Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Wonen, Werken & Verkeer

dinsdag 10 januari 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Hoornaar, gemeentekantoor - raadzaal

Voorzitter
Ruud (R.J.) van Rijn
Toelichting

In een commissievergadering voeren raads- en/of burgerleden met elkaar het debat over onderwerpen die op de agenda staan. Het doel van de avond is om te komen tot een advies voor behandeling van het voorstel in een besluitvormende vergadering. De besluitvormende vergadering over het betreffende onderwerp vindt in de regel twee weken later plaats.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De heer De Groot stelt voor agendapunt 7 Ontwerp vvgb Parallelweg 2 Schelluinen van de agenda te halen om de initiatiefnemer in de gelegenheid te stellen met het college in overleg te treden.
  De fracties van de SGP, ChristenUnie, VVD en Doe mee! steunen dit voorstel. De fracties CDA en PM zijn tegen.
  Besloten wordt dit agendapunt nu niet te behandelen.

  00:00:04 - 00:00:12 - Ruud van Rijn
  00:00:12 - 00:00:36 - Pieter van Bruggen
  00:00:36 - 00:02:01 - Ruud van Rijn
  00:02:01 - 00:04:00 - Bas de Groot
  00:04:00 - 00:04:27 - Ruud van Rijn
  00:04:27 - 00:05:04 - Maarten Klink
  00:05:04 - 00:05:06 - Bert Snoek
  00:05:06 - 00:05:46 - Bert Snoek
  00:05:46 - 00:05:47 - Ruud van Rijn
  00:05:47 - 00:06:21 - Maarten Klink
  00:06:21 - 00:06:35 - Ruud van Rijn
  00:06:35 - 00:07:28 - Ferry van der Koelen
  00:07:28 - 00:07:30 - Ruud van Rijn
  00:07:30 - 00:08:36 - Bas de Groot
  00:08:36 - 00:08:37 - Ruud van Rijn
  00:08:37 - 00:08:50 - Maarten Klink
  00:08:50 - 00:08:51 - Ruud van Rijn
  00:08:51 - 00:09:35 - Bas de Groot
  00:09:35 - 00:09:36 - Ruud van Rijn
  00:09:36 - 00:10:13 - Ferry van der Koelen
  00:10:13 - 00:10:16 - Ruud van Rijn
  00:10:16 - 00:10:22 - Pieter van Bruggen
  00:10:22 - 00:10:23 - Ferry van der Koelen
  00:10:23 - 00:10:27 - Ferry van der Koelen
  00:10:27 - 00:10:28 - Pieter van Bruggen
  00:10:28 - 00:10:36 - Pieter van Bruggen
  00:10:36 - 00:10:37 - Ruud van Rijn
  00:10:37 - 00:10:49 - Erik de Jong
  00:10:49 - 00:10:57 - Ruud van Rijn
  00:10:57 - 00:13:32 - Inspreker/Wethouder
  00:13:32 - 00:13:36 - Bert Snoek
  00:13:36 - 00:13:37 - Inspreker/Wethouder
  00:13:37 - 00:14:03 - Bert Snoek
  00:14:03 - 00:14:43 - Inspreker/Wethouder
  00:14:43 - 00:14:47 - Bert Snoek
  00:14:47 - 00:15:13 - Inspreker/Wethouder
  00:15:13 - 00:15:35 - Maarten Klink
  00:15:35 - 00:15:38 - Inspreker/Wethouder
  00:15:38 - 00:15:40 - Maarten Klink
  00:15:40 - 00:17:00 - Inspreker/Wethouder
  00:17:00 - 00:18:01 - Bas de Groot
  00:18:01 - 00:18:31 - Inspreker/Wethouder
  00:18:31 - 00:18:49 - Bas de Groot
  00:18:49 - 00:18:56 - Inspreker/Wethouder
  00:18:56 - 00:19:10 - Ferry van der Koelen
  00:19:10 - 00:19:11 - Ruud van Rijn
  00:19:11 - 00:19:35 - Inspreker/Wethouder
  00:19:35 - 00:20:03 - Erik de Jong
  00:20:03 - 00:20:33 - Inspreker/Wethouder
  00:20:33 - 00:20:56 - Ruud van Rijn
  00:20:56 - 00:21:30 - Ferry van der Koelen
  00:21:30 - 00:21:31 - Ruud van Rijn
  00:21:31 - 00:21:32 - Ferry van der Koelen
  00:21:32 - 00:21:34 - Ruud van Rijn
  00:21:34 - 00:21:57 - Maarten Klink
  00:21:57 - 00:21:59 - Ruud van Rijn
  00:21:59 - 00:22:16 - Erik de Jong
  00:22:16 - 00:23:50 - Ruud van Rijn
 2. 2

  Dhr. Van den Heuvel spreekt in namens de initiatiefnemer over ontwerp vvgb Parallelweg 2 Schelluinen.

  00:22:46 - 00:23:50 - Ruud van Rijn
  00:23:50 - 00:23:51 - Inspreker/Wethouder
  00:23:51 - 00:23:54 - Bert Snoek
  00:23:54 - 00:24:22 - Bert Snoek
  00:24:22 - 00:24:34 - Ruud van Rijn
  00:24:34 - 00:32:15 - Inspreker/Wethouder
  00:32:15 - 00:32:57 - Bert Snoek
  00:32:57 - 00:33:14 - Inspreker/Wethouder
  00:33:14 - 00:33:16 - Bert Snoek
  00:33:16 - 00:33:18 - Inspreker/Wethouder
  00:33:18 - 00:33:34 - Maarten Klink
  00:33:34 - 00:33:51 - Inspreker/Wethouder
  00:33:51 - 00:34:13 - Maarten Klink
  00:34:13 - 00:34:21 - Inspreker/Wethouder
  00:34:21 - 00:34:23 - Maarten Klink
  00:34:23 - 00:34:25 - Inspreker/Wethouder
  00:34:25 - 00:34:52 - Bas de Groot
  00:34:52 - 00:35:04 - Inspreker/Wethouder
  00:35:04 - 00:35:30 - Ferry van der Koelen
  00:35:30 - 00:36:30 - Inspreker/Wethouder
  00:36:30 - 00:37:16 - Ruud van Rijn
 3. 3

  Er zijn geen mededelingen.

  00:36:45 - 00:37:16 - Ruud van Rijn
 4. 4

  De heer De Groot stelt vragen over de reactie van Waardlanden op de ingediende zienswijze en het amendement.
  De heer Timmer vraagt het afhandelingsvoorstel van de brief van inwoners van de Peursumseweg over bedrijventerrein Parallelweg Schelluinen te wijzigen in afhandeling college met terugkoppeling naar de raad.
  Aldus besloten.


  De lijst ingekomen stukken wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 24 januari 2023.

  00:36:59 - 00:37:16 - Ruud van Rijn
  00:37:16 - 00:37:42 - Bas de Groot
  00:37:42 - 00:37:55 - Ruud van Rijn
  00:37:55 - 00:39:01 - Inspreker/Wethouder
  00:39:01 - 00:39:05 - Ruud van Rijn
  00:39:05 - 00:39:30 - Leo Timmer
  00:39:30 - 00:40:54 - Ruud van Rijn
 5. 5

  Er zijn geen mondelinge vragen of mededelingen.

  00:39:53 - 00:40:54 - Ruud van Rijn
 6. 6

  Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 24 januari 2023.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. het bestemmingsplan ‘Streefkerk, Nieuwe Veer 71’ (identificatienummer: NL.IMRO.1978.BPnieuweveer71SKKVG01) gewijzigd vast te stellen, waarbij het plan voorziet in:
  a. twee compensatiewoningen vanwege de sloop van voormalige agrarische bedrijfsbebouwing en;
  b. het omzetten van twee bedrijfswoningen naar burgerwoningen;
  2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.

  00:40:17 - 00:40:54 - Ruud van Rijn
  00:40:54 - 00:41:37 - Bas de Groot
  00:41:37 - 00:41:39 - Ruud van Rijn
  00:41:39 - 00:42:26 - Pieter van Bruggen
  00:42:26 - 00:42:28 - Ruud van Rijn
  00:42:28 - 00:42:48 - Maarten Klink
  00:42:48 - 00:42:49 - Ruud van Rijn
  00:42:49 - 00:42:56 - Bert Snoek
  00:42:56 - 00:43:28 - Ruud van Rijn
  00:43:28 - 00:43:47 - Jeannette Hessels
  00:43:47 - 00:43:51 - Ruud van Rijn
  00:43:51 - 00:44:00 - Erik de Jong
  00:44:00 - 00:44:10 - Ruud van Rijn
  00:44:10 - 00:45:56 - Inspreker/Wethouder
  00:45:56 - 00:46:46 - Ruud van Rijn
 7. 7

  Dit agendapunt is niet behandeld.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. de ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van een loods en uitbreiding opslagterrein op de
  percelen, kadastraal bekend als sectie b met de perceelnummers 1624, 2242, 2298, 2315, 2580, 2581, 2613 en
  2614, behorende tot het adres Parallelweg 2 te Schelluinen, te weigeren;
  2. indien geen zienswijzen worden ingediend tegen de weigering, de ontwerp weigering te verklaren als definitieve
  weigering van geen bedenkingen.

 8. 8

  Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 24 januari 2023.

  Toezeggingen

  Titel
  Voortgang/stand van zaken pre en post mantelzorgwoningen
  00:46:10 - 00:46:46 - Ruud van Rijn
  00:46:46 - 00:47:15 - Ferry van der Koelen
  00:47:15 - 00:47:18 - Ruud van Rijn
  00:47:18 - 00:54:34 - Anne Marie Mollema
  00:54:36 - 00:54:40 - Ruud van Rijn
  00:54:40 - 00:56:11 - Arno van den Hof
  00:56:11 - 00:56:12 - Ruud van Rijn
  00:56:12 - 00:59:16 - Maarten Klink
  00:59:16 - 00:59:19 - Ruud van Rijn
  00:59:19 - 01:01:30 - Leo Timmer
  01:01:30 - 01:01:33 - Ruud van Rijn
  01:01:33 - 01:03:30 - Bas de Groot
  01:03:30 - 01:03:49 - Ruud van Rijn
  01:03:49 - 01:05:52 - Inspreker/Wethouder
  01:05:52 - 01:05:57 - Ruud van Rijn
  01:05:57 - 01:06:07 - Leo Timmer
  01:06:07 - 01:07:32 - Inspreker/Wethouder
  01:07:32 - 01:07:34 - Anne Marie Mollema
  01:07:34 - 01:08:49 - Ruud van Rijn
  01:08:49 - 01:11:48 - Inspreker/Wethouder
  01:11:48 - 01:11:50 - Ruud van Rijn
  01:11:50 - 01:11:55 - Arno van den Hof
  01:11:55 - 01:12:55 - Inspreker/Wethouder
  01:12:55 - 01:13:17 - Maarten Klink
  01:13:17 - 01:13:33 - Inspreker/Wethouder
  01:13:33 - 01:14:06 - Bas de Groot
  01:14:06 - 01:14:55 - Inspreker/Wethouder
  01:14:55 - 01:15:51 - Anne Marie Mollema
  01:15:51 - 01:16:32 - Inspreker/Wethouder
  01:16:32 - 01:17:46 - Anne Marie Mollema
  01:17:46 - 01:17:49 - Inspreker/Wethouder
  01:17:49 - 01:18:03 - Ruud van Rijn
  01:18:03 - 01:18:04 - Bas de Groot
  01:18:04 - 01:18:08 - Ruud van Rijn
  01:18:08 - 01:19:07 - Bas de Groot
  01:19:07 - 01:19:11 - Ruud van Rijn
  01:19:11 - 01:19:14 - Maarten Klink
  01:19:14 - 01:19:53 - Leo Timmer
  01:19:53 - 01:19:59 - Ruud van Rijn
  01:19:59 - 01:20:43 - Maarten Klink
  01:20:43 - 01:20:45 - Ruud van Rijn
  01:20:45 - 01:22:02 - Arno van den Hof
  01:22:02 - 01:22:04 - Ruud van Rijn
  01:22:04 - 01:22:11 - Ferry van der Koelen
  01:22:11 - 01:22:12 - Ruud van Rijn
  01:22:12 - 01:22:16 - Anne Marie Mollema
  01:22:16 - 01:22:18 - Ruud van Rijn
  01:22:18 - 01:23:05 - Bas de Groot
  01:23:05 - 01:23:44 - Ruud van Rijn
 9. 9

  De vergadering is om 20.55 uur gesloten.

  01:23:42 - 01:23:44 - Ruud van Rijn
  01:23:44 - 01:24:03 - Pieter van Bruggen