Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Samenleving, Duurzaamheid & Bedrijfsvoering

donderdag 14 oktober 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Hoornaar, gemeentekantoor - raadzaal
Voorzitter
P.D. (Erik) Jonker
Toelichting

In een commissievergadering voeren raads- en/of burgerleden met elkaar het debat over onderwerpen die op de agenda staan. Het doel van de avond is om te komen tot een advies voor behandeling van het voorstel in een besluitvormende vergadering. De besluitvormende vergadering over het betreffende onderwerp vindt in de regel twee weken later plaats.

Uitzending

Agendapunten

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

Er zijn geen insprekers.

Er is niets mee te delen over de verbonden partijen.

Er zijn geen mededelingen/mondelinge vragen.

De lijst ingekomen stukken wordt als hamerstuk geagendeerd voor de besluitvormende raad van 26 oktober 2021.

Dit agendapunt wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de besluitvormende raad van 26 oktober 2021.

SGP en Doe mee! bereiden een amendement voor waarbij alle partijen mee willen denken over:
- het opnemen in de zienswijze van de aanbevelingen van de verbonden partijen commissie;
- het sterker inzetten op een realistische begroting;
- het aanscherpen van de zienswijzebrief (en hiervoor evt tekst opstellen);
- het toevoegen van consequenties als doelen niet worden gehaald.

Verder wordt geopperd om het Rekenkameronderzoek breder te trekken door dwarsverbanden te leggen met andere rekenkamers.

Toezeggingen

Titel
Politieke voorverkenning
Verschil begroting Molenlanden en SOJ
00:05:07 - 00:09:28 - Inspreker/Wethouder
00:09:28 - 00:10:19 - T.C. (Theo) Segers
00:10:19 - 00:13:36 - P. (Piet) de Gruijter
00:13:36 - 00:14:03 - T.C. (Theo) Segers
00:14:03 - 00:14:19 - J. (Jan) Lock
00:14:19 - 00:14:47 - P. (Piet) de Gruijter
00:14:50 - 00:14:56 - T.C. (Theo) Segers
00:14:56 - 00:20:44 - W.A.P. (Wilma) de Moel
00:20:44 - 00:20:49 - T.C. (Theo) Segers
00:20:49 - 00:23:08 - J. (Jonette) Korevaar
00:23:08 - 00:23:29 - W.A.P. (Wilma) de Moel
00:23:29 - 00:24:37 - J. (Jonette) Korevaar
00:24:37 - 00:24:54 - T.C. (Theo) Segers
00:24:54 - 00:27:59 - G.P.A. (Bert) Snoek
00:28:00 - 00:30:42 - J. (Jan) Lock
00:30:42 - 00:30:49 - T.C. (Theo) Segers
00:30:49 - 00:34:09 - A.S. (Sanne) Zijlstra
00:34:09 - 00:34:32 - T.C. (Theo) Segers
00:34:32 - 00:37:12 - Inspreker/Wethouder
00:37:12 - 00:37:51 - P. (Piet) de Gruijter
00:37:51 - 00:37:54 - Inspreker/Wethouder
00:37:54 - 00:38:19 - J. (Jan) Lock
00:38:20 - 00:39:34 - Inspreker/Wethouder
00:39:34 - 00:39:59 - J. (Jan) Lock
00:39:59 - 00:42:02 - Inspreker/Wethouder
00:42:02 - 00:42:17 - W.A.P. (Wilma) de Moel
00:42:18 - 00:43:50 - Inspreker/Wethouder
00:43:50 - 00:44:53 - J. (Jan) Lock
00:44:53 - 00:47:38 - Inspreker/Wethouder
00:47:38 - 00:47:44 - J. (Jan) Lock
00:47:44 - 00:49:12 - Inspreker/Wethouder
00:49:12 - 00:49:14 - W.A.P. (Wilma) de Moel
00:49:14 - 00:50:06 - Inspreker/Wethouder
00:50:06 - 00:50:19 - W.A.P. (Wilma) de Moel
00:50:19 - 00:50:24 - Inspreker/Wethouder
00:50:24 - 00:51:11 - W.A.P. (Wilma) de Moel
00:51:11 - 00:51:59 - Inspreker/Wethouder
00:51:59 - 00:52:59 - G.P.A. (Bert) Snoek
00:52:59 - 00:53:29 - Inspreker/Wethouder
00:53:29 - 00:54:10 - J. (Jan) Lock
00:54:10 - 00:54:55 - Inspreker/Wethouder
00:54:55 - 00:55:11 - J. (Jan) Lock
00:55:11 - 00:55:11 - T.C. (Theo) Segers
00:55:11 - 00:56:13 - Inspreker/Wethouder
00:56:13 - 00:57:19 - T.C. (Theo) Segers
00:57:19 - 00:58:19 - W.A.P. (Wilma) de Moel
00:58:19 - 00:58:28 - T.C. (Theo) Segers
00:58:28 - 00:58:53 - J. (Jonette) Korevaar
00:58:53 - 00:59:01 - G.P.A. (Bert) Snoek
00:59:01 - 00:59:01 - T.C. (Theo) Segers
00:59:01 - 00:59:12 - G.P.A. (Bert) Snoek
00:59:12 - 00:59:15 - J. (Jonette) Korevaar
00:59:44 - 00:59:47 - W.A.P. (Wilma) de Moel
00:59:47 - 01:00:23 - J. (Jonette) Korevaar
01:00:24 - 01:01:34 - P. (Piet) de Gruijter
01:01:34 - 01:01:38 - T.C. (Theo) Segers
01:01:38 - 01:03:29 - A.S. (Sanne) Zijlstra
01:03:29 - 01:03:36 - T.C. (Theo) Segers
01:03:36 - 01:04:12 - J. (Jan) Lock
01:04:12 - 01:04:16 - T.C. (Theo) Segers
01:04:16 - 01:04:21 - G.P.A. (Bert) Snoek
01:04:21 - 01:05:31 - T.C. (Theo) Segers

Dit agendapunt wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de besluitvormende raad van 26 oktober 2021.

Bespreekpunt:
- aanscherping/wijziging van het lijstje met de prioriteitstelling door het toevoegen van de punten verkeersveiligheid, huiselijk geweld en verwarde personen.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
1. het Veiligheidsplan Molenlanden 2022-2025 vast te stellen waarbij ingezet wordt op het behoud
en waar mogelijk verbeteren van het veiligheidsniveau met daarbij de volgende drie prioriteiten:
• versterken aanpak georganiseerde criminaliteit
• vermindering aantal jeugdoverlast locaties
• Bewustwording bij jongeren en hun ouders van de gevaren en schadelijke effecten van
drank, (nieuwe soorten) middelen zoals lachgas en drugs varianten, waarbij we inzetten
op vermindering van drank en middelengebruik;
2. De benodigde personele uitbreiding van 1 fte voor het taakveld Veiligheid op te nemen in de
personeelsbegroting;
3. Kennis te nemen van de memo van de raadswerkgroep Veilig Voorwaarts waarin per aanbeveling
van het Rekenkamerrapport Veilig Voorwaarts de opvolging beschreven staat.

Toezeggingen

Titel
Lokale uitwerking veiligheidsbeeld en inzage in evacuatieplannen
01:05:31 - 01:06:33 - P.D. (Erik) Jonker
01:06:33 - 01:10:45 - P.J. (Pieter) van Bruggen
01:10:45 - 01:10:58 - T.C. (Theo) Segers
01:10:58 - 01:12:37 - A.A.J. (Anneke) Hartog
01:12:37 - 01:19:32 - T.C. (Theo) Segers
01:19:32 - 01:25:50 - W.A.P. (Wilma) de Moel
01:25:50 - 01:31:28 - T.C. (Theo) Segers
01:31:28 - 01:36:12 - P. (Paul) Verschoor
01:36:12 - 01:36:45 - T.C. (Theo) Segers
01:36:45 - 01:46:00 - Inspreker/Wethouder
01:46:00 - 01:46:26 - W.A.P. (Wilma) de Moel
01:46:26 - 01:47:41 - Inspreker/Wethouder
01:47:41 - 01:48:01 - P.J. (Pieter) van Bruggen
01:48:01 - 01:51:20 - Inspreker/Wethouder
01:51:20 - 01:52:27 - P. (Paul) Verschoor
01:52:27 - 01:53:51 - Inspreker/Wethouder
01:53:51 - 01:54:30 - W.A.P. (Wilma) de Moel
01:54:30 - 01:54:34 - Inspreker/Wethouder
01:54:34 - 01:55:08 - P. (Paul) Verschoor
01:55:08 - 01:57:48 - Inspreker/Wethouder
01:57:48 - 01:58:33 - P. (Paul) Verschoor
01:58:33 - 02:03:58 - Inspreker/Wethouder
02:03:58 - 02:04:18 - P. (Paul) Verschoor
02:04:18 - 02:04:39 - Inspreker/Wethouder
02:04:39 - 02:05:37 - P.J. (Pieter) van Bruggen
02:05:37 - 02:05:38 - Inspreker/Wethouder
02:05:38 - 02:06:06 - P.J. (Pieter) van Bruggen
02:06:06 - 02:07:01 - Inspreker/Wethouder
02:07:01 - 02:07:27 - T.C. (Theo) Segers
02:07:27 - 02:08:10 - P. (Paul) Verschoor
02:08:10 - 02:08:13 - T.C. (Theo) Segers
02:08:13 - 02:09:39 - W.A.P. (Wilma) de Moel
02:09:39 - 02:14:24 - T.C. (Theo) Segers

Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de besluitvormende raad van 26 oktober 2021

Voorgesteld besluit

Het preventie- en Handhavingsplan Alcohol en Drugs 2022-2025 vast te stellen waarbij ingezet wordt op het voorkomen en terugdringen van alcohol- en druggebruik onder jongeren.

Toezeggingen

Titel
Leerplichtambtenaar en zuipketens
Nix 18 campagne en doelgroep 16 en 17-jarigen
02:14:24 - 02:14:27 - J. (Jan) Lock
02:14:27 - 02:17:09 - T.C. (Theo) Segers
02:17:09 - 02:19:30 - P.G.M. (Philomeen) Breddels
02:19:30 - 02:19:32 - T.C. (Theo) Segers
02:19:32 - 02:21:26 - P. (Piet) de Gruijter
02:21:26 - 02:21:35 - T.C. (Theo) Segers
02:21:35 - 02:21:36 - D.D. (Dagmar) van den Herik
02:25:05 - 02:27:49 - T.C. (Theo) Segers
02:27:49 - 02:30:29 - A.S. (Sanne) Zijlstra
02:30:29 - 02:30:55 - T.C. (Theo) Segers
02:30:55 - 02:37:54 - Inspreker/Wethouder
02:37:54 - 02:38:13 - P. (Piet) de Gruijter
02:38:13 - 02:41:11 - Inspreker/Wethouder
02:41:11 - 02:42:13 - P. (Piet) de Gruijter
02:42:13 - 02:42:25 - Inspreker/Wethouder
02:42:25 - 02:42:55 - P. (Piet) de Gruijter
02:42:55 - 02:43:36 - Inspreker/Wethouder
02:43:36 - 02:43:54 - D.D. (Dagmar) van den Herik
02:43:54 - 02:44:58 - Inspreker/Wethouder
02:44:58 - 02:46:20 - A.S. (Sanne) Zijlstra
02:46:20 - 02:47:04 - Inspreker/Wethouder
02:47:04 - 02:47:35 - P.G.M. (Philomeen) Breddels
02:47:35 - 02:48:51 - Inspreker/Wethouder
02:48:51 - 02:49:40 - P.G.M. (Philomeen) Breddels
02:49:40 - 02:50:57 - Inspreker/Wethouder
02:50:57 - 02:53:01 - T.C. (Theo) Segers

Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de besluitvormende raad van 26 oktober 2021

Voorgesteld besluit

Het college van Molenlanden besluit de raad voor te stellen:
de Regionale Adaptatie Strategie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden ‘Op weg naar een
klimaatbestendige en waterrobuuste regio’ vast te stellen waarin:
 de gevolgen van klimaatverandering voor de regio in de periode tot 2050 zijn
geanalyseerd (weten ) voor de volgende omgevingsthema’s:
o Verstedelijking en Gezonde leefomgeving
o Landbouw en Natuur
o Landschap en Recreatie
o Infrastructuur en Vitale objecten
 Ambities en doelen staan voor het verbeteren van de waterrobuustheid en
klimaatbestendigheid in de periode tot 2050 en het vormgeven van de
samenwerking in de regio (willen )

02:53:01 - 02:56:16 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
02:56:16 - 02:56:29 - T.C. (Theo) Segers
02:56:29 - 03:01:49 - J.H.M. (Mario) de Lijster
03:01:49 - 03:06:03 - T.C. (Theo) Segers
03:06:03 - 03:06:40 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
03:06:40 - 03:07:20 - T.C. (Theo) Segers
03:07:20 - 03:07:51 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
03:07:51 - 03:11:37 - T.C. (Theo) Segers
03:11:37 - 03:14:11 - L. (Leo) Timmer
03:14:11 - 03:14:13 - T.C. (Theo) Segers
03:14:13 - 03:17:55 - J. (Jan) Lock
03:17:55 - 03:18:12 - T.C. (Theo) Segers
03:18:12 - 03:20:31 - Inspreker/Wethouder
03:20:31 - 03:21:04 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
03:21:05 - 03:22:47 - Inspreker/Wethouder
03:22:47 - 03:23:41 - J. (Jan) Lock
03:23:41 - 03:26:27 - Inspreker/Wethouder
03:26:27 - 03:26:56 - J. (Jan) Lock
03:26:56 - 03:28:57 - Inspreker/Wethouder
03:28:57 - 03:29:08 - J. (Jan) Lock
03:29:08 - 03:30:15 - Inspreker/Wethouder
03:30:15 - 03:30:29 - J. (Jan) Lock
03:30:29 - 03:31:52 - Inspreker/Wethouder
03:31:52 - 03:33:00 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
03:33:00 - 03:37:29 - Inspreker/Wethouder
03:37:29 - 03:37:37 - J. (Jan) Lock
03:37:40 - 03:37:59 - T.C. (Theo) Segers
03:37:59 - 03:38:12 - Inspreker/Wethouder
03:38:12 - 03:38:14 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
03:38:14 - 03:38:14 - T.C. (Theo) Segers
03:38:14 - 03:38:25 - Inspreker/Wethouder
03:38:25 - 03:39:55 - T.C. (Theo) Segers

De vergadering is om 23.40 uur gesloten.

03:39:56 - 03:40:02 - T.C. (Theo) Segers