Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 21 februari 2023

19:30 - 23:59
Locatie

Hoornaar, gemeentekantoor - raadzaal

Voorzitter
Burgemeester Theo Segers
Toelichting

Een raadsvergadering is een vergadering waarop de raadsleden besluiten nemen over de geagendeerde onderwerpen. Moties en amendementen worden besproken en ook de openstaande bespreekpunten uit de commissievergaderingen.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

  00:00:25 - 00:04:01 - Theo Segers
 2. 2

  De besluitenlijst van 24 januari 2023 is ongewijzigd vastgesteld.

  00:03:39 - 00:04:01 - Theo Segers
 3. 3

  De heer De Jong (CDA) stelt vragen over de geheimhouding van raadsinformatiebrief over de nota grondprijzen en parameters 2023.


  De lijst ingekomen stukken is ongewijzigd vastgesteld.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  De opgelegde geheimhouding ten aanzien van de raadsinformatiebrief van 7 februari 2023 over nota grondprijzen en parameters 2023 te bekrachtigen.

  Toezeggingen

  Titel
  Geheime stukken grondprijzen en parameters
  00:03:54 - 00:04:01 - Theo Segers
  00:04:01 - 00:05:08 - Corné Egas
  00:05:08 - 00:05:09 - Theo Segers
  00:05:09 - 00:05:18 - Corné Egas
  00:05:18 - 00:05:43 - Theo Segers
  00:05:43 - 00:07:50 - Wout de Jong
  00:07:50 - 00:08:05 - Theo Segers
  00:08:07 - 00:10:02 - Bas de Groot
  00:10:02 - 00:10:06 - Theo Segers
  00:10:06 - 00:10:09 - Wout de Jong
  00:10:09 - 00:10:10 - Theo Segers
  00:10:11 - 00:10:13 - Theo Segers
  00:10:14 - 00:10:56 - Theo Segers
 4. 4

  De heer Stam (ChristenUnie) stelt vragen over de Boomgaard in Arkel.
  Wethouder Lock gaat in op de vragen.


  De heer Blok (SGP) stelt vragen over de ontwikkelingen rondom een AZC in Sliedrecht.


  De heer De Lijster (Doe mee!) stelt vragen over de plannen rondom nieuwe hoogspanningslijnen.

  Toezeggingen

  Titel
  Ontwikkelingen rondom AZC in Sliedrecht
  Plannen nieuwe hoogspanningslijnen
  00:10:42 - 00:10:56 - Theo Segers
  00:10:56 - 00:12:31 - Harry Stam
  00:12:31 - 00:12:53 - Theo Segers
  00:12:59 - 00:13:00 - Theo Segers
  00:13:00 - 00:13:07 - Theo Segers
  00:13:11 - 00:13:23 - Bas de Groot
  00:13:23 - 00:18:03 - Inspreker/Wethouder
  00:18:03 - 00:18:18 - Theo Segers
  00:18:18 - 00:22:06 - Wietse Blok
  00:22:06 - 00:22:21 - Theo Segers
  00:22:21 - 00:30:13 - Bas de Groot
  00:30:13 - 00:30:16 - Theo Segers
  00:30:16 - 00:30:17 - Wietse Blok
  00:30:17 - 00:30:26 - Wietse Blok
  00:30:26 - 00:30:32 - Theo Segers
  00:30:32 - 00:30:33 - Bas de Groot
  00:30:33 - 00:30:37 - Wietse Blok
  00:30:37 - 00:30:39 - Theo Segers
  00:30:39 - 00:31:49 - Wietse Blok
  00:31:49 - 00:32:06 - Bas de Groot
  00:32:06 - 00:32:07 - Inspreker/Wethouder
  00:32:07 - 00:32:40 - Inspreker/Wethouder
  00:32:40 - 00:32:43 - Theo Segers
  00:32:43 - 00:33:11 - Wietse Blok
  00:33:13 - 00:33:21 - Bas de Groot
  00:33:21 - 00:33:25 - Inspreker/Wethouder
  00:33:25 - 00:33:40 - Inspreker/Wethouder
  00:33:40 - 00:33:41 - Theo Segers
  00:33:41 - 00:33:42 - Jan-Arie Koorevaar
  00:33:42 - 00:34:33 - Jan-Arie Koorevaar
  00:34:33 - 00:34:38 - Theo Segers
  00:34:38 - 00:34:39 - Bas de Groot
  00:34:39 - 00:35:00 - Theo Segers
  00:35:00 - 00:36:19 - Mario de Lijster
  00:36:19 - 00:36:36 - Theo Segers
  00:36:36 - 00:38:39 - Bas de Groot
  00:38:39 - 00:38:40 - Mario de Lijster
  00:38:40 - 00:38:44 - Theo Segers
  00:38:44 - 00:39:11 - Mario de Lijster
  00:39:11 - 00:39:18 - Bas de Groot
  00:39:18 - 00:39:19 - Inspreker/Wethouder
  00:39:19 - 00:39:22 - Inspreker/Wethouder
  00:39:22 - 00:39:25 - Mario de Lijster
  00:39:25 - 00:39:27 - Bas de Groot
  00:39:27 - 00:39:29 - Theo Segers
  00:39:29 - 00:39:59 - Bas de Groot
  00:39:59 - 00:40:01 - Theo Segers
  00:40:01 - 00:40:03 - Mario de Lijster
  00:40:03 - 00:40:14 - Theo Segers
  00:40:14 - 00:40:16 - Mario de Lijster
  00:40:16 - 00:40:18 - Theo Segers
  00:40:18 - 00:40:27 - Mario de Lijster
  00:40:27 - 00:40:28 - Bas de Groot
  00:40:28 - 00:41:25 - Theo Segers
 5. 5

  00:40:44 - 00:41:25 - Theo Segers
 6. 5.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De Gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. het bestemmingsplan ‘‘Groot-Ammers, Energieweg 2’, dat voorziet in het samenvoegen van twee bedrijfspercelen, het verhogen van de bedrijfscategorie naar 4.1, het planologisch borgen van de vergunde portaalkraan alsmede de uitbreiding van de bedrijfshal, het kantoor en de kantine, ongewijzigd vast te stellen en voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
  2. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (m.e.r.) niet noodzakelijk is, omdat van de gewenste ontwikkeling geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn;
  3. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal middels een gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld.

  Besluit

  De Gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:

  1. het bestemmingsplan ‘‘Groot-Ammers, Energieweg 2’, dat voorziet in het samenvoegen van twee bedrijfspercelen, het verhogen van de bedrijfscategorie naar 4.1, het planologisch borgen van de vergunde portaalkraan alsmede de uitbreiding van de bedrijfshal, het kantoor en de kantine, ongewijzigd vast te stellen en voor een periode van zes weken ter inzage te leggen;
  2. te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapport (m.e.r.) niet noodzakelijk is, omdat van de gewenste ontwikkeling geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn;
  3. voor dit plan geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal middels een gesloten anterieure overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente is geregeld.
  00:41:05 - 00:41:25 - Theo Segers
 7. 5.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. Het bestemmingsplan ‘Uitbreiding bedrijventerrein Melkweg Fase II, Bleskensgraaf’ (identificatienummer: NL.IMRO.1978.BPMELKWEGFASE2-VA01) ongewijzigd vast te stellen, waarbij het plan voorziet in het omzetten van agrarische gronden naar circa 2 hectare bedrijventerrein langs de Wervenkampweg en Melkweg in Bleskensgraaf;
  2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
  3. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapportage (MER) niet noodzakelijk is.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. Het bestemmingsplan ‘Uitbreiding bedrijventerrein Melkweg Fase II, Bleskensgraaf’ (identificatienummer: NL.IMRO.1978.BPMELKWEGFASE2-VA01) ongewijzigd vast te stellen, waarbij het plan voorziet in het omzetten van agrarische gronden naar circa 2 hectare bedrijventerrein langs de Wervenkampweg en Melkweg in Bleskensgraaf;
  2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
  3. Te constateren dat het opstellen van een Milieueffectrapportage (MER) niet noodzakelijk is.

  De heer Van Rijn (Doe mee!) legt een stemverklaring af.

  00:41:16 - 00:41:25 - Theo Segers
  00:41:25 - 00:41:55 - Ruud van Rijn
  00:41:55 - 00:41:56 - Ruud van Rijn
  00:41:56 - 00:43:50 - Theo Segers
 8. 5.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  Ten aanzien van de Bestuurlijke Samenwerkingsovereenkomst Kinderdijk geen wensen en bedenkingen in te dienen op het aangaan van deze overeenkomst door het college.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  Ten aanzien van de Bestuurlijke Samenwerkingsovereenkomst Kinderdijk geen wensen en bedenkingen in te dienen op het aangaan van deze overeenkomst door het college.

  00:42:06 - 00:43:50 - Theo Segers
 9. 5.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. in te stemmen met de regionale realisatieagenda 1.0 voor de samenwerkende regio's Alblasserwaard, Drechtsteden, Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard, waarmee op de punten ten aanzien van de doelstelling sociale- en betaalbare woningbouw wordt afgeweken van de Woonvisie 2020-2024;
  2. het college van burgemeester en wethouders te verzoeken om bij de uitvoering aandacht te vragen voor ruimte voor lokaal maatwerk ten aanzien van de opgave rondom betaalbare- en sociale woningbouw, (financiële) middelen om deze woningbouwopgave te kunnen realiseren en integraliteit met andere opgaven die van invloed zijn op ons vitaal buitengebied.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. in te stemmen met de regionale realisatieagenda 1.0 voor de samenwerkende regio's Alblasserwaard, Drechtsteden, Goeree-Overflakkee en Hoeksche Waard, waarmee op de punten ten aanzien van de doelstelling sociale- en betaalbare woningbouw wordt afgeweken van de Woonvisie 2020-2024;
  2. het college van burgemeester en wethouders te verzoeken om bij de uitvoering aandacht te vragen voor ruimte voor lokaal maatwerk ten aanzien van de opgave rondom betaalbare- en sociale woningbouw, (financiële) middelen om deze woningbouwopgave te kunnen realiseren en integraliteit met andere opgaven die van invloed zijn op ons vitaal buitengebied.

  00:42:28 - 00:43:50 - Theo Segers
 10. 5.e

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. mevrouw mr. P.A. Oudijn te benoemen als centrale klachtbehandelaar;
  2. de benoeming van mevrouw C. Vermeegen als centrale klachtenbehandelaar in te trekken.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. mevrouw mr. P.A. Oudijn te benoemen als centrale klachtbehandelaar;
  2. de benoeming van mevrouw C. Vermeegen als centrale klachtenbehandelaar in te trekken.

  00:42:44 - 00:43:50 - Theo Segers
 11. 5.f

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  Het college van Molenlanden besluit de Raad voor te stellen:
  1. Voor de prioritaire (riool) strengen Langerak, Goudriaan, Bleskensgraaf, Oud-Alblas oost en Molenaarsgraaf een investeringskrediet ter beschikking stellen van €1.150.000,- om de capaciteitsproblemen op te lossen en de kapitaallasten die hieruit voortvloeien op te nemen in de meerjarenbegroting, waarbij de dekking zal komen uit de rioleringsheffing;
  2. In te stemmen met de volgende aanpak voor 12 strengen in Brandwijk, Giessen-Oudekerk, Giessenburg, Groot-Ammers (3 strengen), Hoogblokland, Nieuw-Lekkerland (2 strengen), Noordeloos, Streefkerk en Wijngaarden, te weten:
  a. De uitvoering van kortetermijnoplossingen, zoals het afkoppelen van regenwater en het automatiseren van de rioolsystemen.
  b. Het uitvoeren van verdiepend onderzoek. Dit onderzoek richt zich op het inzichtelijk maken en kwantificeren van de toekomstige ontwikkelingen op korte en lange termijn.
  c. Het doorrekenen van deze toekomstige ontwikkelingen en het in beeld brengen van effecten en riooloplossingen
  3. Hiervoor een krediet ter beschikking te stellen van €147.000 en hiervan de kosten voor de korte
  termijnmaatregelen van € 126.000, die leiden tot een investering, te verdisconteren in de rioleringsheffing en het
  gedeelte van het onderzoeksdeel (€ 21.000), indien dit leidt tot een investering dit ook ten laste te brengen van
  de rioleringsheffing. (Indien het onderzoeksdeel niet zal leiden tot een vervolginvestering deze te dekken op een
  alternatieve manier, namelijk ten laste te brengen van het begrotingsresultaat waarbij als dit saldo negatief het
  bedrag ten laste te brengen van de Algemene Reserve.
  4. Het college op te dragen een aanpak op te stellen voor het structureel monitoren van de rioolcapaciteit en ruimtelijke ontwikkelingen in de 64 rioolstrengen in het buitengebied.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. Voor de prioritaire (riool) strengen Langerak, Goudriaan, Bleskensgraaf, Oud-Alblas oost en Molenaarsgraaf een investeringskrediet ter beschikking stellen van €1.150.000,- om de capaciteitsproblemen op te lossen en de kapitaallasten die hieruit voortvloeien op te nemen in de meerjarenbegroting, waarbij de dekking zal komen uit de rioleringsheffing;
  2. In te stemmen met de volgende aanpak voor 12 strengen in Brandwijk, Giessen-Oudekerk, Giessenburg, Groot-Ammers (3 strengen), Hoogblokland, Nieuw-Lekkerland (2 strengen), Noordeloos, Streefkerk en Wijngaarden, te weten:
  a. De uitvoering van kortetermijnoplossingen, zoals het afkoppelen van regenwater en het automatiseren van de rioolsystemen.
  b. Het uitvoeren van verdiepend onderzoek. Dit onderzoek richt zich op het inzichtelijk maken en kwantificeren van de toekomstige ontwikkelingen op korte en lange termijn.
  c. Het doorrekenen van deze toekomstige ontwikkelingen en het in beeld brengen van effecten en riooloplossingen
  3. Hiervoor een krediet ter beschikking te stellen van €147.000 en hiervan de kosten voor de korte
  termijnmaatregelen van € 126.000, die leiden tot een investering, te verdisconteren in de rioleringsheffing en het
  gedeelte van het onderzoeksdeel (€ 21.000), indien dit leidt tot een investering dit ook ten laste te brengen van
  de rioleringsheffing. (Indien het onderzoeksdeel niet zal leiden tot een vervolginvestering deze te dekken op een
  alternatieve manier, namelijk ten laste te brengen van het begrotingsresultaat waarbij als dit saldo negatief het
  bedrag ten laste te brengen van de Algemene Reserve.
  4. Het college op te dragen een aanpak op te stellen voor het structureel monitoren van de rioolcapaciteit en ruimtelijke ontwikkelingen in de 64 rioolstrengen in het buitengebied.

  00:42:47 - 00:43:50 - Theo Segers
 12. 6

  00:43:03 - 00:43:50 - Theo Segers
 13. 6.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. het vaststellen van delen van het omgevingsplan als bedoeld in artikel 2.8 Omgevingswet in de volgende gevallen te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders zijnde:
  a. Het wijzigen van het omgevingsplan welke volgen uit bestaande uitwerking- en wijzigingsbevoegdheden (als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 onder a en b Wet ruimtelijke ordening) in de bestaande bestemmingsplannen;
  b. Het verwerken van een verleende omgevingsvergunningen in afwijking van het omgevingsplan (zogenaamde BOPA’s) nadat deze onherroepelijk in werking zijn getreden om daarmee te voldoen aan de actualiseringsplicht (zoals bedoeld in artikel 4.17 Omgevingswet);
  c. Het wijzigen van een omgevingsplan als gevolg van een onherroepelijk besluit tot het aanwijzen, het wijzigen of intrekken van de aanwijzing van monumenten of het aanwijzen, het wijzigen, intrekken of vervallen van een beschermd stads- en dorpsgezicht;
  d. Het wijzigen van het omgevingsplan in gevallen waarvan uw raad heeft aangegeven bij een aanvraag omgevingsvergunning geen gebruik te willen maken van het adviesrecht als bedoeld in artikel 16.15a lid b. onder 1 van de Omgevingswet;
  e. Het wijzigen van het omgevingsplan als gevolg van instructieregels vanuit de provincie of het Rijk, voor zover hierin geen afwegingsruimte aanwezig is;
  f. Het aanbrengen van ondergeschikte wijzigingen van technische aard, redactionele aanpassingen en correcties van omissies en feitelijke onjuistheden van het omgevingsplan, uitsluitend indien geen of geringe invloed op de fysieke leefomgeving.
  2. Te bepalen dat de raad geïnformeerd wordt over de door het college van burgemeester en wethouders genomen besluiten over wijzigingen in het omgevingsplan in de fase van het ter inzage leggen van het ontwerp-omgevingsplan.
  3. Te bepalen dat jaarlijks een overzicht van wijzigingen van het omgevingsplan wordt aangeboden aan de raad waarbij het college het omgevingsplan heeft vastgesteld, met daarbij analyse/evaluatie/conclusie.
  4. Dit besluit in werking te laten treden de dag na inwerkingtreding van de Omgevingswet.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. het vaststellen van delen van het omgevingsplan als bedoeld in artikel 2.8 Omgevingswet in de volgende gevallen te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders zijnde:
  a. Het wijzigen van het omgevingsplan welke volgen uit bestaande uitwerking- en wijzigingsbevoegdheden (als bedoeld in artikel 3.6 lid 1 onder a en b Wet ruimtelijke ordening) in de bestaande bestemmingsplannen;
  b. Het verwerken van een verleende omgevingsvergunningen in afwijking van het omgevingsplan (zogenaamde BOPA’s) nadat deze onherroepelijk in werking zijn getreden om daarmee te voldoen aan de actualiseringsplicht (zoals bedoeld in artikel 4.17 Omgevingswet);
  c. Het wijzigen van een omgevingsplan als gevolg van een onherroepelijk besluit tot het aanwijzen, het wijzigen of intrekken van de aanwijzing van monumenten of het aanwijzen, het wijzigen, intrekken of vervallen van een beschermd stads- en dorpsgezicht;
  d. Het wijzigen van het omgevingsplan in gevallen waarvan uw raad heeft aangegeven bij een aanvraag omgevingsvergunning geen gebruik te willen maken van het adviesrecht als bedoeld in artikel 16.15a lid b. onder 1 van de Omgevingswet;
  e. Het wijzigen van het omgevingsplan als gevolg van instructieregels vanuit de provincie of het Rijk, voor zover hierin geen afwegingsruimte aanwezig is;
  f. Het aanbrengen van ondergeschikte wijzigingen van technische aard, redactionele aanpassingen en correcties van omissies en feitelijke onjuistheden van het omgevingsplan, uitsluitend indien geen of geringe invloed op de fysieke leefomgeving.
  2. Te bepalen dat de raad geïnformeerd wordt over de door het college van burgemeester en wethouders genomen besluiten over wijzigingen in het omgevingsplan in de fase van het ter inzage leggen van het ontwerp-omgevingsplan.
  3. Te bepalen dat jaarlijks een overzicht van wijzigingen van het omgevingsplan wordt aangeboden aan de raad waarbij het college het omgevingsplan heeft vastgesteld, met daarbij analyse/evaluatie/conclusie.
  4. Dit besluit in werking te laten treden de dag na inwerkingtreding van de Omgevingswet.

  00:43:08 - 00:43:50 - Theo Segers
  00:43:50 - 00:46:30 - Pieter van Bruggen
  00:46:30 - 00:46:33 - Theo Segers
  00:46:34 - 00:50:11 - Maarten Klink
  00:50:11 - 00:50:24 - Theo Segers
  00:50:25 - 00:50:36 - Bas de Groot
  00:50:36 - 00:50:39 - Theo Segers
  00:50:39 - 00:51:36 - Bas de Groot
  00:51:36 - 00:52:13 - Theo Segers
 14. 6.b

  Dhr. Egas bereidt een amendement voor over het toevoegen van punt 1 uit de zienswijzebrief als beslispunt d en over de tekst van beslispunt c.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  De gemeenteraad van Molenlanden besluit ten aanzien van het oprichten van en deelname aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s:
  Een reactie hierop te geven, zoals verwoord in bijlage 2, aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid met als strekking dat:
  a. het oprichten van en de deelname aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s als positief gezien wordt;
  b. deelname aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s geen nadelige (financiële) gevolgen mag hebben op de begroting van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en daarmee op de inwonersbijdrage van de deelnemende gemeenten.
  c. benadrukt wordt het belang dat er gewaakt dat de beheerorganisatie niet onevenredig
  groot en daarmee kostbaar wordt.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  ten aanzien van het oprichten van en deelname aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s:
  1.Een reactie hierop te geven aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid met als strekking:
  a. dat het oprichten van en de deelname aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s als positief gezien wordt;
  b. dat deelname aan de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s geen nadelige (financiële) gevolgen mag hebben op de begroting van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en daarmee op de inwonersbijdrage van de deelnemende gemeenten;
  c. het belangrijk te vinden dat de beheerorganisatie niet onevenredig groot wordt en daardoor ook te kostbaar.
  d. dat het Dagelijks Bestuur van de VRZHZ wordt verzocht de governance van de op te richten stichting uit te werken, teneinde de stichting bestuurbaar, beheersbaar en controleerbaar te maken.
  2. Daarnaast vragen we onze burgemeester ons mondeling over de governance te informeren voor het einde van 2023.

  00:51:53 - 00:52:13 - Theo Segers
  00:52:16 - 00:53:14 - Corné Egas
  00:53:14 - 00:53:19 - Theo Segers
  00:53:19 - 00:54:01 - Corné Egas
  00:54:01 - 00:54:09 - Theo Segers
  00:54:09 - 00:55:26 - Sanne Zijlstra
  00:55:26 - 00:55:29 - Theo Segers
  00:55:29 - 00:57:28 - Wilma de Moel
  00:57:28 - 00:57:30 - Theo Segers
  00:57:30 - 00:57:35 - Jonette Korevaar
  00:57:35 - 00:57:37 - Theo Segers
  00:57:37 - 00:58:26 - Jonette Korevaar
  00:58:26 - 00:58:37 - Theo Segers
  00:58:37 - 00:58:58 - Bas de Groot
  00:58:58 - 01:00:13 - Inspreker/Wethouder
  01:00:13 - 01:00:25 - Theo Segers
  01:00:25 - 01:02:30 - Corné Egas
  01:02:31 - 01:02:36 - Theo Segers
  01:02:36 - 01:03:17 - Sanne Zijlstra
  01:03:17 - 01:03:18 - Corné Egas
  01:03:18 - 01:03:19 - Theo Segers
  01:03:19 - 01:03:30 - Theo Segers
  01:03:30 - 01:03:43 - Corné Egas
  01:03:43 - 01:04:58 - Theo Segers
  01:10:17 - 01:10:21 - Theo Segers
  01:10:21 - 01:11:02 - Corné Egas
  01:11:02 - 01:12:50 - Theo Segers
 15. 6.b.a

  De heer Egas dient namens SGP, Doe mee!, VVD en PM een amendement ‘aanvulling zienswijze’ in (A2023-01).
  Na debat en een korte schorsing wordt A2023-01 ingetrokken en dient de heer Egas namens alle partijen een nieuw amendement in (A2023-02).

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)

  Amendementen

  Titel
  A2023-01 aanvulling zienswijze Oprichting stichting waarborgfonds
  A2023-02 aanvulling zienswijze Oprichten stichting waarborgfonds
 16. 7

  De vergadering is om 20.44 uur gesloten.

  01:11:38 - 01:12:50 - Theo Segers