Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Commissievergadering Wonen, Werken & Verkeer

dinsdag 5 september 2023

19:30 - 23:00
Locatie

Bleskensgraaf, de Spil - raadzaal

Voorzitter
Wietse (W.C.) Blok
Toelichting

In een commissievergadering voeren raads- en/of burgerleden met elkaar het debat over onderwerpen die op de agenda staan. Het doel van de avond is om te komen tot een advies voor behandeling van het voorstel in een besluitvormende vergadering. De besluitvormende vergadering over het betreffende onderwerp vindt in de regel twee weken later plaats.

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

  00:00:39 - 00:00:43 - Johan Weggeman
  00:04:48 - 00:08:07 - De heer Wietse Blok
 2. 2

  Er zijn geen insprekers.

 3. 3

  00:07:03 - 00:08:07 - De heer Wietse Blok
 4. 4

  De heer De Jong meldt dat het CDA op 19 september een motie vreemd aan de orde in wil dienen over het personeelstekort in relatie tot het van rechtswege verlenen van vergunningen.


  Mevrouw Korevaar stelt vragen n.a.v. het tijdelijk verbod zwaar verkeer op de Vuilendam.


  De heer De Groot merkt op dat de SGP overweegt met een motie vreemd aan de orde te komen over woningbouw Bleskensgraaf-West.


  De lijst ingekomen stukken wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 september 2023.

  00:07:28 - 00:08:07 - De heer Wietse Blok
  00:08:07 - 00:10:10 - Wout de Jong
  00:10:10 - 00:10:37 - De heer Wietse Blok
  00:10:38 - 00:13:54 - Jonette Korevaar-den Besten
  00:13:54 - 00:14:01 - De heer Wietse Blok
  00:14:01 - 00:17:20 - Jonette Korevaar-den Besten
  00:17:20 - 00:17:44 - De heer Wietse Blok
  00:18:10 - 00:18:17 - Jan Lock
  00:18:17 - 00:18:26 - De heer Wietse Blok
  00:18:27 - 00:19:35 - Bas de Groot
  00:19:35 - 00:20:16 - De heer Wietse Blok
  00:20:22 - 00:20:26 - De heer Wietse Blok
  00:20:30 - 00:21:36 - Arco Bikker
  00:21:36 - 00:22:00 - De heer Wietse Blok
  00:22:00 - 00:22:49 - Wout de Jong
  00:22:49 - 00:23:07 - De heer Wietse Blok
  00:23:13 - 00:23:31 - Jan Lock
  00:23:31 - 00:23:36 - Wout de Jong
  00:23:36 - 00:23:45 - Jan Lock
  00:23:45 - 00:23:47 - Wout de Jong
  00:23:47 - 00:24:01 - Jan Lock
  00:24:01 - 00:24:08 - Wout de Jong
  00:24:08 - 00:24:09 - De heer Wietse Blok
  00:24:09 - 00:24:15 - Jan Lock
  00:24:15 - 00:24:37 - De heer Wietse Blok
  00:24:37 - 00:24:43 - Wout de Jong
  00:24:43 - 00:24:44 - Jan Lock
  00:24:44 - 00:26:42 - De heer Wietse Blok
 5. 5

  Wethouder Bikker meldt de laatste stand van zaken over de huisvesting van minderjarige statushouders in de Boerenklaas.  De heer De Jong (CDA) stelt vragen over Chemours.

  00:25:21 - 00:26:42 - De heer Wietse Blok
 6. 6

  Dit agendapunt wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 september 2023.  Bespreekpunten:
  - Mogelijk amendement over het aanscherpen / smarter formuleren van de aanpak van risico’s;
  - Mogelijk amendement over het benoemen van termijnen bij aanbevelingen 2, 4 en 5;
  - De brief van de woning corporaties van 4 september 2023

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. De conclusies en aanbevelingen uit het rekenkamerrapport woningbouw in Molenlanden te onderschrijven;
  2. Het college te verzoeken om de uitvoering van deze aanbevelingen uit te werken en de raad schriftelijk te informeren over de manier waarop deze aanbevelingen worden geïmplementeerd:
  1. Licht de woningtellingen nader toe.
  2. Beheers de risico’s.
  3. Start bezinning op de ruimtelijke ordeningsstrategie.
  4. Maak helder hoe de doelstellingen voor de kernen bereikt (gaan) worden.
  5. Beoordeel de doelstellingen voor sociale woningbouw en hoe deze te bereiken.

  00:25:22 - 00:26:42 - De heer Wietse Blok
  00:26:47 - 00:43:36 - Johan Weggeman
  00:43:36 - 00:44:11 - De heer Wietse Blok
  00:44:11 - 00:44:20 - Ruud van Rijn
  00:44:20 - 00:44:24 - De heer Wietse Blok
  00:44:24 - 00:45:07 - Ruud van Rijn
  00:45:07 - 00:45:12 - De heer Wietse Blok
  00:45:12 - 00:46:31 - Bas de Groot
  00:46:32 - 00:46:35 - De heer Wietse Blok
  00:46:35 - 00:47:19 - Adrie Tukker-Blok
  00:47:19 - 00:47:23 - De heer Wietse Blok
  00:47:23 - 00:48:06 - Pieter van Bruggen
  00:48:06 - 00:48:10 - De heer Wietse Blok
  00:48:10 - 00:48:15 - Arno van den Hof
  00:48:15 - 00:48:23 - De heer Wietse Blok
  00:48:23 - 00:49:35 - Bart Toonen
  00:49:35 - 00:49:45 - De heer Wietse Blok
  00:49:47 - 00:52:04 - Johan Weggeman
  00:52:04 - 00:52:05 - Ruud van Rijn
  00:52:05 - 00:52:10 - De heer Wietse Blok
  00:52:10 - 00:52:18 - Ruud van Rijn
  00:52:18 - 00:52:20 - De heer Wietse Blok
  00:52:20 - 00:52:21 - Ruud van Rijn
  00:52:21 - 01:01:08 - Johan Weggeman
  01:01:08 - 01:01:55 - De heer Wietse Blok
  01:01:55 - 01:06:09 - Ruud van Rijn
  01:06:09 - 01:06:18 - De heer Wietse Blok
  01:06:18 - 01:09:27 - Bas de Groot
  01:09:27 - 01:09:38 - De heer Wietse Blok
  01:09:38 - 01:12:08 - Adrie Tukker-Blok
  01:12:08 - 01:12:09 - De heer Wietse Blok
  01:12:09 - 01:16:57 - Pieter van Bruggen
  01:16:58 - 01:17:17 - De heer Wietse Blok
  01:17:17 - 01:18:52 - Arno van den Hof
  01:18:52 - 01:18:53 - De heer Wietse Blok
  01:18:53 - 01:18:54 - Bas de Groot
  01:18:54 - 01:18:58 - De heer Wietse Blok
  01:18:58 - 01:19:16 - Bas de Groot
  01:19:16 - 01:19:18 - De heer Wietse Blok
  01:19:18 - 01:19:56 - Arno van den Hof
  01:19:56 - 01:20:02 - De heer Wietse Blok
  01:20:02 - 01:20:34 - Pieter van Bruggen
  01:20:34 - 01:20:37 - De heer Wietse Blok
  01:20:37 - 01:20:52 - Arno van den Hof
  01:20:52 - 01:20:55 - De heer Wietse Blok
  01:20:55 - 01:21:26 - Pieter van Bruggen
  01:21:26 - 01:23:17 - Arno van den Hof
  01:23:17 - 01:23:21 - De heer Wietse Blok
  01:23:21 - 01:28:21 - Bart Toonen
  01:28:21 - 01:28:44 - De heer Wietse Blok
  01:29:01 - 01:32:19 - Arco Bikker
  01:32:19 - 01:32:30 - Adrie Tukker-Blok
  01:32:30 - 01:32:43 - De heer Wietse Blok
  01:32:43 - 01:33:15 - Adrie Tukker-Blok
  01:33:15 - 01:34:16 - Arco Bikker
  01:34:16 - 01:34:37 - Adrie Tukker-Blok
  01:34:37 - 01:34:42 - De heer Wietse Blok
  01:34:42 - 01:34:53 - Arco Bikker
  01:34:53 - 01:34:56 - De heer Wietse Blok
  01:34:56 - 01:35:22 - Bas de Groot
  01:35:22 - 01:35:33 - De heer Wietse Blok
  01:35:33 - 01:37:44 - Arco Bikker
  01:37:44 - 01:37:47 - Ruud van Rijn
  01:37:47 - 01:37:49 - De heer Wietse Blok
  01:37:49 - 01:38:08 - Ruud van Rijn
  01:38:08 - 01:38:09 - De heer Wietse Blok
  01:38:09 - 01:38:11 - Ruud van Rijn
  01:38:11 - 01:41:07 - Arco Bikker
  01:41:07 - 01:41:13 - Bart Toonen
  01:41:13 - 01:42:14 - Arco Bikker
  01:42:14 - 01:42:15 - De heer Wietse Blok
  01:42:15 - 01:42:41 - Bart Toonen
  01:42:41 - 01:43:30 - Arco Bikker
  01:43:30 - 01:43:31 - De heer Wietse Blok
  01:43:31 - 01:44:05 - Pieter van Bruggen
  01:44:05 - 01:44:06 - Arco Bikker
  01:44:06 - 01:44:08 - De heer Wietse Blok
  01:44:08 - 01:45:01 - Arco Bikker
  01:45:01 - 01:45:02 - De heer Wietse Blok
  01:45:02 - 01:45:53 - Pieter van Bruggen
  01:45:53 - 01:45:55 - De heer Wietse Blok
  01:45:55 - 01:46:50 - Arco Bikker
  01:46:50 - 01:46:51 - De heer Wietse Blok
  01:46:51 - 01:46:52 - Arco Bikker
  01:46:52 - 01:47:42 - Bas de Groot
  01:47:42 - 01:47:46 - De heer Wietse Blok
  01:47:46 - 01:47:53 - Bas de Groot
  01:47:53 - 01:47:55 - De heer Wietse Blok
  01:47:55 - 01:48:45 - Arco Bikker
  01:48:45 - 01:49:19 - De heer Wietse Blok
  01:49:20 - 01:51:08 - Ruud van Rijn
  01:51:08 - 01:51:12 - De heer Wietse Blok
  01:51:12 - 01:51:46 - Pieter van Bruggen
  01:51:46 - 01:51:47 - De heer Wietse Blok
  01:51:47 - 01:51:59 - Ruud van Rijn
  01:51:59 - 01:52:00 - De heer Wietse Blok
  01:52:00 - 01:52:21 - Pieter van Bruggen
  01:52:21 - 01:52:22 - Ruud van Rijn
  01:52:22 - 01:52:24 - De heer Wietse Blok
  01:52:24 - 01:53:11 - Ruud van Rijn
  01:53:12 - 01:53:18 - De heer Wietse Blok
  01:53:18 - 01:54:44 - Bas de Groot
  01:54:44 - 01:54:49 - De heer Wietse Blok
  01:54:49 - 01:55:25 - Arno van den Hof
  01:55:25 - 01:55:27 - De heer Wietse Blok
  01:55:27 - 01:56:46 - Bas de Groot
  01:56:46 - 01:56:47 - De heer Wietse Blok
  01:56:47 - 01:57:04 - Arno van den Hof
  01:57:04 - 01:57:36 - Bas de Groot
  01:57:36 - 01:58:25 - Bart Toonen
  01:58:25 - 01:58:29 - De heer Wietse Blok
  01:58:29 - 01:59:27 - Bas de Groot
  01:59:27 - 01:59:30 - De heer Wietse Blok
  01:59:30 - 01:59:46 - Bart Toonen
  01:59:46 - 01:59:47 - Bas de Groot
  01:59:47 - 02:00:02 - Bas de Groot
  02:00:04 - 02:00:08 - Bas de Groot
  02:00:08 - 02:00:20 - De heer Wietse Blok
  02:00:20 - 02:01:26 - Adrie Tukker-Blok
  02:01:26 - 02:01:32 - De heer Wietse Blok
  02:01:32 - 02:01:35 - Adrie Tukker-Blok
  02:01:35 - 02:01:37 - De heer Wietse Blok
  02:01:37 - 02:02:33 - Pieter van Bruggen
  02:02:33 - 02:02:38 - De heer Wietse Blok
  02:02:38 - 02:03:34 - Arno van den Hof
  02:03:34 - 02:03:35 - De heer Wietse Blok
  02:03:35 - 02:03:43 - Pieter van Bruggen
  02:03:44 - 02:03:53 - Arno van den Hof
  02:03:54 - 02:03:59 - De heer Wietse Blok
  02:03:59 - 02:04:37 - Bart Toonen
  02:04:37 - 02:06:07 - De heer Wietse Blok
 7. 7

  Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 september 2023.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. het bestemmingsplan ‘Oud-Alblas, Noordzijde 16’ (idn: IMRO.1978.BPnoordzijde16ABS -
  VG01), vast te stellen, waarbij het plan toeziet op het verwijderen van de
  enkelbestemming ‘Agrarisch met Waarden’ en het vergroten van de enkelbestemming
  ‘Wonen’ waarbij met het toevoegen van een tweede bouwvlak op het perceel de realisatie
  van één ondergeschikte schuurwoning met een maximale inhoud van 633,75 m3
  (inclusief aan- uit- en bijgebouwen) mogelijk wordt gemaakt;
  2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
  3. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is.

  02:05:27 - 02:06:07 - De heer Wietse Blok
  02:06:07 - 02:06:25 - Bas de Groot
  02:06:25 - 02:06:34 - De heer Wietse Blok
  02:06:46 - 02:08:14 - Arco Bikker
  02:08:15 - 02:08:18 - De heer Wietse Blok
  02:08:18 - 02:08:21 - Bas de Groot
  02:08:21 - 02:08:46 - De heer Wietse Blok
 8. 8

  Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 september 2023.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. het bestemmingsplan ‘Oud-Alblas, tegenover Oosteinde 60’ (idn: NL.IMRO.1978.
  BPtoosteinde60ABS -VG01), vast te stellen, waarbij het plan toeziet op de sloop van 154
  m2 voormalige agrarische bebouwing, van het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch’
  naar de bestemming ‘Wonen’ en de bestemming 'Tuin’ ten dienste van de realisatie van
  één vrijstaande woning;
  2. geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
  3. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (MER) niet noodzakelijk is

  02:08:33 - 02:08:46 - De heer Wietse Blok
  02:08:46 - 02:09:22 - Pieter van Bruggen
  02:09:23 - 02:10:07 - De heer Wietse Blok
 9. 9

  Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 september 2023.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:


  1. het bestemmingsplan ‘Giessenburg, A.M.A. van Langeraadweg 8’ (idn:
  NL.IMRO.1978.BPlangeraadweg8GSB-VG01) vast te stellen, het plan voorziet in het
  ruimtelijk mogelijk maken van het saneren van een agrarische bedrijfslocatie, het op
  diezelfde plek realiseren van 3 nieuwe woningen en het omzetten van 2
  bedrijfswoningen naar burgerwoningen;
  2. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal middels een
  gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld

  02:09:41 - 02:10:07 - De heer Wietse Blok
  02:10:07 - 02:11:40 - Erik de Jong
  02:11:40 - 02:11:48 - De heer Wietse Blok
  02:11:48 - 02:12:17 - Bas de Groot
  02:12:18 - 02:12:33 - De heer Wietse Blok
  02:12:33 - 02:13:46 - Wout de Jong
  02:13:46 - 02:13:48 - De heer Wietse Blok
  02:13:48 - 02:14:04 - Bas de Groot
  02:14:04 - 02:14:14 - Wout de Jong
  02:14:14 - 02:14:32 - De heer Wietse Blok
  02:14:53 - 02:15:02 - Arco Bikker
  02:15:02 - 02:15:05 - De heer Wietse Blok
  02:15:05 - 02:15:09 - Arco Bikker
  02:15:09 - 02:15:22 - De heer Wietse Blok
  02:15:22 - 02:17:49 - Arco Bikker
  02:17:49 - 02:17:51 - Wout de Jong
  02:17:51 - 02:17:53 - De heer Wietse Blok
  02:17:53 - 02:18:40 - Wout de Jong
  02:18:40 - 02:18:43 - De heer Wietse Blok
  02:18:43 - 02:19:38 - Arco Bikker
  02:19:38 - 02:20:13 - De heer Wietse Blok
 10. 10

  Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 september 2023.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. het bestemmingsplan ‘Goudriaan, Zuidzijde 139’, dat voorziet in de toevoeging van twee
  wooneenheden in een bestaande woonboerderij, vast te stellen;
  2. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (m.e.r.) niet noodzakelijk is,
  omdat van de gewenste ontwikkeling geen nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten
  zijn;
  3. voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te
  stellen.

  02:20:04 - 02:20:13 - De heer Wietse Blok
  02:20:15 - 02:20:57 - Wout de Jong
  02:20:58 - 02:21:01 - De heer Wietse Blok
  02:21:01 - 02:21:05 - Wout de Jong
  02:21:05 - 02:21:09 - De heer Wietse Blok
  02:21:09 - 02:21:44 - Bas de Groot
  02:21:44 - 02:21:46 - De heer Wietse Blok
  02:21:46 - 02:21:59 - Pieter van Bruggen
  02:21:59 - 02:22:01 - De heer Wietse Blok
  02:22:01 - 02:22:29 - Bas de Groot
  02:22:30 - 02:22:44 - De heer Wietse Blok
  02:22:46 - 02:22:57 - Jeannette Hessels-Goud
  02:22:57 - 02:23:02 - De heer Wietse Blok
  02:23:02 - 02:23:46 - Pieter van Bruggen
  02:23:46 - 02:23:59 - De heer Wietse Blok
  02:23:59 - 02:25:57 - Arco Bikker
  02:25:57 - 02:25:58 - De heer Wietse Blok
  02:25:58 - 02:26:16 - Arco Bikker
  02:26:16 - 02:26:19 - De heer Wietse Blok
  02:26:19 - 02:26:20 - Arco Bikker
  02:26:20 - 02:26:24 - De heer Wietse Blok
  02:26:24 - 02:26:54 - Pieter van Bruggen
  02:26:54 - 02:27:25 - Arco Bikker
  02:27:25 - 02:27:37 - De heer Wietse Blok
  02:27:37 - 02:27:42 - Wout de Jong
  02:27:42 - 02:28:02 - De heer Wietse Blok
  02:38:53 - 02:40:00 - De heer Wietse Blok
 11. 11

  Dit agendapunt wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 september 2023.  Er wordt een amendement voorbereid met meer algemene uitgangspunten i.p.v. de voorgestelde, te concrete, uitgangspunten.


  Wethouder Lock biedt een beeldvormende sessie aan over hoe de gemeente inwoners stimuleert om hun privéterrein te beplanten i.p.v. te verstenen.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:


  1. De volgende uitgangspunten in de omgevingsvisie te hanteren voor grote parkeerterreinen om de doelen te kunnen halen voor de energietransitie:
  a. Bij de uitbreiding en aanleg van nieuwe grote parkeerterreinen op zowel publiek als privaat terrein worden, indien mogelijk, zonnedaken gerealiseerd waar de auto’s onder kunnen parkeren.
  2. De volgende uitgangspunten te hanteren in de omgevingsvisie voor nieuwe woonwijken, inbreidingsplannen en particuliere initiatieven waarbij meerdere woningen komen (zoals een hofje of de herbestemming van een boerderij) om de doelen te kunnen halen op het gebied van klimaatadaptatie en biodiversiteit:
  a. Het voorkomen van waterschade en het voorbereid zijn op weerextremen waarbij ingezet wordt op verhoging van het vloer- en straatpeil, vermindering van verharding in tuinen;
  b. Het voorkomen van hittestress door het aanplanten van boomsoorten waarbij bomen goed passen bij de bodemgesteldheid dienen te kunnen, streekeigen zijn en verschillen (niet uniforme soorten);
  c. Het klimaat adaptief inrichten van het openbaar gebied;
  d. Het rekening houden met de bodemgesteldheid bij bouwen;
  e. Het inzetten op meer groen in de kernen;
  f. Het klimaatadaptief en biodivers inrichten van schoolpleinen ter bevordering van de gezondheid en de beperking van de hittestress en wateroverlast.
  3. Om deze uitgangspunten op het gebied van klimaatadaptatie en biodiversiteit te bereiken worden de volgende regels in het omgevingsplan verwerkt:
  a. Het vloerpeil van nieuwe gebouwen is minimaal 0,3 meter boven het straatpeil en 1,3 meter boven zomerpeil. De hoogte van de weg is minimaal 1,0 meter en het maaiveld is minimaal 0,70 meter boven het zomerpeil van het watersysteem. In verband met toegankelijkheid is de voorgevel van gebouwen op minimaal 3,0 meter van de erfgrens gesitueerd. Deze regels gelden niet voor gebouwen in de dijk.
  b. Bij oplevering van de nieuwe openbare ruimte moeten er voldoende bomen geplant zijn die na 10 jaar minimaal 30% van de openbare ruimte van schaduw voorziet.
  c. Bij oplevering van een nieuwe woning en nieuw openbaar gebied is de grond verbeterd. Denk daarbij aan het loswerken van het bovenste deel van de bodem, laagsgewijs verdichten en/of het toevoegen van organisch materiaal.
  d. Het gebied dient voorbelast te zijn met zand. De restzettingseis is nihil tot maximaal 10 cm per 30 jaar. De voorbelastingtijd is minimaal 1 jaar.
  Maatwerk te blijven leveren middels de bevoegdheid van het college om beargumenteerd af te wijken van deze uitgangspunten (het pas-toe of leg-uit principe).

  02:39:11 - 02:40:00 - De heer Wietse Blok
  02:40:00 - 02:42:17 - Leo Timmer
  02:42:17 - 02:42:29 - De heer Wietse Blok
  02:42:29 - 02:45:03 - Bernd Voorsluijs
  02:45:04 - 02:45:18 - De heer Wietse Blok
  02:45:18 - 02:48:42 - Mario de Lijster
  02:48:42 - 02:48:48 - De heer Wietse Blok
  02:48:48 - 02:51:09 - Bart Toonen
  02:51:10 - 02:51:15 - De heer Wietse Blok
  02:51:15 - 02:54:43 - Pieter Jacob Leenman
  02:54:43 - 02:54:46 - De heer Wietse Blok
  02:54:46 - 02:55:01 - Pieter Jacob Leenman
  02:55:01 - 02:55:06 - De heer Wietse Blok
  02:55:07 - 02:56:48 - Adrie Tukker-Blok
  02:56:48 - 02:57:10 - De heer Wietse Blok
  02:57:44 - 03:01:07 - Jan Lock
  03:01:07 - 03:01:10 - De heer Wietse Blok
  03:01:10 - 03:01:11 - Jan Lock
  03:01:11 - 03:01:25 - Bernd Voorsluijs
  03:01:25 - 03:01:29 - De heer Wietse Blok
  03:01:29 - 03:03:17 - Jan Lock
  03:03:17 - 03:03:24 - Jan Lock
  03:03:24 - 03:03:25 - De heer Wietse Blok
  03:03:25 - 03:03:27 - De heer Wietse Blok
  03:03:27 - 03:03:39 - Mario de Lijster
  03:03:39 - 03:03:40 - De heer Wietse Blok
  03:03:40 - 03:03:41 - Jan Lock
  03:03:41 - 03:03:42 - De heer Wietse Blok
  03:03:42 - 03:04:30 - Jan Lock
  03:04:30 - 03:04:31 - De heer Wietse Blok
  03:04:31 - 03:04:48 - Mario de Lijster
  03:04:48 - 03:05:44 - Jan Lock
  03:05:44 - 03:05:45 - De heer Wietse Blok
  03:05:45 - 03:06:19 - Mario de Lijster
  03:06:19 - 03:06:23 - Jan Lock
  03:06:23 - 03:06:24 - De heer Wietse Blok
  03:06:24 - 03:06:58 - Jan Lock
  03:06:58 - 03:07:36 - Mario de Lijster
  03:07:36 - 03:07:54 - Jan Lock
  03:07:54 - 03:10:31 - Jan Lock
  03:10:31 - 03:10:35 - De heer Wietse Blok
  03:10:35 - 03:11:00 - Bart Toonen
  03:11:00 - 03:11:03 - De heer Wietse Blok
  03:11:03 - 03:11:10 - Jan Lock
  03:11:10 - 03:11:12 - Marieke de Wit
  03:11:12 - 03:11:13 - Jan Lock
  03:11:13 - 03:11:38 - Bart Toonen
  03:11:38 - 03:11:41 - De heer Wietse Blok
  03:11:41 - 03:12:29 - Marieke de Wit
  03:12:29 - 03:12:31 - De heer Wietse Blok
  03:12:31 - 03:13:23 - Jan Lock
  03:13:23 - 03:13:24 - Bart Toonen
  03:13:24 - 03:13:25 - Bart Toonen
  03:13:25 - 03:13:48 - Jan Lock
  03:13:48 - 03:14:12 - De heer Wietse Blok
  03:14:12 - 03:14:47 - Bart Toonen
  03:14:47 - 03:15:40 - Jan Lock
  03:15:40 - 03:15:41 - Pieter Jacob Leenman
  03:15:41 - 03:15:44 - Pieter Jacob Leenman
  03:15:44 - 03:15:49 - Jan Lock
  03:15:49 - 03:15:58 - De heer Wietse Blok
  03:15:58 - 03:16:25 - Leo Timmer
  03:16:25 - 03:16:27 - De heer Wietse Blok
  03:16:27 - 03:16:41 - Pieter Jacob Leenman
  03:16:41 - 03:16:43 - De heer Wietse Blok
  03:16:43 - 03:18:18 - Jan Lock
  03:18:18 - 03:18:20 - Pieter Jacob Leenman
  03:18:20 - 03:18:29 - Jan Lock
  03:18:29 - 03:19:04 - Pieter Jacob Leenman
  03:19:04 - 03:19:09 - Pieter Jacob Leenman
  03:19:09 - 03:20:10 - Jan Lock
  03:20:10 - 03:20:11 - De heer Wietse Blok
  03:20:11 - 03:20:13 - De heer Wietse Blok
  03:20:13 - 03:21:43 - Jan Lock
  03:21:43 - 03:21:45 - De heer Wietse Blok
  03:21:45 - 03:22:07 - Bart Toonen
  03:22:07 - 03:22:11 - Jan Lock
  03:22:11 - 03:22:15 - De heer Wietse Blok
  03:22:15 - 03:22:51 - Jan Lock
  03:22:51 - 03:22:57 - De heer Wietse Blok
  03:22:57 - 03:23:42 - Mario de Lijster
  03:23:42 - 03:23:44 - De heer Wietse Blok
  03:23:44 - 03:24:45 - Jan Lock
  03:24:45 - 03:24:57 - De heer Wietse Blok
  03:24:57 - 03:25:40 - Pieter Jacob Leenman
  03:25:40 - 03:25:42 - De heer Wietse Blok
  03:25:42 - 03:25:46 - Jan Lock
  03:25:46 - 03:25:51 - De heer Wietse Blok
  03:25:51 - 03:26:41 - Jan Lock
  03:26:41 - 03:26:50 - De heer Wietse Blok
  03:26:50 - 03:27:15 - Bart Toonen
  03:27:15 - 03:27:17 - Jan Lock
  03:27:17 - 03:27:18 - De heer Wietse Blok
  03:27:18 - 03:28:06 - Jan Lock
  03:28:06 - 03:28:08 - De heer Wietse Blok
  03:28:08 - 03:28:17 - Bart Toonen
  03:28:17 - 03:28:32 - Jan Lock
  03:28:32 - 03:28:59 - De heer Wietse Blok
  03:29:00 - 03:29:29 - Leo Timmer
  03:29:29 - 03:29:33 - De heer Wietse Blok
  03:29:33 - 03:29:54 - Bernd Voorsluijs
  03:29:54 - 03:29:59 - De heer Wietse Blok
  03:30:00 - 03:30:17 - Pieter Jacob Leenman
  03:30:18 - 03:30:23 - De heer Wietse Blok
  03:30:23 - 03:30:25 - Bernd Voorsluijs
  03:30:25 - 03:30:30 - De heer Wietse Blok
  03:30:30 - 03:31:30 - Mario de Lijster
  03:31:30 - 03:31:34 - De heer Wietse Blok
  03:31:35 - 03:32:07 - Bart Toonen
  03:32:07 - 03:32:14 - De heer Wietse Blok
  03:32:14 - 03:32:28 - Adrie Tukker-Blok
  03:32:28 - 03:33:33 - De heer Wietse Blok
 12. 12

  Dit agendapunt wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 september 2023.


  Het CDA overweegt een amendement over (de formulering van) de uitgangspunten.

  Toezeggingen

  Titel
  Planning uitwerking raadsvoorstel
  03:33:09 - 03:33:33 - De heer Wietse Blok
  03:33:33 - 03:34:25 - Adrie Tukker-Blok
  03:34:25 - 03:34:28 - De heer Wietse Blok
  03:34:28 - 03:34:29 - Adrie Tukker-Blok
  03:34:29 - 03:34:31 - De heer Wietse Blok
  03:34:31 - 03:34:33 - Adrie Tukker-Blok
  03:34:33 - 03:34:37 - De heer Wietse Blok
  03:34:37 - 03:36:10 - Henk van der Wal
  03:36:10 - 03:36:14 - De heer Wietse Blok
  03:36:14 - 03:36:52 - Bart Toonen
  03:36:53 - 03:36:56 - De heer Wietse Blok
  03:36:56 - 03:37:41 - Mario de Lijster
  03:37:41 - 03:37:47 - De heer Wietse Blok
  03:37:47 - 03:39:56 - Bernd Voorsluijs
  03:39:56 - 03:39:59 - De heer Wietse Blok
  03:39:59 - 03:42:01 - Leo Timmer
  03:42:01 - 03:42:16 - De heer Wietse Blok
  03:42:35 - 03:45:17 - Jan Lock
  03:45:17 - 03:45:22 - De heer Wietse Blok
  03:45:22 - 03:45:35 - Henk van der Wal
  03:45:35 - 03:45:36 - De heer Wietse Blok
  03:45:36 - 03:45:49 - Henk van der Wal
  03:45:49 - 03:46:02 - Jan Lock
  03:46:02 - 03:46:11 - Mario de Lijster
  03:46:11 - 03:46:13 - De heer Wietse Blok
  03:46:13 - 03:46:17 - Henk van der Wal
  03:46:17 - 03:46:18 - Jan Lock
  03:46:18 - 03:46:19 - De heer Wietse Blok
  03:46:19 - 03:46:32 - Mario de Lijster
  03:46:32 - 03:46:41 - De heer Wietse Blok
  03:46:41 - 03:49:37 - Jan Lock
  03:49:37 - 03:49:40 - De heer Wietse Blok
  03:49:40 - 03:50:23 - Bernd Voorsluijs
  03:50:23 - 03:50:33 - De heer Wietse Blok
  03:50:33 - 03:50:48 - Bart Toonen
  03:50:48 - 03:51:23 - Jan Lock
  03:51:23 - 03:51:24 - De heer Wietse Blok
  03:51:24 - 03:51:38 - Mario de Lijster
  03:51:38 - 03:51:43 - Jan Lock
  03:51:43 - 03:51:44 - Mario de Lijster
  03:51:44 - 03:51:46 - De heer Wietse Blok
  03:51:46 - 03:51:58 - Mario de Lijster
  03:51:58 - 03:52:02 - De heer Wietse Blok
  03:52:02 - 03:52:14 - Jan Lock
  03:52:14 - 03:52:20 - Adrie Tukker-Blok
  03:52:20 - 03:52:22 - De heer Wietse Blok
  03:52:22 - 03:52:36 - Adrie Tukker-Blok
  03:52:36 - 03:52:37 - De heer Wietse Blok
  03:52:37 - 03:52:39 - Mario de Lijster
  03:52:39 - 03:52:40 - Jan Lock
  03:52:40 - 03:52:42 - Adrie Tukker-Blok
  03:52:42 - 03:52:43 - Jan Lock
  03:52:43 - 03:52:46 - De heer Wietse Blok
  03:52:46 - 03:53:11 - Jan Lock
  03:53:11 - 03:53:12 - Jan Lock
  03:53:12 - 03:54:07 - Bernd Voorsluijs
  03:54:07 - 03:54:10 - De heer Wietse Blok
  03:54:10 - 03:54:11 - Bernd Voorsluijs
  03:54:11 - 03:55:00 - Jan Lock
  03:55:00 - 03:55:34 - Bernd Voorsluijs
  03:55:34 - 03:55:36 - De heer Wietse Blok
  03:55:36 - 03:56:02 - Jan Lock
  03:56:02 - 03:56:06 - De heer Wietse Blok
  03:56:06 - 03:56:40 - Bernd Voorsluijs
  03:56:40 - 03:56:41 - De heer Wietse Blok
  03:56:41 - 03:57:32 - Jan Lock
  03:57:32 - 03:57:53 - De heer Wietse Blok
  03:57:53 - 03:58:08 - Adrie Tukker-Blok
  03:58:08 - 03:58:11 - De heer Wietse Blok
  03:58:11 - 03:58:13 - Adrie Tukker-Blok
  03:58:13 - 03:58:20 - De heer Wietse Blok
  03:58:21 - 03:58:32 - Henk van der Wal
  03:58:32 - 03:58:36 - De heer Wietse Blok
  03:58:36 - 03:58:48 - Bart Toonen
  03:58:49 - 03:58:55 - De heer Wietse Blok
  03:58:55 - 03:59:00 - Mario de Lijster
  03:59:01 - 03:59:03 - De heer Wietse Blok
  03:59:03 - 03:59:04 - Mario de Lijster
  03:59:04 - 03:59:17 - Bernd Voorsluijs
  03:59:17 - 03:59:21 - De heer Wietse Blok
  03:59:21 - 03:59:30 - Leo Timmer
  03:59:31 - 03:59:56 - De heer Wietse Blok
  04:04:23 - 04:06:10 - De heer Wietse Blok
 13. 13

  Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 september 2023.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. Het college de opdracht te geven om het Molenwaards Kookboek en de Omgevingsvisie
  Giessenlanden te actualiseren tot een nieuw document waarbij aanvullend op de huidige
  documenten wordt ingezet op:
  a. Opstellen van beeldkwaliteitskaders voor ‘kwetsbare linten’ als richtlijn voor een
  goede beeldkwaliteit van de bebouwing in relatie tot bewaking van de
  landschapskwaliteit.
  b. Om bebouwing niet standaard in de eerste lijn te realiseren, maar dit op basis van
  de openheid / kwaliteit van het totale lint te bepalen.
  c. Een goede inpassing van het gebruik van agrarische gronden voor het houden en
  verblijven van hobbydieren, zoals paarden, schapen en geiten.
  d. Bescherming van de directe omgeving van (toekomstige) monumenten en stads-
  of dorpsgezichten en Molenbiotopen.
  e. Opstellen van richtlijnen voor het landschappelijk markeren van de overgang
  tussen kern en lint.

  04:04:45 - 04:06:10 - De heer Wietse Blok
  04:06:10 - 04:06:51 - Bart Toonen
  04:06:52 - 04:06:56 - De heer Wietse Blok
  04:06:56 - 04:07:46 - Marieke de Wit
  04:07:46 - 04:07:52 - De heer Wietse Blok
  04:07:52 - 04:08:51 - Pieter van Bruggen
  04:08:52 - 04:08:56 - De heer Wietse Blok
  04:08:56 - 04:12:50 - Jonette Korevaar-den Besten
  04:12:51 - 04:12:56 - De heer Wietse Blok
  04:12:56 - 04:13:06 - Henk van der Wal
  04:13:07 - 04:13:11 - De heer Wietse Blok
  04:13:11 - 04:15:42 - Anne Marie Mollema
  04:15:42 - 04:16:07 - De heer Wietse Blok
  04:16:07 - 04:16:08 - Arco Bikker
  04:16:08 - 04:16:09 - De heer Wietse Blok
  04:16:09 - 04:18:34 - Arco Bikker
  04:18:34 - 04:18:37 - De heer Wietse Blok
  04:18:37 - 04:19:04 - Jonette Korevaar-den Besten
  04:19:04 - 04:19:05 - De heer Wietse Blok
  04:19:05 - 04:19:06 - Jonette Korevaar-den Besten
  04:19:06 - 04:19:59 - Arco Bikker
  04:19:59 - 04:20:03 - De heer Wietse Blok
  04:20:03 - 04:20:45 - Anne Marie Mollema
  04:20:45 - 04:26:02 - Arco Bikker
  04:26:02 - 04:26:06 - De heer Wietse Blok
  04:26:06 - 04:26:07 - Arco Bikker
  04:26:07 - 04:26:33 - Jonette Korevaar-den Besten
  04:26:33 - 04:27:00 - Arco Bikker
  04:27:00 - 04:27:02 - De heer Wietse Blok
  04:27:02 - 04:27:50 - Pieter van Bruggen
  04:27:50 - 04:27:54 - Arco Bikker
  04:27:54 - 04:28:55 - Pieter van Bruggen
  04:28:55 - 04:28:57 - De heer Wietse Blok
  04:28:57 - 04:29:00 - Arco Bikker
  04:29:00 - 04:29:03 - Pieter van Bruggen
  04:29:03 - 04:29:35 - Arco Bikker
  04:29:35 - 04:29:52 - De heer Wietse Blok
  04:29:53 - 04:30:38 - Jonette Korevaar-den Besten
  04:30:38 - 04:30:42 - De heer Wietse Blok
  04:30:43 - 04:30:45 - Henk van der Wal
  04:30:47 - 04:30:50 - De heer Wietse Blok
  04:30:50 - 04:30:52 - Bart Toonen
  04:30:52 - 04:30:56 - De heer Wietse Blok
  04:30:57 - 04:31:06 - Anne Marie Mollema
  04:31:06 - 04:31:09 - De heer Wietse Blok
  04:31:09 - 04:31:13 - Marieke de Wit
  04:31:13 - 04:31:15 - De heer Wietse Blok
  04:31:15 - 04:31:19 - Pieter van Bruggen
  04:31:20 - 04:31:30 - De heer Wietse Blok
  04:31:30 - 04:31:36 - Jonette Korevaar-den Besten
  04:31:36 - 04:32:40 - De heer Wietse Blok
 14. 14

  Dit agendapunt wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 september 2023.

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. In te stemmen met de voorgestelde Begrotingswijziging 2023 van de gemeenschappelijke regeling
  Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid maar in de zienswijze op te roepen tot terughoudendheid met
  verdere verhogingen van de gemeentelijke bijdrage.

  Toezeggingen

  Titel
  Boeterente
  04:31:50 - 04:32:40 - De heer Wietse Blok
  04:32:49 - 04:37:05 - Wilma de Moel
  04:37:05 - 04:37:12 - De heer Wietse Blok
  04:37:13 - 04:39:07 - Marieke de Wit
  04:39:07 - 04:39:11 - De heer Wietse Blok
  04:39:11 - 04:39:20 - Pieter van Bruggen
  04:39:21 - 04:39:23 - De heer Wietse Blok
  04:39:23 - 04:39:44 - Adrie Tukker-Blok
  04:39:44 - 04:39:47 - De heer Wietse Blok
  04:39:48 - 04:41:28 - Henk van der Wal
  04:41:29 - 04:41:33 - De heer Wietse Blok
  04:41:34 - 04:42:28 - Bart Toonen
  04:42:28 - 04:42:39 - De heer Wietse Blok
  04:42:45 - 04:45:18 - Theo Segers
  04:45:18 - 04:45:21 - De heer Wietse Blok
  04:45:21 - 04:45:22 - Theo Segers
  04:45:22 - 04:45:52 - Wilma de Moel
  04:45:52 - 04:47:40 - Theo Segers
  04:47:40 - 04:47:55 - De heer Wietse Blok
  04:47:55 - 04:48:32 - Wilma de Moel
  04:48:33 - 04:48:41 - De heer Wietse Blok
  04:48:41 - 04:48:46 - Wilma de Moel
  04:48:46 - 04:49:03 - De heer Wietse Blok
  04:49:03 - 04:49:11 - Theo Segers
  04:49:11 - 04:49:42 - Wilma de Moel
  04:49:42 - 04:49:43 - De heer Wietse Blok
  04:49:43 - 04:50:07 - Henk van der Wal
  04:50:07 - 04:50:08 - De heer Wietse Blok
  04:50:08 - 04:50:59 - Theo Segers
  04:50:59 - 04:51:06 - De heer Wietse Blok
  04:51:06 - 04:51:08 - Theo Segers
  04:51:08 - 04:51:09 - De heer Wietse Blok
  04:51:09 - 04:51:24 - Bart Toonen
  04:51:24 - 04:52:23 - Theo Segers
  04:52:23 - 04:53:16 - De heer Wietse Blok
 15. 15

  De vergadering is om 00.18 uur gesloten.

  04:52:57 - 04:53:16 - De heer Wietse Blok