Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Wonen, Werken & Verkeer

dinsdag 28 maart 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Hoornaar, gemeentekantoor - raadzaal

Voorzitter
Mirjam (M.J.) Kollenstaart-Muis
Toelichting

In een commissievergadering voeren raads- en/of burgerleden met elkaar het debat over onderwerpen die op de agenda staan. Het doel van de avond is om te komen tot een advies voor behandeling van het voorstel in een besluitvormende vergadering. De besluitvormende vergadering over het betreffende onderwerp vindt in de regel twee weken later plaats.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

  00:00:03 - 00:03:39 - Mirjam Kollenstaart
 2. 2

  Er zijn geen insprekers.

  00:02:41 - 00:03:39 - Mirjam Kollenstaart
 3. 3

  00:02:54 - 00:03:39 - Mirjam Kollenstaart
 4. 4

  Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 april 2023.


  RIB Update woningbouwontwikkelingen:
  De heer Van Rijn complimenteert het college dat de gemeente op koers ligt en voor het binnenhalen van subsidies.
  Hij hoopt dat het college op deze voortvarende manier doorgaat.
  De heer De Groot sluit zich hierbij aan.

  00:03:20 - 00:03:39 - Mirjam Kollenstaart
  00:03:39 - 00:03:40 - Mirjam Kollenstaart
  00:03:41 - 00:04:26 - Ruud van Rijn
  00:04:26 - 00:04:45 - Mirjam Kollenstaart
  00:04:45 - 00:05:20 - Bas de Groot
  00:05:21 - 00:05:33 - Mirjam Kollenstaart
  00:05:38 - 00:06:19 - Inspreker/Wethouder
  00:06:19 - 00:06:54 - Mirjam Kollenstaart
 5. 5

  De heer E. de Jong stelt vragen over Parallelweg 2 Schelluinen.
  De heer De Groot zegt toe bij de initiatiefnemer aan te dringen op spoed.

  Toezeggingen

  Titel
  Parallelweg 2 Schelluinen
  00:06:33 - 00:06:54 - Mirjam Kollenstaart
  00:06:55 - 00:07:49 - Erik de Jong
  00:07:49 - 00:07:59 - Mirjam Kollenstaart
  00:08:00 - 00:09:29 - Inspreker/Wethouder
  00:09:29 - 00:09:30 - Mirjam Kollenstaart
  00:09:30 - 00:09:34 - Erik de Jong
  00:09:34 - 00:10:13 - Erik de Jong
  00:10:13 - 00:11:15 - Inspreker/Wethouder
  00:11:15 - 00:11:25 - Mirjam Kollenstaart
  00:11:25 - 00:11:27 - Bas de Groot
  00:11:27 - 00:12:19 - Bas de Groot
  00:12:19 - 00:12:27 - Inspreker/Wethouder
  00:12:27 - 00:12:41 - Bas de Groot
  00:12:41 - 00:12:51 - Mirjam Kollenstaart
  00:12:53 - 00:12:54 - Wout de Jong
  00:12:54 - 00:12:55 - Mirjam Kollenstaart
  00:12:55 - 00:13:22 - Wout de Jong
  00:13:22 - 00:13:26 - Mirjam Kollenstaart
  00:13:26 - 00:14:09 - Inspreker/Wethouder
  00:14:10 - 00:14:59 - Mirjam Kollenstaart
 6. 6

  Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 april 2023.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. Het bestemmingsplan ‘Woningen Meeuwenlaan-Doorbraak’ (idn: NL.IMRO.1978.BPMeeuwenlaanAMS-VG01) vast te stellen waarbij het plan voorziet in:
   a. de bouw van één vrijstaande woning en één twee-onder-een-kapwoning.
  2. Geen exploitatieplan als bedoelt in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
  3. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.
  00:14:24 - 00:14:59 - Mirjam Kollenstaart
  00:14:59 - 00:15:09 - Erik de Jong
  00:15:09 - 00:15:14 - Mirjam Kollenstaart
  00:15:16 - 00:15:18 - Jeannette Hessels
  00:15:19 - 00:15:57 - Jeannette Hessels
  00:15:57 - 00:16:00 - Mirjam Kollenstaart
  00:16:00 - 00:16:08 - Marieke de Wit
  00:16:08 - 00:16:13 - Mirjam Kollenstaart
  00:16:16 - 00:16:17 - Maarten Klink
  00:16:18 - 00:17:08 - Maarten Klink
  00:17:08 - 00:17:10 - Mirjam Kollenstaart
  00:17:10 - 00:17:32 - Pieter van Bruggen
  00:17:32 - 00:17:37 - Mirjam Kollenstaart
  00:17:37 - 00:18:55 - Bas de Groot
  00:18:56 - 00:19:01 - Mirjam Kollenstaart
  00:19:01 - 00:19:10 - Bas de Groot
  00:19:10 - 00:19:21 - Mirjam Kollenstaart
  00:19:22 - 00:22:43 - Inspreker/Wethouder
  00:22:43 - 00:22:52 - Mirjam Kollenstaart
  00:22:52 - 00:22:58 - Bas de Groot
  00:22:58 - 00:22:59 - Mirjam Kollenstaart
  00:22:59 - 00:23:00 - Bas de Groot
  00:23:01 - 00:23:39 - Mirjam Kollenstaart
 7. 7

  Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 april 2023.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. het bestemmingsplan ‘Noordeloos, Noordzijde 95’, dat voorziet in het toevoegen van een woning in de monumentale hooibergschuur, waarbij de kantoorfunctie komt te vervallen, vast te stellen;
  2. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (m.e.r.) niet noodzakelijk is, omdat van de gewenste ontwikkeling geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn;
  3. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal middels een gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld.

  Toezeggingen

  Titel
  Vergunde schuren
  00:23:16 - 00:23:39 - Mirjam Kollenstaart
  00:23:40 - 00:25:05 - Maarten Klink
  00:25:05 - 00:25:11 - Mirjam Kollenstaart
  00:25:11 - 00:25:40 - Marieke de Wit
  00:25:41 - 00:25:46 - Mirjam Kollenstaart
  00:25:48 - 00:26:26 - Jeannette Hessels
  00:26:26 - 00:26:29 - Mirjam Kollenstaart
  00:26:30 - 00:26:47 - Erik de Jong
  00:26:47 - 00:26:57 - Mirjam Kollenstaart
  00:26:57 - 00:27:11 - Wietse Blok
  00:27:12 - 00:27:14 - Pieter van Bruggen
  00:27:14 - 00:28:09 - Mirjam Kollenstaart
  00:28:14 - 00:29:43 - Inspreker/Wethouder
  00:29:43 - 00:29:48 - Mirjam Kollenstaart
  00:29:48 - 00:29:50 - Inspreker/Wethouder
  00:29:50 - 00:29:51 - Mirjam Kollenstaart
  00:29:51 - 00:29:56 - Inspreker/Wethouder
  00:29:56 - 00:29:58 - Mirjam Kollenstaart
  00:29:58 - 00:30:00 - Maarten Klink
  00:30:00 - 00:30:42 - Maarten Klink
  00:30:42 - 00:30:52 - Mirjam Kollenstaart
  00:30:52 - 00:31:14 - Maarten Klink
  00:31:14 - 00:31:19 - Inspreker/Wethouder
  00:31:19 - 00:31:26 - Mirjam Kollenstaart
  00:31:26 - 00:31:27 - Inspreker/Wethouder
  00:31:27 - 00:31:39 - Mirjam Kollenstaart
  00:31:40 - 00:31:52 - Maarten Klink
  00:31:53 - 00:32:26 - Mirjam Kollenstaart
 8. 8

  Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 april 2023.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden belsuit:
  1. het bestemmingsplan ‘Giessen-Oudekerk, schoollocatie’ (idn: NL.IMRO.1978.BPschoollocatieGOK-VG010) vast te stellen, het plan voorziet in de bouw van een nieuwe school met functionele ruimten en elf woningen;
  2. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is, omdat van de gewenste ontwikkeling geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn;
  3. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.

  00:32:03 - 00:32:26 - Mirjam Kollenstaart
  00:32:26 - 00:35:00 - Pieter van Bruggen
  00:35:04 - 00:35:12 - Mirjam Kollenstaart
  00:35:14 - 00:37:17 - Wout de Jong
  00:37:17 - 00:37:22 - Mirjam Kollenstaart
  00:37:23 - 00:37:55 - Marieke de Wit
  00:37:58 - 00:38:02 - Mirjam Kollenstaart
  00:38:02 - 00:38:21 - Jeannette Hessels
  00:38:21 - 00:38:24 - Mirjam Kollenstaart
  00:38:29 - 00:38:58 - Ruud van Rijn
  00:38:58 - 00:39:03 - Mirjam Kollenstaart
  00:39:03 - 00:40:12 - Wietse Blok
  00:40:12 - 00:40:25 - Mirjam Kollenstaart
  00:40:34 - 00:42:52 - Inspreker/Wethouder
  00:42:52 - 00:42:56 - Mirjam Kollenstaart
  00:42:56 - 00:42:58 - Wout de Jong
  00:42:58 - 00:43:11 - Inspreker/Wethouder
  00:43:11 - 00:43:12 - Wout de Jong
  00:43:12 - 00:43:16 - Mirjam Kollenstaart
  00:43:16 - 00:43:39 - Wout de Jong
  00:43:39 - 00:43:41 - Mirjam Kollenstaart
  00:43:41 - 00:43:42 - Inspreker/Wethouder
  00:43:42 - 00:44:31 - Inspreker/Wethouder
  00:44:31 - 00:44:32 - Wout de Jong
  00:44:32 - 00:44:35 - Mirjam Kollenstaart
  00:44:35 - 00:44:42 - Wout de Jong
  00:44:42 - 00:44:43 - Mirjam Kollenstaart
  00:44:43 - 00:44:50 - Mirjam Kollenstaart
  00:44:50 - 00:44:55 - Inspreker/Wethouder
  00:44:55 - 00:44:57 - Mirjam Kollenstaart
  00:44:57 - 00:45:00 - Inspreker/Wethouder
  00:45:00 - 00:45:22 - Mirjam Kollenstaart
  00:45:22 - 00:45:33 - Inspreker/Wethouder
  00:45:33 - 00:45:35 - Mirjam Kollenstaart
  00:45:35 - 00:45:36 - Inspreker/Wethouder
  00:45:36 - 00:45:42 - Mirjam Kollenstaart
  00:45:42 - 00:46:00 - Inspreker/Wethouder
  00:46:00 - 00:46:02 - Mirjam Kollenstaart
  00:46:02 - 00:46:14 - Inspreker/Wethouder
  00:46:14 - 00:46:21 - Mirjam Kollenstaart
  00:46:21 - 00:46:41 - Inspreker/Wethouder
  00:46:41 - 00:46:53 - Mirjam Kollenstaart
  00:46:53 - 00:46:59 - Pieter van Bruggen
  00:46:59 - 00:47:04 - Mirjam Kollenstaart
  00:47:04 - 00:47:08 - Wout de Jong
  00:47:09 - 00:48:28 - Mirjam Kollenstaart
 9. 9

  Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 april 2023.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. het bestemmingsplan ‘Noordeloos, Minkeloos 26-26a’ (idn:NL.IMRO.1978.BPminkeloos26NDL-VG01) gewijzigd vast te stellen, waarbij het plan voorziet in:
  a. het wijzigen van de bestemming ‘Wonen’ en ‘Agrarisch’ naar ‘Maatschappelijk’ met functieaanduiding ‘Zorgboerderij’ ten behoeve van een zorgboerderij voor maximaal 16 zorgvragers (logeerverblijf) en 7 zorgeenheden voor niet-zelfstandige bewoning door 7 volwassen zorgbehoevenden in bestaande bebouwing;
  b. het ten behoeve van dagbestedingsactiviteiten toestaan van de volgende voorzieningen op het erf: paardenbak en paddock (zonder verlichting), moestuin, trapveld, stal en speelweide.
  2. de tegen het ontwerpbestemmingsplan ingediende zienswijzen te beantwoorden conform de bij dit besluit horende ‘Nota Zienswijzen bestemmingsplan Noordeloos, Minkeloos 26-26a’;
  3. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is;
  4. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.

  Toezeggingen

  Titel
  Beantwoording vragen commissie WWV
  00:47:23 - 00:48:28 - Mirjam Kollenstaart
  00:48:28 - 00:50:42 - Wout de Jong
  00:50:43 - 00:50:51 - Mirjam Kollenstaart
  00:50:52 - 00:51:32 - Arno van den Hof
  00:51:32 - 00:51:37 - Mirjam Kollenstaart
  00:51:37 - 00:52:47 - Jeannette Hessels
  00:52:47 - 00:52:52 - Mirjam Kollenstaart
  00:52:52 - 00:53:55 - Erik de Jong
  00:53:55 - 00:53:56 - Mirjam Kollenstaart
  00:53:56 - 00:56:22 - Wietse Blok
  00:56:22 - 00:56:24 - Mirjam Kollenstaart
  00:56:24 - 00:59:09 - Pieter van Bruggen
  00:59:09 - 00:59:23 - Mirjam Kollenstaart
  00:59:30 - 01:00:21 - Inspreker/Wethouder
  01:00:21 - 01:00:24 - Wout de Jong
  01:00:24 - 01:00:27 - Mirjam Kollenstaart
  01:00:27 - 01:00:45 - Wout de Jong
  01:00:45 - 01:00:47 - Mirjam Kollenstaart
  01:00:47 - 01:01:00 - Wout de Jong
  01:01:00 - 01:06:34 - Inspreker/Wethouder
  01:06:34 - 01:06:37 - Mirjam Kollenstaart
  01:06:37 - 01:06:38 - Inspreker/Wethouder
  01:06:38 - 01:06:46 - Mirjam Kollenstaart
  01:06:46 - 01:06:48 - Inspreker/Wethouder
  01:06:48 - 01:06:49 - Mirjam Kollenstaart
  01:06:49 - 01:07:11 - Inspreker/Wethouder
  01:07:11 - 01:07:18 - Mirjam Kollenstaart
  01:07:18 - 01:07:29 - Wout de Jong
  01:07:29 - 01:08:05 - Wout de Jong
  01:08:05 - 01:08:06 - Inspreker/Wethouder
  01:08:06 - 01:09:16 - Inspreker/Wethouder
  01:09:16 - 01:09:19 - Mirjam Kollenstaart
  01:09:19 - 01:09:28 - Wout de Jong
  01:09:28 - 01:09:32 - Mirjam Kollenstaart
  01:09:32 - 01:09:34 - Inspreker/Wethouder
  01:09:34 - 01:10:31 - Pieter van Bruggen
  01:10:33 - 01:10:34 - Inspreker/Wethouder
  01:10:34 - 01:10:36 - Mirjam Kollenstaart
  01:10:36 - 01:11:10 - Erik de Jong
  01:11:10 - 01:11:14 - Mirjam Kollenstaart
  01:11:14 - 01:11:15 - Erik de Jong
  01:11:15 - 01:11:16 - Mirjam Kollenstaart
  01:11:16 - 01:11:20 - Wout de Jong
  01:11:20 - 01:11:23 - Mirjam Kollenstaart
  01:11:23 - 01:11:27 - Erik de Jong
  01:11:29 - 01:11:30 - Mirjam Kollenstaart
  01:11:30 - 01:12:06 - Inspreker/Wethouder
  01:12:06 - 01:12:10 - Mirjam Kollenstaart
  01:12:10 - 01:12:54 - Inspreker/Wethouder
  01:12:56 - 01:13:15 - Mirjam Kollenstaart
  01:13:15 - 01:14:19 - Wietse Blok
  01:14:21 - 01:14:32 - Mirjam Kollenstaart
  01:14:32 - 01:14:55 - Wout de Jong
  01:14:55 - 01:15:00 - Mirjam Kollenstaart
  01:15:00 - 01:15:16 - Arno van den Hof
  01:15:16 - 01:15:19 - Mirjam Kollenstaart
  01:15:20 - 01:15:33 - Erik de Jong
  01:15:34 - 01:16:00 - Mirjam Kollenstaart
  01:23:45 - 01:25:51 - Mirjam Kollenstaart
 10. 10

  Dit agendapunt wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 april 2023.


  Bespreekpunt:

  • De ChristenUnie overweegt een motie over woningsplitsing (beslispunt 3).

  De agendacommissie wordt gevraagd na te denken over een beeldvormende sessie over woningsplitsing (evt. als onderdeel van een sessie over de omgevingsvisie). En hierbij goed het doel en programma van deze sessie te bepalen.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. In het Molenlands omgevingsplan wordt voor woningen in het buitengebied een maximale inhoudsmaat van 850 m3 gehanteerd.
  2. In het Molenlands omgevingsplan worden de bouwvlakken van woningen in het buitengebied bepaald volgens de  methodiek van bestemmingsplan ‘Buitengebied Giessenlanden’.
  3. In het Molenlands omgevingsplan wordt een regeling voor woningsplitsing opgenomen waarbij panden van minimaal 800 m3 gesplitst kunnen worden, mits deze cultuurhistorische waarde hebben volgens advies van de commissie Omgevingskwaliteit, dit inpasbaar is qua milieuzonering en parkeren, en panden in maximaal 2 woningen worden gesplitst.
  4. In het Molenlands omgevingsplan werken we met open normen om de wenselijkheid van nieuwe functies in het Buitengebied te beoordelen, zonder deze functies voor te schrijven.
  5. In het Molenlands omgevingsplan worden, bij het binnenplans afwijken van de gesloten bouwregels en voor het splitsen van woningen, open normen toegepast die toezien op de inpasbaarheid in de omgeving, parkeren en milieuzonering.
  6. In het Molenlands omgevingsplan wordt het huidige ‘Afwijkingenbeleid bestemmingsplan Molenlanden’ opgenomen.
  7. In het Molenlands omgevingsplan worden regels voor bouwactiviteiten met gesloten normen vergunningsvrij gemaakt en waar dit nieuwe gebouwen betreft geldt een meldplicht.
  8. In het Molenlands omgevingsplan worden de huidige regels voor vergunningsvrij bouwen uit Bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht opgenomen, met de aanvulling dat voor het plaatsen van nieuwe gebouwen een meldplicht geldt
  01:24:45 - 01:25:51 - Mirjam Kollenstaart
  01:25:51 - 01:26:45 - Ruud van Rijn
  01:26:45 - 01:26:50 - Mirjam Kollenstaart
  01:26:50 - 01:30:46 - Bas de Groot
  01:30:46 - 01:30:49 - Mirjam Kollenstaart
  01:30:49 - 01:33:10 - Pieter van Bruggen
  01:33:10 - 01:33:14 - Mirjam Kollenstaart
  01:33:14 - 01:37:26 - Maarten Klink
  01:37:26 - 01:37:30 - Mirjam Kollenstaart
  01:37:30 - 01:37:55 - Marieke de Wit
  01:37:55 - 01:38:01 - Mirjam Kollenstaart
  01:38:03 - 01:39:40 - Jeannette Hessels
  01:39:40 - 01:39:46 - Mirjam Kollenstaart
  01:39:52 - 01:39:53 - Mirjam Kollenstaart
  01:39:55 - 01:45:17 - Inspreker/Wethouder
  01:45:17 - 01:45:20 - Mirjam Kollenstaart
  01:45:20 - 01:45:21 - Bas de Groot
  01:45:21 - 01:45:23 - Mirjam Kollenstaart
  01:45:23 - 01:45:24 - Mirjam Kollenstaart
  01:45:24 - 01:47:55 - Inspreker/Wethouder
  01:47:55 - 01:47:56 - Mirjam Kollenstaart
  01:47:56 - 01:47:57 - Inspreker/Wethouder
  01:47:57 - 01:47:58 - Mirjam Kollenstaart
  01:47:58 - 01:48:02 - Inspreker/Wethouder
  01:48:02 - 01:48:03 - Mirjam Kollenstaart
  01:48:03 - 01:48:05 - Inspreker/Wethouder
  01:48:05 - 01:48:12 - Mirjam Kollenstaart
  01:48:12 - 01:48:24 - Maarten Klink
  01:48:24 - 01:48:25 - Mirjam Kollenstaart
  01:48:25 - 01:49:27 - Bas de Groot
  01:49:27 - 01:50:27 - Inspreker/Wethouder
  01:50:27 - 01:50:28 - Mirjam Kollenstaart
  01:50:28 - 01:50:31 - Bas de Groot
  01:50:31 - 01:50:46 - Bas de Groot
  01:50:46 - 01:50:55 - Inspreker/Wethouder
  01:50:55 - 01:51:11 - Mirjam Kollenstaart
  01:51:11 - 01:51:42 - Maarten Klink
  01:51:42 - 01:52:09 - Inspreker/Wethouder
  01:52:09 - 01:52:13 - Mirjam Kollenstaart
  01:52:13 - 01:52:15 - Inspreker/Wethouder
  01:52:15 - 01:53:07 - Pieter van Bruggen
  01:53:07 - 01:53:08 - Mirjam Kollenstaart
  01:53:08 - 01:54:28 - Inspreker/Wethouder
  01:54:28 - 01:54:36 - Mirjam Kollenstaart
  01:54:36 - 01:54:37 - Inspreker/Wethouder
  01:54:37 - 01:55:07 - Pieter van Bruggen
  01:55:07 - 01:55:08 - Inspreker/Wethouder
  01:55:08 - 01:55:10 - Ruud van Rijn
  01:55:10 - 01:55:33 - Ruud van Rijn
  01:55:33 - 01:55:36 - Mirjam Kollenstaart
  01:55:36 - 01:58:13 - Inspreker/Wethouder
  01:58:13 - 01:58:19 - Mirjam Kollenstaart
  01:58:19 - 01:58:23 - Ruud van Rijn
  01:58:23 - 01:58:28 - Mirjam Kollenstaart
  01:58:28 - 01:58:30 - Maarten Klink
  01:58:30 - 01:59:10 - Maarten Klink
  01:59:10 - 01:59:46 - Inspreker/Wethouder
  01:59:46 - 01:59:53 - Mirjam Kollenstaart
  01:59:53 - 01:59:54 - Maarten Klink
  01:59:54 - 02:00:14 - Maarten Klink
  02:00:14 - 02:00:17 - Mirjam Kollenstaart
  02:00:17 - 02:00:20 - Inspreker/Wethouder
  02:00:20 - 02:01:42 - Mirjam Kollenstaart
  02:01:42 - 02:02:40 - Pieter van Bruggen
  02:02:40 - 02:02:41 - Mirjam Kollenstaart
  02:02:41 - 02:02:43 - Pieter van Bruggen
  02:02:44 - 02:02:46 - Mirjam Kollenstaart
  02:02:46 - 02:03:44 - Inspreker/Wethouder
  02:03:44 - 02:03:49 - Mirjam Kollenstaart
  02:03:49 - 02:03:55 - Inspreker/Wethouder
  02:03:55 - 02:03:56 - Maarten Klink
  02:03:56 - 02:04:19 - Maarten Klink
  02:04:20 - 02:04:24 - Mirjam Kollenstaart
  02:04:24 - 02:04:28 - Inspreker/Wethouder
  02:04:35 - 02:04:47 - Mirjam Kollenstaart
  02:04:47 - 02:07:14 - Bas de Groot
  02:07:14 - 02:07:15 - Mirjam Kollenstaart
  02:07:15 - 02:07:20 - Bas de Groot
  02:07:22 - 02:07:40 - Mirjam Kollenstaart
  02:07:41 - 02:08:39 - Pieter van Bruggen
  02:08:39 - 02:08:40 - Mirjam Kollenstaart
  02:08:40 - 02:10:05 - Maarten Klink
  02:10:06 - 02:10:09 - Mirjam Kollenstaart
  02:10:09 - 02:10:49 - Marieke de Wit
  02:10:49 - 02:10:51 - Mirjam Kollenstaart
  02:10:51 - 02:11:12 - Bas de Groot
  02:11:12 - 02:11:21 - Mirjam Kollenstaart
  02:11:22 - 02:11:24 - Mirjam Kollenstaart
  02:11:24 - 02:11:34 - Maarten Klink
  02:11:34 - 02:11:36 - Marieke de Wit
  02:11:36 - 02:11:37 - Maarten Klink
  02:11:37 - 02:12:06 - Marieke de Wit
  02:12:06 - 02:12:10 - Mirjam Kollenstaart
  02:12:11 - 02:12:12 - Mirjam Kollenstaart
  02:12:13 - 02:12:14 - Mirjam Kollenstaart
  02:12:14 - 02:12:40 - Jeannette Hessels
  02:12:40 - 02:12:42 - Mirjam Kollenstaart
  02:12:42 - 02:13:59 - Ruud van Rijn
  02:14:00 - 02:14:55 - Mirjam Kollenstaart
 11. 11

  Dit agendapunt wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 18 april 2023.


  De commissieleden nemen de vraag van de wethouder ‘welke instrumenten vindt u het belangrijkst’ mee voor bespreking in de fracties.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. In te zetten op een viertal aanvullende woningbouwinstrumenten om de betaalbaarheid van woningen te vergroten zijnde:
  - Doelgroepenverordening;
  - Anti-speculatie-beding en zelfbewoningsplicht;
  - Koopconstructies;
  - Kaveluitgifte aan lokale groepen.
  2. het college te verzoeken om hier uitvoering aan te geven en / of nader uit te werken.

  Toezeggingen

  Titel
  Zelfbewoning
  02:14:27 - 02:14:55 - Mirjam Kollenstaart
  02:14:55 - 02:18:26 - Arno van den Hof
  02:18:26 - 02:18:30 - Mirjam Kollenstaart
  02:18:30 - 02:18:31 - Arno van den Hof
  02:18:31 - 02:19:00 - Pieter van Bruggen
  02:19:00 - 02:19:02 - Arno van den Hof
  02:19:02 - 02:19:04 - Mirjam Kollenstaart
  02:19:04 - 02:21:22 - Arno van den Hof
  02:21:22 - 02:21:27 - Mirjam Kollenstaart
  02:21:27 - 02:21:28 - Adrie Tukker
  02:21:28 - 02:21:30 - Mirjam Kollenstaart
  02:21:30 - 02:21:32 - Bas de Groot
  02:21:32 - 02:22:10 - Mirjam Kollenstaart
  02:22:10 - 02:23:02 - Arno van den Hof
  02:23:02 - 02:23:18 - Mirjam Kollenstaart
  02:23:18 - 02:26:13 - Adrie Tukker
  02:26:13 - 02:26:18 - Mirjam Kollenstaart
  02:26:18 - 02:29:04 - Pieter van Bruggen
  02:29:04 - 02:29:08 - Mirjam Kollenstaart
  02:29:08 - 02:33:36 - Bas de Groot
  02:33:36 - 02:33:40 - Mirjam Kollenstaart
  02:33:40 - 02:34:26 - Erik de Jong
  02:34:26 - 02:34:30 - Mirjam Kollenstaart
  02:34:30 - 02:36:14 - Jeannette Hessels
  02:36:14 - 02:36:21 - Mirjam Kollenstaart
  02:40:09 - 02:40:38 - Mirjam Kollenstaart
  02:40:49 - 02:41:43 - Inspreker/Wethouder
  02:41:43 - 02:41:59 - Arno van den Hof
  02:41:59 - 02:47:42 - Inspreker/Wethouder
  02:47:42 - 02:47:46 - Mirjam Kollenstaart
  02:47:46 - 02:48:19 - Bas de Groot
  02:48:19 - 02:48:20 - Mirjam Kollenstaart
  02:48:20 - 02:48:21 - Bas de Groot
  02:48:21 - 02:51:28 - Inspreker/Wethouder
  02:51:28 - 02:51:31 - Mirjam Kollenstaart
  02:51:31 - 02:51:39 - Adrie Tukker
  02:51:39 - 02:52:03 - Adrie Tukker
  02:52:03 - 02:52:11 - Inspreker/Wethouder
  02:52:11 - 02:52:16 - Mirjam Kollenstaart
  02:52:16 - 02:52:19 - Inspreker/Wethouder
  02:52:19 - 02:52:33 - Pieter van Bruggen
  02:52:34 - 02:52:38 - Mirjam Kollenstaart
  02:52:38 - 02:53:34 - Inspreker/Wethouder
  02:53:34 - 02:53:35 - Arno van den Hof
  02:53:35 - 02:53:40 - Mirjam Kollenstaart
  02:53:40 - 02:53:45 - Mirjam Kollenstaart
  02:53:45 - 02:54:13 - Mirjam Kollenstaart
  02:54:13 - 02:54:17 - Inspreker/Wethouder
  02:54:17 - 02:54:32 - Mirjam Kollenstaart
  02:54:32 - 02:55:10 - Bas de Groot
  02:55:10 - 02:55:20 - Mirjam Kollenstaart
  02:55:20 - 02:55:45 - Bas de Groot
  02:55:45 - 02:55:46 - Mirjam Kollenstaart
  02:55:46 - 02:55:47 - Arno van den Hof
  02:55:47 - 02:55:54 - Mirjam Kollenstaart
  02:55:54 - 02:55:57 - Adrie Tukker
  02:55:57 - 02:56:22 - Pieter van Bruggen
  02:56:23 - 02:56:24 - Mirjam Kollenstaart
  02:56:24 - 02:56:31 - Adrie Tukker
  02:56:31 - 02:56:34 - Mirjam Kollenstaart
  02:56:34 - 02:56:52 - Arno van den Hof
  02:56:52 - 02:56:54 - Mirjam Kollenstaart
  02:56:54 - 02:57:13 - Pieter van Bruggen
  02:57:14 - 02:57:46 - Arno van den Hof
  02:57:47 - 02:58:53 - Pieter van Bruggen
  02:58:54 - 02:58:56 - Mirjam Kollenstaart
  02:58:56 - 02:59:24 - Arno van den Hof
  02:59:24 - 02:59:32 - Mirjam Kollenstaart
  02:59:32 - 02:59:49 - Jeannette Hessels
  02:59:49 - 03:00:03 - Mirjam Kollenstaart
  03:00:03 - 03:00:19 - Erik de Jong
  03:00:19 - 03:00:20 - Mirjam Kollenstaart
  03:00:20 - 03:00:21 - Erik de Jong
  03:00:21 - 03:00:25 - Mirjam Kollenstaart
  03:00:25 - 03:00:41 - Bas de Groot
  03:00:41 - 03:01:46 - Mirjam Kollenstaart
 12. 12

  De vergadering is om 22.32 uur gesloten.

  03:01:38 - 03:01:46 - Mirjam Kollenstaart