - Harry Stam
  01:44:20 - 01:44:21 - De heer Wietse Blok
  01:44:21 - 01:44:55 - Bert Snoek
  01:44:55 - 01:44:58 - De heer Wietse Blok
  01:44:58 - 01:45:15 - Wout de Jong
  01:45:15 - 01:45:18 - De heer Wietse Blok
  01:45:18 - 01:45:21 - Wout de Jong
  01:45:21 - 01:45:28 - De heer Wietse Blok
  01:45:29 - 01:45:51 - Ferry van der Koelen
  01:45:51 - 01:45:53 - De heer Wietse Blok
  01:45:53 - 01:45:58 - Erik de Jong
  01:45:58 - 01:46:03 - De heer Wietse Blok
  01:46:04 - 01:46:30 - Bas de Groot
  01:46:30 - 01:46:49 - De heer Wietse Blok
  01:46:54 - 01:49:07 - Arco Bikker
  01:49:07 - 01:49:10 - De heer Wietse Blok
  01:49:10 - 01:50:27 - Wout de Jong
  01:50:27 - 01:51:45 - De heer Wietse Blok
 9. 9

  Dit agendapunt wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 28 mei 2024.


  De ChristenUnie bereidt een motie voor waarin het college wordt opgeroepen om zo snel mogelijk uit deze GR uit te treden danwel deze GR te stoppen.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. Het college en de burgemeester van Molenlanden toestemming te geven om het tekstvoorstel
  voor wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Natuur- en Recreatieschap Lingegebied vast te stellen;
  2. De gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Natuur- en Recreatieschap Lingegebied vast te stellen.

  01:51:08 - 01:51:45 - De heer Wietse Blok
  01:51:45 - 01:52:26 - Marieke de Wit
  01:52:26 - 01:52:29 - De heer Wietse Blok
  01:52:29 - 01:53:12 - Maarten Klink
  01:53:12 - 01:53:17 - De heer Wietse Blok
  01:53:17 - 01:55:51 - Michel Blom
  01:55:51 - 01:55:55 - De heer Wietse Blok
  01:55:56 - 01:56:29 - Anne Marie Mollema
  01:56:29 - 01:56:30 - De heer Wietse Blok
  01:56:30 - 01:58:15 - Corné Egas
  01:58:15 - 01:58:19 - De heer Wietse Blok
  01:58:19 - 01:59:00 - Harry Stam
  01:59:01 - 01:59:25 - De heer Wietse Blok
  01:59:31 - 02:00:17 - Maarten van Helden
  02:00:17 - 02:00:20 - Corné Egas
  02:00:20 - 02:00:22 - De heer Wietse Blok
  02:00:22 - 02:01:14 - Corné Egas
  02:01:14 - 02:01:19 - De heer Wietse Blok
  02:01:19 - 02:01:21 - Maarten van Helden
  02:01:21 - 02:01:35 - Michel Blom
  02:01:35 - 02:01:36 - Maarten van Helden
  02:01:36 - 02:01:38 - De heer Wietse Blok
  02:01:38 - 02:01:43 - Michel Blom
  02:01:43 - 02:02:12 - Maarten van Helden
  02:02:12 - 02:02:25 - Maarten Klink
  02:02:25 - 02:02:44 - De heer Wietse Blok
  02:02:44 - 02:03:52 - Corné Egas
  02:03:52 - 02:03:58 - De heer Wietse Blok
  02:03:58 - 02:03:59 - Harry Stam
  02:03:59 - 02:04:21 - Harry Stam
  02:04:21 - 02:05:11 - De heer Wietse Blok
  02:14:42 - 02:16:56 - De heer Wietse Blok
 10. 10

  De griffier stelt een brief op gericht aan het college waarin een aantal suggesties wordt opgenomen.
  Deze brief wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 28 mei.

  02:15:12 - 02:16:56 - De heer Wietse Blok
  02:16:56 - 02:16:57 - Jonette Korevaar-den Besten
  02:16:57 - 02:19:40 - Jonette Korevaar-den Besten
  02:19:40 - 02:19:45 - De heer Wietse Blok
  02:19:45 - 02:19:50 - Jonette Korevaar-den Besten
  02:19:50 - 02:19:54 - De heer Wietse Blok
  02:19:54 - 02:19:58 - Jonette Korevaar-den Besten
  02:19:58 - 02:20:03 - De heer Wietse Blok
  02:20:03 - 02:22:06 - Jonette Korevaar-den Besten
  02:22:06 - 02:22:22 - De heer Wietse Blok
  02:22:23 - 02:22:26 - Michel Blom
  02:22:26 - 02:22:28 - De heer Wietse Blok
  02:22:28 - 02:23:56 - Michel Blom
  02:23:56 - 02:23:59 - De heer Wietse Blok
  02:23:59 - 02:27:45 - Joke van de Graaf
  02:27:45 - 02:27:47 - De heer Wietse Blok
  02:27:47 - 02:32:47 - Corné Egas
  02:32:47 - 02:32:50 - De heer Wietse Blok
  02:32:51 - 02:35:47 - Harry Stam
  02:35:47 - 02:35:54 - De heer Wietse Blok
  02:35:54 - 02:37:25 - Bernd Voorsluijs
  02:37:26 - 02:38:00 - De heer Wietse Blok
  02:38:18 - 02:43:02 - Bram Visser
  02:43:02 - 02:43:03 - De heer Wietse Blok
  02:43:03 - 02:43:33 - Joke van de Graaf
  02:43:33 - 02:44:03 - Bram Visser
  02:44:03 - 02:44:07 - Joke van de Graaf
  02:44:07 - 02:44:35 - Bram Visser
  02:44:35 - 02:44:47 - Corné Egas
  02:44:47 - 02:44:52 - De heer Wietse Blok
  02:44:52 - 02:45:11 - Joke van de Graaf
  02:45:11 - 02:45:43 - Bram Visser
  02:45:43 - 02:45:45 - De heer Wietse Blok
  02:45:45 - 02:46:56 - Corné Egas
  02:46:56 - 02:47:31 - De heer Wietse Blok
  02:47:31 - 02:47:39 - Bram Visser
  02:47:39 - 02:47:48 - De heer Wietse Blok
  02:47:48 - 02:53:44 - Bram Visser
  02:53:44 - 02:54:03 - De heer Wietse Blok
  02:54:03 - 02:54:58 - Joke van de Graaf
  02:54:58 - 02:55:10 - Bram Visser
  02:55:10 - 02:55:13 - Joke van de Graaf
  02:55:13 - 02:57:42 - Bram Visser
  02:57:42 - 02:57:48 - De heer Wietse Blok
  02:57:48 - 02:57:50 - Bram Visser
  02:57:50 - 02:57:52 - De heer Wietse Blok
  02:57:52 - 02:58:52 - Bram Visser
  02:58:52 - 02:58:56 - De heer Wietse Blok
  02:58:56 - 02:59:14 - Bernd Voorsluijs
  02:59:14 - 02:59:55 - De heer Wietse Blok
  02:59:55 - 02:59:56 - De heer Wietse Blok
  02:59:56 - 03:03:27 - Jonette Korevaar-den Besten
  03:03:28 - 03:03:36 - De heer Wietse Blok
  03:03:36 - 03:04:53 - Michel Blom
  03:04:53 - 03:04:55 - De heer Wietse Blok
  03:04:55 - 03:04:56 - Joke van de Graaf
  03:04:56 - 03:05:02 - Michel Blom
  03:05:02 - 03:07:02 - Joke van de Graaf
  03:07:03 - 03:07:05 - De heer Wietse Blok
  03:07:05 - 03:08:33 - Corné Egas
  03:08:34 - 03:08:37 - De heer Wietse Blok
  03:08:37 - 03:08:38 - De heer Wietse Blok
  03:08:38 - 03:09:57 - Harry Stam
  03:09:57 - 03:10:17 - Corné Egas
  03:10:17 - 03:10:23 - De heer Wietse Blok
  03:10:23 - 03:12:24 - Corné Egas
  03:12:24 - 03:12:25 - De heer Wietse Blok
  03:12:25 - 03:13:17 - Harry Stam
  03:13:17 - 03:13:23 - De heer Wietse Blok
  03:13:23 - 03:14:31 - Bernd Voorsluijs
  03:14:31 - 03:14:39 - De heer Wietse Blok
  03:14:40 - 03:14:58 - Jonette Korevaar-den Besten
  03:14:58 - 03:16:37 - De heer Wietse Blok
 11. 11

  De vergadering is om 22.40 uur gesloten.

  03:16:14 - 03:16:37 - De heer Wietse Blok