Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Samenleving, Duurzaamheid & Bedrijfsvoering

donderdag 16 september 2021

19:30 - 23:00

Locatie
via Teams
Voorzitter
R.J. (Ruud) van Rijn
Toelichting

In een commissievergadering voeren raads- en/of burgerleden met elkaar het debat over onderwerpen die op de agenda staan. Het doel van de avond is om te komen tot een advies voor behandeling van het voorstel in een besluitvormende vergadering.
De vergadering is live te volgen.

Uitzending

Agendapunten

 1. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 2. Er zijn geen insprekers.

 3. Burgmeester Segers meldt dat raadslid Philomeen Breddels helaas haar ontslag heeft ingediend wegens een burn-out.

  Mevrouw De Moel (Doe mee!) stelt vragen over de vaccinatiebereidheid in Molenlanden.

  00:05:04 - 00:05:05 - T.C. (Theo) Segers
 4. De lijst wordt als hamerstuk geagendeerd voor de besluitvormende vergadering van 28 september 2021.

 5. Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de besluitvormende vergadering van 28 september 2021.

  De heer De Groot (SGP) dient nog technische vragen in m.b.t. werken waarvoor een omgevingsvergunning verplicht is.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. de Beleidsnota Archeologie Molenlanden 2021 vast te stellen, waarbij het huidige beleid wordt geactualiseerd en waarin de belangrijkste wijzigingen zijn:
  • verruiming van de vrijstellingsgrens voor kleine bodemingrepen;
  • het formuleren van beleid voor paalfunderingen
   de manier van aanwijzing van gemeentelijke archeologische monumenten die uniek of bepalend zijn voor de regionale of lokale geschiedenis.

  Toezeggingen

  Titel
  Gebruiksvriendelijke versie archeologiebeleid
  schriftelijke beantwoording vragen
  Terugkoppeling effecten archeologiebeleid en waardekaarten
  00:29:56 - 00:33:34 - T.C. (Theo) Segers
 6. Dit agendapunt wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de besluitvormende vergadering van 28 september 2021.

  De heren Egas (SGP), Stam (ChristenUnie) en Verschoor (PM) bereiden een aantal voorstellen voor.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit de Toekomstvisie 2030 “Eigenheid in verbondenheid” vast te stellen.

 7. De vergadering is om 21.45 uur gesloten.