Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Samenleving, Duurzaamheid & Bedrijfsvoering

donderdag 14 oktober 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Hoornaar, gemeentekantoor - raadzaal
Voorzitter
P.D. (Erik) Jonker
Toelichting

In een commissievergadering voeren raads- en/of burgerleden met elkaar het debat over onderwerpen die op de agenda staan. Het doel van de avond is om te komen tot een advies voor behandeling van het voorstel in een besluitvormende vergadering. De besluitvormende vergadering over het betreffende onderwerp vindt in de regel twee weken later plaats.

Uitzending

Agendapunten

 1. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 2. Er zijn geen insprekers.

 3. Er is niets mee te delen over de verbonden partijen.

 4. Er zijn geen mededelingen/mondelinge vragen.

 5. De lijst ingekomen stukken wordt als hamerstuk geagendeerd voor de besluitvormende raad van 26 oktober 2021.

 6. Dit agendapunt wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de besluitvormende raad van 26 oktober 2021.

  SGP en Doe mee! bereiden een amendement voor waarbij alle partijen mee willen denken over:
  - het opnemen in de zienswijze van de aanbevelingen van de verbonden partijen commissie;
  - het sterker inzetten op een realistische begroting;
  - het aanscherpen van de zienswijzebrief (en hiervoor evt tekst opstellen);
  - het toevoegen van consequenties als doelen niet worden gehaald.

  Verder wordt geopperd om het Rekenkameronderzoek breder te trekken door dwarsverbanden te leggen met andere rekenkamers.

  Toezeggingen

  Titel
  Politieke voorverkenning
  Verschil begroting Molenlanden en SOJ
  00:05:10 - 00:09:32 - Inspreker/Wethouder
  00:09:32 - 00:10:22 - T.C. (Theo) Segers
  00:10:22 - 00:13:39 - P. (Piet) de Gruijter
  00:13:39 - 00:14:06 - T.C. (Theo) Segers
  00:14:06 - 00:14:22 - J. (Jan) Lock
  00:14:22 - 00:14:50 - P. (Piet) de Gruijter
  00:14:53 - 00:14:59 - T.C. (Theo) Segers
  00:14:59 - 00:20:47 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  00:20:47 - 00:20:52 - T.C. (Theo) Segers
  00:20:52 - 00:23:11 - J. (Jonette) Korevaar
  00:23:11 - 00:23:32 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  00:23:32 - 00:24:40 - J. (Jonette) Korevaar
  00:24:40 - 00:24:58 - T.C. (Theo) Segers
  00:24:58 - 00:28:03 - G.P.A. (Bert) Snoek
  00:28:03 - 00:30:46 - J. (Jan) Lock
  00:30:46 - 00:30:53 - T.C. (Theo) Segers
  00:30:53 - 00:34:12 - A.S. (Sanne) Zijlstra
  00:34:12 - 00:34:36 - T.C. (Theo) Segers
  00:34:36 - 00:37:15 - Inspreker/Wethouder
  00:37:15 - 00:37:54 - P. (Piet) de Gruijter
  00:37:54 - 00:37:57 - Inspreker/Wethouder
  00:37:57 - 00:38:23 - J. (Jan) Lock
  00:38:23 - 00:39:37 - Inspreker/Wethouder
  00:39:37 - 00:40:02 - J. (Jan) Lock
  00:40:02 - 00:42:05 - Inspreker/Wethouder
  00:42:05 - 00:42:21 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  00:42:21 - 00:43:54 - Inspreker/Wethouder
  00:43:54 - 00:44:56 - J. (Jan) Lock
  00:44:56 - 00:47:41 - Inspreker/Wethouder
  00:47:41 - 00:47:47 - J. (Jan) Lock
  00:47:47 - 00:49:15 - Inspreker/Wethouder
  00:49:15 - 00:49:17 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  00:49:17 - 00:50:10 - Inspreker/Wethouder
  00:50:10 - 00:50:22 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  00:50:22 - 00:50:28 - Inspreker/Wethouder
  00:50:28 - 00:51:14 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  00:51:14 - 00:52:02 - Inspreker/Wethouder
  00:52:02 - 00:53:03 - G.P.A. (Bert) Snoek
  00:53:03 - 00:53:33 - Inspreker/Wethouder
  00:53:33 - 00:54:13 - J. (Jan) Lock
  00:54:13 - 00:54:58 - Inspreker/Wethouder
  00:54:58 - 00:55:14 - J. (Jan) Lock
  00:55:14 - 00:55:15 - T.C. (Theo) Segers
  00:55:15 - 00:56:16 - Inspreker/Wethouder
  00:56:16 - 00:57:23 - T.C. (Theo) Segers
  00:57:23 - 00:58:22 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  00:58:22 - 00:58:31 - T.C. (Theo) Segers
  00:58:31 - 00:58:57 - J. (Jonette) Korevaar
  00:58:57 - 00:59:04 - G.P.A. (Bert) Snoek
  00:59:04 - 00:59:05 - T.C. (Theo) Segers
  00:59:05 - 00:59:15 - G.P.A. (Bert) Snoek
  00:59:15 - 00:59:18 - J. (Jonette) Korevaar
  00:59:48 - 00:59:51 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  00:59:51 - 01:00:27 - J. (Jonette) Korevaar
  01:00:27 - 01:01:38 - P. (Piet) de Gruijter
  01:01:38 - 01:01:41 - T.C. (Theo) Segers
  01:01:41 - 01:03:33 - A.S. (Sanne) Zijlstra
  01:03:33 - 01:03:39 - T.C. (Theo) Segers
  01:03:39 - 01:04:15 - J. (Jan) Lock
  01:04:15 - 01:04:19 - T.C. (Theo) Segers
  01:04:19 - 01:04:24 - G.P.A. (Bert) Snoek
  01:04:24 - 01:05:34 - T.C. (Theo) Segers
 7. Dit agendapunt wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de besluitvormende raad van 26 oktober 2021.

  Bespreekpunt:
  - aanscherping/wijziging van het lijstje met de prioriteitstelling door het toevoegen van de punten verkeersveiligheid, huiselijk geweld en verwarde personen.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. het Veiligheidsplan Molenlanden 2022-2025 vast te stellen waarbij ingezet wordt op het behoud
  en waar mogelijk verbeteren van het veiligheidsniveau met daarbij de volgende drie prioriteiten:
  • versterken aanpak georganiseerde criminaliteit
  • vermindering aantal jeugdoverlast locaties
  • Bewustwording bij jongeren en hun ouders van de gevaren en schadelijke effecten van
  drank, (nieuwe soorten) middelen zoals lachgas en drugs varianten, waarbij we inzetten
  op vermindering van drank en middelengebruik;
  2. De benodigde personele uitbreiding van 1 fte voor het taakveld Veiligheid op te nemen in de
  personeelsbegroting;
  3. Kennis te nemen van de memo van de raadswerkgroep Veilig Voorwaarts waarin per aanbeveling
  van het Rekenkamerrapport Veilig Voorwaarts de opvolging beschreven staat.

  Toezeggingen

  Titel
  Lokale uitwerking veiligheidsbeeld en inzage in evacuatieplannen
  01:05:34 - 01:06:36 - P.D. (Erik) Jonker
  01:06:36 - 01:10:48 - P.J. (Pieter) van Bruggen
  01:10:48 - 01:11:01 - T.C. (Theo) Segers
  01:11:01 - 01:12:41 - A.A.J. (Anneke) Hartog
  01:12:41 - 01:19:36 - T.C. (Theo) Segers
  01:19:36 - 01:25:53 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  01:25:53 - 01:31:32 - T.C. (Theo) Segers
  01:31:32 - 01:36:16 - P. (Paul) Verschoor
  01:36:16 - 01:36:48 - T.C. (Theo) Segers
  01:36:48 - 01:46:03 - Inspreker/Wethouder
  01:46:03 - 01:46:30 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  01:46:30 - 01:47:45 - Inspreker/Wethouder
  01:47:45 - 01:48:04 - P.J. (Pieter) van Bruggen
  01:48:04 - 01:51:23 - Inspreker/Wethouder
  01:51:23 - 01:52:30 - P. (Paul) Verschoor
  01:52:30 - 01:53:54 - Inspreker/Wethouder
  01:53:54 - 01:54:34 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  01:54:34 - 01:54:37 - Inspreker/Wethouder
  01:54:37 - 01:55:11 - P. (Paul) Verschoor
  01:55:11 - 01:57:51 - Inspreker/Wethouder
  01:57:51 - 01:58:36 - P. (Paul) Verschoor
  01:58:36 - 02:04:01 - Inspreker/Wethouder
  02:04:01 - 02:04:21 - P. (Paul) Verschoor
  02:04:21 - 02:04:42 - Inspreker/Wethouder
  02:04:42 - 02:05:40 - P.J. (Pieter) van Bruggen
  02:05:40 - 02:05:41 - Inspreker/Wethouder
  02:05:41 - 02:06:10 - P.J. (Pieter) van Bruggen
  02:06:10 - 02:07:05 - Inspreker/Wethouder
  02:07:05 - 02:07:30 - T.C. (Theo) Segers
  02:07:30 - 02:08:14 - P. (Paul) Verschoor
  02:08:14 - 02:08:16 - T.C. (Theo) Segers
  02:08:16 - 02:09:42 - W.A.P. (Wilma) de Moel
  02:09:42 - 02:14:27 - T.C. (Theo) Segers
 8. Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de besluitvormende raad van 26 oktober 2021

  Voorgesteld besluit

  Het preventie- en Handhavingsplan Alcohol en Drugs 2022-2025 vast te stellen waarbij ingezet wordt op het voorkomen en terugdringen van alcohol- en druggebruik onder jongeren.

  Toezeggingen

  Titel
  Leerplichtambtenaar en zuipketens
  Nix 18 campagne en doelgroep 16 en 17-jarigen
  02:14:27 - 02:14:30 - J. (Jan) Lock
  02:14:30 - 02:17:12 - T.C. (Theo) Segers
  02:17:12 - 02:19:33 - P.G.M. (Philomeen) Breddels
  02:19:33 - 02:19:35 - T.C. (Theo) Segers
  02:19:35 - 02:21:30 - P. (Piet) de Gruijter
  02:21:30 - 02:21:38 - T.C. (Theo) Segers
  02:21:38 - 02:21:40 - D.D. (Dagmar) van den Herik
  02:25:08 - 02:27:52 - T.C. (Theo) Segers
  02:27:52 - 02:30:32 - A.S. (Sanne) Zijlstra
  02:30:32 - 02:30:59 - T.C. (Theo) Segers
  02:30:59 - 02:37:57 - Inspreker/Wethouder
  02:37:57 - 02:38:16 - P. (Piet) de Gruijter
  02:38:16 - 02:41:15 - Inspreker/Wethouder
  02:41:15 - 02:42:17 - P. (Piet) de Gruijter
  02:42:17 - 02:42:28 - Inspreker/Wethouder
  02:42:28 - 02:42:59 - P. (Piet) de Gruijter
  02:42:59 - 02:43:39 - Inspreker/Wethouder
  02:43:39 - 02:43:57 - D.D. (Dagmar) van den Herik
  02:43:57 - 02:45:01 - Inspreker/Wethouder
  02:45:01 - 02:46:23 - A.S. (Sanne) Zijlstra
  02:46:23 - 02:47:08 - Inspreker/Wethouder
  02:47:08 - 02:47:38 - P.G.M. (Philomeen) Breddels
  02:47:38 - 02:48:54 - Inspreker/Wethouder
  02:48:54 - 02:49:43 - P.G.M. (Philomeen) Breddels
  02:49:43 - 02:51:00 - Inspreker/Wethouder
  02:51:00 - 02:53:04 - T.C. (Theo) Segers
 9. Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de besluitvormende raad van 26 oktober 2021

  Voorgesteld besluit

  Het college van Molenlanden besluit de raad voor te stellen:
  de Regionale Adaptatie Strategie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden ‘Op weg naar een
  klimaatbestendige en waterrobuuste regio’ vast te stellen waarin:
   de gevolgen van klimaatverandering voor de regio in de periode tot 2050 zijn
  geanalyseerd (weten ) voor de volgende omgevingsthema’s:
  o Verstedelijking en Gezonde leefomgeving
  o Landbouw en Natuur
  o Landschap en Recreatie
  o Infrastructuur en Vitale objecten
   Ambities en doelen staan voor het verbeteren van de waterrobuustheid en
  klimaatbestendigheid in de periode tot 2050 en het vormgeven van de
  samenwerking in de regio (willen )

  02:53:04 - 02:56:19 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  02:56:19 - 02:56:32 - T.C. (Theo) Segers
  02:56:32 - 03:01:52 - J.H.M. (Mario) de Lijster
  03:01:52 - 03:06:06 - T.C. (Theo) Segers
  03:06:06 - 03:06:43 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  03:06:43 - 03:07:23 - T.C. (Theo) Segers
  03:07:23 - 03:07:55 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  03:07:55 - 03:11:40 - T.C. (Theo) Segers
  03:11:40 - 03:14:14 - L. (Leo) Timmer
  03:14:14 - 03:14:16 - T.C. (Theo) Segers
  03:14:16 - 03:17:59 - J. (Jan) Lock
  03:17:59 - 03:18:15 - T.C. (Theo) Segers
  03:18:15 - 03:20:35 - Inspreker/Wethouder
  03:20:35 - 03:21:08 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  03:21:08 - 03:22:50 - Inspreker/Wethouder
  03:22:50 - 03:23:44 - J. (Jan) Lock
  03:23:44 - 03:26:30 - Inspreker/Wethouder
  03:26:30 - 03:26:59 - J. (Jan) Lock
  03:26:59 - 03:29:00 - Inspreker/Wethouder
  03:29:00 - 03:29:11 - J. (Jan) Lock
  03:29:11 - 03:30:18 - Inspreker/Wethouder
  03:30:18 - 03:30:32 - J. (Jan) Lock
  03:30:32 - 03:31:55 - Inspreker/Wethouder
  03:31:55 - 03:33:03 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  03:33:03 - 03:37:32 - Inspreker/Wethouder
  03:37:32 - 03:37:41 - J. (Jan) Lock
  03:37:43 - 03:38:02 - T.C. (Theo) Segers
  03:38:02 - 03:38:15 - Inspreker/Wethouder
  03:38:15 - 03:38:17 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
  03:38:17 - 03:38:18 - T.C. (Theo) Segers
  03:38:18 - 03:38:29 - Inspreker/Wethouder
  03:38:29 - 03:39:58 - T.C. (Theo) Segers
 10. De vergadering is om 23.40 uur gesloten.

  03:39:59 - 03:40:05 - T.C. (Theo) Segers