Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 6 juli 2023

19:30 - 23:59
Locatie

De Spil in Bleskensgraaf

Voorzitter
Burgemeester Theo Segers
Toelichting

Een raadsvergadering is een vergadering waarop de raadsleden besluiten nemen over de geagendeerde onderwerpen. Moties en amendementen worden besproken en ook de openstaande bespreekpunten uit de commissievergaderingen.

Agenda documenten

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

  00:01:37 - 00:02:45 - De heer Theo Segers
  00:02:45 - 00:02:56 - Wout de Jong
  00:02:56 - 00:04:50 - De heer Theo Segers
  00:04:50 - 00:04:53 - Joke van de Graaf
  00:04:53 - 00:07:42 - De heer Theo Segers
 2. 2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)

  Besluit

  De besluitenlijst van 4 juli 2023 is ongewijzigd vastgesteld.

 3. 3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)

  Besluit

  De lijst ingekomen stukken is ongewijzigd vastgesteld.

 4. 4

  Er zijn geen mondelinge vragen.

 5. 5
  HAMERSTUKKEN
 6. 5.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (4), Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:
  1. de Zomernota 2023 met een voordelig resultaat van € 2.981.980 vast te stellen;
  2. de financiële consequenties te verwerken in de financiële administratie;
  3. de mutaties van investeringen (zie hoofdstuk 2.2) te verwerken in de financiële
  administratie;
  4. de in de Zomernota 2023 aangegeven reserve-mutaties vast te stellen en te
  verwerken in de financiële administratie;
  5. de geactualiseerde grondexploitaties 2023 vast te stellen;
  6. de door het college opgelegde geheimhouding op bijlagen van de MJIP te
  bekrachtigen op grond van artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet en artikel 10, lid 2,
  onder b en g van de Wet openbaarheid bestuur;
  7. De maximale ‘Vrij op naamprijs’ van een sociale koopwoning te hanteren op
  € 275.000 prijspeil 2023. Deze jaarlijks te indexeren middels vaststelling van de
  Nota Grondprijzen en Parameters.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. de Zomernota 2023 met een voordelig resultaat van € 2.981.980 vast te stellen;
  2. de financiële consequenties te verwerken in de financiële administratie;
  3. de mutaties van investeringen (zie hoofdstuk 2.2) te verwerken in de financiële
  administratie;
  4. de in de Zomernota 2023 aangegeven reserve-mutaties vast te stellen en te
  verwerken in de financiële administratie;
  5. de geactualiseerde grondexploitaties 2023 vast te stellen;
  6. de door het college opgelegde geheimhouding op bijlagen van de MJIP te
  bekrachtigen op grond van artikel 25, lid 2 van de Gemeentewet en artikel 10, lid 2,
  onder b en g van de Wet openbaarheid bestuur;
  7. De maximale ‘Vrij op naamprijs’ van een sociale koopwoning te hanteren op
  € 275.000 prijspeil 2023. Deze jaarlijks te indexeren middels vaststelling van de
  Nota Grondprijzen en Parameters.

 7. 6
  BESPREEKSTUKKEN
 8. 6.a

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)

  Voorgesteld besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit:


  1. De Jaarstukken 2022 van de gemeente Molenlanden vast te stellen;
  2. Het positief rekeningresultaat vast te stellen op € 8.785.220;
  3. Een bedrag van € 140.409 aan niet-bestede middelen toe te voegen aan de reserve “afwikkeling vorige jaren” en deze als budget beschikbaar te stellen in 2023;
  4. Van het resultaat een bedrag van € 6.736.871 toe te voegen aan de reserve Kapitaallasten in verband met toekomstige uitgaven;
  5. Van het resultaat een bedrag van € 94.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Duurzaamheid;
  6. Het overige deel van het resultaat, te weten € 1.813.940, toe te voegen aan de algemene reserve;
  7. De investeringen die zijn gevoteerd voor 1-1-2022 en nog niet zijn afgerond opnieuw beschikbaar te stellen zodat deze kunnen worden afgerond;
  8. Een reserve Afval in plaats van de bestaande Voorziening te vormen ter dekking van toekomstige kosten voor de invoering van de nieuwe wijze van afvalinzameling.

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:


  1. De Jaarstukken 2022 van de gemeente Molenlanden vast te stellen;
  2. Het positief rekeningresultaat vast te stellen op € 8.785.220;
  3. Een bedrag van € 140.409 aan niet-bestede middelen toe te voegen aan de reserve “afwikkeling vorige jaren” en deze als budget beschikbaar te stellen in 2023;
  4. Van het resultaat een bedrag van € 6.736.871 toe te voegen aan de reserve Kapitaallasten in verband met toekomstige uitgaven;
  5. Van het resultaat een bedrag van € 94.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Duurzaamheid;
  6. Het overige deel van het resultaat, te weten € 1.813.940, toe te voegen aan de algemene reserve;
  7. De investeringen die zijn gevoteerd voor 1-1-2022 en nog niet zijn afgerond opnieuw beschikbaar te stellen zodat deze kunnen worden afgerond;
  8. Een reserve Afval in plaats van de bestaande Voorziening te vormen ter dekking van toekomstige kosten voor de invoering van de nieuwe wijze van afvalinzameling.

  00:07:19 - 00:07:42 - De heer Theo Segers
  00:07:43 - 00:10:26 - Bram Visser
  00:10:26 - 00:10:50 - De heer Theo Segers
  00:10:50 - 00:12:20 - Harry Stam
  00:12:21 - 00:12:49 - De heer Theo Segers
  00:12:49 - 00:13:49 - Bob Brokking
  00:13:49 - 00:13:52 - De heer Theo Segers
  00:13:52 - 00:13:53 - Henk van der Wal
  00:13:53 - 00:14:16 - Henk van der Wal
  00:14:17 - 00:14:21 - De heer Theo Segers
  00:14:21 - 00:16:16 - Adrie Tukker-Blok
  00:16:16 - 00:16:21 - De heer Theo Segers
  00:16:21 - 00:16:47 - Arno van den Hof
  00:16:47 - 00:16:53 - De heer Theo Segers
  00:16:53 - 00:19:04 - Ferry van der Koelen
  00:19:04 - 00:19:15 - De heer Theo Segers
  00:19:15 - 00:20:10 - Harry Stam
  00:20:11 - 00:20:17 - De heer Theo Segers
  00:20:32 - 00:21:22 - Bram Visser
  00:21:22 - 00:21:24 - De heer Theo Segers
  00:21:24 - 00:21:33 - Ferry van der Koelen
  00:21:33 - 00:21:57 - Bram Visser
  00:21:57 - 00:22:10 - De heer Theo Segers
  00:22:10 - 00:22:27 - Henk van der Wal
  00:22:31 - 00:22:32 - De heer Theo Segers
  00:22:32 - 00:22:34 - De heer Theo Segers
  00:22:34 - 00:22:57 - Ferry van der Koelen
  00:22:57 - 00:23:16 - De heer Theo Segers
  00:23:24 - 00:23:35 - De heer Theo Segers
  00:23:40 - 00:24:18 - De heer Theo Segers
  00:24:18 - 00:24:32 - Joke van de Graaf
  00:24:32 - 00:24:55 - De heer Theo Segers
  00:24:55 - 00:28:45 - Jan Arie Koorevaar
 9. 6.b

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  Fractie CDA (5), Fractie ChristenUnie (5), Fractie Doe mee! Molenlanden (8), Fractie Progressief Molenlanden (1), Fractie SGP (5), Fractie VVD (2)

  Besluit

  De gemeenteraad van Molenlanden besluit unaniem:
  1. de Kadernota 2024 vast te stellen waarin de koers en ambities van het college zijn opgenomen voor de programmabegroting 2024 en meerjarenraming 2024-2027;
  2. het college opdracht te geven om de Kadernota 2024 uit te werken tot de Begroting 2024.

  Moties

  Titel
  M2023-14.visie op betaalbare woningen.CDA.ChristenUnie.SGP.PM

  Toezeggingen

  Titel
  Cultuurprijs
  00:25:25 - 00:28:45 - Jan Arie Koorevaar
  00:28:45 - 00:31:16 - De heer Theo Segers
  00:31:16 - 00:31:29 - Ruud van Rijn
  00:31:29 - 00:31:58 - De heer Theo Segers
  00:31:58 - 00:32:34 - Ruud van Rijn
  00:32:35 - 00:33:31 - Jan Arie Koorevaar
  00:33:31 - 00:33:37 - Corné Egas
  00:33:37 - 00:33:40 - De heer Theo Segers
  00:33:42 - 00:34:38 - Ruud van Rijn
  00:34:38 - 00:34:43 - De heer Theo Segers
  00:34:43 - 00:36:14 - Jan Arie Koorevaar
  00:36:14 - 00:36:17 - De heer Theo Segers
  00:36:17 - 00:38:51 - Corné Egas
  00:38:52 - 00:38:55 - De heer Theo Segers
  00:38:55 - 00:39:20 - Ruud van Rijn
  00:39:20 - 00:39:26 - De heer Theo Segers
  00:39:26 - 00:39:42 - Corné Egas
  00:39:42 - 00:39:51 - De heer Theo Segers
  00:39:51 - 00:42:10 - Corné Egas
  00:42:11 - 00:42:21 - De heer Theo Segers
  00:42:21 - 00:45:53 - Harry Stam
  00:45:53 - 00:45:57 - De heer Theo Segers
  00:45:57 - 00:47:47 - Ferry van der Koelen
  00:47:49 - 00:47:52 - De heer Theo Segers
  00:47:52 - 00:49:18 - Arno van den Hof
  00:49:18 - 00:49:20 - De heer Theo Segers
  00:49:20 - 00:52:22 - Joke van de Graaf
  00:52:22 - 00:52:24 - Corné Egas
  00:52:24 - 00:52:32 - De heer Theo Segers
  00:52:32 - 00:54:09 - Corné Egas
  00:54:11 - 00:55:11 - Joke van de Graaf
  00:55:11 - 00:55:12 - Corné Egas
  00:55:12 - 00:55:14 - De heer Theo Segers
  00:55:14 - 00:55:18 - Harry Stam
  00:55:18 - 00:56:39 - Corné Egas
  00:56:40 - 00:56:41 - De heer Theo Segers
  00:56:41 - 00:57:24 - Harry Stam
  00:57:26 - 00:57:52 - De heer Theo Segers
  00:57:52 - 00:59:15 - Bram Visser
  00:59:16 - 00:59:44 - De heer Theo Segers
  01:00:07 - 01:02:35 - Arco Bikker
  01:02:35 - 01:02:38 - Corné Egas
  01:02:38 - 01:08:54 - Arco Bikker
  01:08:54 - 01:08:55 - De heer Theo Segers
  01:08:55 - 01:09:05 - Arco Bikker
  01:09:05 - 01:09:10 - De heer Theo Segers
  01:09:10 - 01:11:10 - Corné Egas
  01:11:10 - 01:11:30 - Arco Bikker
  01:11:30 - 01:11:44 - Corné Egas
  01:11:44 - 01:13:06 - Arco Bikker
  01:13:06 - 01:13:09 - De heer Theo Segers
  01:13:09 - 01:13:23 - Joke van de Graaf
  01:13:23 - 01:13:26 - De heer Theo Segers
  01:13:26 - 01:13:53 - Arco Bikker
  01:13:53 - 01:13:54 - Joke van de Graaf
  01:13:54 - 01:14:17 - Joke van de Graaf
  01:14:17 - 01:14:44 - Arco Bikker
  01:14:44 - 01:14:47 - De heer Theo Segers
  01:14:47 - 01:14:52 - Arco Bikker
  01:14:52 - 01:14:55 - Corné Egas
  01:14:55 - 01:15:12 - De heer Theo Segers
  01:15:12 - 01:15:18 - Bert Snoek
  01:15:18 - 01:16:58 - De heer Theo Segers
  01:17:00 - 01:17:02 - Bert Snoek
  01:17:02 - 01:18:20 - Harry Stam
  01:18:21 - 01:18:26 - Bert Snoek
  01:18:26 - 01:19:48 - Joke van de Graaf
  01:19:52 - 01:19:54 - Bert Snoek
  01:19:54 - 01:20:24 - Jan Arie Koorevaar
  01:20:26 - 01:20:28 - Bert Snoek
  01:20:28 - 01:20:30 - De heer Theo Segers
  01:20:30 - 01:20:38 - Bert Snoek
  01:20:38 - 01:20:52 - De heer Theo Segers
  01:20:53 - 01:21:17 - Jan Arie Koorevaar
  01:26:32 - 01:26:46 - De heer Theo Segers
  01:26:46 - 01:28:00 - Jan Arie Koorevaar
  01:28:00 - 01:28:33 - De heer Theo Segers
  01:28:33 - 01:30:09 - Corné Egas
  01:30:09 - 01:30:12 - De heer Theo Segers
  01:30:12 - 01:30:30 - Harry Stam
  01:30:31 - 01:30:36 - De heer Theo Segers
  01:30:39 - 01:30:44 - Ferry van der Koelen
  01:30:44 - 01:30:46 - De heer Theo Segers
  01:30:46 - 01:30:48 - Arno van den Hof
  01:30:48 - 01:30:50 - De heer Theo Segers
  01:30:50 - 01:31:56 - Joke van de Graaf
  01:31:56 - 01:32:20 - De heer Theo Segers
  01:32:28 - 01:32:51 - De heer Theo Segers
  01:32:58 - 01:35:06 - De heer Theo Segers
 10. 7

  De vergadering is om 21.05 uur gesloten.

  01:33:19 - 01:35:06 - De heer Theo Segers