Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Wonen, Werken & Verkeer

dinsdag 31 oktober 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Bleskensgraaf, de Spil - raadzaal

Voorzitter
Sanne (A.S.) Zijlstra-van den Hof
Toelichting

In een commissievergadering voeren raads- en/of burgerleden met elkaar het debat over onderwerpen die op de agenda staan. Het doel van de avond is om te komen tot een advies voor behandeling van het voorstel in een besluitvormende vergadering. De besluitvormende vergadering over het betreffende onderwerp vindt in de regel twee weken later plaats.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

  00:03:02 - 00:06:04 - Mevrouw Sanne Zijlstra
 2. 2

  Er zijn geen insprekers.

  00:05:27 - 00:06:04 - Mevrouw Sanne Zijlstra
 3. 3

  Wethouder Bikker wijst de commissie op de brief van Waardlanden die de raad vandaag heeft ontvangen.

  00:05:46 - 00:06:04 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:06:09 - 00:06:54 - Arco Bikker
  00:06:54 - 00:08:13 - Mevrouw Sanne Zijlstra
 4. 4

  De lijst ingekomen stukken wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 9 november 2023.

  00:07:11 - 00:08:13 - Mevrouw Sanne Zijlstra
 5. 5

  De heer Van Rijn bedankt de organisatie voor de (snelle) beantwoording van de vele vragen van de raad.

  00:07:56 - 00:08:13 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:08:14 - 00:08:48 - Ruud van Rijn
  00:08:49 - 00:09:31 - Mevrouw Sanne Zijlstra
 6. 6

  Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 9 november 2023.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. de tegen het ontwerpbestemmingsplan ingediende zienswijze te beantwoorden conform
  de bij dit besluit horende ‘Nota Zienswijzen bestemmingsplan ‘Arkel, tussen Dorpsweg 157
  en 158’;
  2. het bestemmingsplan ‘Arkel, tussen Dorpsweg 157 en 158’ (idn:
  NL.IMRO.1978.BPdorpswegongARK-VG01) vast te stellen, waarbij het plan voorziet in de
  realisatie van 5 bedrijfsunits voor lage bedrijfscategorieën en 5 bedrijfswoningen ;
  3. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is;
  4. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;

  00:09:08 - 00:09:31 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:09:31 - 00:10:49 - Ruud van Rijn
  00:10:49 - 00:10:54 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:10:54 - 00:11:45 - Bas de Groot
  00:11:46 - 00:11:52 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:11:55 - 00:12:31 - Maarten Klink
  00:12:33 - 00:12:49 - Pieter van Bruggen
  00:12:51 - 00:12:59 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:12:59 - 00:13:34 - Bert Snoek
  00:13:35 - 00:13:41 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:13:49 - 00:15:05 - Ferry van der Koelen
  00:15:05 - 00:15:20 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:15:24 - 00:17:47 - Arco Bikker
  00:17:47 - 00:19:19 - Mevrouw Sanne Zijlstra
 7. 7

  Dit agendapunt wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 9 november 2023.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1.de tegen het ontwerpbestemmingsplan ingediende zienswijze te beantwoorden conform
  de bij dit besluit horende ‘Nota Zienswijzen bestemmingsplan ‘Bleskensgraaf, Heulenslag
  19-20’, waarbij de zienswijze geen aanleiding geeft het bestemmingsplan aan te passen;
  2.het bestemmingsplan ‘Bleskensgraaf, Heulenslag 19-20’ (idn: NL.IMRO.1978.
  BPheulenslg1920BLG-VG01) vast te stellen, waarbij het plan voorziet in een nieuwe
  woonbestemming voor dit perceel met maximaal vier woningen:
  -twee bestaande woningen in de woonboerderij;
  -twee nieuwe twee-onder-kap-woningen, van elk maximaal 750 m3, op het westelijke
  deel van de planlocatie ter vervanging van de bestaande paardenstal;
  3.te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is;
  4.geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;

  Toezeggingen

  Titel
  Schriftelijke beantwoording vragen
  00:18:19 - 00:19:19 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:19:19 - 00:20:46 - Bas de Groot
  00:20:47 - 00:20:53 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:20:53 - 00:25:41 - Maarten Klink
  00:25:44 - 00:25:52 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:25:52 - 00:25:56 - Pieter van Bruggen
  00:25:56 - 00:26:00 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:26:00 - 00:26:28 - Pieter van Bruggen
  00:26:28 - 00:26:30 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:26:31 - 00:27:33 - Maarten Klink
  00:27:33 - 00:27:35 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:27:35 - 00:28:49 - Pieter van Bruggen
  00:28:50 - 00:28:55 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:28:55 - 00:29:44 - Bert Snoek
  00:29:46 - 00:29:51 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:29:51 - 00:30:43 - Ferry van der Koelen
  00:30:43 - 00:30:48 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:30:48 - 00:31:16 - Ruud van Rijn
  00:31:17 - 00:31:36 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:31:36 - 00:34:53 - Arco Bikker
  00:34:53 - 00:34:58 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:34:58 - 00:36:05 - Maarten Klink
  00:36:05 - 00:36:06 - Arco Bikker
  00:36:06 - 00:36:09 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:36:09 - 00:37:03 - Arco Bikker
  00:37:03 - 00:37:04 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:37:04 - 00:37:21 - Maarten Klink
  00:37:21 - 00:37:22 - Arco Bikker
  00:37:22 - 00:37:24 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:37:24 - 00:37:59 - Arco Bikker
  00:37:59 - 00:38:02 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:38:02 - 00:38:46 - Bas de Groot
  00:38:46 - 00:38:48 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:38:48 - 00:38:52 - Bas de Groot
  00:38:52 - 00:39:08 - Arco Bikker
  00:39:08 - 00:39:23 - Bert Snoek
  00:39:23 - 00:39:32 - Arco Bikker
  00:39:32 - 00:39:33 - Bert Snoek
  00:39:33 - 00:39:36 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:39:36 - 00:39:48 - Bert Snoek
  00:39:49 - 00:40:32 - Bas de Groot
  00:40:32 - 00:40:34 - Bert Snoek
  00:40:34 - 00:41:34 - Bas de Groot
  00:41:34 - 00:42:22 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:42:22 - 00:42:23 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:42:23 - 00:42:52 - Ferry van der Koelen
  00:42:53 - 00:42:54 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:42:55 - 00:43:45 - Arco Bikker
  00:43:45 - 00:44:02 - Ferry van der Koelen
  00:44:02 - 00:44:06 - Arco Bikker
  00:44:06 - 00:44:11 - Ferry van der Koelen
  00:44:11 - 00:44:18 - Arco Bikker
  00:44:18 - 00:44:25 - Ferry van der Koelen
  00:44:25 - 00:45:00 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:45:00 - 00:45:08 - Arco Bikker
  00:45:08 - 00:45:29 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:45:29 - 00:47:38 - Bas de Groot
  00:47:39 - 00:47:43 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:47:43 - 00:48:25 - Maarten Klink
  00:48:25 - 00:48:29 - Bert Snoek
  00:48:29 - 00:48:31 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:48:31 - 00:48:44 - Bert Snoek
  00:48:44 - 00:49:09 - Maarten Klink
  00:49:09 - 00:49:11 - Bert Snoek
  00:49:11 - 00:49:15 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:49:15 - 00:49:24 - Bert Snoek
  00:49:24 - 00:49:25 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:49:25 - 00:50:17 - Maarten Klink
  00:50:17 - 00:50:18 - Ferry van der Koelen
  00:50:18 - 00:50:20 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:50:20 - 00:51:30 - Bas de Groot
  00:51:32 - 00:52:02 - Maarten Klink
  00:52:03 - 00:52:05 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:52:05 - 00:52:41 - Ferry van der Koelen
  00:52:41 - 00:52:42 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:52:42 - 00:52:49 - Maarten Klink
  00:52:49 - 00:53:01 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:53:01 - 00:55:38 - Pieter van Bruggen
  00:55:38 - 00:55:41 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:55:41 - 00:56:40 - Bas de Groot
  00:56:40 - 00:56:44 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:56:44 - 00:57:09 - Pieter van Bruggen
  00:57:09 - 00:57:13 - Bas de Groot
  00:57:13 - 00:57:25 - Pieter van Bruggen
  00:57:27 - 00:57:30 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:57:30 - 00:58:22 - Bas de Groot
  00:58:22 - 00:58:25 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:58:25 - 00:58:55 - Bert Snoek
  00:58:55 - 00:59:01 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:59:01 - 00:59:33 - Ferry van der Koelen
  00:59:33 - 00:59:36 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  00:59:36 - 01:00:04 - Ruud van Rijn
  01:00:04 - 01:00:22 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:00:22 - 01:01:08 - Ruud van Rijn
  01:01:08 - 01:01:17 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:01:17 - 01:01:20 - Bert Snoek
  01:01:20 - 01:01:29 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:01:36 - 01:02:35 - Arco Bikker
  01:02:35 - 01:02:41 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:02:41 - 01:03:05 - Maarten Klink
  01:03:05 - 01:03:40 - Arco Bikker
  01:03:40 - 01:03:45 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:03:45 - 01:03:46 - Pieter van Bruggen
  01:03:46 - 01:04:04 - Pieter van Bruggen
  01:04:04 - 01:04:30 - Arco Bikker
  01:04:30 - 01:04:36 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:04:36 - 01:05:03 - Arco Bikker
  01:05:03 - 01:05:22 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:05:22 - 01:05:47 - Pieter van Bruggen
  01:05:47 - 01:06:43 - Mevrouw Sanne Zijlstra
 8. 8

  Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 9 november 2023.

  Voorgesteld besluit

  1. het bestemmingsplan ‘Bleskensgraaf, Abbekesdoel 82’ (idn: NL.IMRO.1978.
  BPabbekesdoel82BKG-VG01), vast te stellen, waarbij het plan voorziet in een
  compensatiewoning vanwege de sloop van voormalige agrarische
  bedrijfsbebouwing en het omzetten van een bedrijfswoning naar een
  burgerwoning;
  2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
  3. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet
  noodzakelijk is.

  01:06:21 - 01:06:43 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:06:43 - 01:06:57 - Maarten Klink
  01:06:58 - 01:07:01 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:07:02 - 01:07:15 - Pieter van Bruggen
  01:07:17 - 01:07:21 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:07:21 - 01:07:33 - Bert Snoek
  01:07:33 - 01:07:36 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:07:37 - 01:07:39 - Ferry van der Koelen
  01:07:39 - 01:07:43 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:07:43 - 01:07:47 - Ruud van Rijn
  01:07:50 - 01:07:55 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:07:55 - 01:08:03 - Bas de Groot
  01:08:04 - 01:09:15 - Mevrouw Sanne Zijlstra
 9. 9

  Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 9 november 2023.

  Voorgesteld besluit

  De raad van Molenlanden besluit:
  1. Tot uitbreiding van de begraafplaats in Giessenburg (CM van Houwelingweg);
  2. Hiervoor een uitvoeringskrediet beschikbaar te stellen van € 2.007.240 en dit te verwerken
       in de begroting 2024.

  01:08:39 - 01:09:15 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:09:15 - 01:10:06 - Leo Timmer
  01:10:06 - 01:10:12 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:10:12 - 01:10:47 - Bert Snoek
  01:10:48 - 01:10:52 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:10:52 - 01:11:47 - Ferry van der Koelen
  01:11:47 - 01:12:06 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:12:06 - 01:13:03 - Ruud van Rijn
  01:13:03 - 01:13:08 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:13:08 - 01:15:09 - Corné Egas
  01:15:10 - 01:15:14 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:15:14 - 01:17:13 - Maarten Klink
  01:17:15 - 01:19:01 - Mevrouw Sanne Zijlstra
 10. 10

  Dit agendapunt wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 9 november 2023.  Er wordt een amendement overwogen over de formulering ‘niet over de wetering’ in de menukaart.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. Na kennisgenomen te hebben van de evaluatie tiny en small houses, vervolg te geven aan
  het bieden van mogelijkheden om tiny en small houses te realiseren in Molenlanden
  2. Eén en dezelfde uitgangspunten te hanteren voor zowel tiny houses als small houses;
  3. Hiertoe de Menukaart Tiny en Small houses als beleidskader vast te stellen.

  Toezeggingen

  Titel
  Menukaart
  01:18:30 - 01:19:01 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:19:01 - 01:20:25 - Bert Snoek
  01:20:27 - 01:20:40 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:20:40 - 01:22:16 - Ferry van der Koelen
  01:22:16 - 01:22:24 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:22:24 - 01:23:12 - Ruud van Rijn
  01:23:12 - 01:23:14 - Ferry van der Koelen
  01:23:14 - 01:23:19 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:23:19 - 01:23:27 - Ferry van der Koelen
  01:23:27 - 01:25:22 - Ruud van Rijn
  01:25:22 - 01:25:28 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:25:28 - 01:28:30 - Bas de Groot
  01:28:30 - 01:29:01 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:29:01 - 01:29:35 - Bas de Groot
  01:29:35 - 01:29:36 - Ruud van Rijn
  01:29:36 - 01:29:43 - Ruud van Rijn
  01:29:44 - 01:30:04 - Bas de Groot
  01:30:04 - 01:30:14 - Ruud van Rijn
  01:30:15 - 01:30:23 - Bas de Groot
  01:30:25 - 01:30:32 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:30:32 - 01:33:30 - Jonette Korevaar-den Besten
  01:33:30 - 01:33:42 - Bert Snoek
  01:33:42 - 01:34:05 - Jonette Korevaar-den Besten
  01:34:05 - 01:34:43 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:34:43 - 01:35:30 - Jonette Korevaar-den Besten
  01:35:30 - 01:35:39 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:35:39 - 01:38:14 - Leo Timmer
  01:38:14 - 01:38:41 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:38:41 - 01:42:44 - Arco Bikker
  01:42:44 - 01:43:09 - Ferry van der Koelen
  01:43:09 - 01:45:59 - Arco Bikker
  01:45:59 - 01:46:04 - Ruud van Rijn
  01:46:04 - 01:46:11 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:46:11 - 01:46:49 - Leo Timmer
  01:46:49 - 01:47:28 - Arco Bikker
  01:47:28 - 01:47:29 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:47:29 - 01:47:51 - Leo Timmer
  01:47:51 - 01:47:56 - Arco Bikker
  01:47:56 - 01:48:10 - Leo Timmer
  01:48:10 - 01:48:11 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:48:11 - 01:48:20 - Leo Timmer
  01:48:20 - 01:48:24 - Arco Bikker
  01:48:24 - 01:48:59 - Leo Timmer
  01:48:59 - 01:49:21 - Arco Bikker
  01:49:21 - 01:49:22 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:49:22 - 01:49:33 - Leo Timmer
  01:49:33 - 01:49:39 - Arco Bikker
  01:49:39 - 01:50:07 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:50:07 - 01:50:09 - Arco Bikker
  01:50:09 - 01:50:11 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:50:11 - 01:50:26 - Ruud van Rijn
  01:50:26 - 01:50:29 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:50:29 - 01:52:38 - Ruud van Rijn
  01:52:38 - 01:52:43 - Arco Bikker
  01:52:43 - 01:52:50 - Ruud van Rijn
  01:52:50 - 01:52:55 - Arco Bikker
  01:52:55 - 01:52:59 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:52:59 - 01:53:14 - Bas de Groot
  01:53:14 - 01:53:47 - Arco Bikker
  01:53:47 - 01:53:56 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:53:56 - 01:54:02 - Arco Bikker
  01:54:02 - 01:54:03 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:54:03 - 01:54:56 - Bas de Groot
  01:54:56 - 01:54:59 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:54:59 - 01:55:39 - Jonette Korevaar-den Besten
  01:55:39 - 01:55:55 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:55:55 - 01:56:48 - Arco Bikker
  01:56:48 - 01:57:05 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:57:05 - 01:57:06 - Arco Bikker
  01:57:06 - 01:57:31 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:57:31 - 01:58:01 - Bas de Groot
  01:58:01 - 01:58:09 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:58:09 - 01:58:25 - Ruud van Rijn
  01:58:26 - 01:58:47 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:58:48 - 01:59:32 - Jonette Korevaar-den Besten
  01:59:32 - 01:59:33 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:59:33 - 01:59:45 - Bas de Groot
  01:59:46 - 01:59:47 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  01:59:47 - 01:59:59 - Ruud van Rijn
  02:00:00 - 02:00:01 - Jonette Korevaar-den Besten
  02:00:01 - 02:00:17 - Ruud van Rijn
  02:00:17 - 02:00:28 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:00:28 - 02:00:30 - Ruud van Rijn
  02:00:30 - 02:00:32 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:00:32 - 02:00:55 - Leo Timmer
  02:00:55 - 02:01:09 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:01:09 - 02:01:47 - Bert Snoek
  02:01:49 - 02:02:20 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:02:22 - 02:02:39 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:11:43 - 02:12:44 - Mevrouw Sanne Zijlstra
 11. 11

  Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 9 november 2023.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit ten aanzien van het Ontwikkelperspectief 1.0 Groene
  Hart 2050:
  1. Hierop een reactie te geven zoals verwoord in de reactiebrief (bijgevoegd als bijlage 2)
  waarbij de kern van de reactie is dat:
  - De geschetste ontwikkelingen en opgaven herkenbaar zijn
  - De genoemde randvoorwaarden onderschreven worden
  - De ontwikkelprincipes onderschreven worden met inbegrip van enkele
  kanttekeningen
  - Nadere duiding en invulling wordt gevraagd over het vervolgproces en de
  besluitvorming daarbij
  2. De ontwikkelprincipes (met inbegrip van de gemaakte kanttekeningen), daar waar deze
  van toepassing zijn op Molenlanden, toe te passen bij de lokale beleidsvorming en
  ruimtelijke afwegingen.

  Toezeggingen

  Titel
  Bus Excursie langs projecten
  Ontwikkelperspectief 2.0
  02:12:05 - 02:12:44 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:12:44 - 02:15:36 - Ferry van der Koelen
  02:15:36 - 02:15:42 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:15:42 - 02:16:15 - Ferry van der Koelen
  02:16:15 - 02:16:25 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:16:25 - 02:18:52 - Mario de Lijster
  02:18:52 - 02:18:58 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:18:58 - 02:20:33 - Pieter Jacob Leenman
  02:20:33 - 02:20:39 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:20:39 - 02:23:44 - Jan Arie Koorevaar
  02:23:44 - 02:23:50 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:23:50 - 02:24:30 - Jan Arie Koorevaar
  02:24:30 - 02:24:37 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:24:37 - 02:27:12 - Pieter van Bruggen
  02:27:13 - 02:27:17 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:27:17 - 02:28:56 - Arno van den Hof
  02:28:57 - 02:29:18 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:29:30 - 02:32:13 - Jan Lock
  02:32:13 - 02:32:14 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:32:14 - 02:32:43 - Jan Arie Koorevaar
  02:32:43 - 02:33:41 - Jan Lock
  02:33:41 - 02:33:42 - Jan Arie Koorevaar
  02:33:42 - 02:33:43 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:33:43 - 02:34:21 - Jan Arie Koorevaar
  02:34:21 - 02:36:37 - Jan Lock
  02:36:37 - 02:36:39 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:36:39 - 02:36:52 - Ferry van der Koelen
  02:36:52 - 02:37:06 - Jan Lock
  02:37:06 - 02:37:07 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:37:07 - 02:37:59 - Jan Arie Koorevaar
  02:37:59 - 02:38:22 - Jan Lock
  02:38:22 - 02:38:50 - Mario de Lijster
  02:38:50 - 02:41:24 - Jan Lock
  02:41:24 - 02:41:26 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:41:26 - 02:42:12 - Jan Arie Koorevaar
  02:42:12 - 02:43:16 - Jan Lock
  02:43:16 - 02:43:48 - Jan Arie Koorevaar
  02:43:48 - 02:44:47 - Jan Lock
  02:44:47 - 02:44:49 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:44:49 - 02:44:50 - Ferry van der Koelen
  02:44:50 - 02:45:11 - Ferry van der Koelen
  02:45:11 - 02:46:25 - Jan Lock
  02:46:25 - 02:46:26 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:46:26 - 02:47:07 - Jan Arie Koorevaar
  02:47:07 - 02:47:11 - Jan Lock
  02:47:11 - 02:48:32 - Pieter van Bruggen
  02:48:32 - 02:49:57 - Jan Lock
  02:49:57 - 02:49:58 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:49:58 - 02:50:23 - Pieter van Bruggen
  02:50:23 - 02:51:55 - Jan Lock
  02:51:55 - 02:52:04 - Arno van den Hof
  02:52:04 - 02:52:06 - Jan Lock
  02:52:06 - 02:52:52 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:52:52 - 02:55:02 - Jan Arie Koorevaar
  02:55:02 - 02:55:32 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:55:33 - 02:55:54 - Mario de Lijster
  02:55:54 - 02:55:57 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:55:58 - 02:56:15 - Ferry van der Koelen
  02:56:18 - 02:56:23 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:56:23 - 02:56:26 - Ferry van der Koelen
  02:56:26 - 02:56:31 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:56:31 - 02:56:32 - Arno van den Hof
  02:56:32 - 02:57:05 - Arno van den Hof
  02:57:06 - 02:57:08 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:57:08 - 02:57:32 - Pieter van Bruggen
  02:57:33 - 02:57:35 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:57:36 - 02:57:40 - Pieter Jacob Leenman
  02:57:40 - 02:57:44 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:57:44 - 02:58:35 - Jan Arie Koorevaar
  02:58:36 - 02:59:44 - Mevrouw Sanne Zijlstra
 12. 12

  Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 9 november 2023.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. De “matrix” vast te stellen als cultuurhistorische waarderingsmethode (bijlage 2) voor aanwijzing van gemeentelijke monumenten
  2. De grenswaarde als minimumscore voor gemeentelijke monumenten vast te stellen op 16 punten
  3. Aanvullend budget beschikbaar stellen van € 24.760,-- voor het vervolg van het updaten van de gemeentelijke monumentenlijst door de Vereniging Dorp, Stad en Land
  4. Dit bedrag ten laste van het begrotingsresultaat 2023 te brengen en dit te verwerken in de najaarsnota

  02:59:08 - 02:59:44 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  02:59:44 - 03:01:09 - Naomi Kok
  03:01:09 - 03:01:14 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  03:01:14 - 03:03:50 - Wietse Blok
  03:03:50 - 03:03:59 - Naomi Kok
  03:03:59 - 03:04:45 - Wietse Blok
  03:04:46 - 03:04:51 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  03:04:51 - 03:07:10 - Maarten Klink
  03:07:10 - 03:07:11 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  03:07:11 - 03:08:38 - Wietse Blok
  03:08:38 - 03:08:39 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  03:08:39 - 03:09:15 - Maarten Klink
  03:09:15 - 03:09:32 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  03:09:32 - 03:11:51 - Pieter van Bruggen
  03:11:52 - 03:11:58 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  03:11:58 - 03:13:35 - Arno van den Hof
  03:13:35 - 03:13:41 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  03:13:41 - 03:14:57 - Ferry van der Koelen
  03:14:58 - 03:15:27 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  03:15:27 - 03:15:57 - Maarten van Helden
  03:15:57 - 03:16:02 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  03:16:02 - 03:16:26 - Naomi Kok
  03:16:26 - 03:16:33 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  03:16:33 - 03:17:36 - Maarten van Helden
  03:17:36 - 03:18:05 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  03:18:05 - 03:18:06 - Maarten van Helden
  03:18:06 - 03:18:50 - Maarten Klink
  03:18:50 - 03:18:51 - Maarten van Helden
  03:18:51 - 03:18:52 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  03:18:52 - 03:19:12 - Naomi Kok
  03:19:12 - 03:19:13 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  03:19:13 - 03:20:09 - Maarten Klink
  03:20:09 - 03:20:22 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  03:20:22 - 03:20:45 - Maarten Klink
  03:20:45 - 03:20:48 - Maarten van Helden
  03:20:48 - 03:20:54 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  03:20:54 - 03:21:06 - Maarten van Helden
  03:21:06 - 03:21:40 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  03:21:40 - 03:22:11 - Maarten Klink
  03:22:13 - 03:23:58 - Wietse Blok
  03:23:58 - 03:23:59 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  03:23:59 - 03:24:42 - Maarten Klink
  03:24:42 - 03:24:48 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  03:24:48 - 03:25:35 - Pieter van Bruggen
  03:25:35 - 03:25:36 - Pieter van Bruggen
  03:25:36 - 03:25:37 - Maarten Klink
  03:25:37 - 03:26:09 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  03:26:09 - 03:26:41 - Wietse Blok
  03:26:41 - 03:26:45 - Maarten Klink
  03:26:45 - 03:27:31 - Mevrouw Sanne Zijlstra
 13. 13

  Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 9 november 2023.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit
  1. akkoord te gaan met de voorgenomen liquidatie van ROM-s;
  2. de omschreven resterende werkzaamheden als gemeente Molenlanden na liquidatie van ROM-s over
  te nemen;
  3. na afwikkeling van de liquidatie van ROM-s de Gemeente Molenlanden Deelneming BV te liquideren.

  03:27:14 - 03:27:31 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  03:27:31 - 03:28:12 - Bas de Groot
  03:28:13 - 03:28:18 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  03:28:18 - 03:28:53 - Jan Arie Koorevaar
  03:28:55 - 03:28:59 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  03:28:59 - 03:30:12 - Leo Timmer
  03:30:12 - 03:30:17 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  03:30:17 - 03:30:25 - Arno van den Hof
  03:30:27 - 03:30:30 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  03:30:31 - 03:31:06 - Ferry van der Koelen
  03:31:06 - 03:31:10 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  03:31:10 - 03:32:30 - Bob Brokking
  03:32:30 - 03:32:42 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  03:32:53 - 03:35:09 - Piet Vat
  03:35:09 - 03:35:20 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  03:35:20 - 03:36:23 - Leo Timmer
  03:36:23 - 03:36:25 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  03:36:25 - 03:37:36 - Piet Vat
  03:37:36 - 03:37:38 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  03:37:38 - 03:38:39 - Bob Brokking
  03:38:39 - 03:38:59 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  03:38:59 - 03:39:10 - Bob Brokking
  03:39:10 - 03:39:50 - Piet Vat
  03:39:50 - 03:39:51 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  03:39:51 - 03:40:06 - Leo Timmer
  03:40:06 - 03:40:36 - Piet Vat
  03:40:36 - 03:40:49 - Mevrouw Sanne Zijlstra
  03:40:49 - 03:40:51 - Piet Vat
  03:40:54 - 03:42:13 - Mevrouw Sanne Zijlstra
 14. 14

  De vergadering is om 23.11 uur gesloten.

  03:41:52 - 03:42:13 - Mevrouw Sanne Zijlstra