Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

dinsdag 24 januari 2023

19:30 - 23:59
Locatie

Hoornaar, gemeentekantoor - raadzaal

Voorzitter
Burgemeester Theo Segers
Toelichting

Een raadsvergadering is een vergadering waarop de raadsleden besluiten nemen over de geagendeerde onderwerpen. Moties en amendementen worden besproken en ook de openstaande bespreekpunten uit de commissievergaderingen.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De heer Akkerman (SGP) kondigt een motie vreemd aan de orde aan over beleid algemene reserve. Besloten wordt dit als agendapunt 8e toe te voegen aan de agenda.
  De agenda wordt aldus vastgesteld.

  00:00:19 - 00:03:14 - Theo Segers
  00:03:14 - 00:04:11 - Harmen Akkerman
  00:04:11 - 00:04:52 - Theo Segers
 2. 2

  De heer Segers spreekt als voorzitter van de raad de heer Buddingh toe. Hij spreekt zijn waardering en dank uit en overhandigt hem een cadeau en bloemen.
  Vervolgens spreekt mevrouw Van de Graaf hem toe als fractievoorzitter van Doe mee!
  De heer Buddingh houdt zijn afscheidsspeech.

  00:04:26 - 00:04:52 - Theo Segers
  00:04:53 - 00:22:49 - Inspreker/Wethouder
  00:22:49 - 00:23:07 - Theo Segers
  00:23:07 - 00:33:00 - Inspreker/Wethouder
  00:33:00 - 00:34:00 - Theo Segers
 3. 3

  De heren Brokking en Van Helden leggen de belofte af.
  De heer Brokking spreekt de aanwezigen toe.


  De vergadering wordt van 20.13 tot 20.20 uur geschorst om iedereen in de gelegenheid te stellen de heren de hand te schudden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (7), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. tot raadslid van de gemeente Molenlanden toe te laten:
   de heer B. Brokking (Doe mee! Molenlanden).
  2. tot burgerlid van de gemeente Molenlanden te benoemen:
   de heer M. van Helden (Doe mee! Molenlanden).
  3. Mevr. Van de Graaf te benoemen tot lid van de Verbonden Partijen Commissie en dhr. Brokking te benoemen tot plaatsvervangend lid van de Verbonden Partijen Commissie.
  4. Dhr. Brokking te benoemen tot plaatsvervangend lid van de Auditcommissie.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:

  1. tot raadslid van de gemeente Molenlanden toe te laten:
   de heer B. Brokking (Doe mee! Molenlanden).
  2. tot burgerlid van de gemeente Molenlanden te benoemen:
   de heer M. van Helden (Doe mee! Molenlanden).
  3. Mevr. Van de Graaf te benoemen tot lid van de Verbonden Partijen Commissie en dhr. Brokking te benoemen tot plaatsvervangend lid van de Verbonden Partijen Commissie.
  4. Dhr. Brokking te benoemen tot plaatsvervangend lid van de Auditcommissie.
  00:33:04 - 00:34:00 - Theo Segers
  00:34:00 - 00:34:11 - Inspreker/Wethouder
  00:34:15 - 00:35:02 - Inspreker/Wethouder
  00:35:45 - 00:35:48 - Inspreker/Wethouder
  00:35:52 - 00:35:59 - Theo Segers
  00:36:06 - 00:40:22 - Inspreker/Wethouder
  00:40:24 - 00:40:39 - Theo Segers
  00:49:05 - 00:53:13 - Theo Segers
 4. 4

  De besluitenlijst van 13 december 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:49:50 - 00:53:13 - Theo Segers
 5. 5

  De lijst ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.

  00:50:13 - 00:53:13 - Theo Segers
 6. 6

  Er zijn geen mededelingen/mondelinge vragen.

  00:50:36 - 00:53:13 - Theo Segers
 7. 7

  00:51:00 - 00:53:13 - Theo Segers
 8. 7.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. het bestemmingsplan ‘Streefkerk, Nieuwe Veer 71’ (identificatienummer: NL.IMRO.1978.BPnieuweveer71SKKVG01) gewijzigd vast te stellen, waarbij het plan voorziet in:
  a. twee compensatiewoningen vanwege de sloop van voormalige agrarische bedrijfsbebouwing en;
  b. het omzetten van twee bedrijfswoningen naar burgerwoningen;
  2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. het bestemmingsplan ‘Streefkerk, Nieuwe Veer 71’ (identificatienummer: NL.IMRO.1978.BPnieuweveer71SKKVG01) gewijzigd vast te stellen, waarbij het plan voorziet in:
  a. twee compensatiewoningen vanwege de sloop van voormalige agrarische bedrijfsbebouwing en;
  b. het omzetten van twee bedrijfswoningen naar burgerwoningen;
  2. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.

  00:51:21 - 00:53:13 - Theo Segers
 9. 7.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  het ‘Beleidskader mantelzorgwoningen Molenlanden’ gewijzigd vast te stellen waarbij:
  a. de leeftijd voor een post-mantelzorgwoning is komen te vervallen
  b. de uitwerking plaatsvindt via een beleidsregel.

  00:51:33 - 00:53:13 - Theo Segers
 10. 7.c

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. kennis te nemen van de Strategie Vitale Veenweiden Zuid-Holland en Proces en samenwerking Gebiedsplan Vitale
  Veenweiden en een zienswijze in te brengen zoals verwoord in bijlage 4.
  De belangrijkste onderdelen van deze zienswijze zijn de volgende oproepen:
  - Beloon inzet en commitment met ruimte voor initiatief
  - Beleg rollen en verantwoordelijkheden zodanig dat dat leidt tot een betrouwbare en voorspelbare overheid.
  - Toon in de realisatie van opgaven als overheden en semi-publieke grondeigenaren schouder aan schouder te staan met de landbouwsector
  - Verdeel de inspanningen over de verschillende stakeholders
  - Breng in het adaptieve proces als ijkpunt en natuurherstel en behoud van vitale landbouw als evenwaardig in.
  - Organiseer een punt waar kennis samenkomt en borg aan de voorkant de meting van houdbare resultaten

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. kennis te nemen van de Strategie Vitale Veenweiden Zuid-Holland en Proces en samenwerking Gebiedsplan Vitale
  Veenweiden en een zienswijze in te brengen zoals verwoord in bijlage 4.
  De belangrijkste onderdelen van deze zienswijze zijn de volgende oproepen:
  - Beloon inzet en commitment met ruimte voor initiatief
  - Beleg rollen en verantwoordelijkheden zodanig dat dat leidt tot een betrouwbare en voorspelbare overheid.
  - Toon in de realisatie van opgaven als overheden en semi-publieke grondeigenaren schouder aan schouder te staan met de landbouwsector
  - Verdeel de inspanningen over de verschillende stakeholders
  - Breng in het adaptieve proces als ijkpunt en natuurherstel en behoud van vitale landbouw als evenwaardig in.
  - Organiseer een punt waar kennis samenkomt en borg aan de voorkant de meting van houdbare resultaten

  00:51:49 - 00:53:13 - Theo Segers
 11. 7.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit het agressieprotocol gemeenteraad Molenlanden vast te stellen.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem het agressieprotocol gemeenteraad Molenlanden vast te stellen.

  00:52:10 - 00:53:13 - Theo Segers
 12. 8

  00:52:27 - 00:53:13 - Theo Segers
  00:53:13 - 00:57:00 - Joke van de Graaf
  00:57:00 - 00:57:19 - Theo Segers
  00:57:19 - 01:00:01 - Harmen Akkerman
  01:00:01 - 01:00:05 - Theo Segers
  01:00:05 - 01:00:06 - Harmen Akkerman
  01:00:06 - 01:00:11 - Theo Segers
  01:00:11 - 01:02:54 - Wout de Jong
  01:02:54 - 01:02:58 - Theo Segers
  01:02:58 - 01:04:25 - Leo Timmer
  01:04:25 - 01:04:26 - Theo Segers
  01:04:26 - 01:04:39 - Leo Timmer
  01:04:40 - 01:04:43 - Theo Segers
  01:04:43 - 01:05:30 - Bert Snoek
  01:05:31 - 01:05:35 - Theo Segers
  01:05:35 - 01:08:38 - Ferry van der Koelen
  01:08:38 - 01:08:57 - Theo Segers
  01:09:00 - 01:15:15 - Inspreker/Wethouder
  01:15:15 - 01:15:20 - Theo Segers
  01:15:20 - 01:15:21 - Harmen Akkerman
  01:15:21 - 01:15:30 - Harmen Akkerman
  01:15:30 - 01:15:32 - Theo Segers
  01:15:32 - 01:15:34 - Theo Segers
  01:15:34 - 01:15:45 - Inspreker/Wethouder
  01:15:45 - 01:15:49 - Harmen Akkerman
  01:15:49 - 01:16:07 - Theo Segers
  01:16:07 - 01:16:32 - Harmen Akkerman
  01:16:32 - 01:16:34 - Theo Segers
  01:16:34 - 01:16:41 - Harmen Akkerman
  01:16:41 - 01:16:42 - Theo Segers
  01:16:42 - 01:16:43 - Inspreker/Wethouder
  01:16:43 - 01:16:44 - Theo Segers
  01:16:44 - 01:17:28 - Inspreker/Wethouder
  01:17:28 - 01:17:31 - Theo Segers
  01:17:31 - 01:17:36 - Inspreker/Wethouder
  01:17:36 - 01:17:37 - Theo Segers
  01:17:37 - 01:17:39 - Theo Segers
  01:17:39 - 01:17:40 - Inspreker/Wethouder
  01:17:40 - 01:17:42 - Theo Segers
  01:17:42 - 01:17:45 - Ferry van der Koelen
  01:17:45 - 01:17:46 - Inspreker/Wethouder
  01:17:46 - 01:17:54 - Ferry van der Koelen
  01:17:54 - 01:17:56 - Theo Segers
  01:17:56 - 01:18:02 - Theo Segers
  01:18:02 - 01:18:37 - Inspreker/Wethouder
  01:18:37 - 01:18:38 - Theo Segers
  01:18:38 - 01:18:41 - Leo Timmer
  01:18:41 - 01:18:47 - Leo Timmer
  01:18:47 - 01:18:48 - Theo Segers
  01:18:48 - 01:18:49 - Inspreker/Wethouder
  01:18:49 - 01:18:59 - Leo Timmer
  01:18:59 - 01:19:00 - Inspreker/Wethouder
  01:19:00 - 01:19:54 - Theo Segers
  01:19:54 - 01:19:57 - Wout de Jong
  01:19:57 - 01:20:21 - Wout de Jong
  01:20:21 - 01:20:24 - Theo Segers
  01:20:24 - 01:20:30 - Theo Segers
  01:20:30 - 01:20:51 - Inspreker/Wethouder
  01:20:51 - 01:21:06 - Theo Segers
  01:21:06 - 01:21:57 - Joke van de Graaf
  01:21:57 - 01:22:01 - Theo Segers
  01:22:01 - 01:23:36 - Harmen Akkerman
  01:23:36 - 01:23:40 - Theo Segers
  01:23:40 - 01:24:27 - Wout de Jong
  01:24:27 - 01:24:30 - Theo Segers
  01:24:30 - 01:25:20 - Leo Timmer
  01:25:20 - 01:25:25 - Theo Segers
  01:25:25 - 01:25:29 - Bert Snoek
  01:25:29 - 01:25:31 - Theo Segers
  01:25:31 - 01:25:32 - Ferry van der Koelen
  01:25:32 - 01:25:33 - Theo Segers
  01:25:33 - 01:25:53 - Ferry van der Koelen
  01:25:53 - 01:26:10 - Theo Segers
  01:26:10 - 01:26:16 - Harmen Akkerman
  01:26:16 - 01:26:40 - Theo Segers
  01:26:41 - 01:27:31 - Berend Buddingh
  01:27:31 - 01:28:56 - Theo Segers
  01:28:56 - 01:32:13 - Harry Stam
  01:32:13 - 01:32:14 - Harry Stam
  01:32:14 - 01:32:35 - Theo Segers
  01:32:35 - 01:35:55 - Jan-Arie Koorevaar
  01:35:55 - 01:35:59 - Theo Segers
  01:35:59 - 01:37:18 - Ferry van der Koelen
  01:37:18 - 01:37:26 - Theo Segers
  01:37:26 - 01:37:29 - Theo Segers
  01:37:30 - 01:40:11 - Joke van de Graaf
  01:40:11 - 01:40:15 - Theo Segers
  01:40:15 - 01:41:21 - Corné Egas
  01:41:21 - 01:41:24 - Theo Segers
  01:41:24 - 01:51:36 - Corné Egas
  01:51:37 - 01:51:41 - Theo Segers
  01:51:41 - 01:52:22 - Arno van den Hof
  01:52:22 - 01:52:34 - Theo Segers
  01:52:35 - 01:54:38 - Inspreker/Wethouder
  01:54:38 - 01:54:50 - Theo Segers
  01:54:50 - 01:54:54 - Harry Stam
  01:54:54 - 01:54:55 - Theo Segers
  01:54:55 - 01:55:08 - Theo Segers
  02:01:25 - 02:01:42 - Theo Segers
  02:01:42 - 02:03:01 - Harry Stam
  02:03:02 - 02:03:11 - Theo Segers
  02:03:12 - 02:03:13 - Theo Segers
  02:03:13 - 02:04:13 - Jan-Arie Koorevaar
  02:04:13 - 02:04:16 - Theo Segers
  02:04:16 - 02:04:31 - Ferry van der Koelen
  02:04:31 - 02:04:34 - Theo Segers
  02:04:34 - 02:04:51 - Joke van de Graaf
  02:04:51 - 02:04:53 - Theo Segers
  02:04:53 - 02:07:01 - Corné Egas
  02:07:03 - 02:07:04 - Theo Segers
  02:07:05 - 02:07:12 - Theo Segers
  02:07:12 - 02:07:18 - Arno van den Hof
  02:07:18 - 02:07:40 - Theo Segers
  02:07:40 - 02:08:27 - Wilma de Moel
  02:08:27 - 02:09:27 - Theo Segers
  02:09:27 - 02:10:00 - Wout de Jong
  02:10:00 - 02:10:03 - Ferry van der Koelen
  02:10:03 - 02:13:22 - Wout de Jong
  02:13:22 - 02:13:30 - Theo Segers
  02:13:30 - 02:13:47 - Ferry van der Koelen
  02:13:47 - 02:15:57 - Mario de Lijster
  02:15:57 - 02:16:00 - Theo Segers
  02:16:00 - 02:19:31 - Corné Egas
  02:19:31 - 02:20:05 - Theo Segers
  02:20:05 - 02:21:29 - Leo Timmer
  02:21:29 - 02:21:33 - Theo Segers
  02:21:33 - 02:22:35 - Ferry van der Koelen
  02:22:35 - 02:22:46 - Theo Segers
  02:22:46 - 02:23:06 - Bert Snoek
  02:23:07 - 02:23:32 - Theo Segers
  02:23:32 - 02:27:16 - Inspreker/Wethouder
  02:27:16 - 02:27:22 - Theo Segers
  02:27:22 - 02:27:23 - Inspreker/Wethouder
  02:27:23 - 02:27:34 - Theo Segers
  02:27:34 - 02:27:40 - Wout de Jong
  02:27:40 - 02:27:45 - Inspreker/Wethouder
  02:27:45 - 02:27:59 - Theo Segers
  02:27:59 - 02:28:21 - Wout de Jong
  02:28:21 - 02:28:34 - Mario de Lijster
  02:28:34 - 02:28:35 - Wout de Jong
  02:28:35 - 02:28:37 - Wout de Jong
  02:28:37 - 02:28:47 - Wout de Jong
  02:28:48 - 02:28:51 - Mario de Lijster
  02:28:52 - 02:28:55 - Theo Segers
  02:28:58 - 02:29:10 - Corné Egas
  02:29:10 - 02:29:15 - Theo Segers
  02:29:15 - 02:29:16 - Leo Timmer
  02:29:16 - 02:29:17 - Theo Segers
  02:29:18 - 02:29:19 - Theo Segers
  02:29:19 - 02:29:22 - Ferry van der Koelen
  02:29:22 - 02:29:40 - Theo Segers
  02:29:40 - 02:30:11 - Bert Snoek
  02:30:11 - 02:30:57 - Theo Segers
  02:30:57 - 02:32:36 - Wietse Blok
  02:32:36 - 02:33:25 - Theo Segers
  02:33:25 - 02:35:38 - Harmen Akkerman
  02:35:38 - 02:35:46 - Theo Segers
  02:35:46 - 02:36:14 - Wilma de Moel
  02:36:15 - 02:36:16 - Theo Segers
  02:36:16 - 02:36:33 - Harmen Akkerman
  02:36:33 - 02:36:43 - Theo Segers
  02:36:43 - 02:38:14 - Wilma de Moel
  02:38:14 - 02:38:19 - Theo Segers
  02:38:19 - 02:38:58 - Arno van den Hof
  02:38:58 - 02:39:02 - Theo Segers
  02:39:02 - 02:39:05 - Arno van den Hof
  02:39:05 - 02:39:08 - Theo Segers
  02:39:10 - 02:40:00 - Harmen Akkerman
  02:40:00 - 02:40:04 - Theo Segers
  02:40:05 - 02:40:06 - Arno van den Hof
  02:40:07 - 02:40:08 - Theo Segers
  02:40:08 - 02:42:05 - Adrie Tukker
  02:42:05 - 02:42:06 - Theo Segers
  02:42:06 - 02:42:09 - Theo Segers
  02:42:09 - 02:43:59 - Harry Stam
  02:43:59 - 02:44:03 - Theo Segers
  02:44:03 - 02:45:17 - Arno van den Hof
  02:45:17 - 02:45:24 - Harmen Akkerman
  02:45:24 - 02:45:36 - Arno van den Hof
  02:45:36 - 02:45:42 - Theo Segers
  02:45:42 - 02:46:10 - Harmen Akkerman
  02:46:10 - 02:46:13 - Theo Segers
  02:46:15 - 02:46:16 - Theo Segers
  02:46:16 - 02:46:17 - Theo Segers
  02:46:17 - 02:46:25 - Ferry van der Koelen
  02:46:25 - 02:46:28 - Theo Segers
  02:46:28 - 02:47:10 - Ferry van der Koelen
  02:47:10 - 02:47:16 - Theo Segers
  02:47:16 - 02:47:36 - Wilma de Moel
  02:47:37 - 02:48:01 - Ferry van der Koelen
  02:48:01 - 02:48:20 - Theo Segers
  02:48:20 - 02:52:23 - Inspreker/Wethouder
  02:52:23 - 02:52:39 - Theo Segers
  02:52:39 - 02:52:42 - Wilma de Moel
  02:52:42 - 02:52:59 - Inspreker/Wethouder
  02:52:59 - 02:53:11 - Inspreker/Wethouder
  02:53:11 - 02:53:18 - Wilma de Moel
  02:53:18 - 02:53:20 - Theo Segers
  02:53:20 - 02:53:24 - Harmen Akkerman
  02:53:25 - 02:53:32 - Theo Segers
  02:53:32 - 02:54:51 - Harmen Akkerman
  02:54:51 - 02:54:52 - Theo Segers
  02:54:52 - 02:55:40 - Inspreker/Wethouder
  02:55:40 - 02:56:02 - Harmen Akkerman
  02:56:02 - 02:56:34 - Harmen Akkerman
  02:56:34 - 02:58:32 - Theo Segers
 13. 8.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. Het investeringsbudget te verhogen van € 912.152 tot een bedrag van € 3.250.917,- om over te gaan tot de realisering van de nieuwbouw van de het gebouw met de basisschool en multifunctionele ruimte en 11 woningen in Giessen-Oudekerk;
  2. de hieruit voortvloeiende totale afschrijvingslasten lasten van in totaal € 52.014,- ten laste te brengen van de Reserve Kapitaallasten;
  3. de jaarlijkse rentelasten van € 48.763 op te nemen in de meerjarenbegroting;
  4. de reserve kapitaallasten te verhogen met een eenmalige storting vanuit de Algemene Reserve van € 1.665.734,-.
  5. de door het college opgelegde geheimhouding op de bijlage bij het voorstel te bekrachtigen op grond van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet en artikel 5.1, lid 2, sub b Wet Open Overheid.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. Het investeringsbudget te verhogen van € 912.152 tot een bedrag van € 3.250.917,- om over te gaan tot de realisering van de nieuwbouw van de het gebouw met de basisschool en multifunctionele ruimte en 11 woningen in Giessen-Oudekerk;
  2. de hieruit voortvloeiende totale afschrijvingslasten lasten van in totaal € 52.014,- ten laste te brengen van de Reserve Kapitaallasten;
  3. de jaarlijkse rentelasten van € 48.763 op te nemen in de meerjarenbegroting;
  4. de reserve kapitaallasten te verhogen met een eenmalige storting vanuit de Algemene Reserve van € 1.665.734,-.
  5. de door het college opgelegde geheimhouding op de bijlage bij het voorstel te bekrachtigen op grond van artikel 25, lid 3 van de Gemeentewet en artikel 5.1, lid 2, sub b Wet Open Overheid.

  De heer Brokking (Doe mee!) legt een stemverklaring af.

  00:52:58 - 00:53:13 - Theo Segers
  00:53:13 - 00:57:00 - Joke van de Graaf
  00:57:00 - 00:57:19 - Theo Segers
  00:57:19 - 01:00:01 - Harmen Akkerman
  01:00:01 - 01:00:05 - Theo Segers
  01:00:05 - 01:00:06 - Harmen Akkerman
  01:00:06 - 01:00:11 - Theo Segers
  01:00:11 - 01:02:54 - Wout de Jong
  01:02:54 - 01:02:58 - Theo Segers
  01:02:58 - 01:04:25 - Leo Timmer
  01:04:25 - 01:04:26 - Theo Segers
  01:04:26 - 01:04:39 - Leo Timmer
  01:04:40 - 01:04:43 - Theo Segers
  01:04:43 - 01:05:30 - Bert Snoek
  01:05:31 - 01:05:35 - Theo Segers
  01:05:35 - 01:08:38 - Ferry van der Koelen
  01:08:38 - 01:08:57 - Theo Segers
  01:09:00 - 01:15:15 - Inspreker/Wethouder
  01:15:15 - 01:15:20 - Theo Segers
  01:15:20 - 01:15:21 - Harmen Akkerman
  01:15:21 - 01:15:30 - Harmen Akkerman
  01:15:30 - 01:15:32 - Theo Segers
  01:15:32 - 01:15:34 - Theo Segers
  01:15:34 - 01:15:45 - Inspreker/Wethouder
  01:15:45 - 01:15:49 - Harmen Akkerman
  01:15:49 - 01:16:07 - Theo Segers
  01:16:07 - 01:16:32 - Harmen Akkerman
  01:16:32 - 01:16:34 - Theo Segers
  01:16:34 - 01:16:41 - Harmen Akkerman
  01:16:41 - 01:16:42 - Theo Segers
  01:16:42 - 01:16:43 - Inspreker/Wethouder
  01:16:43 - 01:16:44 - Theo Segers
  01:16:44 - 01:17:28 - Inspreker/Wethouder
  01:17:28 - 01:17:31 - Theo Segers
  01:17:31 - 01:17:36 - Inspreker/Wethouder
  01:17:36 - 01:17:37 - Theo Segers
  01:17:37 - 01:17:39 - Theo Segers
  01:17:39 - 01:17:40 - Inspreker/Wethouder
  01:17:40 - 01:17:42 - Theo Segers
  01:17:42 - 01:17:45 - Ferry van der Koelen
  01:17:45 - 01:17:46 - Inspreker/Wethouder
  01:17:46 - 01:17:54 - Ferry van der Koelen
  01:17:54 - 01:17:56 - Theo Segers
  01:17:56 - 01:18:02 - Theo Segers
  01:18:02 - 01:18:37 - Inspreker/Wethouder
  01:18:37 - 01:18:38 - Theo Segers
  01:18:38 - 01:18:41 - Leo Timmer
  01:18:41 - 01:18:47 - Leo Timmer
  01:18:47 - 01:18:48 - Theo Segers
  01:18:48 - 01:18:49 - Inspreker/Wethouder
  01:18:49 - 01:18:59 - Leo Timmer
  01:18:59 - 01:19:00 - Inspreker/Wethouder
  01:19:00 - 01:19:54 - Theo Segers
  01:19:54 - 01:19:57 - Wout de Jong
  01:19:57 - 01:20:21 - Wout de Jong
  01:20:21 - 01:20:24 - Theo Segers
  01:20:24 - 01:20:30 - Theo Segers
  01:20:30 - 01:20:51 - Inspreker/Wethouder
  01:20:51 - 01:21:06 - Theo Segers
  01:21:06 - 01:21:57 - Joke van de Graaf
  01:21:57 - 01:22:01 - Theo Segers
  01:22:01 - 01:23:36 - Harmen Akkerman
  01:23:36 - 01:23:40 - Theo Segers
  01:23:40 - 01:24:27 - Wout de Jong
  01:24:27 - 01:24:30 - Theo Segers
  01:24:30 - 01:25:20 - Leo Timmer
  01:25:20 - 01:25:25 - Theo Segers
  01:25:25 - 01:25:29 - Bert Snoek
  01:25:29 - 01:25:31 - Theo Segers
  01:25:31 - 01:25:32 - Ferry van der Koelen
  01:25:32 - 01:25:33 - Theo Segers
  01:25:33 - 01:25:53 - Ferry van der Koelen
  01:25:53 - 01:26:10 - Theo Segers
  01:26:10 - 01:26:16 - Harmen Akkerman
  01:26:16 - 01:26:40 - Theo Segers
  01:26:41 - 01:27:31 - Berend Buddingh
  01:27:31 - 01:28:56 - Theo Segers
 14. 8.b

  Na debat en de toezegging van de wethouder wordt de vergadering van 21.26 tot 21.30 uur geschorst.

  Stemuitslag

  voor 60%
  tegen 40%
  voor
  Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)
  tegen
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Progressief Molenlanden (1)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. Ten aanzien van de aanpassing van de dienstverlening burgerzaken per eind eerste kwartaal 2023 de volgende
  wensen kenbaar te maken bij het college met het oog op de uitvoering van het besluit:
  a. Zet actief in op zichtbaarheid en bereikbaarheid van de gemeente als geheel.
  b. Rapporteer in de Najaarsnota over de voortgang en klantbeleving van burgerzaken.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. Ten aanzien van de aanpassing van de dienstverlening burgerzaken per eind eerste kwartaal 2023 de volgende
  wensen kenbaar te maken bij het college met het oog op de uitvoering van het besluit:
  a. Zet actief in op zichtbaarheid en bereikbaarheid van de gemeente als geheel.
  b. Rapporteer in de Najaarsnota over de voortgang en klantbeleving van burgerzaken.

  De leden van de fracties ChristenUnie, CDA en PM stemmen tegen dit voorstel.

  Toezeggingen

  Titel
  College gaat in gesprek met adviesraden en daarna met de raad via een beeldvormende sessie
  01:28:21 - 01:28:56 - Theo Segers
  01:28:56 - 01:32:13 - Harry Stam
  01:32:13 - 01:32:14 - Harry Stam
  01:32:14 - 01:32:35 - Theo Segers
  01:32:35 - 01:35:55 - Jan-Arie Koorevaar
  01:35:55 - 01:35:59 - Theo Segers
  01:35:59 - 01:37:18 - Ferry van der Koelen
  01:37:18 - 01:37:26 - Theo Segers
  01:37:26 - 01:37:29 - Theo Segers
  01:37:30 - 01:40:11 - Joke van de Graaf
  01:40:11 - 01:40:15 - Theo Segers
  01:40:15 - 01:41:21 - Corné Egas
  01:41:21 - 01:41:24 - Theo Segers
  01:41:24 - 01:51:36 - Corné Egas
  01:51:37 - 01:51:41 - Theo Segers
  01:51:41 - 01:52:22 - Arno van den Hof
  01:52:22 - 01:52:34 - Theo Segers
  01:52:35 - 01:54:38 - Inspreker/Wethouder
  01:54:38 - 01:54:50 - Theo Segers
  01:54:50 - 01:54:54 - Harry Stam
  01:54:54 - 01:54:55 - Theo Segers
  01:54:55 - 01:55:08 - Theo Segers
  02:01:25 - 02:01:42 - Theo Segers
  02:01:42 - 02:03:01 - Harry Stam
  02:03:02 - 02:03:11 - Theo Segers
  02:03:12 - 02:03:13 - Theo Segers
  02:03:13 - 02:04:13 - Jan-Arie Koorevaar
  02:04:13 - 02:04:16 - Theo Segers
  02:04:16 - 02:04:31 - Ferry van der Koelen
  02:04:31 - 02:04:34 - Theo Segers
  02:04:34 - 02:04:51 - Joke van de Graaf
  02:04:51 - 02:04:53 - Theo Segers
  02:04:53 - 02:07:01 - Corné Egas
  02:07:03 - 02:07:04 - Theo Segers
  02:07:05 - 02:07:12 - Theo Segers
  02:07:12 - 02:07:18 - Arno van den Hof
  02:07:18 - 02:07:40 - Theo Segers
  02:07:40 - 02:08:27 - Wilma de Moel
  02:08:27 - 02:09:27 - Theo Segers
 15. 8.b.a

  M2023-01 wordt verworpen met 10 stemmen voor (ChristenUnie, CDA, PM) en 15 stemmen tegen (Doe mee!, SGP, VVD).
  Mevrouw De Moel (Doe mee!) legt een stemverklaring af.

  Stemuitslag

  voor 40%
  tegen 60%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Progressief Molenlanden (1)
  tegen
  Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)

  Moties

  Titel
  M2023-01 Motie van teleurstelling ivm sluiting servicepunten
 16. 8.c

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5)
  tegen
  Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. De uitgangspunten voor het beleid kleine windturbines vast te stellen.
  2. Het college opdracht te geven deze kaders uit te werken in het beleid kleine windturbines Molenlanden
  en deze ter besluitvorming voor te leggen

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. De uitgangspunten voor het beleid kleine windturbines vast te stellen.
  2. Het college opdracht te geven deze kaders uit te werken in het beleid kleine windturbines Molenlanden
  en deze ter besluitvorming voor te leggen

  De leden van de fractie van de VVD stemmen tegen dit voorstel.

  02:09:13 - 02:09:27 - Theo Segers
  02:09:27 - 02:10:00 - Wout de Jong
  02:10:00 - 02:10:03 - Ferry van der Koelen
  02:10:03 - 02:13:22 - Wout de Jong
  02:13:22 - 02:13:30 - Theo Segers
  02:13:30 - 02:13:47 - Ferry van der Koelen
  02:13:47 - 02:15:57 - Mario de Lijster
  02:15:57 - 02:16:00 - Theo Segers
  02:16:00 - 02:19:31 - Corné Egas
  02:19:31 - 02:20:05 - Theo Segers
  02:20:05 - 02:21:29 - Leo Timmer
  02:21:29 - 02:21:33 - Theo Segers
  02:21:33 - 02:22:35 - Ferry van der Koelen
  02:22:35 - 02:22:46 - Theo Segers
  02:22:46 - 02:23:06 - Bert Snoek
  02:23:07 - 02:23:32 - Theo Segers
  02:23:32 - 02:27:16 - Inspreker/Wethouder
  02:27:16 - 02:27:22 - Theo Segers
  02:27:22 - 02:27:23 - Inspreker/Wethouder
  02:27:23 - 02:27:34 - Theo Segers
  02:27:34 - 02:27:40 - Wout de Jong
  02:27:40 - 02:27:45 - Inspreker/Wethouder
  02:27:45 - 02:27:59 - Theo Segers
  02:27:59 - 02:28:21 - Wout de Jong
  02:28:21 - 02:28:34 - Mario de Lijster
  02:28:34 - 02:28:35 - Wout de Jong
  02:28:35 - 02:28:37 - Wout de Jong
  02:28:37 - 02:28:47 - Wout de Jong
  02:28:48 - 02:28:51 - Mario de Lijster
  02:28:52 - 02:28:55 - Theo Segers
  02:28:58 - 02:29:10 - Corné Egas
  02:29:10 - 02:29:15 - Theo Segers
  02:29:15 - 02:29:16 - Leo Timmer
  02:29:16 - 02:29:17 - Theo Segers
  02:29:18 - 02:29:19 - Theo Segers
  02:29:19 - 02:29:22 - Ferry van der Koelen
  02:29:22 - 02:29:40 - Theo Segers
  02:29:40 - 02:30:11 - Bert Snoek
  02:30:11 - 02:30:57 - Theo Segers
 17. 8.c.a

  Na debat worden de woorden ‘in het vast te stellen beleid’ gewijzigd in ‘in het toekomstige beleid’.


  M2023-02 wordt aldus gewijzigd aangenomen met 23 stemmen voor (CDA, Doe mee!, SGP, ChristenUnie, PM) en 2 stemmen tegen (VVD).
  De heer Snoek legt namens de fractie van de VVD een stemverklaring af.

  Stemuitslag

  voor 92%
  tegen 8%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5)
  tegen
  Fractie VVD (2)

  Moties

  Titel
  M2023-02 kleine windmolens
 18. 8.d

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (4), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. De renovatieplanning 2023 buitensportvelden en de daaruit voortvloeiende investeringen vast te stellen;
  2. De financiële consequenties hiervan te dekken door een eenmalige onttrekking van € 1.574.840 uit de Algemene Reserve
  en deze te storten in de kapitaallastenreserve om hiervandaan de jaarlijkse afschrijvingslasten te dekken.
  3. De jaarlijkse rentelasten van € 23.622 op te nemen in de meerjarenbegroting en verwerken bij de Kadernota 2024.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. De renovatieplanning 2023 buitensportvelden en de daaruit voortvloeiende investeringen vast te stellen;
  2. De financiële consequenties hiervan te dekken door een eenmalige onttrekking van € 1.574.840 uit de Algemene Reserve
  en deze te storten in de kapitaallastenreserve om hiervandaan de jaarlijkse afschrijvingslasten te dekken.
  3. De jaarlijkse rentelasten van € 23.622 op te nemen in de meerjarenbegroting en verwerken bij de Kadernota 2024.

  De heer Egas (SGP) is niet aanwezig tijdens de stemming over dit voorstel.

  02:30:49 - 02:30:57 - Theo Segers
  02:30:57 - 02:32:36 - Wietse Blok
  02:32:36 - 02:33:25 - Theo Segers
  02:33:25 - 02:35:38 - Harmen Akkerman
 19. 8.e

  Na debat en de toezegging van de wethouder wordt de motie ingetrokken.

  Moties

  Titel
  M2023-03 Beleid Algemene Reserve

  Toezeggingen

  Titel
  Gebruik algemene reserve
 20. 9

  De vergadering is om 22.28 uur gesloten.

  02:58:10 - 02:58:32 - Theo Segers