Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Samenleving, Duurzaamheid & Bedrijfsvoering

donderdag 18 november 2021

19:30 - 23:00

Locatie
via Teams
Voorzitter
J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
Toelichting

In een commissievergadering voeren raads- en/of burgerleden met elkaar het debat over onderwerpen die op de agenda staan. Het doel van de avond is om te komen tot een advies voor behandeling van het voorstel in een besluitvormende vergadering. De besluitvormende vergadering over het betreffende onderwerp vindt in de regel twee weken later plaats.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

De heer Glerum spreekt in over het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid namens de Stichting Duurzaam Molenlanden.

00:15:50 - 00:15:51 - T.C. (Theo) Segers

De lijst ingekomen stukken wordt als hamerstuk geagendeerd voor de besluitvormende raadsvergadering van 23 november 2021.

Dit raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd op de raadsvergadering van 23 november.

De Doe Mee-fractie overweegt het indienen van een motie of amendement over prestatieafspraken met woningbouwcoöperaties.
De Doe Mee-fractie overweegt een punt als het gaat om het reguleren van vervuiling door palletkachels.

Toezeggingen

Titel
Intentieovereenkomst met woningbouwcoöperaties
Pakken van de rol van het eigenaarschap
00:23:50 - 00:25:15 - J.H.M. (Mario) de Lijster
00:25:18 - 00:37:20 - T.C. (Theo) Segers
00:37:20 - 00:46:36 - G.E. (Bert) Moret
00:46:36 - 00:55:40 - J. (Jan) Lock
00:55:40 - 00:57:43 - L. (Leo) Timmer
00:57:43 - 00:57:52 - T.J. (Teunis Jacob) Slob
00:58:12 - 01:00:48 - T.C. (Theo) Segers
01:00:48 - 01:01:01 - T.J. (Teunis Jacob) Slob
01:01:01 - 01:01:10 - L. (Leo) Timmer
01:01:10 - 01:02:21 - T.J. (Teunis Jacob) Slob
01:02:21 - 01:03:09 - J.H.M. (Mario) de Lijster
01:03:09 - 01:46:32 - T.J. (Teunis Jacob) Slob

Het advies van de commissie SDB is dat dit stuk niet besluitrijp is.
De raad gaat graag nader in gesprek tijdens de beeldvormende avond op 30 november, om in de volgende raadscyclus het tweede beslispunt te kunnen wijzigen.

Toezeggingen

Titel
Aanpassen beslispunt 1 Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid & Klimaat
Verduidelijking Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid & Klimaat
01:46:32 - 01:54:52 - A.J. (Ad) van Rees
01:54:52 - 02:12:59 - J. (Jan) Lock
02:12:59 - 02:17:44 - T.J. (Teunis Jacob) Slob
02:17:55 - 02:24:11 - T.C. (Theo) Segers
02:24:11 - 02:32:23 - T.J. (Teunis Jacob) Slob
02:32:32 - 02:54:00 - T.C. (Theo) Segers
03:01:15 - 03:03:00 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar

Dit raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd op de raadsvergadering van 23 november.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. Kennis te nemen van de positieve financiële ontwikkelingen in de Zomernota 2021 en 1e begrotingswijziging 2022 Avres en besluit geen zienswijze in te dienen omdat de stukken daartoe geen aanleiding geven.
    2. Kennis te nemen van wijziging verordening Individuele Inkomenstoeslag Avres en besluit geen zienswijze in te dienen omdat de stukken daartoe geen aanleiding geven.
03:03:00 - 03:11:08 - P.D. (Erik) Jonker
03:11:36 - 03:16:36 - T.C. (Theo) Segers
03:16:36 - 03:18:39 - E.A. (Lizanne) Lanser
03:18:50 - 03:32:42 - T.C. (Theo) Segers

Dit raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd op de raadsvergadering van 23 november.

Voorgesteld besluit

De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
Ten aanzien van de uittredings-/opheffingsregeling Avres:

  1. Kennis te nemen van regeling en af te zien van het indienen van een zienswijze omdat deze daarvoor geen aanleiding geeft.

Ten aanzien van de gemeenschappelijke regeling Avres
2. De gewijzigde gemeenschappelijke regeling, voor de onderdelen die vallen binnen de bevoegdheid van de gemeenteraad, vast te stellen
3. Het college toestemming te verlenen de gewijzigde gemeenschappelijke regeling, voor de onderdelen die vallen binnen de bevoegdheid van het college, vast te stellen.

Ten aanzien van het bankreglement kredietbank
4. Het gewijzigde bankreglement kredietbank Avres 2021 vast te stellen en het bankreglement 2016 Avres in te trekken.

Toezeggingen

Titel
Evenredigheidsbeginsel in de uittredings-/opheffingsregeling
Inbrengen adviezen VPC bij Avres
Inzichtelijk maken financiële consequenties nieuw bankreglement
03:32:42 - 03:35:36 - C.A. (Corné) Egas
03:35:56 - 03:36:10 - T.C. (Theo) Segers
03:36:10 - 03:39:16 - C.A. (Corné) Egas
03:39:30 - 03:43:15 - T.C. (Theo) Segers

Dit raadsvoorstel wordt als bespreekstuk geagendeerd op de raadsvergadering van 23 november.

Met als bespreekpunten:
- wijzigen van de zienswijze met de vraag naar specificatie implementatiekosten 2022 en beheersmaatregelen
- nadere informatie van het college over de begrotingswijziging 2021

Toezeggingen

Titel
Nadere informatie over implementatiekosten van €75.000,-
03:51:46 - 03:53:57 - L. (Leo) Timmer
03:54:17 - 03:54:20 - W.A.P. (Wilma) de Moel
03:54:20 - 03:54:24 - T.C. (Theo) Segers
03:54:24 - 03:56:43 - W.A.P. (Wilma) de Moel
03:58:03 - 03:58:10 - T.C. (Theo) Segers
03:58:10 - 03:59:12 - P. (Paul) Verschoor
03:59:17 - 03:59:35 - T.C. (Theo) Segers
03:59:35 - 04:00:21 - P. (Paul) Verschoor
04:00:54 - 04:00:55 - T.C. (Theo) Segers
04:09:10 - 04:09:23 - W.A.P. (Wilma) de Moel
04:09:23 - 04:09:48 - T.C. (Theo) Segers
04:09:48 - 04:10:27 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar
04:11:15 - 04:11:45 - T.C. (Theo) Segers

De vergadering wordt om 23:50 gesloten.

04:20:07 - 04:20:44 - J.C. (Jan-Arie) Koorevaar