Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Wonen, Werken & Verkeer

dinsdag 3 oktober 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Bleskensgraaf, de Spil - raadzaal

Voorzitter
Harmen Akkerman
Toelichting

In een commissievergadering voeren raads- en/of burgerleden met elkaar het debat over onderwerpen die op de agenda staan. Het doel van de avond is om te komen tot een advies voor behandeling van het voorstel in een besluitvormende vergadering. De besluitvormende vergadering over het betreffende onderwerp vindt in de regel twee weken later plaats.

Agendapunten

 1. 1
  1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. 2
  2. Spreekrecht geagendeerde en niet geagendeerde onderwerpen
 3. 3

 4. 4

  Deze lijst is nog niet beschikbaar.

 5. 5
  5. Mededelingen/Vragenhalfuur (over actuele en urgente onderwerpen)
 6. 6

  Voorgesteld besluit

  1. de Nota Zienswijzen behorend bij het bestemmingsplan ‘Bleskensgraaf,
  Abbekesdoel 7a-8’ vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan ‘Bleskensgraaf, Abbekesdoel 7a-8’ (idn:
  NL.IMRO.1978.BPabbekesdoel7aBKG-VG01, bijlage 1.1 t/m 1.4) vast te stellen,
  het plan voorziet in 18 wooneenheden en in de omzetting van 1 bedrijfswoning
  (Abbekesdoel 7a) naar een burgerwoning;
  3. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal middels
  een gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente
  is geregeld.

 7. 7

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. de Nota Zienswijzen behorend bij het bestemmingsplan ‘Wijngaarden,
  Dorpsstraat 3’ vast te stellen;
  2. het bestemmingsplan ‘Wijngaarden, Dorpsstraat 3’ (idn:
  NL.IMRO.1978.BPdorpsstraat3WGD-VG01, bijlage 1) vast te stellen, het plan
  voorziet in 4 woningen op de plek waar nu een bedrijfslocatie met loods gelegen
  is;
  3.voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal middels
  een gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is
  geregeld.

 8. 9

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. het bestemmingsplan ‘Brandwijk, Gijbelandsedijk 1a’ (idn: NL.IMRO.1978.
      BPgbelandsedk1aBWK-VG01), vast te stellen, waarbij het plan toeziet op:
  a. de sloop van 361m2 voormalige agrarische bebouwing, het verwijderen van 1.651m2
       terreinverharding, mestplaat en halfverharding;
  b. het gedeeltelijk wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ naar de
      bestemming ‘Wonen’ ten behoeve van de omzetting van een voormalige agrarische
      bedrijfswoning naar een reguliere woning;
  c. het vergroten van het agrarisch bouwvlak aan de oostzijde ten behoeve van de
      uitbreiding van de bedrijfsbebouwing met maximaal 500 m2.
  d. Het verkleinen van het agrarisch bouwvlak aan de overige zijden zodat deze strak om
      de huidige bebouwing (inclusief de uitbreiding) komt te liggen.
  2. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is,
      omdat van de gewenste ontwikkeling geen nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten
      zijn;
  3. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen

 9. 10

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. Het bestemmingsplan ‘Oud-Ablas, Noordzijde 17a’ (idn: NL.IMRO.1978.BPNoordzijde17aABS-VG01) vast te stellen waarbij het plan voorziet in:
  a. het realiseren van drie vrijstaande woningen waarvan twee met een beperkte maximale inhoudsmaat van 600 m3 inclusief uit- aan- en bijgebouwen en één met een maximale inhoudsmaat van 750m3.
  b. het omzetten van een agrarische bedrijfswoning naar een burgerwoning;
  c. het verwijderen van het huidige agrarisch bouwvlak op het perceel tegenover Noordzijde 18 en op het perceel van Noordzijde 17a;
  d. het saneren van de schuur op het perceel tegenover Noordzijde 18 en het saneren van de agrarische bedrijfsgebouwen incl. verharding op het perceel van Noordzijde 17a;
  e. het inzetten van de woonstip afkomstig van de ontwikkeling aan de Damseweg 113 in Ottoland.
  f. het wijzigen van de bestemming ‘agrarisch’ naar de bestemming ‘wonen’ en ‘tuin’;
  2. Geen exploitatieplan als bedoelt in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
  3. Te constateren dat het opstellen van een milieueffectenrapport (MER) niet noodzakelijk is.

 10. 11
  Besloten deel
 11. 12
  Sluiting